5/04/2015

1 shirt, 13 women: Nada and Juliana


Continuing to show you the second part of the "1 shirt, 13 women" project (see all of it until now, here), with a special case of two women in 1 shirt, Nada and Jul, who together form the DJ duo Slu:t. Playing together, being one another's ears, hands, beats. 

Pokračujeme v druhej časti projektu "1 košeľa, 13 žien" (doterajšie príspevky si môžete pozrieť tu), s výnimočne dvomi ženami v jednej košeli. Naďa a Jul spolu tvoria DJ duo Slu:t. Moja predstava je, že keď spolu hrajú, sú jedna druhej ušami, rukami, beatom.


Thanks to Photoport gallery for the space.  
Ďakujeme galérii Photoport za poskytnutie priestoru.

5/03/2015

Fashion Marš! 2015


For the third year in a row, Bratislava has got a very fashionable and cheerful 1st of May march. Organized by Denamit, it promotes Slovak designers and brings fashion pieces off the catwalk, into the streets. Followed by a marching band and what seems like tons of photographers, it cheers up the Old town for about two hours, stopping at selected places, with the models posing and interacting with the local and tourist crowd. This year's designers included Boris Hančeka, Marcel Holubec, Annamária Kiss Kósa, Michaela Ľuptáková, Ľubica Poncik and LenkaSršňová.

Už tretí rok prechádza Bratislavou na prvého mája veľmi pestrofarebný a veselý pochod. Fashion marš, organizovaný združením Denamit, prináša slovenských dizajnérov a ich kolekcie z mól do ulíc. Doplnený kapelou a asi tonou fotografov a turistov, na dve hodiny robí zo Starého mesta veselé miesto. Pochod zastavuje na vybraných miestach, modelky pózujú pomedzi miestnych aj turistov (rozumej: fotia sa s nimi). Tento rok boli súčasťou Fashion maršu kolekcie od Borisa Hančeku, Marcela Holubca, Annamárie Kiss Kósa, Michaely Ľuptákovej, Ľubice Poncik a Lenky Sršňovej.V čele Marcelovej kolekcie išla Barbara Heribanová (vľavo).

Nádherná speváčka Katarzia v kolekcii Lenky Sršňovej.

V kolekcii Ľubice Poncik pochodovala herečka Eva Sakálová (tretia sprava).Čarovná herečka Judit Bárdos (v čiernom) v kolekcii Borisa Hanečku.

4/28/2015

Petra, Bratislava


If you love all black get-ups (really, who doesn't? Well, apart from Anna Wintour of course), this is for you. They are very easy to get used to and wear all the time and combine, plus they make you look professional and artsy, haha. But what do you do when springtime comes? Keep wearing black or put it away or try to transition to ligher colours? Personally, I love Petra's take on it - still keeping the basic layer lean and black, just add a touch of neutral layer and colourful sneakers.

Ak máte radi celočierne outfity (veď kto by nemal? Dobre, možno okrem Anny Wintour), toto je pre vás. lebo sa na ne ľahko zvyká, ľahko sa kombinujú, dobre sa v nich cítite a navyše vám prepožičiavajú taký veľmi profesionálny a fancy umelecky look, haha. Keď však udrie jar, čo s nimi? Nosiť čiernu ďalej, odložiť ju bokom alebo sa pokúsiť o elegantný prechod k jemnejším tónom? Osobne ma baví Petrine riešenie - stále si drží čiernu pri tele, ako spodnú, základnú vrstvu, ktorú doplnila neutrálnou hornou vrstvou a farebnými teniskami.


Petra is a well known freelance photographer and I thank her for taking my picture (of course it is my profile picture on FB right now) for the current edition of FORMEN magazine, for a feature about men's style. They did a throughout and extensive job, check it out if you can.

Petra je známa profesionálna fotografka a ja jej vďačím za portrét (jasné, že ho mám ako profilovku na FB), ktorý nafotila pre aktuálne vydanie magazínu FORMEN, do časti o stave pánskej módy v ČR s SR. Je to naozaj rozsiahly, dobre spracovaný materiál, ak sa k nemu dostanete, odporúčam.

4/26/2015

People and living for EVA magazine: Michaela & Michal


Pictures from a sunny Sunday visit at Michaela and Michal's family apartment or what didn't make it into the printed issue of EVA magazine.

Obrázky zo slnečnej nedeľnej návštevy u v rodinnom byte Mišky a Michala, alebo čo sa nevmestilo do tlačenej verzie časopisu EVA.Vintage pieces of porcelain are being mixed with new ones - the porcelain cupcakes are from Linda Vikova.
Starý porcelán sa v celom byte mieša s novým - porcelánové cupcakes sú z dielne Lindy Vikovej.


Hanging from a lamp from Amandari is a porcelain ballerina also by Linda Vikova.
Zavesená na lampe z Amandari je porcelánová baletka tiež od Lindy Vikovej. 

The walls are decored with local art, posters and Polaroid memories.
Steny sú pokryté slovenským umením, plagátmi a spomienkami na Polaroidoch.After my visit I was given a beautiful drawing of a unicorn. On paper. But they are everywhere. Keep on rocking!
Z návštevy som si odniesla krásnu kresbu jednorožca. Na papieri. Ale sú všade!

It all ended with a group photo session. Thank you!
A celé sme to zakončili hromadnou fotografickou session. Ďakujem!