Showing posts with label men. Show all posts
Showing posts with label men. Show all posts

4/16/2014

Zdenko, at F&F AW14 in LondonSnapped before the F&F AW14 show at Somerset House, meet Slovak showbiz and fashion journalist Zdenko, the master of pattern mixing. That night he was opting for a very British look and as usual, it did not disappoint, hats down to that!

Odchytený pred prehliadkou F&F v Somerset House, slovenský módny a showbiz novinár Zdenko, majster v kombinovaní vzorov. Ten večer uchopil tematicky, v britskom štýle, a ja dávam klobúky dole!

2/06/2014

The Bratislava Kooples


Andreas & Karolína have been a couple for almost 1 year.  
Andreas & Karolína en couple depuis 1 an. 


Have been seeing this cute couple around Bratislava for a while and finally got to photographing them. A musician and a model. They're just like out of a The Kooples advertising :-)
 
Túto krásnu dvojicu som už istý čas stretávala v Bratislave a konečne som mala príležitosť ich odfotiť. Hudobník a modelka. Ako z reklamy na The Kooples :-)

11/05/2013

Walter Schnitzelsson at Grössling, Bratislava


After many questions about the soundtrack to the Isabel Marant pour H&M video, I decided to show you some of the pictures of the young band, Walter Schnitzelsson - here they are! Taken at the former and now abandoned Grössling swimming pool, these guys are talented, supercool and supersweet at the same time. It was my pleasure.

Viacerí sa pýtali na hudbu vo videu Isabel Marant pour H&M, a tak som sa rozhodla sem dať pár fotiek z fotenia kapely Walter Schnitzelsson - tu ich máte! Fotili sme v bývalých kúpeľoch Grössling, a s týmito supertalentovaným, cool a zároveň supermilými chalanmi bolo potešenie na mojej strane.
And the one and only jump and last picture of the shooting that ended up on the cover of their first album. See the cover and buy the album here.

Jeden a jediný skok do prázdneho bazéna, a zároveň posledná fotka, ktorá skončila ako obal albumu Fever. Pozrieť a kúpiť si ho môžete tu, aha.
 

10/29/2013

The sunny couple. Again. In Bratislava


So remember these guys? We met a second time, this time in Bratislava (and agreed to meet the third time in another capital again, like Tokyo), where Ivana from Odivi was taking part at the Fashion LIVE! event, with her line exhibited at the White showrooms. And her boyfriend was actually walking the runway for Jakub Polanka. Find him on the catwalk, here. More from Fashion LIVE! coming...

Pamätáte si túto dvojicu? Druhýkrát som ich stretla tento víkend v Bratislave (a máme tichú dohodu, že tretie stretnutie by mohlo byť v ďalšom hlavnom meste, napríklad Tokiu). Ivana so svojou značkou Odivi vystavovala a predávala vo White showrooms, súčasti Fashion LIVE! eventu. A jej priateľ bol dokonca jedným z modelov na prehliadke Jakuba Polanku. Nájdite ho v tejto fotogalérii. Viac z Fashion LIVE! na ceste....

10/22/2013

Sunny couple, PragueSeriously, how cute is this couple? Meet designer Iva Burkertová and her brand Odivi. This weekend she will be in Bratislava for the Fashion LIVE! event, presenting her brand at the designer showrooms at KontAKT. Come and have a very live fashion weekend :-) #fashionlive2013

Že haló, aká krásna dvojica? Náhoda a slnko mi priviali do cesty dizajnérku Ivu Burkertovú z Odivi. Aj Iva bude tento víkend v Bratislave kvôli Fashion LIVE!, konkrétne ju a Odivi nájdete v showroomoch dizajnérov v KontAKTe na Ventúrskej 12. Bratislava bude tento víkend žiť módou, teším sa! #fashionlive2013

10/01/2013

Peter, Prague Fashion Weekend


It's always a special moment to meet and talk to Peter Šagát, a smart man and lecturer on the topics of fashion marketing and sustainability issues. The next academic year he'll spend traveling between the universities of Prague, Zlín and Bratislava, lecturing fashion design students and working on the projects of Creative Fashion Marketing in the Czech republic and Fashion + Communication in Slovakia. Cheers to that!

Stretnutia s Petrom Šagátom ma vždy potešia. Múdry to muž a lektor zaoberajúci sa fashion marketingom a trvalo udržateľným rozvojom vo viacerých oblastiach strávi tento akademický rok cestovaním medzi univerzitami v Prahe, Zlíne a Bratislave, kde bude prednášať práve na tému fashion marketingu, a pracovať na projektoch Creative Fashion Marketing v Českej republike a projekte Fashion + Communication na Slovensku. Držím palce!9/13/2013

Lucky, Bratislava


This gentleman told me they call him Lucky. Have a happy Friday 13th!
Tento pán mi povedal, že ho volajú Lucky. Šťastný piatok 13teho!

8/27/2013

People of Dobrý trh


Recently, the organizers of Dobrý trh have asked me to take pictures of the people going to Dobrý trh and take their little stories of what they were buying and why. Among the many people, I also bumped into this lovely couple who I first met on the street two years ago. And they're still in loooove, hence the gingerbread cookie :-) Would you recognize them? More photos and stories (and there will be gradually more) on this Dobrý trh site.

Nedávno som pre organizátorov Dobrého trhu a ich novú webstránku nafotila portréty ľudí na Dobrom trhu na Jakubáku a zároveň zaznamenala ich krátke príbehy o tom, čo kúpili, z čoho sa tešili a prečo. Medzi mnohými ľuďmi som narazila aj na túto milú dvojicu, ktorú som stretla pred dvomi rokmi na ulici, aha. A stále sa ľúúúúúbia! :-) Spoznali by ste ich? Viac fotiek a príbehov (ďalšie postupne pribúdajú) nájdete na tejto podstránke Dobrého trhu.

7/30/2013

Matthias, at the CEFD in Budapest


So before Portugal and all the traveling, there were the Central European Fashion Days in Budapest from which I am still owing you some pictures and stories. Like Matthias' very cool all-striped look (by the brand Schirach Rosenthal) taken at Budapest's very popular chill out place Froccsterasz. Matthias came to the CEFD from Vienna where he studies literature and works as a writer for the Faux Fox Magazine. There you go. Complete intel :-)

Ešte pred Portugalskom a slnkom a dovolenkou, sa diali Central European Fashion Days v Budapešti, z ktorých vám ešte stále dlžím nejaké fotky a storky. Ako napríklad Matthiasov úžasný celopásikovaný outfit (od značky Schirach Rosenthal), nafotený na populárnom budapeštianskom chill out mieste s plážovým nádychom, Froccsterasz. Matthias prišiel na CEFD z Viedne, kde študuje literatúru a priespieva do magazínu Faux Fox. Tak. A viete všetko :-)


6/09/2013

Jon & Calum, London

 

One of my favorite moments in London was meeting Jon and Calum - an uncle and nephew having a day together. Apparently they are the only ones in the family who share such a passion for clothing and style, and while Calum was visiting in London, they spent the day wandering around and just got Calum a new suit, complete with a pocket square. What I love about this picture is to see two generations of style together, so different, yet you can feel the connection. 

Jeden z mojich obľúbených momentov v Londýne bolo stretnutie s Jonom a Calumom - londýnsky strýko a jeho synovec na návšteve, na potulkách Londýnom. Vraj sú jediní, ktorí majú v rodine záujem o módu a štýl, a práve išli z obchodu, kde si Calum vybral nový oblek, komplet aj s náprsným kapesníkom. Ten moment stretnutia dvoch generácií, ktoré sú tak odlišné a predsa medzi nimi cítiť spojenie.
 

6/07/2013

A very preppy ending to the Boys In Study project


A look behind the scenes at the final moment of the Boys In Study project by Gant, the shooting of the style guide, in which three selected students were given a preppy style makeover by three stylists: Janka Olšinská, Peter Agócs from Gant and Veronika alias Véčko. It was a fun morning spent in Jakub Gulyás' studio. And Zuz even managed to get her fringe trimmed :-) For the final stylings go to preppyslovakia, here.

Pohľad od zákulisia poslednej fáze Gant projektu Boys In Study, fotenie style guide, počas ktorého traja vybraní študenti dostali makeover v štýle preppy, a to od troch štylistov: Janky Olšinskej, Petra Agócsa z Gantu a Veroniky alias Véčka. Bolo to príjemné doobedie v ateliéri Jakuba Gulyása. A Zuz si stihla dať aj pristrihnúť ofinu :-)  Výsledné fotky a stajlingy nájdete na preppyslovakia, tu aha.Oh, and don't miss out on our super-duper behind the scenes video (you have to scroll down to see it). Thanks to everyone participating. Now let's vote for a Girls In Study project! :-)

A nenechajte si ujsť naše supa-dupa "making of" video (na spodku stránky). Veľká vďaka celému realizačnému tímu. A teraz poďme hlasovať za Girls In Study verziu projektu! :-)

5/21/2013

In the detail: cut offs, after F&F A/W13


Actually, this picture is not about the shoes, but the cut-off jeans. I think I have to try that :-)

Fotka vlastne nie je ani tak o topánkach, ale o tých odstrihnutých džínsoch. Asi idem do toho :-)

5/06/2013

At Jakubák, Bratislava


Same place, same time, probably same age, yet differents paths (looking back at my previous post). That is also the magic of the Dobrý trh market. More pictures will be coming soon at Dobrý trh's new web page.

Na tom istom mieste, v ten istý čas (plusmínus), mladý muž zrejme podobného veku (v porovnaní s predošlým postom). Aj to je čaro Dobréh trhu. Viac fotiek z Jakubáku verím, že už čoskoro na novej stránke Dobrého trhu.


5/03/2013

Swing time, Bratislava


Sometimes clothes are not only a personal fashion statement, but declaration of a lifestyle. And at some precious moments you can catch a glimps into other people's lives. Thank you for that.

Niekedy šaty nie sú len momentálnou módnou výpoveďou človeka, ale životný štýl. A v niektorých vzácnych momentoch tak môžete nakuknúť do života iných. Ďakujem za tie momenty.


5/01/2013

In the detail: Snowflakes in May


Ďakujem čitateľovi za tip: mladého muža na fotke môžete vidieť v slovenskom dokumentárnom filme Absolventi/Sloboda nie je zadarmo - trailer tu, májové termíny v kine Lumier tu :-)

4/25/2013

On the bench, Prague


One thing I really miss in Bratislava, are the very New York-ish benches in front of cafes, shops, delis, so I was happy there are a few in Prague, so perfect for people watching... like these two on the bench right next to ours, chatting away in the afternoon.
While I like the young man's spring colours (my uniform these days is white and blue and golden chains, oh really, golden chains. More on them soon...), I LOVE the girls spring black with the lipstick, golden hair and tough leather satchel. Here's to sitting outside on benches!

Jedna z vecí, ktorá mi v Bratislave veľmi chýba, je taká newyorská kultúra lavičiek pred kaviarňami a obchodíkmi, z ktorých sa dá perfektne sledovať ulica a ľudí na nej (ak o nejakej v Bratislave viete, sem s ňou), s o to väčšou radosťou som si posedela na jednej z pár v Prahe. A po očku sledovala týchto dvoch na lavičke vedľajšej. 
Jarné farby mladého muža na mňa pôsobia veľmi príjemne (moja uniforma tieto dni je biela s modrou a zlatými reť(i)az(k)ami, presne tak, zlato! K tejto téme sa ešte vrátim...), ale jarná čierna mladej ženy ma dostala ešte viac - s rúžom, zlatavými vlasmi a masívnou koženou taškou. Nech žije posedávanie na lavičkách!