6/18/2017

Summer mash up, Prague


Recently in Prague, I remember seeing this girl all across the room of Vnitroblok. A white dress pop ups everywhere, but it is the accessories that make this outfit so eye-catching. The seemingly miss matched sailor hat, cubistic straw bag, mens watch and etno slippers create a unique take on a summer classic.

Pamätám si ako som pri nedávnej návšteve Prahy zahliadla túto slečnu cez celý Vnitroblok. Biele šaty zažiaria kdekoľvek, ale doplnky to, čo im tu dodáva to extra čaro. Na prvý pohľad spolu nesúvisiace kúsky ako čiapka v námorníckom štýle, kubistická slamená kabelka, pánske hodinky a etno papučky vytvárajú jedinečnú variantu letnej klasiky.4/28/2017

Milada before Nehera, at MBPFW


It was a one day quick "successful mothers busy women for Nehera" getaway to Mercedes Benz Prague Fashion Week with my friend Milada here. Stylish as always, she is wearing a wool dress by Martin Hrča, vest by Silvia Zrebna and glasses from ioko. (Pictures from the Nehera show here.) I was with my dusty camera and a busy head.
Yes, I haven't posted in a while (or rather ages) here, I know. Besides being crazy busy working on launching the first ever kid. shop up project dedicated to kids design (oh yes and being a working mom), I am still contemplating which way to go and evolve with the blog and the projects that started based on it. Blogging, social and other media, photography, my work in advertising and communication are more often crossing each others paths. And recently, my original inspiration, Garance Dore, transformed her activities to Atelier Doré (did you know?) and my head and heart is buzzing. There is no answer yet, I still love what I do here, so I guess I just let time do its thing for a while :-) And I thank you for your patience and understanding!

Bol to rýchly jednodňový "úspešné matky zaneprázdnené ženy idú na Neheru" výlet na Mercedes Benz Prague Fashion Week s kamarátkou Miladou. Ona, štýlová ako vždy, vo vlnených šatách od Martina Hrču, veste od Silvii Zrebnej a okuliaroch z ioko optiky. (Fotky z prehliadky nájdete tu.) Ja so zaprášeným foťákom v taške a plnou hlavou.
Áno, chvíľu (či skôr večnosť) som neuverejnila nový článok. Popri naozaj náročnom pracovnom tempe na launchi prvého ročníka kid. shop up zameraného na dizajn pre deti (a popri úlohe pracujúcej mamy), už dobrú chvíľu premýšľam, akým smerom sa vybrať s blogom a projektami, ktoré z neho vyrastajú. Blogovanie, sociálne a iné médiá, fotka, moja práca v reklame a komunikácia sa čoraz častejšie prepájajú. A nedávno moja úplne prvá inšpirácia, Garance Doré, transformovala svoj blog a aktivity na Atelier Doré (vedeli ste?) a moja hlava a srdce sú plné dojmov, pojmov, možností a otázok. Jednu odpoveď zatiaľ nemám, stále mám rada to, o čom je tento blog, a tak ešte chvíľu nechávam čas urobiť si svoju prácu :-) A vám ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

1/01/2017

Best of 2016, part 2


LittleM rules my world. Online and offline. And some flowers, cakes, fashion and #fathersanddaughters. This is 2016's best nine on my Instagram. And here, continuing the Best of 2016 series, my favorites from online and offline as well:
MaláM evidentne hýbe mojim svetom. Online aj offline. A nejaké kvety, torty, móda a #otcoviaadcery. Toto je top 9 fotiek na mojom Instagrame. A tu, v pokračovaní článku Best of 2016, ďalší favoriti, z online aj offline sveta:

