3/27/2011

Vintage streetstyle, post 18: grandma Anna


Pictures sent in by Svatka J.: "On the pictures is my grandma Anna. They were taken by her father, who was a sculptor and amateur photographer. He took mostly pictures of his work and family, so it is thanks to him that we still have many of the photographs.

Grandma Anna married son of a doctor and they lived in a big house in the city (one in the North of Czech republic). During their happy marriage they had two sons - my dad Jan and his brother Ctibor. When my father was 7, his mother (granny Anna) suddenly died of a heart attack. These pictures of her are some of the last ones and there are no others left apart from wedding pictures and pictures taken in a photo studio, mostly because grandpa remarried early, so my (then little) father would have a new mom. Unfortunately, his choice of bride wasn't the best one. The stepmother destroyed most of the photographs, letters and memories of his mom Anna. Only recently, when me and my father inherited the house, we went through it and kept discovering family treasures - like photographs even my father hasn't seen before.
On the second picture is grandma Anna with her mom right in front of grandpa's atelier with a little girl (I don't know who she is). It was taken during the 1930's."

Fotky poslala Svatka J.: "Na fotografích je má babička Anna v době kdy byla ještě svobodná. Fotografie pořídil její otec, který byl kamenosochař a fotoamatér. Fotil hojně svou sochařskou práci a rodinu. Díky němu se nám dochovalo mnoho fotografií.

Babička Anna se provdala za syna lékaře do velkého domu v centru města (na Labi v Severních Čechách). Ve šťastném manželství se jí narodili dva synové - můj tatínek Jan a jeho bratr Ctibor. Když bylo mému otci sedm let, maminka (má babička Anna) náhle zemřela na srdeční příhodu. Tyto fotografie jsou jedny z posledních, kde můžeme babičku vidět. Jiné se totiž nedochovaly, kromě svatebních a společných ateliérových fotografií s dětmi. Děda se totiž velmi brzy znovu oženil, aby můj malý otec měl novou maminku. Bohužel jeho volba nebyla šťastná. Druhá maminka se stala macechou a všechny fotografie, dopisy a stopy po mamince Anně zametla pod koberec. Až nedávno, kdy jsme dům zdědili s mým tatínkem, prolezli jsme všechny kouty a nacházíme rodinné dědictví. Fotografie, které nikdy předtím neviděl ani on.
Na druhé z fotografií stojí má babička Anna se svou maminkou právě před ateliérem a dílnou s malou holičkou (nevím kdo to je). Fotografie pochází z 30tých let."


2 comments: