5/28/2015

Fashion show of the graduates 2015: the masters


Continuing from yesterday's post, here this year's master graduates and what to expect from their collections. I have seen only small fragments of their work, so I am looking forward to the fashion show even more. And you are very welcome!

Pokračovanie včerajšieho článku: tohtoroční magistri a čo očakávať od ich záverečných kolekcií. Tu som videla len malé fragmenty, väčšinou iba jeden model, o to viac som zvedavá na večernú prehliadku. Všetci ste pozvaní!


Mišena Juhász: Ema má mamu, mama má Emu collection

Influenced by her experience as a mother, Mišena built her graduate work as a women's & kids collection. Every mother wants to capture and save all the moments of their kids' development, so the prints are documentary photographs of Mišena's daughter. The girly and more neutral colours and prints are mixed through the collection, reflecting the magic of this time: when kids want to act like adults and adults learn to play again.

Ovplyvnená svojou skúsenosťou mamy, Mišena poňala svoju absolventskú prácu ako dámsko-detskú kolekciu. Každá mama chce zachytiť a uchovať každý moment vývoja svojho dieťaťa, a potlače kolekcie tak vychádzajú z dokumentárnych fotografií jej dcéry. Dievčenské aj neutrálne farby a potlač sa nakoniec objavujú a zmiešavajú v oboch líniách kolekcie, odrážajúc v tomto mixe čaro obdobia, keď sa deti snažia byť ako dospelí a dospelí sa učia znova hrať.


Zuzana Kedroňová: Wonderland collection

Inspired by her stay in Iceland and its mythology and nature, Zuzana's collection is based on original prints. The colours reflect the island's natural wonders (like vulcanos and their colours of the fire, lava and ashes), and the geometrical moments work with the symbols of the four elements. Each piece of the collection is named after a particular Icelandic moment. The flowing, lightweight fabric is often layered, inspired by the Icelandic traditional wear.

Inšpirovaná stážou na Islande, jeho mytológiou a prírodou, Zuzanina kolekcia Wonderland je založená na výraznej autorskej potlači. Farby odrážajú prírodné zázraky krajiny (napríklad vulkán a farebnosť ohňa, lávy, popola), pričom geometria potlače vychádza z grafických symbolov štyroch elementov. Každý kúsok v kolekcii je pomenovaný podľa konkrétneho islandského momentu a zázraku. Ľahká, splývavá látka je často vrstvená, čo tiež vychádza z tradičného islandského odevu.
Barbora Kubíčková: King Size collection

Inspired by larger than life art and installation in public spaces as well as childhood, when everything around you seems so much bigger, Barbora worked with puffy, technical materials combined with soft velvet and details of oversized zippers and buttons. The prints are based on childhood photographs enlarged to the point that they melt into the patch-like colour code of the collection. Models looking like kids wearing their parents's pieces? Sounds fun.

Inšpiráciou pre kolekciu bolo nadrozmerné umenie a inštalácie vo verejnom priestore, ako aj obdobie detstva, keď všetko okolo vyzerá oveľa väčšie. Barbora v nej pracovala s objemnými technickými materiálmi v kombinácii s jemným zamatom a detailom veľkých zipsov a gombíkov. Potlač vychádza z fotografií z detstva zväčšených do tej miery, že vytvárajú farebný kód kolekcie. A modelky, ktoré vyzerajú ako deti, ktoré majú na sebe kúsky rodičov, môžu byť zábavné.

Petra Kubíková: Hidden reality/Skrytá realita collection

Inspired by visual illusions and the play with reality and its perception, Petra is further developing her previous work. The shapes and structures are still inspired by Petra's knowledge and love for the Japanese culture, she has only added another visual layer and is play with your eyes. With her, layering reaches another, architectural level, while you don't know where one piece ends and another one starts.

Inšpirovaná optickou ilúziou a hrou s realitou a jej vnímaním, Petra vo svojej absolventskej kolekcii rozvíja svoju predošlú prácu. Tvary a štruktúry sú stále inšpirované Petrinou láskou k japonskej kultúre, v materiáloch sa stále objavuje práca s recykláciou, Petra ale pridala ďalšiu vizuálnu vrstvu a hrá sa s naším vnímaním. U nej dosahuje vrstvenie odevu novú, až architektonickú úroveň, keď neviete, kde jeden kus odevu končí a druhý začína.Octavia McKenzie: Faces of Fashion

Born in South Africa, in her graduate collection, Octavia is going back to her roots. Reflecting the vast contrasts throughout the continent is her mixture of materials: natural cotton, wool and leather in contrast with plastic jewellery by croatian designer Diana Sokolić. A visually strong element are also the prints, based on ethnic colours and motives and their ability to express different elements of the African continent. Looking forward to a bit of Africa on a Slovak catwalk.

Pôvodom z Južnej Afriky, Octavia sa vo svojej magisterskej kolekcii vracia ku koreňom. Vychádza pri tom z obrovských kontrastov afrického kontinentu, na ktoré reflektuje používaním kontrastných materiálov: prírodnú bavlnu, vlnu a kožu dopĺňajú šperky z plastu od chorvátskej dizajnérky Diany Sokolić. Výraznou vizuálnou časťou kolekcie je potlač, vychádzajúca z etnických motívo a farieb, a jej schoponosť vyjadriť rôzne aspekty a elementy Afriky. Teším sa na kúsok Afriky na slovenskom móle.Andrea Pojezdálová

Aďa is known for her work with folk motives, but in a minimalist, pure design way. After a structured, more playful collection she presented at Fashion LIVE!, she is returning to her roots, with a collection inspired by folk pieces from the 18th century. The inspiration comes in form of the construction and shape of the clothes, while the colour code stays very neutral - black, white, gray, beige, with materials like leather, wool, cotton and felt, putting emphasis on the softness and cosiness that symbolizes home and comfort, only with small metal details in the form of traditional hook and look fastenings. See you at the fashion show!

Aďa je známa svojou prácou s ľudovými motívmi, ktoré však spracováva moderným, minimalistickým, čistým spôsobom. Po minuloročnej, viac hravej kolekcii, ktorú prezentovala na Fashion LIVE!, sa v absolventskej kolekcii vracia ku koreňom: k inšpirácii ľudovým odevom 18. storočia. Pretavuje konštrukciu a strihy oblečenia do súčasných foriem, pričom farebná paleta zostáva neutrálna: čierna, biela, šedá, prírodné odtiene vlny, kože, bavlny a filcu. Všetko materiál, ktorý dáva dôraz na mäkkosť domova, iba s malými kovovými detailami vo forme zapínaní a háčikov. Vidíme sa večer!


1 comment:

  1. Barbora Kubíčková: King Size collection, dá sa niekde vidieť? pekné :)

    ReplyDelete