Instagram
2016 made me discover the fabulous Instagram accounts: A, of an anonymous French stylist (on the pictures you can only see his hands) putting together cool outfits on the street, B, an account full of beautiful, slightly nostalgic fashion photos from the recent past. It is curated with a strong sense of style and a careful eye for detail, C, the master of words čistá duša (in Slovak only), D, a very cool Slovak photographer of very cool people, E, a way to learn french words day by day and refresh my brain, F, tons of pictures and inspiration from scandinavian homes,  and last but not least, G, this is where I go when I want to slow down and dream interior dreams about the renovation of a little farmhouse like this family is doing it.
Instagram
2016 mi do Instagram feedu priniesol pár parádnych uživateľov: A, anonymného francúzskeho stylistu (na fotkách vidíte iba jeho ruky), ktorý dáva dokopy super stylingy na ulici, B, profil plný nádherných, ľahko nostalgických módnych fotiek z nie tak dávnej minulosti. Na výbere cítiť silný zmysel pre detail a čistotu štýlu, C, čistú dušu, mestskú poéziu s presnými postrehmi a ľahkou rukou, D, cool slovenského fotografa, ktorý fotí cool ľudí, E, spôsob ako sa každý deň učiť francúzske slovíčka, a udržovať tak mozog pri živote, F, záplavu fotiek a inšpirácie zo škandinávskych interiérov, a v neposlednom rade, G, sem sa utiekam  keď chcem spomaliť, oddýchnuť oči aj dušu a snívať interiérové sny o zrenovovaní malého domčeka tak, ako to robí táto rodina.

Shops/showrooms
Highlights of 2016 include opening of the Diagram concept store, selling minimalist designer jewellery and candles, the second hand shop Nosené and their Renewals line, as well as my favorite Clinique shop in Aupark. NILA Kids shop sells ethical fashion and accessories in Prague. Another Prague store, I somehow didn't manage to visit, but love already, is hnstly. I love the Uashmama paper bag showroom that has opened this year in Šamorín, and keeping my finger crossed for fresh designers Andrea Pojezdálová and her studio in Žilina, as well as the showroom of recent graduates Petra Kubíková and Barbora Kubi in Bratislava. Happy and creative 2017, everyone!
Obchody/showroomy
Svetlými momentami 2016 boli aj otvorenie Diagram concept store, ktorý predáva minimalistické dizajnové šperky a sviečky, second hand-u Nosené a ich línie Renewals, ako aj otvorenie samostatnej predajne Clinique v Auparku. Pražský NILA Kids je zameraný na etickú a udržateľnú módu pre deti. Ďalší pražský obchod, ktorý som ešte nestihla navštíviť, ale už teraz sa mi celý páči, je hnstly. Krásny showroom si otvorila značka papierových tašiek Uashmama v Šamoríne, a držím palce čerstvým absolventom módy Andrei Pojezdálovej, ktorá má ateliér v Žiline, a Petre Kubíkovej and Barbore Kubi so showroomom v Bratislave. Šťastný a tvorivý rok 2017, milí moji!

12/30/2016

Best of 2016, part 1


Hooray, it is charts time of the year, evaluating the best, the worst, the new and the not-so-new. I took a look back at 2016, here the most read articles and new blogs&sites it has brought into my life:
Hurá, je tu čas rebríčkov hodnotiacich to najlepšie, najhoršie, najnovšie a nie-až-tak-nové. Pri ohliadnutí sa za rokom 2016 som dala v tejto prvej časti dokopy najčítanejšie články na blogu, nové blogy a stránky, ktoré tento rok priniesol do môjho života:

Most read
Here on the blog, motherhood and its fashion challenges were a strong theme, the top most read articles were the ones about stylish moms and their views. Leading the pack was the post with Nina, followed by Milada, Alica, Jaja and Zuzana. (In case you're interested, every article on the topic on motherhood you'll find on this link. You're welcome.)
The next most viewed articles were the street style ones with Betka and the Sido girls. Closely followed by the article about Martina and her Prague hair saloon and line of hair soaps St.territory, the ones about the new Diagram concept store and the article shot at our home, about living with art.
Najčítanejšie
Na blogu bolo najsledovanejšou témou materstvo a jeho výzvy v oblasti módy, najčítanejšie články boli zo série o štýlových mamách a ich tipoch. Na čele s týmto článkom o Nine, hneď za ním články o Milade, Alici, Jaji and Zuzke. (Pre tých, ktorých to zaujíma, všetky články na túto tému nájdete pokope na tomto linku. Nemáte za čo.)
Ďalšie články s najvyššími číslami boli z ulice, konkrétne tento s Betkou a so Sido girls. V tesnom závese s článkom o Martine a jej pražskom vlasovom salóne a vlastných mydlách na vlasy St.territory, o novom Diagram concept store a článok fotení u nás doma, o spolužití s umením. 

Blogs and sites
Thanks to 2016 I have discovered some new blogs and sites: the totally beautiful food blog The Story of a Cake (check out her IG too), another food blog by another cool girl, so it is no coincidence that these two are also working on a new online food mag called mak, check out the first issue. There are so many things I can learn from Ivana, writing this blog about sustainable and responsible lifestyle, thank her for doing that! And I actually found a new fashion blog I like, by a girl called Sju. And if you feel like discovering forgotten pieces of Slovakia, check out this site.
Blogy a stránky
Vďaka roku 2016 som objavila nové blogy a stránky, ktoré ma bavia: nádherný food blog The Story of a Cake (určite pozrite aj jej Instagram), ďalší food blog ďalšej šikovnej ženy, takže ma neprekvapilo, že tieto dve spolupracujú na novom online food magazíne zvanom mak, k prečítaniu máte aktuálne prvé číslo. Veľká vďaka Ivane, ktorá píše tento blog o udržateľnom životnom štýle  a zodpovednom prístupe k viacerým témam, aj móde. Zakaždým sa naučím niečo nové. Taktiže som našla príjemný nový módny blog od Sju. A zabudnuté miesta Slovenska rada objavujem vďaka tomuto projektu. 

Next up: fabulous Instagram accounts and shops/showrooms. Oh, and enjoy the last day of 2016!
V ďalšom článku: úžasné Instagramové profily a obchody/showroomy. A ozaj, prajem krásny posledný deň roku 2016!

12/28/2016

People and living: Romi and Igor


One thing I love about the end of the year is looking back at all the beautiful moments that happened and that weren't necessarily shot for the blog, but now is the time to show you some of them. I was lucky to spend some time with the gorgeous couple Romi and Igor in their apartment and while doing a few shots for them, I couldn't resist shooting the surroundings. As the shooting was in black and white, so are these pictures, and I think it suits them. It is such a stylish, cool place, bearing all over Romi's refined taste and professional knowledge (check out her interior styling work at decorus design).

Vec, ktorá ma koncoch roka baví, je ohliadnuť sa za krásnymi momentami roka, ktoré sa udiali a ktoré neboli určené pôvodne na blog, ale práve ten koniec roka je príležitosť niektoré uverejniť. Medzi nimi bol čas strávený s krásnou dvojicou Romi a Igorom v ich byte. Popri fotení pre nich mi nedalo nafotiť pár záberov krásneho priestoru. Fotili sme na čiernobiely film a mám pocit, že tomuto priestoru tá čiernobiela pristane. V celom štýlovom byte cítiť Romin zmysel pre krásno a detail, ako aj funkčnosť bývania (jej prácu interiérového dizajnéra si môžete pozrieť na stránke decorus design).
The whole apartment is full of wonderful details and ideas. And look at that wardrobe - it was custom made based on Romi's design.
 Celý byt je plný krásnych detailov a nápadov. A všimnite si ten šatník - bol robený na mieru podľa Rominho návrhu.

By the way, congratz to these two on their engagement! 
Ozaj, všetko najlepšie k zásnubám!
Romi is a master at creating displays by tastefully mixing art, design, books, jewellery and accessories.
Romi má dokonalý cit pre vytváranie zátiší z kombinovania umenia, dizajnu, kníh, šperkov a doplnkov.
Thanks to Romi and Igor for the little house tour, cheers to Hugo!
Ďakujem Romi a Igorovi za nakuknutie k nim domov, mávam Hugovi!

12/20/2016

Christmas giweaway: cashmere


I don't know about your 2016, but mine had its challenges. Highs. Lows. A few little wins. One great loss. End of years are tough times even with nature trying to crawl under your skin. It is the time when even little things can make a difference.  A hug, a smile, a cup of tea, a soft touch. It is very simple, you deserve some good things and honest moments. Like cashmere. Soft, durable, high quality that you can't cheat. Simply, because to have good cashmere, it has to be hand picked/combed/cut, hand selected and hand made. This pashmina on the picture comes from a family company in Nepal, near Kathmandu and is sold by THE place for cashmere. Also, if you take good care of it, a good quality piece can last generations. And transfer the soft touch from mother to her child, or grandchild.
So here, here, one of these pashminas can go also into your family to be inherited with time. Just write into the comments the colour you like (just take a good look to the sign next to the chosen colour, if you want it before Christmas, it shows when it can be delivered, some colours take longer.) and your e-mail address. You have 24 hours to do so, the giveaway will be closed tomorrow, on Wednesday, at 11 a.m. Good luck!

AND A SPECIAL BONUS: until the 31st of December you can shop at kašmír.sk (SR) and felipe.cz (ČR) with a 10% discount when using the discount code TONBOGIRL. Merry Christmas!

Neviem ako váš rok 2016, ale môj mal svoje výzvy. Vrcholy. Pády. Malé výhry. A jednu veľkú stratu. Konce roka proste také sú, náročné, a k tomu sa vám ešte aj príroda snaží dostať pod kožu. Všetci sme nejakí citlivejší a pritom aj malé veci dokážu pomôcť. Objatie, úsmev od neznámeho, teplý čaj, mäkký dotyk. Je to jednoduché, teraz si treba dopriať dobré, čisté, jednoduché, úprimné momenty. Ako kašmír. Mäkký, odolný, vysokej kvality, ktorá sa nedá oklamať. Jednoducho preto, lebo na dosiahnutie vysokej kvality musí byť dobrý kašmír ručne zbieraný (po himalajských kozách) alebo vyčesávaný a ručne spracovaný. Tento na fotke je z rodinnej farmy v Nepále neďaleko Katmandú a predáva ho tento špecialista na kašmír. A pri dobrej starostlivosti môže vydržať generácie. A preniesť tak mäkkosť dotyku z mamy na dieťa. Alebo vnúča.
Nech sa páči, jedna z týchto pašmín môže ísť aj do vášej rodiny na dedenie, stačí v komente napísať, ktorú farbu si vyberáte (všímajte si však pri vybranej farbe termín doručenia, v prvom stĺpiku. Väčšinu z nich máte doma ešte do Vianoc) a vašu mailovú adresu. Máte na to 24 hodín, giveaway sa uzatvára zajtra, v stredu, o 11.00 hod. Veľa šťastia!

A EŠTE BONUS: do 31. decembra môžete na kašmír.sk (SR) a felipe.cz (ČR) nakupovať s 10% zľavou, pri zadaní zľavového kódu TONBOGIRL. Šťastné a veselé!


VÝSLEDOK GIVEAWAY: random.org vyžreboval komentár číslo 45, pašmínu získava Domi Sabová, kuriér hneď vyrazí, blahoželám! Všetkým vám ďakujem za milé slová, prajem príjemné vykročenie do nového roka a pokojné sviatky s najbližšími! Bozky!  

12/18/2016

Very Merry Christmas gift ideas (for kids)

Photo: Katta Tubbio 

Next up: last minute gift ideas for the most important little people!
A teraz: nápady na poslednú chvíľu na darčeky pre najdôležitejších pidiľudí!

1. 
This picture of littleM was taken by lovely photographer Katta Tubbio, for her "Mothers around me" photo series, published here. A photo session with photogapher Katta Tubio is probably right now more a gift for you, but with time, your kids will be more than thankful for the memories! Note: Katta is living on Mallorca right now, but travels back and forth.
Túto fotku malejM fotila skvelá fotografka Katta, do jej série "Mamy okolo nás", článok bol uverejnený tu. Fotenie s Kattou Tubio je v tejto chvíli možno viac darček pre vás ako pre dieťa, ale to bude jedného dňa vďačné za spomienky! Poznámka: Katta žije momentálne na Malorke, ale z času na čas cestuje hore-dole.

2.
The dress littleM is wearing on the picture is sold by Alice and Alice. Also, they have a pretty smart gift section, check it out.
Šaty, ktoré má maláM na fotke, predáva Alice and Alice. Na ich stránke nájdete aj krásnu sekciu darčekov, aha.

3. 
Tatoos forever! Temporary ones right now of course. Kids love the cool Kresky tatoos.
Tetovačky sú najviac! A tieto sú zatiaľ dočasné. Deti milujú tetovačky Kresky.

4.
The new Mile collection is so adorable, can't wait to see littleM wearing it!
Celá nová kolekcia Mile je na zjedenie, už sa neviem dočkať, keď do nej oblečiem malúM!

5.
If you're criteria are ethical, sustainable, organic choices from around the world, the wonderful NILA shop has a selection of gift ideas for kids on their website, look.
Ak je pri výbere darčekov kritérium výberu etickosť, udržateľnosť a organickosť, nápady z celého sveta nájdete na stránke krásneho NILA shopu, práve u nich nájdete výber darčekov pre deti, tu.

6.
Just discovered this Slovak brand of wooden interior elements for kids. Locally created and crafted!
Nedávno som objavila túto slovenskú značku drevených doplnkov do detských izieb. Lokálne navrhnuté aj vyrobené!

7.
Another new discovery: mojtoj is THE place for Tegu, the popular magnetic building toys. Plus, they have a selection of cute wooden toys, littleM will find this sheep called Woody under the tree.
Ďalším objavom je online shop mojtoj, kde nájdete najväčší výber populárnej magnetickej stavebncie Tegu. Navyše majú krásnu selekciu drevených hračiek, maláM si pod stromčekom nájdete túto Woody ovečku.

8. 
The local master of wooden toys and letters, is Mr.Wood. Also, check out his cool pegboards, a little side tip for stylish grown-ups.
Lokálny pán drevených hračiek a dreva ako takého je Mr.Wood. Mrknite aj tieto cool pegboardy (ešte doplnok pre tipy na darčeky pre dospelákov).

9. 
You might already know their moccasins, but Moe have just created a new line of warm, cozy leggins, the first pieces are out. Also, check out the knee-socks.
Ich mokasíny už asi poznáte,  ale Moe práve uvideli novú líniu teplých, mäkkých legíniek, prvé kusy sú už vonku. A prihoďte aj pár krásnych podkolienok.

10. 
Do you want a toy that looks stylish in your home and it can hide all the other toys? Teepees are the answer. Here is a local source, love them all!
Ak hľadáte hračku, ktorá bude vyzerať štýlovo aj v interiéri a zároveň dokáže schovať všetky ostatné hračky, típí sú dokonalé. Tu nájdete lokálnu značku a výrobu, vyzerajú skvelo!

11.
Cute little hats for cute little heads. Created in Slovakia. Look at all the colours!
Malé milé klobúčiky na malé milé hlavy. Vytvorené na Slovensku. Kuknite všetky tie farby!

12.
Little Hipster sells Danish fashion, but I also love their line of baby cosmetics from Tuscany.  Note: you have to make your order today, on Sunday, the latest.
Little Hipster predáva dánsku detskú módu, a mňa baví aj ich línia kozmetiky pre deti. Poznámka: objednávku by ste mali stihnúť ešte dnes, v nedeľu.

13.
Here you'll find ecological toys and everyday tools for kids (because honestly, they love to play with whatever you are working with)
V príjemnom obchode nájdete príjemné veci: hračky a každodenné potreby a náradie, áno, aj pre deti (keďže tie sa chcú hrať so všetkým, s čím práve robíte vy)

14.
Books. My favorite places for kids books are the ExLibris bookshop at the Slovak National Gallery and Chooze design and book shop (they also sell, obviously, design, here the kids selection).
Knihy. Moje obľúbené miesta na nákup detských kníh sú kníhkupectvo ExLibris v SNG a Chooze design and book shop (tí majú, samozrejme, aj dizajnové vychytávky, tu aha).

15. 
Everyone's favorite toy shop is Pán Medvedík. You can drop by last minute this week or check them out online. These little mice in a box are sold only there.
Obľúbený detský obchodík Pán Medvedík vás čaká otvorený celý týždeň na nákupy na poslednú chvíľu, ale majú aj online predaj. Tieto malé myšky v zápalkových škatuľkách kúpite iba uňho.


Donating a little bit of Christmas:
As much as I am looking forward to out Christmas with littleM and family and friends, my heart breaks every time I see the people and especially kids in Aleppo, Syria. No child should ever go through what they are going through. Thankfully, there is a way for at least a little helping hand. The Slovak MAGNA organization is operating in three hospitals around Aleppo, as well as helping with evacuating people to safety. Please, support them by by sending a single €5 contribution SMS to 836, from Slovak phones, valid for Slovak operators. Or donate online, here. Thank you!

Darujte kúsok Vianoc:
Áno, neviem sa dočkať Vianoc s malouM a rodinou a priateľmi, moje srdce ale zakaždým zovrie, keď vidím ľudí a najmä deti v Aleppe, v Sýrii. Žiadne, žiadne dieťa by nemalo zažiť hrôzu, ako si prechádzajú tie deti. Malú nádej im dávajú ľudia, ktorí sa snažia podať pomocnú ruku. Slovenská MAGNA operuje v troch nemocniciach neďaleko Aleppa, a tiež pomáhajú evakuovať ľudí do bezpečia. Podporiť sa dajú zaslaním prázdnej SMS na číslo 836, v hodnote 5€, v sieti slovenských operátorov. Alebo prispieť môžete online, tu. Ďakujem!

12/14/2016

Very Merry Christmast gift ideas (for grown-ups)

Patrícia Koyšová: Untitled

Getting a bit anxious about Christmas gifts? Here's my take on online and offline gifts. You know your loved ones best, so choose wisely. Here is my personal selection of gifts that I know would make ME happy under the Christmas tree:
Ak chytáte ľahký stres z vianočných darčekov, tu malá poradňa na online aj offline tipy na darčeky. Vašich blízkych poznáte najlepšie vy, tak vyberajte s citom. Tu moja tieto všetky by mne vyčarovali úsmev pod stromčekom:

1.
Pieces of art have and open door and free wall space at our place. Patrícia Koyšová just introduced a limited series of prints of her selected works (my favorite would be the one above. Or the last one.) The pieces are beautifully printed, signed and framed, only the hole in the wall is missing. See all teh pieces here.  Plus, with your purchase you are helping Patrícia to publish her very first art catalogue.
U mňa majú umelecké diela dvere otvorené a miesto na stene garantované. Limitovanú sériu tlačí vybraných diel uviedla Patrícia Koyšová (toto na úvodnej fotke by bol asi môj výber. Alebo posledné v poradí). Diela sú krasne vytlačené, zarámované a signované, už len tú dieru navŕtať. Vyberať môžete tu. Navyše, kúpou podporíte vydanie prvého autorského katalógu autorky.

2.
Timeless scandinavian design is a sure shot. Either big pieces of furniture of accessories. Sold by DKT Living. I gave myself a Christmas present, these Muuto dots, here on Instagram.
Nadčasový severský dizajn je istota. Či už veľké kusy nábytku alebo doplnky. U nás predáva DKT Living. Ja som si urobila radosť vytúženými vešiakmi Muuto, kuk na Instagram.

3.
At Diagram concept store I would go for the candles. Or the minimalistic jewellery. Despite my "no-jewellery" period. Or because of it.
V Diagram concept store by som brala všetky sviečky. A minimalistické šperky. Napriek svojmu nešperkovému obdobiu. Alebo práve vďaka nemu.

4.
Si.li are two Slovak artist, Simona Janišová and Linda Viková and they make beautiful ceramics. These day they opened up their studio to all visitors and present hunters, find it here.
Si.li sú dve slovenské autorky Simona Janišová a Linda Viková a vyrábajú prekrásnu keramiku. Tieto dni majú otvorený svoj nový ateliér pre všetkých návštevníkov a hľadačov darčekov, viac info tu.

5.
At the Clinique store in Aupark they have the ultimate gift sets. They look like cakes. And smell beautifully!
V Clinique v Auparku majú prekrásne darčekové sety a kazety. Vyzerajú ako zákusky. A voňajú!

6.
The only place in Slovakia where you can buy hats of the Slovak and at the same time very international brand bySju, is Slávica design store on Laurinská street. The hats are worn by Will.I.Am too. Go for them. And check out the amazing colours!
V Slávici na Laurinskej ulici si našli jediné predajné miesto na Slovensku klobúky značky bySju. Klobúky slovenskej Sju nosí aj Will.I.Am. To chceš! Navyše, sú v prekrásnych farbách!

7.
Just steps away is the Slowatch store where currently you can find the new collection of the young We Are Not Sisters label. You can also check it out here.
A hneď v susednom Slowatchi nájdete novú kolekciu slovenskej značky We Are Not Sisters, kuknúť si ju môžete aj tu.

8.
If looking for Slovak design, you can find it at puojd as well, currently their new line of clothing. My pick would be the Versatil dress, now only choose the print and material.
Slovenský dizajn nájdete aj pod značkou puojd, momentálne novú líniu oblečenia, vrámci ktorej sú mojím typom šaty Versatil, už si len vybrať prevedenie.

9.
You probably already know the eco and stylish Uashmama bags. This year we might be using one of the paper bags as a Christmas tree holder. The biggest selection of the bags you can find at their Šamorín showroom. It is cozy and the girls might even make you coffee. Check it out here.
Ekologické a štýlové papierové tašky Uashmama už asi poznáte. My tento rok zvažujeme stromček stojaci v papierovom bagu. Najväčší výber značky nájdete v ich showroome v Šamoríne. Je krásny a dievčatá vám urobia aj kávu. Viac info tu.

10.
I love books about design and fashion and food. Not so good with the cooking yet, but it's coming. Hopefully. My last inspiration: this cooking book by Monika from the Lapetit blog. Yum!
Milujem knihy o dizajne, móde, fotke a jedle. S varením to až taká sláva zatiaľ nie je, ale bude. Dúfam. Moja posledná inšpirácia: táto kuchárska kniha od Moniky z blogu Lapetit. Mňam!

11.
Oh, and magazines! Subscriptions are great gifts that you give all year round. You can order now a yearly subscription of LÁV, a new Slovak magazine about lifestyle, fashion and culture. If you do so now, it will come with a bottle of bubbles. Win!
A časopisy! Predplatné sú super darček, ktorý vlastne dávate celý rok. Teraz si môžete predplatiť na rok LÁV, nový slovenský magazín o kráse, životnom štýle, móde, a keď tak urobíte teraz, dostanete fľašu bubliniek k tomu. Sa oplatí!

12.
The flower school in the unique Papaver Atelier is a lovely experience. They hold the courses in Bratislava and Trnava. Ask for gift vouchers at their shops or learn about them online.
Kvetinová škola v jedinečnom Ateliéri Papaver je zážitok. Kurzy robia v Bratislave a Trnave a darčekové poukážky si pýtajte priamo v predajniach alebo sa dozviete viac tu.

13.
The summer academy of jewellery making is a chance to design and create your own jewellery. I hope to take part in 2017!
Letná akadémia šperku a možnosť vyskúšať si vyrobiť vlastný šperk je ďalší môj zážitkový sen, možno sa mi v 2017 splní!

Happy hunting! Zdar loveniu darčekov!

12/11/2016

Viola, Bratislava


Random meetings are the best. Like when I bumped into master stylist and the original fashion coach Viola Fetisova, living in Prague, but spending work time in Bratislava. I hereby state, that I officially envy all her clients that get to spend time with her during personal fashion coaching. (You might remember her styling lesson during the very very first Fashion LIVE! showrooms, I think it left many speechless and inspired).
Here I love how she softens the winter black with a neutral vest and soft pastel coat. All by Kateřina Geislerová. Oh, the life of fashion coaches!

Náhodné stretnutia sú najlepšie. Ako keď som narazila na štylistku a prvú dámu fashion coachingu (je na to prosím nejaký slovenský výraz?) Violu Fetisovú, ktorá žije v Prahe, ale práca ju často zavedie do Bratislavy. Týmto vyhlasujem, že závidím každému jej klientovi/klientke, ktorému Viola venuje svoj čas a know-how vrámci osobného fashion coachingu. (Ozaj, Violu si môžete pamätať z úplne, úplne prvého Fashion LIVE! podujatia, kde v rámci showroomov dávala lekciu stylingu, ktorá mnohých ohromila aj inšpirovala). 
Tu ma očaril spôsob akým nosí zimnú čiernu a zjemňuje ju vestou v prírodnej farbe a pastelovým kabátom. Všetko od Kateřiny Geislerovej. To je ten život fashion coacha! 

12/07/2016

Little ideas: PlayShapes


All right, so here it is. I think it is time littleM got her own saying on this blog (and own tag "littleM"), she is such a part of everything I do, it is just inevitable. Plus, there is so much stuff with beautiful design for kids (and some of it for grown ups as well ehm) I would like to share with you, so let's see where this leads us. There is soooo much to talk about!
Anyway, I like to think of myself as an open-minded, realistic, not too anxious mom with a sense of humor and style (haha, such an idealistic picture) and I am thankful to have like-minded moms around me. The moment where my sense of humor trembles in its roots, is her being sick. Trying to get her healthy. Keeping her inside and entertained (a lot of humor needed there!).
Exactly at that moment we started to play with PlayShapes, a set of 74 wooden shapes crafted from environmentally-friendly, durable rubberwood. The possibilities you can build from the shapes are endless and fun to look at. Plus, it is a toy that will grow with her, she will discover new possibilities as she grows, which is an aspect I love. See, another topic: sustainability in toys!
Created in the UK, it is sold by Mr.Wood, a brand we love. Find all the wooden toys here. Also, check out their wooden letters, a perfect gift for nursery and kids' rooms.

A je to tu. Mám pocit, že nastal čas, aby malá maláM svoj priestor na blogu. Je neoddeliteľnou súčasťou všetkého, čo robím, formuje celý môj svet, je to až nevyhnutnosť. Navyše, sama som objavila nový svet krásneho dizajnu pre deti (a niečo z toho aj pre dospelých žehej), o ktorý by som sa rada podelila a uvidíme, kam to povedie. Ani neviem kde začať, je toho toľkooooo!
Každopádne, manifest na začiatok: rada si o sebe myslím, že som mamou s otvorenou hlavou, realistickou, nie príliš úzkostlivou, s nadhľadom a štýlom (haha, trošku si fandím, no), a som vďačná za podobné mamy v mojom okolí. Moment, keď sa môj nadhľad otriasa v základoch je, keď je maláM chorá. Dlho chorá. A snažím sa ju chrániť a zabaviť doma (to chce veľa nadhľadu!)
Momentálne máme také dni a úplne nám padla vhod skladačka PlayShapes, sada 74 tvarov z ekologického a trvácneho dreva kaučukovníka. Možností tvoriť zo skladačky je nekonečno a dobre sa na ne aj pozerá. Ako benefit vnímam, že skladačka porastie s ňou, ona prirodzene časom objaví nové možnosti, čo je vlastne super vrámci udržateľnosti. Aha, samostatná téma: udržateľnosť hračiek! 
Skladačku vymysleli v Anglicku, predáva ju Mr. Wood. Všetky drevené hračky v ponuke nájdete tu.  Len pripomínam aj drevené písmená Mr. Wood, ktoré sú dokonalým doplnkom do detskej izby.

   Result of our co-operation with littleM. Or this weekend moment on Instagram.  
Výsledok našej spolupráce s malouM. Alebo táto víkendová momentka na Instagrame.