4/19/2015

Evelyn, at the Fashion LIVE! press conference


Young, talented photographer Evelyn Benčičová is a very honest story-teller not only with her pictures, but also with her personality and style. Always a pleasure to photograph. For her newest projects follow her FB page or check out her tumblr.

Mladá, talentovaná fotografka Evelyn Benčičová je úprimnou rozprávačkou príbehov nielen cez svoje fotky, ale aj osobnosťou a štýlom. Vždy radosť ju stretnúť a odfotiť. Pre jej najnovšie projekty sledujte jej FB stránku alebo jej tumblr.

2 comments: