10/31/2010

Preview: Katarina and her bike

 

She had a bike. I had a black and white film. We had a talk. Coming soon in colour :-)

Ona mala bicykel. Ja čiernobiely film. Nemôžem vám ju neukázať aj vo farbách, už čoskoro :-)

10/29/2010

Sylvia's studded bag, Bratislava streetstyle


As some girls have guessed it right, this gorgeous bag is from ÚĽUV (The centre for folk art production), hand made by Ján Staňo, to be exact.
The happy owner: Sylvia, who once got accepted as a student of fashion design, but by the course of events ended up studying law. Well, you can't really fool your heart, so in her free time as a lawyer, she plays around with clothes and together with her boyfriend they specialize in hand-made ceramics and tiles here.
AND she loves folk art, which we talked about over cups of hot dark chocolate with chilli. She told me how rich the Slovak folk art traditions (especially in textile) are. I just love the idea of taking bits and pieces of it and including them into today's life. I feel so much potential in the idea, I can't even tell you righ here and now. But I am sure our conversation with Sylvia isn't finished yet :-)
So I would like to know from you, what do you think about including parts of folk art into your wardrobe, have you ever tried it or would you do so? Or rather let me rephrase it for you: hot or not? :-)

Ako niektorí z vás dobre hádali (aj keď to neznelo moc ako hádanie, pozdravujem Mili :-), taška z predošlého postu je z ÚĽUVu (Ústredie ľudovej umeleckej výroby), a jej autorom je Ján Staňo.
A šťastnou majiteľkou Sylvia, zaujímavá mladá dáma, ktorá bola pred rokmi prijatá na módne návrhárstvo, ale z rôznych dôvodov vyštudovala právo. Stará láska však nehrdzavie a tak sa Sylvia vo voľnom čase hrá s odevnou tvorbou a spolu s priateľom majú kremické štúdio, špecializujúce sa na ručnú mozaiku. Tu.
Jeseň nás vhnala do čokoládovne a tak sme nad šálkami horúcej tmavej čokolády s čili rozoberali krásno ako také a Sylviinu lásku k folklóru. Keď mi Sylvia rozprávala o bohatosti slovenskej ľudovej tvorby, špeciálne tej textilnej, uvedomila som si, že to je téma, ktorá ku mne kontinuálne prichádza z rôznych zdrojov a zahniezdila sa mi v hlave tak, že sa ani nedá tu a teraz prerozprávať. Každopádne myšlienka zobrať elementy folklóru a vniesť ich do dnešného života ma fascinuje. Náš rozhovor so Sylviou tak bude určite ešte pokračovať :-)
A preto ma zaujíma váš názor - čo si myslíte o folklórnych elementoch vo vašom šatníku, máte s nimi skúsenosti alebo by ste sa dali nahovoriť? Inak povedané: hot or not? :-)

 

The cherry on top: the so-called "blanciar", a buckle traditionally used solely by men to keep the flaps of their coats together. I have always loved men's stuff anyway :-)

Vychytávka na koniec: blanciar, vyslovene mužská spona tradične používaná na zopnutie mužského zvršku. Vždy sa mi páčili mužské prvky :-)

10/28/2010

Preview: Studded bag


Guess the brand :-)

Uhádnite značku :-)

10/27/2010

Three of a kind, Bratislava streetstyle


It's all so relative. What might seem too much to one, is piece of cake to the other.
My regards to this "Slovak born, living in Toronto, visiting Bratislava" gentleman.

Všetko je relatívne. Čo niekomu príde ako nepredstaviteľné, je pre iného hračka.
Zdravím milého pána, narodeného na Slovensku, žijúceho v Toronte, na návšteve v Bratislave.

10/25/2010

Katarína K., Bratislava streetstyle

 

There are two things I love about this outfit (okay, three :-)
One: my friend Katka.
Two: the fact that I bumped into her accidentally on her way to grocery shopping.
Three: the tassels on tassels thing.
Oh, there's a fourth one: the colour combination! Green scarf, yellow T-shirt, red hair - pure traffic stopper. And hello, blue eyes? :-)

Na tomto outfite milujem dve veci (v poriadku, tri :-)
Jedna: kamarátka Katka.
Dva: fakt, že som ju stretla len tak náhodou, keď si vybehla nakúpiť potraviny.
Tri: vrstvenie strapcov.
Oukej, je tu aj štvrtá vec: farby! Zelený šál, žlté tričko, červené háro - konečná! A samozrejmé modré oči k tomu. Samozrejme :-)

10/24/2010

In the detail: city hiking


It's been a great week :-) The wonderful people over at Streetstyle News added my blog to their selection of the finest streetstyle blogs from the whole world - yaaaaay! :-) So my posts now rub shoulders with the posts of Garance or Tommy Ton! Okay okay, it's not getting into my head, just wanted to share it with you :-) For all the latest posts from all around the world click here or find them on Facebook. And let me wish us all a sunny week!

Skvelý týždeň za nami :-) Milí ľudkovia zo servera Streetstyle News zaradili môj blog do svojej selekcie najfajnovejších streetstyle blogov sveta - jipí! :-) Takže moje posty sa teraz u nich zjavujú len na klik vzdialené od postov Garance alebo Tommyho Tona! Čistá radosť na mojej strane! :-) Tú úžasnú zbierku postov z naj blogov nájdete tu alebo aj na Facebooku.
A tiež ďakujem Zannke za krátky rozhovor tu :-) Prajem nám všetkým krásny slnečný týždeň a veľa splnených snov!

10/21/2010

In her style: Natália Benková, Autumn 2010/part 3

 

The sun was gone and the wind got cold as we shot the last outfit No. 3. From the first outfit to the last, Natália had them all planned out - from the most casual one to the one she went to the opera with in Italy :-)
Style essentials: Zara cotton dress, opaque tights, black stilettos, knit and fur cape from a shop in Vienna and a favorite vintage clutch from London.

In this outfit, to me, Natalia can just walk through the Jardin de Tuileires in Paris, with her head held high, stylish and beautiful. Thank her for the inspriation!
UPDATE: go and check out her webpage here.

Slnko sa schovalo a vietor hneď ochladol, keď sme fotili tretí, záverečný outfit. Natália ich mala od prvého až po posledný pekne naplánované - od každodenných vecí až po oblečenie, v ktorom išla v Taliansku na operu :-)
Style essentials: bavlnené šaty Zara, nepresvitajúce čierne pančušky, lodičky, úpletová pelerína s kožušinou z Viedne a obľúbená vintage kabelka z Londýna.

Celá takto ako je, sa podľa mňa môže Natália hrdo prejsť parížskymi Jardin de Tuileires, krásna a štýlová. Vďaka jej za inšpiráciu!
UPDATE: Natáliinu web stránku s prácami a kontaktom nájdete tu.

10/20/2010

In her style: Natália Benková, Autumn 2010/part 2


Outfit No. 2: a lot of classics with a touch of military.
Style essentials: vintage leather jacket thrifted in London, DKNY white blouse (from the Kids section again!), Zara pants, Givenchy wide belt, (probably) Zara shoes and one piece of Mr. Rudolf (the dog).
Natalia's tip: Invest in classical, almost conservative pieces like here - a white shirt (this one she's been having for years) or a black leather jacket. Apropos: leather! As Natalia says, real or faux, it is very sexy and timeless and you can wear it with everything, like a Metallica T-shirt :-) Hmmm, well.... okay, I think I get the point :-)

Outfit číslo 2: klasika s kvapkou military štýlu
Style essentials: vintage kožená bunda zo sekáča v Londýne, biela DKNY blúzka (zase z detskej sekcie!), Zara nohavice, široký Givenchy opasok, (pravdepodobne) Zara topánky a jeden kus Pána Rudolfa (pes).
Natáliin tip: Investujte do klasických, až konzervatívnych kúskov ako biela košeľa (túto má Natália už roky) alebo čierna kožená bunda. Apropó, koža! Podľa Natálie je koža, či už pravá alebo umelá, veľmi sexi a neopozerateľná, navyše ju môžete nosiť s čímkoľvek, ako tričko Metallica :-) Mnooooo, oukej.... asi rozumiem :-)


Warning: he's cute as a button and looks sooo innocent, but given the chance, Mr. Rudolf, the destroyer, will chew up your favorite designer pieces! (I admit, first I took the picture and then told Natalia he's chewing up her little black vest :-)
Believe it or not, Mr. Rudolf has a fanpage on Facebook. Really, look here: Rudoart.

Upozornenie: nenechajte sa zmiasť. Pán Rudolf klame milým kukučom chlpáča, ale pri najbližšej príležitosti skončia vaše obľúbené kúsky oblečenia v jeho zlatejmilej tlamičke! (Priznávam sa, najprv som ho odfotila, až potom som povedala Natálii, že Rudo žuje jej obľúbenú čiernu vestičku :-)
Ináč, Pán Rudolf má fanpage na Facebooku. Fakt, tu: Rudoart.

10/19/2010

In her style: Natália Benková, Autumn 2010/part 1

 
Catching the last rays of soft autumn light... And introducing the owner of the sweet little details from my previous post, stylist Natália Benková (in the last years you could have seen her fashion stories and editorials in Eva magazine) and the first of her three autumn inspired outfits. I was really looking forward her doing this, because I was absolutely sure she will be worth it. A stylish, smart, inspiring and sweet, yet very confident young woman with insight into the world of fashion and style. Enjoy! :-)

Style essentials: Brunello Cucinelli Cashmere knit, white tank top, faux leather pants (from Zara's kids section), chunky ice b bracelet, men's watch, random Giuseppe Zanotti-inspired boots and the tattoo of a swallow.
Secret stylist tip: go and try on stuff in the kids section. No, seriously :-) Apparently, Burberry has a really good one, where you can get a trench coat for a fraction of an adult one's price.
Yeah yeah, she's size 34, easy to say, I thought :-) But she sounded soooo convincing that next time I'm in Parndorf, Austria, I might give it a try. Even if I am risking strange looks and hysterical laughs. Both on my side and the people shopping by :-)


Predstavujem vám majiteľku milých detailov z predošlého postu: štylistku Natáliu Benkovú, ktorej editoriály a fashion stories ste posledné roky mohli vidieť v časopise Eva. Toto je prvý z jej troch jesenných outfitov, ktorý sme ešte mali to šťastie zachytiť spolu s poslednými lúčmi mäkkého jesenného svetla. Veľmi som sa na fotenie s Natáliou tešila, lebo som si bola istá, že výber tejto štýlovej, inšpiratívnej a milo sebavedomej mladej ženy, ktorá o štýle a móde niečo vie, bude stáť za to. Nech sa ľúbi! :-)

Style essentials: kašmírový top Brunello Cucinelli, biele tielko, akožekožené nohavice (z detskej sekcie Zary), mohutný náramok ice b, pánske hodinky, čižmičky inšpirované Giuseppe Zanottim a lastovička z druhu tetovaných.
Tajný tip štylistky: skúšajte si veci aj v detských sekciách oblečenia. Nie, vážne :-) Napríklad Burberry má vraj výbornú detskú sekciu, kde si klasický trench coat kúpite za zlomok ceny toho dospeláckeho. Hej hej, keď má veľkosť 34, to sa jej hovorí, pomyslela som si :-) Natália však bola taká presvedčivá, že nabudúce, keď sa ocitnem v rakúskom Parndorfe, možno sa na to aj dám. Riskujúc divné pohľady a hysterické výbuchy smiechu. Moje aj naokolo nakupujúcich :-)

10/18/2010

Preview: In her style, Vol. 2

 
 
 

Three favorite autumn outfits from a very stylish young lady coming soon. A sneak peak into her living space right now :-)

Tri jesenné outfity jednej veľmi štýlovej mladej dámy čoskoro. Kuk do jej životného priestoru a bývania tu a teraz :-)

Leg warmers, Bratislava streetstyle via Vienna

 
This half Italian, half Austrian girl has a job I am sure a lot of you would love - she is a fashion buyer for Peek and Cloppenburg (and the brand Review) and one of the markets she takes care of is the Slovak one. I bumped into her on one of her regular work trips to Bratislava. Yeah, she plays around with clothes and they call it work :-)
Anyway, I've heard this winter is supposed to be really freezing...

Táto mladá dáma, z polovice Talianka a z polovice Rakúšanka, má job, ktorý by sa určite mnohým z vás páčil - je fashion buyer pre Peek and Cloppenburg (konkrétne značku Review) a jeden z trhov, ktorý má na starosti, je ten slovenský. Stretla som ju náhodou pri jednej z jej pracovných ciest do Bratislavy. Áno, hrabe sa v oblečení a hovoria tomu práca :-)
Každopádne, počula som, že vraj táto zima má byť riadne tuhá...

10/16/2010

Inspiration: From Me To You


Let me introduce you to one of my all time favorite blogs: From Me To You. It is a wonderland of photography by New York based photographer Jamie Beck (yup, that's her up in the pictures. I know, so beautiful and so talented, life is just sooo fair sometimes ;-)
There is no better way to describe her photography as the capturing of atmosphere. She has this rare gift of locking into pictures the atmosphere of a a city, of a neighbourhood, of a house, of someone's room, life, love... PLUS, she has this fun thing she does, which I love, called "Dinner and a Movie", where she makes a theme dinner suitable for watching a certain movie - all captured in beautiful photography. So she can cook too? Come on, that's pure genius :-)

Rada by som vám prestavila jeden z mojich najobľúbenejších zdrojov inšpirácie: blog From Me To You. Je to magické miesto plné fotografií newyorskej fotografky Jamie Beck (áno, na fotkách vyššie to je ona. Krásna a talentovaná zároveň. Niekedy je život fakt strašne spravodlivý ;-)
Najlepší spôsob ako opísať jej fotografie je, že fotí atmosféru. Má zvláštny dar zachytiť na fotke náladu mesta, štvrte, domu, niekoho izby, života, lásky... Navyše, občas robí úžasnú vec, ktorú volá "Večera s filmom", v ktorej varí tematickú večeru k nejakému vybranému filmu, samozrejme celú zachytenú na fotkách. Takže vie aj variť. Je prosto geniálna :-)


Jamie collects old cameras and often shoots on film. What really got me the last time was that she shot New York Fashion Week on black and white film. I can not describe it in words so I let you dive into it. Enjoy!

Jamie zbiera staré fotoaparáty a často fotí na film. Naposledy ma úplne dostala sériou fotografií z New York Fashion Weeku, ktorú fotila na čiernobiely film. Je to neopísateľný zážitok, takže vás nechám sa do nich len ponoriť. Príjemné pozeranie!


And this is just a fraction of her magic kingdom. For more pictures go here. You will have a beautiful weekend, I promise! :-)

A toto je len zlomok jej magického sveta. Viac fotografií nájdete tu. Budete mať krásny víkend, sľubujem! :-)