11/27/2013

Kamila, at Fashion LIVE!, Bratislava


Kamila was also one of my favorite shots during Fashion LIVE! It is easy to be effortlessly stylish, when you are a Fashion Business Consultant and Strategist. She is part of the project Creative Fashion Marketing that connects fashion students with students of marketing. She came to Bratislava with the Czech stylist Viola Fetisova with whom she also cooperates. The idea of sustainable fashion is one of her interests, hope to see her back in Bratislava soon!

Krásna Kamila bola tiež jednou zo štýlových žien, ktorú ma bavilo počas Fashion LIVE! víkendu fotiť. Povolaním je Fashion Business Consultant a Strategist, a je tiež súčasťou projektu Creative Fashion Marketing, ktorý prepája študentov módy a marketingu a vytvára priestor na ich spoluprácu. Do Bratislavy prišla s českou stylistkou Violou Fetisovou, s ktorou tiež spolupracuje. Navyše, jej srdcovkou je téma udržateľného rozvoja v móde, a tak dúfam v čoskoré stretnutie zasa v Bratislave!


11/25/2013

Prêt-à-click

1. A H&M Home section is opening in Bratislava, Eurovea, this week, here a few pics from the presentation. I love their cushion covers, sheets and other house fabrics so much, I almost fell asleep (thanks to working the previous night till the morning). Check it out in the video (done by the lovely girl in the last picture), here.
H&M otvára Home sekciu tento týždeň v bratislavskej Eurovea, tu pár fotiek z prezentácie. Najviac ma bavia ich poťahy na vankúše, posteľné prádlo a látkové záležitosti vo všeobecnosti (prekvapko :-), až som v nich skoro zaspala (po prepracovanej noci predtým žiadne umenie). Ten tuleň v posteli ku koncu tohto videa z prezentácie som fakt ja, haha. A točila ho slečna na poslednej fotke :-)

2. A beautiful visual diary of a young, successful female film director.
Krásny vizuálny denník jednej mladej, úspešnej filmárky.

3. A very fancy page to flip through, specially if you look for inspiration for gifts. P.S. Dear Santa, if you're desperately looking for a gift for me, you can do so from here for example.
Parádna stránka na browsovanie, najmä ak hľadáte darčekovú inšpiráciu. P.S. Milý Ježiško, ak hľadáš darček pre mňa, môžeš vyberať napríklad tu.

BONUS: Getting high on this song and 24h long music video by Pharrell. Get Happy!
BONUS: Ulietavam si práve na tomto songu a 24-hodinovom videu od Pharrella. Je to super a Happy!

11/23/2013

Dress for a muse by Maja Bozovic


One of the ways how the Tatra banka Foundation supports design and young talents, is giving a young fashion designer the chance to create a dress for the hostess of the Tatra banka Foundation Art Awards ceremony. After Mária Štraneková, Marcel Holubec, Martin Hrča, this year the creative space for making the dress of the night was given to Maja Bozovic. 
Given Maja's clean, minimalist style with occasional leaps over to menswear elements, she made the choice of putting Adela into a black, elegant jumpsuit, half covered with a white dress with a long train - but with the trousers still clearly seen. This year the comfort and strenght will come in handy for Adela, as she will have two strong and (in the best sense) slightly crazy co-hosts: Jaroslav Dušek and Jakub Kohák. It's very likely there will be moments when she will have to be the one on the scene wearing the trousers and holding on to the script of the night.

Jeden zo spôsobov, ako Nadácia Tatra banky podporuje dizajn a mladé talenty, je priestor pre mladého návrhára vytvoriť šaty pre moderátorku slávnostného odovzdávania Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Po Márii Štranekovej, Marcelovi Holubcovi a Martinovi Hrčovi padla voľba tohotoročného návrhára na Maju Bozovic.
Maja, so svojím minimalistickým štýlom a čistými líniami, balansujúcimi až na hrane mužských elementov, si s úlohou vytvorenia šiat poradila svojsky a originálne: Adelu obliekla do čierneho, elegantného, priliehavého nohavicového overalu, ktorý zčasti prekrývajú biele šaty s dlhou vlečkou - stále je však element nohavíc jasne viditeľný. Na tento rok naozaj vhodné riešenie, keďže Adela bude mať na pódiu dvoch pánskych spolumoderátorov, živly Jaroslava Dušeka a Jakuba Koháka. V tejto kombinácii určite nastanú momenty, keď bude musieť byť na scéne tá, ktorá nosí nohavice a drží scenár pevne v ruke. 

From the beginning there was an idea of a hat, in dandy style, that was created also by Maja. Gradually, by adding elements like the structured belt and gloves, the idea was abandoned, though Adela should wear hats more often I think :-)

V určitej fáze návrhov bola v pláne aj pokrývka hlavy - klobúk v dandy štýle, ktorého návrh vytvorila tiež Maja. Dolaďovaním elementov, ako čierneho opasku a rukavíc sa od neho postupne upustilo. Aj keď Adela by mohla nosiť klobúky častejšie :-)
In the process of finishing the styling of the dress, Maja called in Maňa Berec, student of jewellery design (you can remember her from the first series of women in white shirts, here). Her line of recycled jewellery (from old bijou pieces of different women she created new shapes and covered them in white paint) really got me, I simply love it! Here she is wearing an ear piece from the collection, but the process of choosing Adele's jewellery soon turned into a big "let me try this on" fest by everyone in the room :-)

Vo fáze ladenia stylingu prizvala Maja študentku šperku, Maňu Berec (pamätať si ju môžete z prvej série bielych košiel, tu aha). Z jej línie recyklovaných šperkov (zo starých bižu kúskov žien vyrobila nové tvary, ktoré zaliala do bielej hmoty a čiastočne dozdobila) som úplne paf. A do nich. Tu vidíte Maňu s ozdobou ucha, ale skúšanie šperkov na Adele sa rýchlo premenilo do veľkej žúrky skúšania všetkými prítomnými :-)


Finálne šaty, celý styling, ako aj záznam z odovzdávania cien si môžete pozrieť dnes večer o 22.00 hod. na Jednotke. My pracujeme ďalej na videu z celého procesu. Krásny víkend!


11/21/2013

Preview: Dress for a muse by Maja BozovicA quick preview of the making of a special dress, through which the Fund of Tatra banka supports a selected young fashion designer. This year it is Maja Bozovic, student of the Academy of Fine Arts and Design, who is creating a special dress for Adela, host the Tatra banka Fundation's Award for Art show. Maja took a completely different approach to the dress, more photos (and this year a video as well - yay!) coming soon...

Malé preview z procesu tvorby špeciálnych šiat, cez ktoré Nadácia Tatra banky podporuje vybraného mladého módneho tvorcu. Tento rok Maja Bozovic, študentka VŠVU vytvára šaty pre Adelu, moderátorku večera odovzdávania Cien Nadácie Tatra banky za umenie. Maja sa pozrela na šaty úplne iným pohľadom, viac fotiek (a tento rok aj video - hurá!) čoskoro...
To be continued....


11/18/2013

Katarina's trench, Bratislava


And speaking of black trenches... here's one worn by Katarina, one of my most favoritest people to meet and shoot. Does anyone remember the very first time (and pictures) when we met, on the street?
I am flipping through all the older and newer pictures for a project and I still love these old ones of her... The beautiful, warm-hearted, multitalented girl... And I am so happy she's now one of the models at Clique Models based in Prague. Congratz (to the agency, of course :-)! See her profile here. Or her blog here.

A keď sme už pri tých čiernych trench-och... tu jeden na Kataríne, ktorú s láskou pravidelne stretávam v meste a fotím. Pamätá si niekto naše úplne prvé stretnutie a fotky z neho
Prechádzam si práve všetky strašie aj novšie fotky kvôli jednému projetku, a tieto prvé Katkine mám stále veľmi rada.... Multitalentovaná, krásna to deva s veľkým srdcom... A veľmi ma teší ma, že je teraz čerstvo v Clique Models v Prahe, blahoželám (agentúre, samozrejme :-)! Jej profil modelky tu. Alebo jej blog tu.11/17/2013

Aneta, at Fahion LIVE!


Speaking of all black, here a beautiful, younger example of layering different shapes and materials. Specially love the black trench!

A keď sme pri all black, tu krásny, mladší príklad vrstvenia rôznych materiálov a tvarov. A ten čierny trench, je to láska!


11/14/2013

All black, at Fashion LIVE!


There were moments during Fashion LIVE! when it felt like being in a different, bigger city during Fashion Week (I am looking at you, Paris. London. New York. Okay, getting a bit too excited here. But really, have you been? Did you feel it? The energy of people gathering, meeting, chatting between the shows outside Stará tržnica?)
Such a moment was when I spotted this lady in black. It was getting rapidly dark in the afternoon, so the pictures are a bit blurred, but since she was one of my favorite persons to shoot that weekend, I have to show her to you. Stylish, gently quiet, layered all black. Please, more stylish ladies like her in our streets!

Počas Fashion LIVE! víkendu boli čarovné momenty, keď som sa cítila ako v inom, väčšom, vyspelejšom, otvorenejšom meste počas Fashion Weeku (Áno, pozerám sa na teba, Paríž. Londýn. New York. No dobre, to už troška preháňam. Ale boli ste? Cítili ste to? Tú energiu ľudí, ktorí sa schádzali, stretávali, rozprávali pred Starou tržnicou medzi prehliadkami?) 
Jeden taký moment bol napríklad, keď som zbadala túto dámu v čiernom. Poobede sa rýchlo stmievalo, takže fotky sú troška neostré, ale keďže ma dáma svojou prítomnosťou extra potešila, musím vám ju ukázať. Štýlovú, tichú krásu, celú vrstvenú v čiernej. Viac takýchto dám do našich ulíc! :-)11/12/2013

Katarína, at Fashion LIVE!


Wearing a jacket straight from the catwalk, by PBL Prague, a label she creatively works on and manages, Katarína Král was one of the guests attending Fashion LIVE! I love the combination of the rough-tough sackcloth kind of material and sophisticated tail-coat shape. And the red loafers? Need them. Or some red pumps. Since after extensive, years long research I just realized that to me, red looks best on lips, nails and feet. There.

Katarínu Král, jednu z hostí Fashion LIVE! a menežérku a spolutvorcu značky PBL Prague som stretla v saku/kabátiku čerstvo z ich novej kolekcie/prehliadkového móla. Veľmi sa mi páči kombinácia drsnej, pevnej, až vrecovitej látky so sofistikovaným stihom fraku. A červené topánky? Potrebujem. Kedže som dlhoročným, podrobným pozorovaním definitívne zistila, že červená sa mi najviac páči na perách, nechtoch a nohách. Tak.


11/11/2013

Fashion LIVE! moments


Mainly backstage and around the stage. Keep scrolling :-)
Momenty väčšinou z backstage a Starej tržnice. Veselo skrolujte :-)


 
 Celkový dojem z Fashion LIVE! som nedávno zhrnula pre český portál Fashionbook. Článok začína vetou "Niekedy je lepšie, keď sa veci nestanú tak, ako boli plánované", a končí "A že móda je márnivá." Všetko medzitým a extra fotky k tomu nájdete tu aha.