4/05/2015

Style & shows at MBPFW F/W 2015, Prague


The first ever spring edition of Mercedes Benz Prague Fashion Weekend took place at the building of ZIBA - formerly a bank that is being turned into a Museum of glass. The majestic building was crowded all the time, and the sidewalk in front of the building was boasting with style, knowing that Adam Katz Sinding from Le21eme was there shooting streetstyle for style.com (see his shots here).

Historicky prvá jarná edícia Mercedes Benz Prague Fashion Weekendu sa konala v budove ZIBA, ktorá v minulosti slúžila ako banka, a v budúcnosti v nej bude Múzeum moderného skla. Majestátne vnútro budovy praskalo vo švíkoch a rovnako živo bolo aj pred budovou. Ulica celý víkend žila najrôznejšími štýlmi, vďaka informácii, že ten víkend mal fotiť streetstyle aj Adam Katz Sinding z Le21eme pre style.com (výsledok tu). The relatively small space was divided into catwalk by benches and all the time completely full, giving it a buzzing feeling. The concept of presenting designers in blocks, with a limited number of pieces in the collections was a new one in Prague. Some designers gave a tasting of a few pieces, some went to whole way.
I didn't catch the first shows on Saturday, given a two-hours train delay, here my highlights of the two days (the place wasn't perfect for photographing, so please click on the links below to see the full collections).

Relatívne malé vnútro bolo lavičkami rozdelené na uličky prehliadkovej trasy. Koncept prezentovania dizajnérov v blokoch za sebou, s limitovaným počtom kusov vrámci kolekcií, bol vrámci Prahy nový. Niektorí dizajnéri dali ochutnávku z piatich kusov, iní využili maximálne povolené možstvo a pustili von kolekciu 15 kusov.
Vďaka dvojhodinovému meškaniu vlaku som niektoré prehliadky nestihla, tu moje highlighty víkendu (nemala som miesto úplne super na fotenie, preto si radšej rozkliknite oficiálnu galériu pod fotkami).


I remember seeing Daniela Pešková's wonderful bachelor collection in Zlín in Mária Štraneková's atelier, she is now doing her masters in Prague at Liběna Rochová's atelier. Loved her very feminine, flowing, fringed and folded pieces (see the collection here) or a slow-motion video on my Instagram.

Danielu Peškovú a jej krásnu bakalársku kolekciu si pamätám ešte zo Zlína, keď študovala v ateliéri Márie Štranekovej, momentálne študuje magistra v Prahe u Liběny Rochovej. Jej ženská, plávajúca, plynúca, poskladaná a strapcovitá kolekcia ma bavila (celá tu) alebo kuk slow-motion video na mojom Instagrame.


Jakub Polanka is always one to rely on to make you happy on the catwalk. The collection was inspired by a war-time love story, with army style coats, knitted armour dresses and blood-red basic pieces, all to die for. The full collection here.

Jakub Polanka je u mňa istota radosti a zážitku z prehliadky. Aktuálna kolekcia bola inšpirovaná vojnovým ľúbostným príbehom, s kabátmi s nádychom army štýlu, pletenými šatami pripomínajúcimi brnenie a krvavočervenými basic kúskami, a všetky by som brala. Celá kolekcia tu.


Designer Martina Špetlová is probably more known in her base of London, where she graduated from St. Martin's, with her already trademark patchwork style mixing leather and textile and working with blocks of colours. It was a joy to watch! Check out her full work here. And the wonderful catwalk here. Or Slovak topmodel Filip Hrivňák walking her show on my Instagram.

Dizajnérka Martina Špetlová je pravdepodobne známejšia v Londýne, kde študovala na St. Martin's a má svoj ateliér. Typickou pre jej tvorbu je kombinovanie kože a textilu a práca s blokmi farby. Bola to radosť pozerať! Zoznámte sa s ňou tu. Prehliadku si pozriete tu. A slovenského topmodela Filipa Hrivňáka, ktorý pre ňu predvádzal, nájdete na mojom Instagrame.


Petra Ptáčková is the prodigy of the Czech fashion scene which she has proved with her closing catwalk. The thoughtfully constructed, multifunctional jackets hiding backpacks and vice versa, the use of colour and work with shapes were fearless. That's probably the best word to describe Petra, fearless. See the catwalk here.

Petra Ptáčková je mladým zázrakom českej módnej scény, čo dokázala aj záverečnou prehliadkou. Premyslene konštruované, multifunkčné bundy transformujúce sa na batohy a naopak, práca s farbami a tvarmi boli nebojácne. A to je pravdepodobne slovo, ktoré Petru najviac vystihuje, nebojácna. Kolekciu si pozrite tu.


I have sadly missed LaFormela, Zuzana Kubíčková, Chatty, Odivi or the Pavel Brejcha shows, but you can see the complete catwalks here. And have a look at what some of the participating fashion people thought of the show, thanks to CAKE magazine for including me. Enjoy!

Bohužiaľ som ten víkend prišla o prehliadky napríklad LaFormela, Zuzany Kubíčkovej, Chatty, Odivi a Pavla Brejchu, kompletné foto z prehliadok si však môžete pozrieť tu . Prípadne si prečítať štyri názory na tohtoročnú jarnú edície MBPFW - ďakujem CAKE magazín za priestor na vyjadrenie. Nech sa ľúbi!

No comments:

Post a Comment