6/29/2016

Stylish moms of Bratislava: Soňa

Soňa (38), mom of Lorianna (3,5)

I remember admiring Soňa for the first time at a friends wedding (in a Rick Owens bluish dress. Yes, we have asked her) and immediately falling in love with her style. She is one of those women easily combining chic, boho, ethno (and local designers like Marcel Holubec or Martin Hrča), all held together by her personal aesthetics. And I love how she is transitioning that same feeling and sense to her adorable daughter, Lori. You can just feel the New York influence there.
When not travelling the world, you can run into her at Kava.Bar coffee place that she co-owns. This is where we have met too, and I am so happy I can share her thoughts and inspirations with you!

Pamätám si, že prvý raz som obdivovala Soňu (a jej tuším modrasté šaty od Ricka Owensa. Áno, boli sme sa spýtať) na svadbe známych, a hneď som sa do jej štýlu zamilovala. Je jednou z tých žien, ktoré s ľahkosťou a nadhľadom kombinujú chic, boho, etno a zdanlivo nekombinovateľné kúsky (a do toho aj lokálnych dizajnérov ako sú Marcel Holubec a Martin Hrča), a všetko to drží dokopy ich osobná estetika a cit. Tá ma na Soni neskutočné baví, ako aj to, že ju teraz prenáša na svoju dcéru Lori. A až sem cítiť vplyv života v New Yorku. 
Ak práve necestuje po svete, naraziť na ňu môžete v kaviarni Káva.Bar, ktorý spoluvlastní a pri ktorom sme sa aj my stretli. Som rada, že vám môžem sprostredkovať jej myšlienky, tipy a inšpirácie.How did motherhood influence your wardrobe?
I think nothing has changed in my wardrobe significantly, even while pregnant, I wore most of my regular clothes. I have probably bought a few pregnancy trousers, that's all. But two changes did happen: I have stopped wearing heels and my shoes HAVE TO be comfortable. And most of my jewellery has been put aside for a longer time. Of course I am not talking about the first few months, when my only worries were big cleavage and nursing bras. In the end I went for layering and this nursing cover helped me too.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Myslím si, že nič zásadné v mojom šatníku sa nezmenilo, dokonca aj v tehotenstve som nosila väčšinu mojich vecí. Tuším reálne som si kúpila pár tehotenských nohavíc, a to je všetko. Ale predsa sú tam dve zmeny: prestala som nosiť opätky a moje topánky musia byť nekompromisne pohodlné. No a väčšina mojich šperkov bola na dlhšie obdobie odložených. Samozrejme nehovorím o prvých pár mesiacoch, keď som naozaj riešila iba veľké výstrihy a dojčiace podprsenky, ale to som sa potom vynašla tak, že som nosila viacero vrstiev oblečenia a celkom mi bodla aj dojčiaca šatka na zakrytie.What's your advice/secret tip for other moms?
I think that every mom has a lot of inner wisdom, so my biggest advice is to listen to one's instinct and trust oneself and one's child. Even more so in a time when there are suddenly countless theories about kids and how to raise them. And just be present at every moment. Also, even when there is no time for anything, you shouldn't forget about yourself and find time for massage, facial or yoga... I would warmly recommend that to every mom, I know I appreciated it.
Regarding shopping, because we travel so much around the world, all our shopping is done there, here in Slovakia I only buy necessities and rather do other activities. I also spend a lot of time in Vienna, where I have a few favorite shops that are owned by inspiring moms: Der Kleine Salon and Minimal Wien. They are small shops with a personal touch, and that's close to my heart. I don't feel good at malls or supermarkets, I always prefer to know the people I buy from, either fashion or food. In Bratislava we always check out Pán Medvedík, we are glad, that this shop is part of the Old town.
Just for inspiration, my tips for shopping in NYC: two of my favorite children shops are abc home and the kids section at Barney's. They are always a step ahead and original, so I love to brows there and go wild with my daugther's toys and books. 

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Myslím si, že každá matka má v sebe veľa vnútornej múdrosti a moja najväčšia rada je počúvať svoj inštinkt a dôverovať sebe a svojmu dieťaťu. Hlavne v dobe, keď sa s teóriami o deťoch a ich výchove roztrhlo vrece. A byť prítomná v každom okamihu. A napriek tomu, že nie je čas na nič, nezabudnúť na seba a urobiť si čas na kozmetiku, masáž alebo jogu... to by som určite naordinovala každej mame, aspoň ja som to veľmi ocenila.
Čo sa týka nakupovania, tým, že veľa chodíme po svete, všetky nákupy si vybavujem tam, na Slovensku teda kupujem iba nevyhnutnosti a radšej si užívam čas inak. Dosť času trávim vo Viedni, kde mám pár obľúbených obchodíkov, ktoré vlastnia inšpiratívne maminky: Der Kleine Salon a Minimal Wien. Sú to malé obchodíky s veľmi osobným prístupom, čo mi je srdcu blízke. Necítim sa dobre v shopping centrách ani v supermarketoch, vždy preferujem poznať osobne ľudí, od ktorých nakupujem, či už módu alebo potraviny. V Bratislave samozrejme neobídeme Pána Medvedíka, ktorému sa veľmi tešíme, že je súčasťou Starého mesta. 
Len pre inšpiráciu, tipy na nákupy v NYC: moje najobľúbenejšie detské obchody, ktoré by mi úplne postačili, sú  abc home a Barney's. Vždy sú o niečo popredu a originálne, a tak si tam ulietavam aj ja na dcériných hračkách a knižkách.


What's your inspiration?
The biggest inspiration for me is a happy child and happy parents. I love to surround myself with beauty, inspiration and individuality, and I try to raise my daughter this way. Since she has traveled quite a bit with us, I like to dress her in traditional local pieces that she herself chooses, specially if in her mind she connects them with the kids we know there. We sew dolls and clothes together, cook and bake, plant and love to jump on a train and go for a trip. Since I have studied and lived in New York, its women were and still are my big inspiration. They are action packed, make kids a part of their lives and don't make too much fuss about things. Most of the women I know, have more kids, a dog on a leash, and always put together, smiling even when living on the 4th floor without an elevator, and using the subway. They don't always have it easy.
One of those families are friends of ours, they both have their careers, two beautiful kids, raising them without any help while they are enjoying life and traveling, a passion that they combined with another of their passions, their shop. Nathalie is something like my personal shopper, with Lorianna we have got wonderful vintage pieces from her that she has found in different corners of the world.
One of our favorit relaxation spots is Coqui Coqui in Tulum, founded by the also inspiring mother Francesca Bonato. And then I like Jess Brown's dolls, she is another inspiring mom not afraid to pursue her dreams. For us luxury isn't about designer labels, but rather hand made pieces from wonderful materials. I love antiques and things that have a story to tell as well as a story of how we got to them. And the biggest inspiration is that I can enjoy all this with my beloved man and my daughter. 

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Pre mňa je najväčšia inšpirácia šťastné dieťa a šťastní rodičia. Mám rada okolo seba krásu, inšpiráciu a individualitu, a k tomu sa snažím viesť aj moju dcéru. Keďže s nami prešla už celkom pekný kus sveta, rada ju obliekam do tradičných lokálnych vecí, ktoré si sama vyberie, najlepšie, keď si ich rovno spojí s deťmi, ktoré tam poznáme. Šijeme spolu bábiky a oblečenie, varíme a pečieme, sadíme a milujeme sadnúť na vlak a ísť na výlety. Tým, že som študovala a žila v New Yorku, newyorské ženy boli a sú pre mňa vždy veľká inšpirácia. Sú akčné, deti zaradia ako súčať ich života a z ničoho si nerobia veľkú hlavu. Väčšina žien, čo tam poznám, majú viac detí, na vodítku psa, vždy sú upravené a ešte majú aj úsmev na tvári, keď bývajú na 4. poschodí bez výťahu, používajú metro a nemajú to vôbec také ľahké.
Jedna z takých rodín sú naši známi, obaja majú svoju kariéru, dve nádherné deti, ktoré vychovávajú bez pomoci a ešte si aj užívajú život a cestujú, pričom svoje cesty spojii s ďalšou vášňou, ich obchodíkom. Nathalie je už taká moja "personal shopper", mám od nej nádherné vintage veci pre mňa aj Loriannu, ktoré mi zohnala z rôznych kútov sveta. 
Jednou z našich najkrajších destinácií na oddych je Coqui Coqui v Tulume, ktoré založila tiež pre mňa inšpiratívna mamina Francesca Bonato. Mám rada bábiky od Jess Brown, ďalšej inšpiratívnej maminy, ktoré si nebála plniť si sny. Pre nás luxus neznamenajú dizajnérske značky, ale ručne robené veci z krásnych materiálov, milujem starožitnosti a veci, ktoré majú svoj príbeh a aj cestu k ich získaniu. A najväčšia inšpirácia zo všetkých je užívať si toto všetko s mojím milovaným mužom a dcérou.
 
Soňa is wearing: Comme de Garcons trousers and shoes, Pas del calais T-shirt. 
Lorianna is wearing: Superfussy top and trousers from India, Converse sneakers, 
and they both are wearing vintage coats from the Vietnamese tribe Red Dzao.

7 comments:

 1. veľmi zaujímavá žena, mama. vďaka :)

  ReplyDelete
 2. تتبر شركة سوقني من الشركات المتخصصة فى الكثير من اعمال تصميم مواقع لدينا على موقعنا الكثير من الخصومات الرائعة والمميزة فى اعمال التصميم والبرمجة

  ReplyDelete
 3. افضل الخدمات المميزة فى اعمال نقل عفش مكة تجدها فقد مع شركة الاخلاص والامانة لدينا خصومات كبيرة جدا واعمال رائعة نقدها اليكم بسعر مغري ومناسب

  ReplyDelete
 4. الكثير من الخدمات الرائعة والمميزة فى شركة تنظيف منازل بمكة شركة العنود لدينا الكثير من الخدمات الرائعة والاعمال المميزة التى نقدمها اليكم

  ReplyDelete
 5. موقعنا واحد من المواقع المتميزة فى الكثير من الاعمال الرائعة فى صيانة فريجيدير احصل على الكثير والكثير من الخدمات الرائعة والمميزة من على موقعنا صيانة توشيبا المتميزة فى اعمال الصيانات

  ReplyDelete
 6. eToro is the #1 forex broker for new and established traders.

  ReplyDelete