7/19/2015

At Maximilián Mucska Tailors, Bratislava


I quite often get asked all kinds of random questions concerning fashion, one of the more frequent ones being from men (or their caring women), asking about where to get properly, custom maid suits/shirts/business/casual fashion in Bratislava other than browsing the usual shopping mall brands. Fans of bespoke tailoring are already familiar with the family run salon Maximilán Mucska Tailors on Grösslingová street, so I took a look inside to experience and meet the people behind it. 

Často dostávam najrôznejšie otázky týkajúce sa módy, medzi nimi častejšie sa opakujúcu od mužov (alebo ich starostlivých žien): kde v Bratislave sa dajú zohnať kvalitné, poctivé, na mieru robené obleky/košele/pánska móda mimo štandardu, čo ponúkajú nákupné centrá. Keďže fanúšikom šitia na mieru je rodinné krajčírstvo Maximilián Mucska Tailors na Grösslingovej ulici už známe, bola som spoznať ľudí za ním aj ja.


Inside a cosy window-front room (prepped with men's fashion accessories) I was greeted by one of the Mucska brothers, Erik, who is in charge of the business side of the studio, and who led me and talked me through their history and present.

V úvodnej, útulnej miestnosti (plnej pánskych doplnkov) hneď za výkladom ma privítal jeden z bratov, Erik Mucska, ktorý má na starosti obchodné veci ateliéru, a ktorý mi robil sprievodcu príbehom rodinného krajčírstva.Moving inside I stepped into the place where all the magic happens, under the watchful eye of the father, Maximilián, who has been working with materials, cuts and tailoring since he was 15: studying it and spending time working at different ateliers. Together with another one of his sons, Patrik, they are the main creative and executional force, overlooking a team of seamstresses. 

V ďalšej miestnosti sa deje to čaro - pod starostlivým, skúseným dohľadom otca Maximiliána, ktorý remeslo práce s materiálom, strihmi a tvorbou na mieru ovláda od svojich 15 rokov. Krajčírstvo študoval a skúsenosti potom zbieral po rôznych salónoch. Spolu s ďalším z bratov, Patrikom, sú hlavnými tvorivými a výkonnými silami, ktorým pomáha tím krajčírok.The clients get complete counseling - from choosing the style, the materials (they work with the best Italian, French, British suppliers), to customizing the pieces to one's individual needs down to the last detail. Need an inside pocket for glasses? Or having your sleeves adjusted to your watch? You got it. The average time needed for making a suit for a client? Up to 4 weeks of work.

 Ich klienti dostávajú kompletný servis - od poradenstva štýlu, materiálov (pracujú s vybranými talianskymi, francúzskymi a britskými dodávateľmi), až po prispôsobenie kúskov individuálnym potrebám. Potrebujete vnútorné vrecko špeciálne na okuliare? Alebo prispôsobiť rukáv saka svojim hodinkám. Nech sa páči. Priemerné trvanie výroby jedného obleku? Až 4 týždne prác.The interesting thing about the Mucska Tailors is that their skills and craft are often sought after by other business and brands. They have been working on custom cut patterns for Nehera (the Slovak fashion brand aiming at worldwide markets) as well as creating costumes for European theaters and Operas.

Zaujímavosťou Mucska Tailors je, že ich práca a schopnosti sú často vyhľadávané inými módnymi značkami a tak často spolupracujú na zaujímavých projektoch. Ako napríklad tvorbe strihov pre Neheru (slovenskú módnu značku so svetovými ambíciami) alebo kostýmov pre európske divadlá a opery.


The last co-operation of this kind happened with fashion designer Boris Hanečka - together they created the costumes for the The Snow Queen opera that premiered at the Austrian Eisenstadt. The whole process was caught on camera and you can watch the video here

Aktuálne posledným projektom tohto druhu bola spolupráca s návrhárom Borisom Hanečkom na kostýmoch pre operu Snehová kráľovná, ktorá mala nedávno premiéru v rakúskom Eisenstadte. Proces tvorby až po premiéru bol zachytený na videu, tu.Thanks to these gentlemen for their time and great work, that puts Bratislava on the map of cities with high quality, family run tailoring ateliers (which, in Italy, is a usual, beautiful tradition). You can find everything on their web page or follow their FB page where they regularly post blog updates full of useful information about men's fashion and bespoke tailoring. 

Vďaka týmto pánom za ich čas a skvelú prácu, ktorá posúva Bratislavu na mapu miest s kvalitnými, rodinnými krajčírskymi salónmi (niečo, čo je napríklad v Taliansku bežným, krásnym javom). Všetko nájdete na ich zrozumiteľnej web stránke alebo sledujte ich FB stránku, kam pravidelne pridávajú blogové príspevky o pánskej móde a šití na mieru.

5 comments:

 1. Dobre vedieť, že niečo také existuje.o)

  Anna
  www.newskinyme.com

  ReplyDelete
 2. Krása. JA som ich obchod objavila úplne náhodou, keď som v zime chodila na angličtinu a zrovna mali vo výklade ten "rokokový" dobový odev... no láska na prvý pohľad!=D Dobre vypracovaný oblek/sako/čokoľvek je hotová pastva pre oči. Dokonca aj priateľa tam plánujem raz poslať, nech si dopraje trocha kvality!=D ... len to cenové rozpätie mi ostáva stále neodhalené. Nie, že by som to chcela vedieť preto preto, aby som mohla frflať, aké je to drahé a "toľko za jedno sako nedám".... nech ukojím svoju zvedavosť a viem koľko mám našetriť.=D

  ReplyDelete
 3. eToro is the best forex broker for beginner and advanced traders.

  ReplyDelete