12/03/2016

Living with art


Some time ago I did a little shooting in my home in co-operation with web umenia, which is the online datebase of 7 Slovak art galleries cataloguing 100 717 pieces of art. They have a super feature - you can order a reproduction of the originals they have and it will arrive to you finely printed and framed. Love it! We already have a few pieces of art (which I like to look at as a beginners collection haha. Or something littleM will one day inherit) and they are like a piece of history of our home and lives. 
So we picked a few pieces that fit our home - like the above photography of Ján Galanda (find it here) - to show you how art has the potential to create atmosphere in your home.

Pred nejakým časom sme spolu s webom umenia (ktorý je vlastne databázou 7 slovenských galérií a obsahuje 100 717 kúskov umenia!), urobili malé fotenie u nás doma. Vychytávkou webu umenia je, že si môžete objednať reprodukciu ktoréhokoľvek pôvodného diela a to vám príde krásne vytlačené a zarámované. Nádhera! U nás doma už máme pár umeleckých kúskov (na ktoré sa rada pozerám ako na začiatok zbierky. Alebo niečo, čo bude jedného dňa patriť malejM) a každý kus má svoj príbeh a zároveň je súčasťou príbehu nášho domova a našich životov.
A tak sme s webom umenia vybrali pár kúskov, ktoré sa hodia do nášho bývania - ako napríklad na fotke vyššie fotografia od Jána Galandu (nájdete ju tu) - aby sme ukázali ako umenie dokáže vytvárať atmosféru v životnom priestore.

A piece by Július Koller in our library (find more here). Turquoise vase by DKT living. There are also photographs of us as well as vintage cameras and memories from our travels.
Július Koller v našej knižnici (viac tu). Tyrkysová váza DKT living. V knižnici si našli miesto aj fotky nás, vintage foťáky a spomienky z ciest.

A costume sketch by Eugen Nevan (look for some more amazing costume sketches) stuck on to our fridge. Yes, art on a fridge. Hello, Pyré magazine!
Návrh na kostým toreádora od Eugana Nevana (tu viac krásnych návrhov a skíc) pripevnená na chladničku. Áno, umenie na chladničke. Čauko, magazín Pyré!

I seriously love this double portrait by Juraj Jurkovič (find it here), so we decided to keep it. Other features: black olive vase by Matej Rosmány, white vase and basket by DKT living.
Tento dvojportér od Juraja Jurkoviča (nájdete ho tu) sa k nám hodil tak, že u nás aj zostal. Čierna váza je od Mateja Rosmánya, biela váza a košík z DKT living.

Perfect for the kitchen: a painting by the Dutch Joachim Beuckelaer.

Another beautiful black and white photograph - by Martin Martinček, here
Ďalšia nádherná čiernobiela fotografia - od Martina Martinčeka, nájdete ju tu

Love this classic piece above littleM's bed: an illustration by Josef Čapek, here.
Do tohto klasického kúsku nad postieľkou malejM som sa zaľúbila: ilustrácia od Josefa Čapeka, tu.

At the bedroom shelf: photography by Ján Cifra meets a poster by Ice Ice Baby. Because the magic of living with art lies in its co-habiting you and your home.
Na poličke v spálni trónia vedľa seba: fotka Jána Cifru  a plagát od Ice Ice Baby. Lebo čaro bývania s umením spočíva v jeho spolužití s vami a vaším bytom.

11/23/2016

Invitation: mini festival, Prague


This weekend, Prague is the place to be. That is, if you're interested in design, fashion, books, activities for kids. I visited mini festival's first opening back in Spring, and this winter edition promises to be even better. Unfortunately, I have to stay in Bratislava because of work, but if I would have been there, I would definitely check out: the extremely cool wallpapers by Ice Ice Baby, the very new collection of pyjamas for the whole family by Dita P., these design pieces by vitra, and also, the simple, stylish kids shoes sold by Nila Kids (finally someone!), or Lípa, toys based on Czech craft traditions, or these original, playful wraps. To see all the exhibitors and program, click here. Enjoy!

Tento víkend by to malo byť smer Praha pre všetkých, ktorých zaujíma dizajn pre deti - móda, knihy, hračky, aktivity. Na jar som bola pozrieť otvárací ročník predajného festivalu pre deti, mini, a táto zimná edícia vyzerá ešte sľubnejšie. Ja musím kvôli práci ostať v Bratislave, ale kebyže sa vyberiem na mini, tak určite sa zastavím preskúmať: superské tapety Ice Ice Baby, kolekciu pyžám pre celú rodinu od Dity P., tieto dizajnové kúsky od vitry, na ktoré si robím už dlhšie zálusk, ako aj konečne pekné, basic, štýlové topánky z Nila Kids (lebo detské topánky sú kategória sama o sebe), alebo  hračky Lípa, vychádzajúce z českej remeselnej tradície, a určite aj tieto pôvodné, milé deky.  Zoznam predajcov aj program festivalu nájdete tu. Nech sa ľúbi!

11/20/2016

Prêt-à-click


Puojd has freshly released a line of versatile basics that can build the base of your wardrobe. Go and shop the first pieces before they are all gone! And read the interview with designer Michaela Bednárová (above, in the Versatil dress) about creating the collection. And look out for more pictures and information coming soon, here. Plus here a few other highly clickable links:

 Puojd čerstvo pustil do sveta líniu variabilných základných kúskov, ktoré môžu vytvoriť základ šatníka. Rýchlo do online shopu na prvé kúsky, kým sa neminú! A prečítajte si rozhovor s dizajnérkou Michaelou Bednárovou (na obrázku, v šatách Versatil) o tom, ako sa kolekcia tvorila. A vráťte sa sem čoskoro pre viac fotiek a informácií.  K tomu pár ďalších prudko klikateľných linkov:

1.
A beautiful co-laboration for blue print lovers: now you can wear it on sneakers, courtesy of Novesta
Táto spolupráca nadchne fanúšikov modrotlače: teraz ju môžete nosiť na teniskách Novesta.

2. 
Look for original Slovak design at the Bepon stores as well: jeweller Petra Tóth has created a special collection of tights for them, here.
Pôvodný slovenský dizajn teraz nájdete aj v portfóliu Bepon, pre ktorý šperkárka Petra Tóth navrhla kolekciu pančúch, tu aha

3.
Good design and good food come together: the very much anticipated restaurant Fach (their cafe and juice shop are already open) is doing pre-opening dinners, you can order yours here and read about the concept of Fach. Seats are limited.
Dobrý dizajn a dobré jedlo sa stretávajú: dlho očakávaná reštaurácia Fach (zatiaľ funguje ich kaviarenská a juice shop časť) dáva nakuknúť do kuchyne aj krásneho priestoru formou večere ešte pred oficiálnym otvorením: objednať sa môžete tu. Počet miest je limitovaný.

11/14/2016

Betka, Bratislava


...or the magic of light at Berlinka cafe. And personal hairstyle. And the combination of simple, basic colours (the green and blue just gets me). The result looks like a gallery painting. Or a Tim Burton movie casting, in the best sense of the word. Just magical.

...alebo čaro svetla v Berlinke. A osobitého účesu. A kombinácie jednoduchých, základných farieb (zelená a modrá, dovi). Výsledkom je portrét ako maľovaný. Alebo fotka z castingu Tima Burtona, v tom najlepšom slova zmysle. Proste čarovná je.

11/12/2016

Diagram concept store


A new, beautiful concept store has found its place on Bratislava's map, mainly focusing on minimalistic design jewellery. Yes, exactly those delicate necklaces, bracelets with personal detials or precious stones that I quietly admire on all the IT girls. Diagram's pick of brands is also exceptional, they are the only ones representing some of the brands. 

Na mape Bratislavy nedávno pribudol nový, krásny concept store zameraný na minimalistický dizajnérsky šperk. Presne také tie jemné retiazky, náramky s vychytanými detailami alebo drahými kameňmi, ktoré ticho obdivujem na všetkých IT girls. Výnimočnosťou sú aj ponúkané značky, ktoré Diagram dováža ako jediný na Slovensko. A special bonus is a carefully curated section of candles - like the designer Fornasetti, the luxurious Cire Trudon or the holistic Matter and Home. Find Diagram at Gorkého 5 or on Facebook here.

Bonusom je s citom vyberaná sekcia sviečok - s výberom od dizajnových Fornasetti, cez luxusné Cire Trudon až po holistické od Matter and Home. Diagram nájdete na Gorkého 5 alebo na Facebooku tu.

10/24/2016

Lady Milada, Bratislava


Just recently I posted pictures from Ljubljana, of Frančiška in a wonderful yellow jacket. Now I think that bright yellow is probably something you have to grow into to appreciate it (so there is hope for our relationship!). This cheerful lady Milada, is 84 years old, and her clothes 40. She sew them herself. And still wears them (just had to take them in a bit, as she lost weight). The original slow fashion.

Len nedávno som dávala fotky z Ljubljany, na ktorých bola pani Frančiška v krásnom žltom saku. Zrazu sa mi zád, že žiarovo žltá je farba, do ktorej musíte dozrieť, aby ste ocenili jej krásu a silu (takže stále ešte je nádej pre náš vzťah, ha!). Táto veselá dáma Milada má 84 rokov, jej oblečenie 40. Šila si ho sama. Stále ho nosí (len ho postupne musí zužovať, keď schudne). Toto je originál slow fashion.


10/16/2016

Invitation: Fashion LIVE!


Hooray, it's that time of the year again, for the fourth time, THE fashion event of the year, Fashion LIVE! will be live and kicking, this week from 19th to 21th of October - see the schedule of the catwalks here, and look for the tickets buy the tickets here. 
Last year, due to mummy duties, I saw only two or three shows, this time I am planning to see a lot more! With the help of littleM and my man, keeping my fingers crossed!
Insider information: tells me, there will be a kid's corner during the day to have some fun for future fashion lovers, including colouring designer sketches. How cool is that? Actually, I might be the one doing that, ha. See you at Stará tržnica.

Hurá, je to tu zas, už po štvrtý raz: módny highlight roka, Fashion LIVE! naživo a v plnej kráse, tento týždeň od 19ho do 21ho októbra. Program prehliadok si môžete pozrieť tu aha, a tu je link na predaj lístkov
Minulý rok som vďaka čerstvej materskej videla iba dve alebo tri prehliadky, tento rok mám oveľa odvážnejšie plány, a dúfam v pomoc malejM a môjho muža. A držím si palce!
Insájderská informácia: Fashion LIVE! pripravilo tentokrát detský kútik, aby sa cez deň mohli zabaviť aj krpatí budúci milovníci módy, a jednou z aktivít bude napríklad omaľovávanie dizajnérskych skíc. To je tak krásny nápad, to bude baviť aj mňa, ha! Vidíme sa v Starej tržnici.

10/04/2016

Frančiška, Ljubljana


A little street style message from the wonderful city of Ljubljana. Okay, first of all, why didn't anybody tell me just how cool Ljubljana is? Have you been there? Did you know? Honestly, we spent three days of our summer holiday there (the rest five in Piran and around) and fell in love with its positive vibe in the first hour of our arrival. It was sunny, bright, with great food, cafes, design shops, cyclists, a wonderful park and just overall services that made you feel this city is built for people to live in it. Oh and stylish people (most of women looked like they are shopping at COS, funnily, there is no COS in Ljubljana).
Frančiška here is a lovely lady, a pensioned doctor who just happens to be wonderful in white and yellow, as she said dressing like this is her way of enjoying life.

Letí vám malý pozdrav z ulíc čarovnej Ljubljany. Ale postupne: prečo mi nikto nepovedal, aká je Ljubljana cool? Boli se tam? Vedeli ste to? My sme tam strávili tri dni vrámci dovolenky (ďalších päť dole v Piran a okolí) a hneď prvú hodinu po príchode sme sa do nej a jej celkovej pozitívnej energie zamilovali. Bola slnečná, radostná, plná skvelého jedla, podnikov, dizajnových obchodov, so skvelým parkom a celkovými službami, z ktorých sme mali pocit, že toto mesto je tu pre ľudí, aby sa im v ňom dobre žilo. K tomu štýloví ľudia (väčšina žien vyzerala, že nakupujú v COS, pričom v Ljubljane bohužiaľ žiadny COS nie je).
Frančišku som stretla jedno ráno. Lekárka na dôchodku mi učarovala celkovým zjavom, a úplne som do jej kombinácie bielej so žltou, nádherne ju prežiarilo. Ako ona povedala, takého obliekanie je jej momentálny spôsob užívania si života.

10/03/2016

Stylish moms: Katta

Katta (33), mom of Edko (6,5) and Diana (3)

Photographer Katta Tubio is to me like a ray of sunshine (for a fact, she has recently moved with her whole adorable family from Ružomberok to Mallorca, tssss). These pictures were taken on her last visit to Slovakia and if there would be voting for a contemporary cool hippie/bohemian mom, she gets my vote. It seems that doesn't matter what she would be wearing, her laidback personal style would always shine through.
I also love her eye and the way she sees and photographs the world (a reason she was our wedding photographer), and she just launched her re-designed web page like hours ago, check it out here.
I am happy I could photographer her with Dianka and Edko, so here a little sun for you from Mallorca.

Fotografka Katta Tubio na mňa pôsobí ako zásah slnka (ona sa nedávno za slnkom sťahovala, s celou svojou krásnou rodinou vystriedala rodný Ružomberok za Mallorku... och). Tieto fotky vznikli počas jej poslednej návštevy Slovenska. Ak by bolo niekde niekedy hlasovanie za najviac súčasnú hippie/bohémsku štýlovú mamu, má moj hlas. Niekdy sa mi zdá, že je úplne jedno, čo by mala na sebe, jej nenútený osobný štýl by bolo stále jasne cítiť.
Okrem toho ma veľmi baví jej videnia sveta a to, ako ho zaznamenáva na fotografiách (aj z tohto dôvodu bola našou svadobnou fotografkou), a jej redizjanovaná stránka je ešte horúca, kuk sem.
Ja som šťastná, že som ju mohla tiež fotiť, spolu s Diankou a Edkom,  a tak tu pre vás mám slnečný pozdrav z Mallorky.How did motherhood change your wardrobe?
Because you have kids that you keep carrying around, and that wipe their hands and noses onto your trousers, you naturally expect the clothes to be more durable. So I take quality more into consideration. Which means I have less clothes, but I try to buy them so they fit together in one style. I don't look for the latest trends, I prefer timeless pieces.
I have discover Madewell, that simply fits my criteria. And it won't be very original, but I have to mention second hands. I am addicted to them. Sometimes I wake up with a feeling that today something great is waiting for me and I'm never disappointed. A Kanken backpack, Timberland shirt, Bonpoint little coat for Diana, oversized Levis jacket or 100% cashmere vintage cardigan of a brand I never heard of, all pure jewels! So moms, go for the second hand shops!

Ako materstvo zmenilo tvoj šatník?
Tým, že máš deti, ktoré neustále vláčiš na rukách a ktoré sa utierajú do tvojich nohavíc, keď majú sopeľ alebo špinavé ústa, tak prirodzene očakávaš, aby to oblečenie aj niečo vydržalo. Pozerám preto omnoho viac na kvalitu. Mám tým pádom určite menej oblečenia, ale snažím sa kupovať tak, aby k sebe ladilo a bolo v jednom štýle. Nefičím si na najnovších trendoch, ale na nadčasových kusoch oblečenia.
Objavila som značku Madewell, ktorá moje kritériá presne spĺňa. A nebude to znieť síce moc originálne, ale nedá mi nespomenúť sekáče, od ktorých som závislá. Niekedy sa zobudím s pocitom, že dnes tam určite niečo skvelé nájdem a nikdy sa nesklamem. Kanken ruksak, Timberland košeľa, Bonpoint kabátik pre Dianku, Levis oversized rifkovka alebo vintage 100% kašmírový sveter neznámej značky, úplné perly! Takže, mamy, hor sa do sekáčov!What's your advice/secret tip for other moms?
Don't take oneself too seriously. Seriously. It really helps me to remind myself that I am not the middle of the universe. Just a bit less ego. Others really won't dwell over the fact that I don't have a perfect (if any) make-up on or that my nail polish is half grown out. Maybe next time things will come together.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Nebrať sa tak vážne. Vážne. Pripomenúť si fakt, že nie som stred vesmíru, mi moc pomáha. Chce to menej ega. Naozaj nebude každý riešiť, že dnes nemám perfektný (alebo žiadny) make-up alebo že mám do polovice nechtov vyrastený lak. Veď nabudúce to snáď vyjde.What's your inspiration?
People! The ones that are not afreaid to live their lives and follow their dreams. The ones that believe in their own decisions, don't look back at what was, but live for the present. The ones that live to experience and not hoard. There are thousands of stories I have found on blogs or heard from friends. To travel around the world in a caravan, to leave your job and start sewing bags, to produce a soft drink, to open a co-working office, to sell vegan ice cream, build a hay house... there are so many of these stories and all the people inspire me so much. Thank you!

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Nachádzam ju v ľuďoch! V tých, ktorí sa neboja žiť svoj život a plniť si svoje sny. V tých, ktorí veria vo svoje rozhodnutia, neotáčajú sa za tým, čo bolo, ale sú tu pre prítomnosť. V takých, čo žijú preto, aby niečo zažili a nie nahromadili. Sú to tisíce príbehov, ktoré poznám z blogov a reálne počúvam od svojich kamarátov a známych. Cestovať po svete s deťmi v karavane, nechať svoju prácu a začať šiť kabelky, vyrábať nealkoholický nápoj, zriadiť coworkingové centrum, predávať vegánsku zmrzlinu, postaviť slamený dom... tých príbehov je strašne veľa a ľudia, ktorí za nimi stoja, ma ohromne inšpirujú. Ďakujem vám!

Katta is wearing: Cortefiel dress, Mustang sandals. Edko is wearing: Zara shorts, Lemur T-shirt, Victoria shoes sneakers. Dianka is wearing: Zara shirt and sandals, second hand shorts.

9/27/2016

Katarína, at Dobrý trh, Bratislava


So in love with crips, white shirts that you can also wear like dresses and/or tops. The black hair and black bag combo is a nice contrast. Enjoy the sun and white while it lasts.

Biele košele sú láska, najmä ak ich môžte nosiť ako šaty alebo/aj top, podľa nálady. Čierne vlasy spolu s kabelkou sú pekný kontrast. Užívajte slnko a bielu, tento týždeň by mal byť ešte letný.