10/01/2014

Daydreaming, Bratislava


Lost in thoughts and music, Nika didn't event notice when I snuck up on her on the sidewalk. 
All black with white canvas and red lips seems to me like an easy slipping into autumn. Slow magic indeed.

Stratená v myšlienkach a hudbe, Nika si ani nevšimla ako som sa k nej po chodníku priblížila. 
Čistá čierna s bielou plátenkou a červené pery k tomu - to mi príde ako príjemné splývanie s jeseňou. Slow magic.

8 comments: