5/13/2012

Prêt-à-click


1. The Denamit Design Days are on in Bratislava, for the full programme, click here.
Denamit Design Days sú už v plnom prúde v Bratislave, pre kompletný program, klik sem.

2. Interior blogs are on the rise in Slovakia, like this one is made by babô. 
Interiérových blogov pribúda aj u nás, hurá, tento je od babô.

3. Recently you've met Boba on this blog. Recently I discovered she also has a blog, full of her outfits and thoughts, enjoy! 
Nedávno sa na tomto blogu objavila Boba. A ja som nedávno objavila, že má aj blog, plný jej outfitov a pohľadu na svet, nech sa ľúbi!

4. When I grow up, one day I will have a painting by this gentleman as well :-)
Keď raz budem veľká, na jednej stene bude obraz aj od tohto pána :-)

5. Sorry for the lack of posts this week, I am hard at work at some project, among others preparing my speech notes for The Hive conference in Berlin. It took me some time, but I finally figured out the theme: "What two years of fashion blogging have taught me". Yup, that's right. Should be fun :-) Keep your fingers crossed and if you are around, you can still buy tickets!
Ospravedlňujem sa za nedostatok príspevkov tento týždeň, makám na viacerých projektoch, medzi nimi si pripravujem príspevok na The Hive konferenciu v Berlíne. Chvíľu mi to trvalo, ale už aspoň mám jasnú tému: Čo ma naučili dva roky fashion blogingu. Tak. Možno to bude sranda :-) Držte palce ostošesť a ak o týždeň budete v Berlíne, ešte stále sa dajú kúpiť lístky!

IKEA PS COLLECTION GIVEAWAY RESULTS!
Random.org came up with the number 6, which means, the IKEA candle stick will go to comment number 6 by Oliva. Congrats and thank you all for participating!
Random.org vygenerovalo číslo 6, čo znamená, že modrý IKEA PS svietnik poputuje k majiteľke komentu číslo 6, Olive. Blahoželám!

1 comment: