6/16/2016

Sunny Anna, Bratislava


The first time I have met the beautiful Anna, it was winter. Love her oh so French styling here and the fact that she is one of those persons I could meet and photograph every day.

Prvý raz som krásnu Annu stretla v zime. Tento aktuálny frrrrancúzsky styling ma baví, a uvedomila som si, že je jednou z tých osôb, ktoré by som mohla stretávať a fotiť každý deň.

1 comment: