4/19/2013

B1 - Centre for contemporary design, Prague


Recently a spent a few day working on a project in Prague and when I could I tried to steal moments and wander off to see spaces, places, people, project. This is how thanks to the Prague Fashion Salon exhibition I discovered the B1 - Centre for contemporary design at Bubenská 1, and fell in love with the space of the functionalist building and the project that is turning it into a space for exhibitions, designer events and cultural life as such (find them and support them on FB here).

Nedávno som strávila pár dní v Prahe na pracovnom projekte a keď sa dalo, využila som čas a priestor a išla pozrieť ľudí, miesta, akcie, čo vydalo. Takto som vďaka výstave Prague Fashion Salon objavila B1 - Centre for contemporary design na Bubenskej 1, a rovno sa zaľúbila do priestoru funkcionalistickej budovy a projektu, ktorý sa ho snaží transformovať a udržať ako miesto pre výstavy, dizajnérske akcie a kultúru ako takú (B1 centrum nájdete a môžete podporiť na FB tu aha.


Apart from exhibiting design, there is also a design shop with nice people and cool pieces. Like these cool LoLaDB bags below.

Okrem priebežnej výstavy dizajnu sa v priestoroch nachádza aj dizajn shop s milým personálom a cool kúskami ako sú napríklad tieto LoLaDB tašky nižšie.


Instant Prague Fashion Salon Moments: clockwise from right/Instantné momentky z Prague Fashion Salon: v smere hodinových ručičiek, zprava: Leo Macenauer, the organiser girls Pivoine Noire, Mirka Horká, Leeda.

2 comments:

  1. Paráda ty fotky, miluju se dívat na věci z neobvyklých úhlů :)

    ReplyDelete