7/31/2012

If you're going to San Francisco...


...then you probably just missed this first street style photo exhibition! It will travel around the world though, so look out :-) The event called Laws of Attraction looks at what is that magic moment that draws in and inspires street style photographers all around the world. Sponsored by Lexus, creative directed by Simon Doonan and Jonathan Adler, it showcases new pictures by famed photographer Ellen von Unwerth and pictures by selected street style photographers from around the world, such as Antonija Butkovic of Croator (Croatia), Carole Touati of LELOOK (Spain), Chris Saunders (South Africa), Dorin Stanciu of ThisIsMySuit (Romania), James Bent of La Mode Outré (Japan), Jin Oh of Parisx3 (France), José Cabral of The Lisbon Tailor (Portugal), Joseph Ouechen of You Are The Style (Morocco), Majo Arévalo of Viste la Calle (Chile), Nels Frye of Stylites (China), Sofia Street Style (Bulgaria), and Tatel Velasquez of the Trendycrew (Spain) and these selected pictures below, from Bratislava and Prague:

Ak ste sa náhodou práve vybrali do San Francisca, práve ste prišli o event prvej výstavy street style fotografií z celého sveta (neva, som v tom s vami :-). Výstava má cestovať svetom, tak sa majte na pozore! Volá sa Laws of Attraction a pomocou fotografií skúma tie čarovné momenty, ktoré inšpirujú street style fotografov na celom svete. Vznikla s podporou značky Lexus a pod kreatívnym dozorom Simona Doonana a Jonathana Adlera. Popri novej sérií fotografií od Ellen von Unwerth sa vybranými snímkami predstavia street style fotografovia z celého sveta, konkrétne Antonija Butkovic z Croator (Chorvátsko), Carole Touati z LELOOK (Španielsko), Chris Saunders (Južná Afrika), Dorin Stanciu z ThisIsMySuit (Rumunsko), James Bent z La Mode Outré (Japonsko), Jin Oh of Parisx3 (Francúzsko), José Cabral z The Lisbon Tailor (Portugal), Joseph Ouechen of You Are The Style (Morocco), Majo Arévalo z Viste la Calle (Čile), Nels Frye z Stylites (Ćína), Sofia Street Style (Bulharsko) a Tatel Velasquez z Trendycrew (Španielsko) a tieto nižšie vybrané fotografie z Bratislavy a Prahy:

I want to say Thank you to the organizers, I am so happy and proud and humbled at the same time!

Veľké "Thank you!" letí organizátorom, som naraz šťastná ako blcha, hrdá ako nová matka a poctená ako Tonbo na výstave fotografií v SanFran! :-)

7/30/2012

In the detail: Green is her colour


Hats BySju


So this is how you turn your style and love for hats into your own brand :-) A very fresh and young one right now, but with big hopes. The beautiful and smart Sju has had a long time love affair with hats, obviously. I first met her at last year's Grape, here, and inspired by her style and personality, asked her to be part of the "1 shirt, 13 women" project, here.
Since she got constantly asked where does she have her hats from, at that point she was already talking about one day having her own line of hats. Being the girl of action she is, she picked a traditional Czech hat making company for manufacturing the hats, put together the first colour and style range and as you are reading this, the first pieces are already finished, the first photos are being shot in London (where Sju lives and works), and a web page is in the works. And you can already see the first pieces on BySju's FB page.
These pictures were taken at Pohoda festival, where she was wearing the simple black piece from the collection (and here comes my favorite denim vest again... :-). Have a great week, all!

Príbeh o tom, ako sa z osobného štýlu a lásky ku klobúkom stáva vlastná značka :-) Síce veľmi čerstvá a mladá ešte, ale s veľkými plánmi. Milá to Sju má ku klobúkom už dlho viac než pozitívny vzťah. Prvýkrát som ju stretla na minuloročnom Grape festivale, tu aha, a inšpirovaná jej štýlom som jej navrhla, aby bola súčasťou projektu "1 košeľa, 13 žien", tu
A keďže jej neustále niekto pýtal odkiaľ má klobúky, nápad urobiť si vlastnú líniu obľúbeného klobúka vznikol nejak tak priebežne. A pretože Sju je nielen krásna, ale aj šikovná a akčná žena, na výrobu oslovila tradičného českého výrobcu klobúkov, zostavila prvú farebnú a štýlovú líniu a ako toto čítate, prvé kúsky už sú na svete, fotia sa v Londýne (kde Sju žije a pracuje) a web stránka sa rodí tiež. Prvé kúsky zatiaľ môžete vidieť na FB stránke značky BySju.
Tieto fotky sú z Pohody, a klobúk na nich je jednoduchý čierny model z kolekcie (a aha ju, moja obľúbená džínsová vesta... :-). Krásny týždeň vám prajem!


7/23/2012

In the detail: denim and gold


...plus I just can't get enough of denim vests this summer! (already cut off the sleeves of my favorite dark denim jacket and looking for another, baby blue one to do the same with :-)

...a toto leto milujem džínové vesty! (jednu tmavšiu bundu som už ukrátila o rukávy a hľadám ďalšiu, v svetlejšom prevedení, na ktorej by som spáchala niečo podobné :-)

7/21/2012

Bicycle stories: Ivan
As a big fan of the preppy look, when choosing a bicycle, Ivan went for a classical American beach cruiser that he’s been having now for two years, riding the streets of the town of Trnava, to work, to the market, to the playground with his son or for a coffee run.

Ivan works as an art director and illustrator (check out some of his work below) in his own firm Provocation Bureau and what I am really curious about is his next venture: a brand of fashion accessories for men, like ties, bow ties, socks or belts (and with the goal to one day present the brand at the Pitti Uomo menswear trade show in Florence, pst! Keeping my fingers crossed!).  

Ako veľký vyznávač tzv. preppy štýlu, siahol Ivan po dlhom procese hľadania bicykla po type klasického amerického beach cruisera. Už dva roky na ňom jazdí po Trnave, do práce, na trh, na ihrisko so synom alebo na kafé do mesta.
Ivan je art director a ilustrátor vo svojej vlastnom štúdiu Provocation Bureau a čo mňa veľmi zaujíma, je jeho ďalší biznis plán: značka pánskych módnych doplnkov ako motýliky, kravaty, ponožky a opasky (s tajným plánom jedného dňa prezentovať značku na veľtrhu mužskej módy Pitti Uomo vo Florencii, ale pst! držíme palce!)  

 

Ivan's preppy look that day: grandad's vintage Prim watch from the 50's with regimental nato strap, 80's vintage Brooks brothers bowtie, Slovenka V-neck, Hackett navy boat shoes, Dude&Dudette striped shirt, green chinos.I love Ivan's fashion illustrations that are having a great success in the world, like being included in the last Great big book of fashion illustrations. Or the Cravatta Pelliano brand using his work for their last presentation at Pitti Uomo, and one of his illustrations you may find in the LePremier shop in Prague, and many more, as well as getting recognized by fashion insiders. My favorite illustration is probably this one of Nick Wooster, but check out more of Ivan's work at his Facebook page or web page. Have a great rest of the weekend! 

Napriek tomu, že sme s Ivanom istý čas robili spolu na jednom projekte, netušila som o jeho módnych ilustráciách, ktoré sú fantastické (!), a celkom úspešne sa šíria do sveta. Boli zaradené napríklad do poslednej Great big book of fashion illustrations, značka Cravatta Pelliano ich použila na svoju prezentáciu práve na Pitti Uomo, jedna z ilustrácií je vystavená v pražskej predajni Le Premier a v neposlednom rade ide aj o uznanie fashion insiderov, ktorí sú na ilustráciách často vyobrazení. Moja obľúbená je asi tá s Nickom Woosterom, viac Ivanových prác si nenechajte ujsť na jeho FB stránke alebo webe. Pekný zbytok víkendu!7/18/2012

Braided, Pohoda festival


I love how this girl's hair is braided around her head and how the straw hat is sitting on the braid. And the red scarf is a wonderful bonus! :-)

Páčia sa mi tieto zapletené vlasy, ako objímajú tvar hlavy a tvár, a ako na nich slamený klobúk krásne sedí. Červená šatka na ramenách je bonus pre potešenie :-)

7/13/2012

Headband chic, Pohoda festival


Aaaand continuing with the theme of red, two very different styles of headband chic, one very romantic and girly, the other one more rock chick chic. Love them both and even though I find my short haircut extremely practical (and chic of course, ha!) for summer festivals, I do wish it could be long sometimes. For like a day. Okay, two hours max, preferably in the morning :-)

Aaaa pokračujeme s červenou témou a dvomi veľmi odlišnými štýlmi šatky vo vlasoch - veľmi romantickým, dievčenským a druhým viac rockovým. Páči sa mi obidve a napriek tomu, že svoj krátky zostrih považujem počas letných festivalov za extrémne praktický (a samozrejme, že chic, ha!), niekedy zatúžim po dlhej hrive. Tak na deň. Vlastne tak na dve hodiny, ideálne doobeda :-)


7/12/2012

The red hatter, Pohoda festival


One of my two favorite hats (the other one I'll show you very soon) and their owners of this year's Pohoda festival.

Jeden z mojich dvoch obľúbených klobúkov (ten druhý vám, dúfam, čoskoro ukážem tiež) a ich majiteľov na tohtoročnej Pohode.

A very instant Pohoda festival


Thanks to Instant shop, we had a magical (and hot and steamy and relaxed and sunny and did I say hot?) Pohoda festival, experimenting with instant film and SX 70 Polaroid camera. Not all the pictures are perfect (yet, ha! but I plan to master this technology :-), but they have the power to beautifully capture the atmosphere, as well as some of the people we bumped into by chance while stroling around the airport:

Vďaka Instant shopu sme mali magickú Pohodu (a horúcu, pripečenú, relaxačnú, slnečnú a zasa raz horúcu), ktorej súčasťou bolo experimentovanie s instantným filmom a starým SX 70 Polaroid fotoaparátom. Nie všetky fotky sú superské (zatiaľ, ha! Mám v pláne zvládnuť túto technológiu :-), ale krásne zachytávajú atmosféru, a niektorých ľudí, ktorých sme pri túlaní sa po letisku náhodou stretli:

 

Katarína and Lukáš (they just met and posed together for the camera :-)

 

Gabriela painting in the Creative zone

Lucia from Sewologylab and Andy 
(20 minutes before the big storm on Saturday)

Romi from Pes v núdzi

Koláčová, Juraj and their friends at the tea house

 
Ivana and Jolo from Lomography, and the best falafel near and far

 


Aaand we finished off the festival weekend with a posh toast to our new apartment and the a-ma-zing shower in it! :-) Hope you had a wonderful weekend too, cheers!

Na záver sme si dali pansky bublinky a pripili si na nový byt a fan-tas-tic-kú sprchu v ňom! :-) Dúfam, že ste mali tiež krásny a bezproblémový víkend, Na zdravie!

7/09/2012

Blue print, BratislavaBlue on white or white on blue, like milk spilled all over clear blue sky, like red lips and blood and cherries, like the touch of light, soft leather, like sun in your hair and summer in your heart. Have a good one!

Modrá na bielej, biela na modrej, ako mlieko rozliate po jasnej oblohe, ako červené pery a krv a čerešne, ako dotyk mäkkej, prírodnej kože, ako slnko vo vlasoch, ako leto na duši. Majte ho krásne!

7/05/2012

Happy Tonbo Birthday to you!


This is little bit a post-birthday post, ha! I almost forgot that it's been two years, 673 posts (this one included. wow. wait, what?!), 7161 of your comments (!!!) and almost 800 000 visits (....) from hundreds of you, lovely readers and a few more friends on Facebook.
Thank you so much from the bottom of my heart for riding/flying/reading/writing and being with me, to all of you, wherever you're reading this, big hugs! Looking forward everything that's coming!
I am so happy and proud to give away this very, very special gift from two very special, wonderful people: a silk tie turned into unique jewellery by Mikyta, this one created specially for Marcel Holubec's Lolita collection. As a bonus, Marcel also added one of his white designer T-shirts with his signature black dow. Thanks, dears!
All you have to do, is just write your e-mail or anything you feel like into the comments. Quick, before I change my mind and keep this exquisite beauty to myself :-) You have time till the end of week, Sunday midnight. Good luck!


Tak troška post-narodeninový post, ha! Som v tom zhone takmer zabudla, že Tonbo oslavuje dva roky, 673 postov (vrátane tohto. wow. čože?!), 7161 (!!!) vašich komentov a takmer 800 000 (....) návštev od stoviek vás, milých to čitateľov, a o nieeeečo viac priateľov na Facebooku.
Týmto vám zo srdca ďakujem, že so mnou dávate túto jazdu, že čítate/píšete/ste so mnou, a nech ste momentálne kdekoľvek, letia vzdušné bozky! Tak.
Pri tejto príležitosti je mi naozaj cťou a tichou radosťou darovať jednému/jednej z vás tento veľmi špeciálny darček, od dvoch veľmi špeciálnych, úžasných ľudí: hodvábny kravatový šperk od Mikyty, ktorý bol vytvorený špeciálne pre srdcovú kolekciu Lolita Marcela Holubca. Ako bonus venoval Marcel ešte jedno zo svojich bielych dizajnových tričiek s jeho typickým, čiernym motívom holuba. Vďaka vám, drahí!
A vy len napíšte svoju mailovú adresu do komentu, aj čokoľvek, čo vám leží na srdci. A šup, predtým, než si to rozmyslím a šperk si nechám :-) Máte čas do konca týždňa, nedele polnoci. Veľa šťastia a Pohodové dni!


7/02/2012

In the detail: who's that girl?


Now this is a little bit bizarre request I have, but I just came across this photos I took some time ago in Prague. The girl on them didn't wish her pictures to be published, but I promised to send them to her, but I lost her e-mail address. So I have a crazy question: does maybe someone recognize her bag, cardigan or style? :-) She was blond, spoke French if I remember, but lived in Prague and had a little heart tattooed behind her left ear. There. Now let's see how small this world really is!

Mám trošku bizarnú prosbu na vás. Narazila som na sériu fotiek, ktoré som fotila dávnejšie v Prahe, a slečna na fotkách ich nechcela uverejniť, ale sľúbila som jej ich poslať. Stratila som však mailovú adresu, a preto mám šialený nápad: nepoznáte ju niekto? :-) Jej tašku, svetrík, štýl? Bola blonďavá, tuším hovorila po francúzsky, ale žila v Prahe a za ľavý uchom mala vytetované malé srdiečko. Tak. Teraz nech sa ukáže aký je svet malý!