4/30/2011

Prêt-à-click


1. These are just two of my favorite pieces from my treasure hunts at Red Rock Castle's Antiques Market - the white structured vase and a battered old chair with peeling white paint. The market takes places during the summer months, for exact dates check here.
Dva z mojich obľúbených kúskov z burzy starožitností na hrade Červený kameň - biela vzorovaná váza a časom z farby zošúchaná stolička. Burza sa koná pod holým nebom počas letných mesiacov, presné dátumy konania nájdete tu.

2. Who doesn't love good stuff? Collected from around the nearest world, find your good stuff here.
Áno dobrým veciam! Zozbierané tipy na dobré veci zo široka-neďaleka nájdete aha tu.

3. And for some sweet stuff, enter this competition with Puojd. Good luck!
Ak máte chuť na sladké veci, vyhrajte Maškrty na Puojde. Veľa šťastia!

4/29/2011

Friends, Bratislava streetstyle
Caught these girls in front of the Medická garden - love the mix of patterns, the little details, the bags (!). I actually drove by the garden when I noticed them from the car, and there was something so stylish about them I just had to stop. According to Facebook, they have something to do with the very interesting Fashion Recycling Lab project here, that I had my eye on for some time now. Will found out and get back to you. Or you can just enlighten me if you know more :-)

Slečny som zastihla pred Medickou záhradou - dostala ma kombinácia vzorov, malé detaily a skvelé tašky (!). Vlastne som okolo Medickej išla autom, keď som si ich všimla, keďže aj na diaľku z nich vyžarovalo niečo, čo ma donútilo zastať :-) Podľa Facebooku majú niečo do činenia s projektom Fashion Recycling Lab, po ktorom už chvíľu pokukujem. Prezistím, vrátim sa. Ak viete viac, dovtedy ma môžete obohatiť o vaše informácie :-)

4/27/2011

Little blue moose (not reindeer), Bratislava streetstyle
Flowers and stripes, naked shoulders and little hats, home made sandwiches and take away noodles, sun in the sky and blue reindeers moose in ears... picnic in the park time is back!
Blue reindeer moose earring by Radka Kovacikova.

Kvety a pásiky, holé ramená a malé klobúčiky, domáce sendviče a take away rezance, slnko v sieti a modré soby losy v ušných lalokoch... pikniky v mestských parkoch sú späť!
Náušnice by Radka Kováčikova.

L'homme le plus cool, Paris streetstyle via AustraliaDo you also have that feeling sometimes that you are a part of a movie scene? Like you're in Paris, the streets are overflown with the golden light of the setting sun and all the sudden the hero of this movie (sorry, not yourself this time), the totally and incredibly cool guy is crossing the street, walking towards you in slow motion, the wind caressing his hair, the sunshine putting a little smirk on his handsome face... And now the music starts to play.... or now.... Hey, Monsieur DJ, put the record on, s'il vous plait! Okay, the magical moment is gone, but would you mind if I take your picture? :-)
Now, there are some people who just have that undefinable thing about them, very often you can't even describe what it is. Like here.... I can't put my finger on exactly what makes this guy from Melbourne, studying French in Paris, so cool.... Can you? And don't tell me it's the cigarette, because it's not. I could just easily photoshop it away (okay, I probably couldn't, just saying) and he still would have the same appeal. So? :-)

Tiež máte niekedy ten pocit, že sa vám určité momenty v živote odohrávajú ako súčasť filmových scén? Napríklad: ste v Paríži, ulice sú zaliate zlatistým svetlom zapadajúceho slnka, vo vzduchu cítiť jar, lásku a veci pridružené, keď zrazu z ničoho nič hlavný hrdina filmu (pardón, tentokrát nie vy), totálne a neuveriteľne charizmatický mladý muž prechádza z druhej strany ulice smerom k vám. Vietor sa mu ihrá s vlasmi, slnečné lúče mu šteklia tvár a vyčaria malý, sebavedomý úškrn na tvári.... A teraz začne hrať hudba... tak teraz... Hey, Monsieur DJ, put the record on, s'il vous plait! Tak nič, čaro okamihu fuč, ale salut, would you mind if I take your picture? :-)
Jednoducho sú ľudia, ktorí majú v sebe niečo neuchopiteľné. Ako tento mladý muž z Melbourne, na kurze francúzštiny v Paríži. A ja zrazu neviem opísať, čo ho robí takým cool (niet na to lepší výraz, aj tak to bol určite americký film). Viete niekto? A nehovorte mi, že to je tá cigareta, lebo nie je. Pokojne by som ju mohla aj odretušovať (oukej, pravdepodobne by som to nedokázala, len sa vyhrážam), ale on by aj tak stále mal v sebe to čaro. Takže? :-)

4/25/2011

Zuzana from Pressburg Fashion, Bratislava streetstyleI was so happy to bump into and personally meet Zuzana from the Pressburg Fashion blog (if you liked Vintage streetstyle, you are going to LOVE her blog), where else - at the Vintage bazaar :-) She is such a sweet person. We chatted for a while, about photography (love her camera bag turned into a purse!), clothes (love her cute little hat and green kitten heels!) and blogging (go and show her some blog love, in exchange for some inspiration) It really brightened my day. Wish you all a happy week! :-)

Veľmi ma potešilo náhodné stretnutie so Zuzkou z blogu Pressburg Fashion (ak sa vám páčil Vintage streetstyle, jej blog budete milovať), kde inde - na Vintage bazári na Zlatých pieskoch :-) Je fajn osobne stretnúť blogerov, najmä keď sú takí zaujímaví a srdeční ako Zuzka. Chvíľu sme sa zarozprávali - o fotografii (jej kabelku, pôvodne obal na foťák, by som brala hneď), handrách (klobúčik! lodičky!) a blogovaní (skočte k nej a prejavte kus blogerskej lásky, výmenou za inšpiráciu). Stretnutie mi dvihlo náladu a tak prajem aj vám veselý jarný týždeň! :-)

4/24/2011

Springtime celebration!

Wueeeey! There is daylight at 7 p.m., the trees are blooming, love is in the air, picnics on the grass going on everywhere and I feel like running around free from coats, boots, heavy scarfs, (almost) barefoot and in your best flowery blouse handmade by grandma. Just like Anabelka and her mom, Dada. Thanks, girls :-) Have a happy Easter celebration, dears!

Pa-rá-da! Denné svetlo ešte o siedmej večer, stromy v rozkvete, láska vo vzduchu, pikniky po všetkých trávnikoch, chce sa mi len tak behať - bez kabátov, čižiem, vlnených šálov, takmer bosá... v najlepšej kvetovanej košuľke, ručne vyšívanej starou mamou. Ako Anabelka a jej mamina Dada, aha tu. Vďaka, dievčatá :-) A veselú oslavu jari prajem vám, drahí!


4/22/2011

Prêt-à-click1. Meet Juliana, the organizer of the First Vintage Bazaar on Zlaté Piesky in Bratislava, wearing a mixture of pieces from London flea markets and bazaars, plus her mom's vintage 70's heels - I love them! Don't they look like the inspiration for some of this year's Prada's? :-)
Anyway, the bazaar was small and not soooo vintage, but it was cosy with a good atmosphere, food and in the ateliers of Tranzit, and we got some stuff too, so see you next time! :-)
Zoznámte sa, toto je Juliana, organizátorka Prvého vintage bazáru na Zlatých pieskoch v kombinácii kúskov z londýnskych bazárov, s neodolateľnými topánkami jej mamy z rokov 70-tych. Nevyzerajú úplne ako inšpirácia niektorých kúskov z aktuálnej Prada kolekcie? :-)
Každopádne, bazár bol malý a nie aaaž tak vintage, ale mal príjemnú atmosféru, dobroty pod zub a k tomu čaro priestorov Tranzit. A nejaké kúsky sme si odniesli, takže nabudúce dovidenia! :-)

2. One of last year's highlights for me was the first TEDx Bratislava event. Basically you spend a day during which inspiring people give you short speeches about tons of ideas. Inspiration overload! Some of my favorite presenters from last year were the guy who traveled around the world on a Skoda 1000 and the happy gardener :-)
TEDx Bratislava is back in 2011 and the registration for participants is already open - but hurry, tickets are selling fast! I promise it will be great! And I also promise I will try to do my best and not ruin the experience as one of the speakers for this year (my heart just drops everytime I think about it...) I am so honored and a lot more nervous! So I hope to see you there, guys! :-) More about the TED concept as such: here.

Jeden z mojich top zážitkov minulého roka bolo podujatie TEDx Bratislava. V skratke: strávite jeden deň v spoločnosti inšpiratívnych ľudí, ktorí vám vo svojich krátkych prezentáciách "naložia" svoje nápady, nové myšlienky, zážitky. Je to megainšpiratívne! Medzi moje obľúbené minuloročné prezentácie patril chalan, čo na Škode 1000 prešiel okolo sveta a šťastný záhradník :-) TEDx Bratislava je späť aj v tomto roku a registrácia pre účastníkov-divákov je už otvorená - ale šup-šup, lístky sa predávajú rýchlo! Sľubujem, že to bude super. A tiež, že sa budem veľmi snažiť a nepokaziť celkový dojem - ako jeden z tohtoročných rečníkov (zakaždým, keď si to uvedomím, mi na chvíľu zamrie srdco...) Som neuveriteľne poctená a o kúsok viac nervózna, ale teším sa veľmi! Tak sa možno vidíme! :-) Viac o celkovom koncepte TED tuto aha.

3. Thanks to Barbora for this link of unbelievably stylish mugshots of Australian criminals. It just brings the smiles :-)
Vďaka Barbore za tento link na album fotografií až neuveriteľne štýlových austrálskych kriminálnikov. Nedá mi inak: haha! :-)

P.S.: Iba do konca tohto týždňa a zároveň mesiaca apríl platí táto super narodeninová akcia na unikátne šperky Renáty Ormandíkovej. Enjoy!

4/21/2011

In her style: Ľudmila Suchá, Spring 2011/part 4

 Very exceptionally, there is a part 4 to this In her style, a little punk bonus before the Easter holidays, ha! We actually shot one more extra outfit, but that's for a project I am going to tell you about later, because I don't want to jinx it :-)
Ľudmila is a very sweet person who oozes style in everything she does - the way she talks and walks, and stands and looks into the camera... but there is also a wild side to her (ok, who hasn't one :-). She is also a dancer, spending summers on Ibiza as a member of the dancing and performing crews in the biggest clubs - and this leather vest is one of her favorite pieces. It was originally a jacket that she found in NOX and she waited for about a week before she got it. But since the brand is Amadeus Ibiza, she had to have it for good luck :-) She cut off the sleeves, stuffed the shoulders, added some studs and turned it into a punk style vest. She often gets "hunted" by punks asking for safety pins, so she has to re-stock it regularly. The chain on it is from Mango, the red guitar bag from a second hand on Ibiza, random leggins, corset, boots and glasses.
It was my pleasure shooting Ľudmila, so thanks to her and thanks to you, watching this week :-)

Veľmi výnimočne má tento In her style aj časť štvrtú, taký malý pankáčsky bonus pred Veľkonočnými sviatkami, ha! Ešte sme fotili aj piaty outfit, ale pre príležitosť, o ktorej vám poviem neskôr, aby som ju nezakríkla, aj keď ma dovtedy asi roztrhne! :-)
Ľudmila je veľmi milá osôbka, ktorá má štýl zakódovaný už len v spôsobe ako rozpráva, pohybuje sa, stojí a pozerá do fotoaparátu. Má však aj svoju divokú stránku (hore ruky, kto nemá :-), je tanečníčka a letá trávi na Ibize ako účastníčka herecko-tanečných show v najväčších kluboch - a táto vesta je jeden z jej obľúbených kúskov. Pôvodne to bola bunda, ktorú našla v NOXe, a týždeň okolo nej chodila. Značka to je Amadeus Ibiza a tak ju prosto musela mať, pre šťastie :-) Odstihla jej rukávy, do ramien všila vypchávky, obila cvokmi a premenila ju v pankáčsky kúsok. Bežne ju kvôli nej "naháňajú" pankáči a pýtajú si od nej zicherky, takže ju musí pravidelne dorábať. Reťaz je z Manga, kabelka v tvare gitary zo sekáča na Ibize, legíny, korzet, topánky a okuliare - čo dom dal.
Potešenie z fotenia bolo na mojej strane, veľká vďaka Ľudmilke a vďaka aj vám, čo ste ju tento týždeň sledovali! :-)

4/20/2011

In her style: Ľudmila Suchá, Spring 2011/part 3

Let me start part 3 with Ľudmila on a personal note: I utterly completely don't understand why there is no classic black beret in my wardrobe. I need to change that, asap! In Ľudmila's wardrobe I saw a few in other colours as well. As you can see, here (and overall) she is influenced by the 80's, there's a little Working Girl meets cabaret vibe in it :-) She fell in love with the dress and stripped it down from the mannequin in the shop window, and bought it without trying on. The coat is about 4 sizes bigger, but has a nice leather lining and wide shoulders, so mostly she wears it with a belt, pinned at the back.
I asked Ľudmila for her shopping strategy in second hand shops and it is pretty basic: go for bigger, well sewn and lasting pieces like dresses, coats, jackets, as well as quality materials like leather, fur, silk or pure wool. She doesn't buy trousers simply because they are too worn in by their previous owners. She also says it is worth waiting for pieces to go on sale, but if you really love something, just go get it :-)

Style essentials: dress, coat, belt, earrings from second hand, random shoes, pants and beret.

Na začiatok len tak zľahúčka poznámka do vlastných radov: ako to, že nemám v šatníku ani jednu jedinú klasickú čiernu baretku?! Napraviť, asap! V Ľudmilinom šatníku som ich videla ešte pár, v rôznych farbách. Jej šatník je (ako môžete vidieť aj tu) výrazne ovplyvnený 80-tymi rokmi, ako keď "Podnikavá dívka" navštívi kabaret :-) Do týchto šiat sa Ľudmila zaľúbila ešte vo výklade second handu a na mieste ich zvliekla z figuríny a brala bez skúšania. Kabát má tak o 4 čísla väčší, ale jeho kožený lem a vypchaté ramená stoja za to, a tak ho často nosí s opaskom, vzadu zopnutý spinkou.
Keď som sa Ľudmily pýtala na jej stratégiu nakupovania v sekáčoch, jej rady sú v zásade veľmi jednoduché: choďte po väčších, trvanlivých kúskoch dobrého strihu ako sú šaty, kabáty, saká a pozerajte aj na materiály ako sú koža, kožušiny, hodváb či vlna. Nohavice nekupuje v sekáčoch, pretože sú väčšinou príliš obnosené a tak prispôsobené už postave predošlého majiteľa. Tiež si rada počká na vyhliadnuté kúsky v zľave, ale ak vás niečo naozaj chytí za srdce, netreba čakať na zľavy :-)

Style essentials: šaty, kabát, opasok, náušnice zo second handu, topánky, nohavice, baretka zo skrine.

4/19/2011

In her style: Ľudmila Suchá, Spring 2011/part 2


Frustrated from the poor selection in shops, a few years ago, Ľudmila discovered the pleasure of shopping in second hand shops. This mustard little coat was her first buy and the start of her passion. Since then she loves the unique pieces you can find there - she goes after pieces with their own history, quality materials and good cuts. In Bratislava she mostly and most regularly goes through the Textile House stores and NOX. Nowadays she only buys a few basic items in shops - like lingerie, leggins and shoes, simply because she prefers them new. (Confession: I have the same thing with bags  - even though I own a few from second hand shops, I rarely use them, they just don't really feel good and mine. Seems like I have a really personal relationship with my bags. Hm, strange. End of confession). Everything else is thrifted, found, dug out, gifted and treasured. She often alters the clothes, designs her own and has a little business plan of her own brand in her head...

Style essentials of a 40's inspired outfit: coat, fur, belt, boots, earrings from second hand, random trousers, watch from her godmother's mom.

Na vrchole frustrovácie z obmedzeného výberu v obchodoch s oblečením, sa pár rokov dozadu Ľudmila začala pozerať po second handoch. Tento horčicovo žltý kabátik bol jej prvým kúskom a začiatkom nákupovacej vášne v second handoch. Dnes tvorí väčšinu jej šatníka oblečenie vyhrabané, vybojované, darované - zo sekáčov. Až na pár základných kúskov ako spodné prádlo, legíny, a často topánky, tie si Ľudmila radšej kupuje nové. (Priznávam, ja mám podobný pocit z kabeliek - pár zo sekáčov mám, ale prakticky ich nenosím, nejak mi prídu cudzie. Divné, ale asi mám príliš osobný vzťah s kabelkami. Hm. Len toľko :-) Na sekáčoch baví Ľudmilu nachádzať originálne kúsky s históriou, kvalitnými strihmi a materiálmi. V Bratislave robí často a pravidelne "nájazdy" do Textile House-ov a NOX-u. Niektoré kúsky potom ešte mení, prešíva, dopĺňa o vlastný dizajn. A po celý čas nosí v hlave biznisplán na vlastnú značku...

Style essentials outfitu inšpirovaného rokmi 40-tymi: kabátik, kožušina, opasok, topánky, náušnice zo sekáča, nohavice zo skrine, hodinky od mamy krstnej mamy. 

4/18/2011

In her style: Ľudmila Suchá, Spring 2011/part 1
I've met Ľudmila at last year's Brillance Fashion Talent where she put together the choreography of the show. She had a funky combination of clothes so we started talking and when she told me she's practically living in pieces from second hand shops, I wanted to see more :-)
We spent an early spring afternoon together, her mum made us lemonade and pancakes (yum!) and it slowly turned out that Ľudmila is also a student of marketing, an aspiring stylist, an occasional model, a summer dancer and a total visual chameleon. In each and every outfit she looked like a different person - naturally, without any trying. It was so fascinating to watch, part 1 :-) Oh yes, and below is the black and white picture from when we met.

Style essentials: pants from her godmother from the 80's, all the rest second hand, random shoes.

Ľudmilu som stretla okolo minuloročnej Brillance Fashion Talent, kde robila choreografku prehliadky. Zaujala ma jej veselá kombinácia oblečenia, dali sme sa do reči a keď mi povedala, že šatník jej tvoria takmer iba kúsky zo second handov, moja zvedavosť zvíťazila :-)
Strávili sme spolu jedno skoré jarné popoludnie, jej mamina nám urobila citronádu a palacinky (mňam!) a postupne som zisťovala, že Ľudmila je aj študentka marketingu, mladá štylistka, príležitostná modelka, letná tanečnica a totálny chameleón. Z každého jedného outfitu na mňa pozerala iná osobnosť a pritom vo všetkých pôsobila veľmi prirodzene. Takže O tom, aké fascinujúce to bolo sledovať, časť prvá :-) A nižšie čb foto z večera, keď sme sa stretli.

Style essentials: nohavice "kaliopky" po krstnej mame z rokov 80tych, všetko ostatné second hand, čierne lodičky neznámej značky.

4/17/2011

Preview: In her style, Vol. 7

Yes, all those outfits belong to the same one person :-) A crazy, playful, beautiful girl who loves (and lives out of) second hand shops. I hope you'll have an inspiring week :-)

Áno, všetky tieto modely patria k jednej a tej istej osobe :-) Ľahko šialenej, hravej a krásnej mladej žene, ktorá žije v oblečení zo sekáčov. Dúfam, že budete mať inšpiratívny týždeň :-)

4/15/2011

Prêt-à-click1. This is Nico, a positively crazy young lady, who works at the TLIS student radio in Bratislava. She invited me to chat with her in her late night show, and we played some fine music. If you REALLY, REALLY have nothing better to do, you can listen to us here :-)
Toto je Nico, veselo uletená mladá dáma, ktorá pracuje v študentskom rádiu TLIS v Bratislave. Pozvala ma do svojej nočnej relácie pokecať si a zahrať fajnú music. Ak NAOZAJ, NAOZAJ nemáte nič lepšie na práci (iba horu žehlenia) vypočuť si nás môžete tu :-)

2.  This week I didn't get to go to the few exhibitions I wanted to, but I am positively recommending them for you to go and see: in Hopkirk club a young painter Patrícia Koyšová is showing her work EPISODE. A sneak peak at her web page. Love her work!
Photographer Symon Kliman has two exhibitions out in Bratislava: the Partisans at the L'Institute Francais and Fashion in action at the Central European House of Photography. Worth seeing is Symon's web page as well.
Tento týždeň som zasa nestihla pár vernisáží, ktoré som chcela vidieť, ale aj bez toho vám ich vrelo odporúčam: v klube Hopkirk vystavuje svoje práce EPISODE mladá maliarka Patrícia Koyšová. Ochutnávka na jej webe. Úžasné práce
Fotograf Symon Kliman má v Bratislave paralelne dve výstavy: Partizánov vo Francúzskom Inšitúte a Módu v akcii v Stredoeurópskom dome fotografie. Za zhliadnutie stojí aj Symonov web tuto aha.

3. One of the first fashion bloggers I was regularly going back to is Kelly from The Glamourai (love the name!) She calls her outfits "costumes", has a very feminine way of dressing and designs her own jewellery. Enjoy! :-)
Jedna z prvých fashion bloggeriek, ktorú som pravidelne sledovala, je Kelly z The Glamourai (úžasný názov!) Svoje outfity volá "costumes", má veľmi ženský štýl obliekania a navrhuje svoje vlastné šperky. Nech sa ľúbi! :-)

4/14/2011

At Agatha Ruiz de la Prada


...or how I ended up kneeling behind all the photographers right next to the the light beam machine (my legs still hurt so much) - oh, you don't want to know this story :-) I was curious to see Agatha's show (even more after the brief encounter in the post below), and it was more/less like I expected it to be: a live colour explosion on the catwalk. It was fun, playful, not extremely ground-breaking or conceptual, but fun. Yup, that's the best word. Fun. And colourful :-) My favorite was probably the yellow-green combination with the tilted yellow hat - I would wear that like right now! :-) 
More pictures from the catwalk you can find at Daria's Maluca blog. With some heartfelt words (they have nothing to do with Agatha's show, more with the event as such). Well... There are so many reasons this event is called "Bratislavské módne dni" and not Bratislava Fashion Week. But I wish it the best. May it really be about love for fashion and passion for ideas, creativity and all things beautiful.

.... alebo ako som za chrbtom fotografov na vyvýšenom stojane hneď vedľa svetlometu kľačala a okrem toho, že fotkám to moc neprospelo, ešte stále ma bolia nohy - ale nie o tom som chcela :-) Na prehliadku Agathy som bola zvedavá (čo ešte umocnilo náhodné stretnutie o post nižšie) a ona bola viac-menej taká, ako som si ju predstavovala: živá explózia farieb na móle. Kolekcia bola zábavná, hravá, nepriniesla síce nič extrémne inovátorské ani konceptuálne, ale bola zábavná. To je asi to najlepšie slovo. Zábavná. A farebná :-) Tú zeleno-žltú kombináciu s klobúčikom nabok by som si hneď dala na seba. Teraz, už aj :-) 
Viac fotiek modelov nájdete u Darii na Maluca blogu. A k tomu pár slov bez servítky (tie sa však netýkajú Agathy, ale akcie ako takej). Zrejme je mnoho dôvodov prečo sa Bratislavské módne dni nevolajú Bratislava Fashion Week. A nemá to nič s časovým rozpätím akcie. Ono občas ani prídavné meno "módne" nie ju úplne vystihujúce. Chcem však veriť, že tak, ako ľudia, aj akcie nimi organizované, sú prirodzene vývojaschopné. (Niekto tomu hovorí neinformovaný optimista :-) Tak, aby naozaj boli o láske k móde, zanietení pre nápady, tvorbu a krásno ako také. Optimistický piatok prajem! :-)

4/13/2011

The designer, Bratislava streetstyle via Spain Yes, I couldn't believe my eyes either when I saw this gentleman walking towards me in the old town of Bratislava. Turns out he is in town for the Bratislavské módne dni (Bratislava Fashion Days) event and is a designer for Agatha Ruiz de la Prada, wearing his own design and Lanvin for H&M shoes (I love those, but my guy hates them, ts!). Since Agatha's show was the one I was curious about, I had a feeling it will be fun... :-)

Tak, tak, ani ja som neverila vlastným očiam, keď som zbadala tohto pána v bratislavskom Starom meste, ako kráča oproti mne. Vysvitlo, že prišiel kvôli Bratislavským módnym dňom a je dizajnérom pre značku Agatha Ruiz de la Prada. Na sebe má oblek vlastnej tvorby a topánky Lanvin for H&M (parádne! ale chlap ich nenávidí, pch!) A keďže prehliadka Agathy bola tá, ktorú som chcela vidieť live, tušila som, že bude veselá... :-)

Happy New Year to You and Tonbo! :-)

Tonbo brooch: Renáta Ormandíková. For your own piece look further down :-)

I promise, I will try not to get emotional, but I just got back from a night out on town with friends and a glass of wine (so yes, sorry, this WILL be a little emotional, so consider yourselves warned! If you want to avoid this and go straight to your birthday gift, skip to the next paragraph)
It seems like no time at all, but when I wrote my first entry on this blog a year ago, little did I know how much joy, excitement, how many wonderful people and sleepless nights it will bring into my life. So I take this opportunity to say a huge THANK YOU! to all of you coming back to this blog. To all of you I met personally on this journey (you know who you are) and all of you I am still looking forward to meet. To all of you letting me take your photograph, to all of you giving me a chance to do this and learn as I go on. Without you, I would be all alone in my joy of finding beauty around me and my love for photography ;-)
I am not a person of numbers, but in this case they are blowing me away, so let me take my hats down and send my love to all 425 followers here, all 73 on bloglovin, all 232 166 visits from countless countries, and all my 621 tonbogirl friends on Facebook. If there is one thing I have learned in this year: you can do whatever you set your mind, heart and immunity system to do.

YOUR GIFT:
And since this calls for celebration and I would love to give at least a little present to as many of you as possible, with the very kind co-operation of the Slovak jewellery maker Renáta Ormandíková (whose magical shop Krása vesmírna just celebrated 3 years of existence) here is your gift and chance to own a piece of unique, hand made designer jewellery from Renáta: till the end of April, you get automatically 10 € off when buying any piece of jewellery at her shop Krása vesmírna in Bratislava - just tell her the key word: TONBO (or VÁŽKA). I swear I will try not to go there tomorrow and buy all the funky earrings, majestic necklaces, happy brooches, cute hats, T-shirts and kick-ass decorations.You'll find the shop in Bratislava, Zámočnícka 11 in the courtyard, more about her here or on Facebook. Thank you again and wishing YOU a Happy New Year and ME writing shorter posts at night! :-)


Sľubujem, budem sa snažiť nerozcítiť sa, aj keď som sa práve vrátila z príjemného večera s priateľmi a pohárom vína (oukej, sľub beriem späť, toto bude zrejme rozcítené... a týmto vás varujem! Ak sa tomu chcete vyhnúť, preskočte priamo na váš narodeninový darček o odsek nižie...)
Vôbec sa mi to nezdá, ale pravdou je, že svoj prvý príspevok na blog som písala pred rokom. Vtedy som ešte netušila, koľko radosti, objavovania, koľko úžasných ľudí a bezsenných nocí mi to prinesie. Preto si dovoľujem povedať jedno veľké ĎAKUJEM! vám, ktorí sa pravidelne vraciate na tento blog. Vám, ktorých som mala to šťastie počas tohto roka osobne stretnúť (vy viete, kto ste), aj vám, ktorých ešte len osobne stretnem. Vám, ktorí ste ma nechali odfotiť vás, a vám, ktorí mi dávate šancu toto robiť a pritom sa neustále učiť. Bez vás by som bola v celom tom hľadaní štýlu a krásna, aj vo svojej láske k fotografii tak nejak sama ;-)
Čísla nie sú úplne moja parketa, ale v tomto prípade ma tešia nadmieru, tak dovoľte mi dať klobúk dole a poslať za hrsť lásky všetkým 425 followerom tu na blogu, všetkým 73 na bloglovine, všetkým 232 166 návštevám z nespočetných krajín a všetkým 621 priateľom Tonbogirl na Facebooku. A didaktický prvok na záver: ak som sa počas tohto roka niečo naučila, tak je to určite to, že ak niečo chcete celým srdcom, telom aj dušou, dokážete to. Tak.
  
VÁŠ DARČEK:
A keďže toto považujem za dostatočný dôvod na oslavu (ha!) a najradšej by som dala darček každému z vás, s milým súhlasom Renáty Ormandíkovej (ktorej čarovný obchodík Krása vesmírna práve oslávil tri roky) vám ponúkam šancu vlastniť unikátny hand made dizajnový šperk Renáty so zľavou 10 z ktoréhokoľvek a každého kúska: narodeninová ponuka platí do konca mesiaca Apríl a stačí pri kúpe povedať heslo: TONBO (alebo VÁŽKA). Sľubujem, že sa budem snažiť tam zajtra neísť a nekúpiť všetky funky náušnice, veľkolepé náhrdelníky, veselé brošne, milé klobúčiky, tričká a ne-u-ve-ri-teľ-né dekorácie. Krásu vesmíru nájdete v Bratislave na Zámočníckej 11 vo dvore, viac o Kráse vesmírnej tu, prípadne na Facebooku. Ďakujem ešte raz a prajem VÁM šťastný a krásny nový rok a SEBE písanie kratších postov v noci! :-)

4/12/2011

Mikina Dimunova, ParisAs somebody mentioned yesterday in the comments, Mikina seems to be the most stylish Slovak export article to Paris :-) She's been living here for a few years now, working as a freelance graphic designer,  for French and Slovak clients as well - like designing the Chanel make-up artist's handbook, covers of Slovak books or creating visual identities of brands. You can find her portfolio here and pictures here. I was lucky to be vising her place and balcony, ha :-)

Ako včera niekto z vás komentoval, Mikina je zrejme najštýlovejší slovenský exportný artikel s destináciou Paríž :-) Žije tu už pár rokov a pracuje ako freelance grafický dizajnér pre francúzskych aj slovenských klientov - napríklad pre Chanel navrhovala príručku vizážistov, a na svedomí má aj obálky slovenských kníh a vizuálnu identitu značiek. Jej portfúlio tu a fotky tu. Ja som navštívila jej životný priestor a známy to balkón, ha :-)
Mikina is wearing a Mikyta piece of jewellery made from a tie that can be worn as a headband, armband, belt, necklace, scarf, it's really up to your imagination really :-) The creator of these pieces is Mikina's friend, Zuzana Mikytova, while Mikina did the visual identity of the brand. Got it? :-) You can find them on Facebook too. Oh-la-la, it was a splendid day in Paris. Merci, bissous!

Mikina má na sebe kúsok značky Mikyta - zrecyklovaná kravata sa dá nosiť ako čelenka, šatka, náramok, opasok, náhrdelník, čo vám len predstavivosť dovolí. Tvorcom tohto kúsku je Mikinina kamarátka Zuzana Mikytova, Mikina vytvorila vizuálnu identitu značky. Jednoduché :-) Nájdete ju aj na Facebooku. Tralalá, bol to parádny parížsky deň. Merci, bissous!