8/27/2013

People of Dobrý trh


Recently, the organizers of Dobrý trh have asked me to take pictures of the people going to Dobrý trh and take their little stories of what they were buying and why. Among the many people, I also bumped into this lovely couple who I first met on the street two years ago. And they're still in loooove, hence the gingerbread cookie :-) Would you recognize them? More photos and stories (and there will be gradually more) on this Dobrý trh site.

Nedávno som pre organizátorov Dobrého trhu a ich novú webstránku nafotila portréty ľudí na Dobrom trhu na Jakubáku a zároveň zaznamenala ich krátke príbehy o tom, čo kúpili, z čoho sa tešili a prečo. Medzi mnohými ľuďmi som narazila aj na túto milú dvojicu, ktorú som stretla pred dvomi rokmi na ulici, aha. A stále sa ľúúúúúbia! :-) Spoznali by ste ich? Viac fotiek a príbehov (ďalšie postupne pribúdajú) nájdete na tejto podstránke Dobrého trhu.

5 comments: