5/31/2011

Green, blue, red and Diana
Another colour combination that makes my heart beat fast: rich green and blue with a hint of red. I did not meet Diana randomly on the street, I went with her on a mission and you can see a fragment of it on the third picture. Have a wild guess where and whom were we visiting :-)

Ďalšia farebná kombinácia, ktorá mi rozbúchava srdco: šťavnatá zelená a modrá s dotykmi červenej. Dianu som nestretla náhodou na ulici, boli sme spolu na návšteve s jasným cieľom - skúste si tipnúť kde a s kým, nápoveda obrázok číslo tri. Správny tip vyhráva dobrý pocit a nehynúcu slávu :-)

5/30/2011

Red and beige inspiration, Bratislava streetstyle
I am so, SO happy this lovely girl let herself to be photographed at the midl_space vintage market in Cvernovka. She told me she is not photogenic, yet I am blown away by her pictures. Love the red and beige combination - have been inspired by it since then. I keep adding white to it and wrapping myself in it and feeling good, ha! :-) I don't remember her name, but if she writes me a mail, I have more pictures to send her.

Som TAKÁTO rada, že sa táto slečna z midl_space vintage marketu v Cvernovke nakoniec nechala odfotiť. Povedala mi, že nie je fotogenická a ja som z jej fotiek pritom padla na.... zadnicu :-) A tá červeno-béžová kombinácia ma odvtedy non-stop inšpiruje, sa do nej obalujem, dopĺňam bielou a cítim sa v nej dobre :-) Nepamätám si jej meno, ale ak mi napíše mail, mám pre ňu ešte pár ďalších fotiek.

5/29/2011

Lenka, Ostrava streetstyle

I love action packed future moms :-) Lenka here, photographed in Ostrava, besides being a beautifully radiant future mom (actually, as I am writing this, she may be a very present mom :-), is also a blogger, sneakers collector and the owner of the ikonik store in Prague. Respect, girl! :-)
Update: this evening, the Junior was born, ha! Congratz and all the best to both of you, dears! :-)*

Akčné budúce maminy proste môžem :-) Napríklad tuto Lenka, fotená v Ostrave, je okrem nádherne žiariacej budúcej maminy (aj keď, v tejto a každej chvíli už je možno aj aktuálna mamina), tiež blogerka, zberateľka tenisiek a majiteľka ikonik store v Prahe. Že rešpekt! :-)
Update: dnes večer prišiel na svet junior, ha! Blahoželám a len to naj obidvom prajem! :-)*

Prêt-à-click


I missed out on this Saturday's antiques market on Červený Kameň castle, these are my treasures from last month's market: a japanese paper parasol, a bicyckle seat from the 1950's and an antique clay plate. I am officially addicted to treasure hunts :-)
Tento víkend som burzu starožitností na hrade Červený Kameň vynechala, toto sú však moje úlovky z tej minulomesačnej: japonský papierový slnečník, sedák na bicykel z 50-tych rokov a starožitný maľovaný hlinený tanier. Oficiálne som závislá od lovenia pokladov :-)

1. If you love vintage stuff, especially clothes, this blog is for you: wearing history.
Ak máte radi vintage veci, špeciálne oblečenie, tento blog je pre vás: wearing history.

2. Interesting pictures with atmosphere, that comfort also your soul, are shot by Mitošinkovie.
Zaujímavé fotky s atmosférou, ktoré pohladia aj dušu, fotí Mitošinkovie.

3. Let yourself to be inspired by design - click on Design sponge. Enjoy!
Ak nasávate inšpiráciu ako špongia, klikajte aha sem, na Design sponge. Nech sa ľúbi!

5/26/2011

Veronika, Ostrava streetstyle for Avion

I was so happy to finally meet the lovely Veronika in Ostrava - plus, that town keeps surprising everyone and I love it! :-) We shot some photos for Avion Ostrava and honestly, I can't make up my mind about the glasses. I mean Veronika looks amazing both ways, but for the overall feeling of the styling - what do you think: with or without the glasses? :-)

Bolo mi potešením konečne stretnúť čarovnú Veroniku z Ostravy - bonusom je, že to mesto nás všetkých neustále prekvapuje a ja ten pocit milujem, ha! :-) Urobili sme pár fotiek pre ostravský Avion a úprimne, stále som nerozhodná, čo sa týka okuliarov. Aby bolo jasné, Veronika je krásna s nimi aj bez nich, ale pre celkový pocit zo stylingu, čo myslíte: s alebo bez okuliarov? :-)

Invitation: Art Picnic Bratislava


If you love art and picnics, Bratislava is the place to be - the Art Picnic organized by sashe.sk starts tomorrow and ends on Sunday - all details here. Art Picnic is part of the Days of Architecture and Design 2011 event going on right now. So see you around! :-)

Ak máte radi umenie a pikniky, šup sa-hor sa do Bratislavy - Art Piknik organizovný sashe.sk začína zajtra a potrvá do nedele - všetky infošky tu. Art Piknik je súčasťou Dní architektúry a dizajnu 2011, ktoré sa práve konajú. Tak sa vidíme! :-)

5/25/2011

Evelyn, Bratislava
I do believe that magical creatures exist. Only they have the power to look stunningly fresh the morning after a whole night out. Evelyn at midl_space vintage market in Cvernovka. Headpiece by Helmona.

Verím, že magické bytosti existujú. Lebo iba ony majú schopnosť vyzerať nádherne sviežo aj po práve prežúrovanej noci. Evelyn na midl_space vintage markete v Cvernovke. Čelenka by Helmona.

Wuthering Heights, Bratislava


Guess who's missing from this picture? Of course this lady here :-)
I've met the lovely Martina and Radana randomly first here, this picture is from the midl_space Vintage market that was held at Cvernovka. I love how they were floating around the space, gracious and oh so red...

Hádajte, kto chýba na tejto fotke? No predsa táto dáma v červenom :-)
Martinu a Radanu som prvýkrát stretla náhodne tu, fotka vyššie je z midl_space Vintage marketu, ktorý sa konal v Cvernovke. Lebo midl_space prišiel o svoj space. Nemám slov, ale tu si prečítate viac. Držím palce! Podporu im môžete vyjadriť tu. Ja sa dovtedy budem vytešovať z nádherne červených bytostí...

5/23/2011

F&F A/W in Budapest
Honestly, I did not know what to expect from F&F's Autumn/Winter 2011 fashion show. Thanks to Daria I got invited to the show in Budapest as her "plus one" on the invitation (lucky me! :-), all curious.
The show was very professional - the setting, stage, music, models and the whole atmosphere - and I was happy to see some summery orange and red transitioning into autumn by being mixed with brown, blue and black, and soft, warm neutral colours and materials. It is clear that for a brand like F&F the main point is in translating the on-going trends to a wider audience, which I think they handled cleverly. I wasn't too keen on the men's pieces (except the soft, suede jackets with black flaps that screamed "come, I'll give you a hug"), but got a few on my wishlist from the women's collection.
Plus, Budapest is simply amazing, so big thanks to Zuzana at F&F showroom for what turned into a very pleasant ladies night out :-)

Úprimne, nemala som úplne predstavu, čo očakávať od F&F prehliadky pre jeseň-zimu 2011. Vďaka Darii som sa stala jej "plus jedna" na pozvánke (mám prosto to šťastie! :-), celá zvedavá.
Show bola veľmi profesionálna - od miesta konania, pódia, dizajnu, hudby, modelky až po celkovú atmosféru - a mňa potešil napríklad prechod letnej oranžovej a červenej do jesene a ich zmixovanie s petrolejovou, hnedou, čiernou a mäkkými prírodnými farbami a materiálmi. Je jasné, že pre značku ako F&F je poslaním tlmočenie aktuálnych trendov širšiemu obecenstvu, čo sa im, myslím, veľmi šikovne podarilo. Mužské kúsky mňa nezaujali (až na hnedý semišový oblek s čiernymi límcami, ktorý vábil "poď do môjho objatia" :-), ale z dámskych mám pár na wishliste.
Navyše, Budapešť je famózna, takže veľké vďaka Zuzane z F&F showroomu za zážitok a príjemnú dámsku jazdu :-)

Prêt-à-click
1. Bratislava casting call! If you want to be a part of Avion shopping park's streetstyle campaign like Katarína, Adam and Šárka, and you are from Bratislava, send your (or your mum's, sister's, grandpa's - everyone can be in the campaign) name, age, contact and a picture to: bratislava@styl-avion.com, until next Sunday, 29th of May at midnight. Good luck!
Bratislavský casting je tu! Ak chceš byť súčasťou streetstyle kampane Avion shopping parku ako Katka, Adam alebo Šárka, a si z Bratislavy a okolia, pošli svoje meno, vek, kontakt a fotku na adresu: bratislava@styl-avion.com, a to do polnoci budúcej nedele, 29. mája. Prihlásiť môžeš aj sestru, maminu, strýka, starú mamu, v kampani môžu byť všetci :-) Veľa šťastia!

2. If you like to have your picture taken, you can also be part of the daily portrait project here. Update: so the project is already full with pictures, already planning an exhibition.
Ak sa radi fotíte, môžete sa stať aj súčasťou projektu portrétov, aha tu. Update: tak projekt už naplnil svoj limit fotiek, chystajú výstavu.

3. A very, VERY cool idea - writing e-mails in your own handwriting, really, look here.
Supadupa nápad, pomocou ktorého môžete písať maily svojím rukopisom, fakt, aha tu.

5/20/2011

Jaroslav, Ostrava streetstyle for AvionMr. Jaroslav here was one of my favorite people we had in the shooting for Avion's campaign. The first picture was taken back in March, the second one recently in May. He's over 70, but has energy, life optimism and a busy everyday schedule like no one else. He goes out dancing regularly with other retirees, follows everyting going on in the world, has a sense of personal style (love his orange-blue-beige combination above!) and a wide collection of hats, most of them supposedly from H&M's kids section. He's a cool cat :-)

Pán Jaroslav bol jedným z mojich top ľudí, ktorých sme fotili pre kampaň Avionu. Prvá fotka je ešte z marca, druhá vznikla nedávno v máji. Pán Jaroslav má vyše 70 rokov a energie, životného optimizmu a každodenných aktivít na rozdávanie. Chodí pravidelne tancovať s inými dôchodcami, sleduje všetko, čo sa vo svete deje, pestuje si svoj štýl (super oranžovo-modro-piesková kombinácia na hornej fotke!) a má širokú zbierku klobúkov, pričom väčšina z nich vraj pochádza z detskej sekcie H&M. Proste švihák :-)

5/19/2011

Linda, Ostrava streetstyle


Soft brown suede, a few golden details, a cute little overall and the lovely Linda... I think Ostrava is starting to grow on me :-) Check out Linda's blog here. Warning: Her dog just had puppies. Cuteness overload!

Mäkký, prírodne hnedý semiš, pár zlatavých detailov, milý malý overal a najmä: Linda... Mám pocit, že Ostrava si ma začína získavať :-) Lindin blog nájdete tu. Upozornenie: jej pes prednedávnom vrhol malé šteniatka. Roztopíte sa!

5/17/2011

Shirt dress, Ostrava streetstyleYes, I had a quick work trip to Ostrava, and yes, this lady is from there :-) And I was soo happy she agreed to be shot while in a hurry. Even if it was a quick encounter, I clearly remembered her colour palette and the Max Mara shirt dress. The shirt dress trend was one of my favorites last summer, I might just pick it up again where I left off. But today's main lesson is: know your colours and shapes, kids! :-)

Áno, bola som na krátkom pracovnom výjazde v Ostrave a áno, táto dáma je odtiaľ. A ja som bola veľmi rada, že  súhlasila s fotkou, aj keď sa ponáhľala. Aj pri tak krátkom stretnutí som si výrazne zapamätala farebný mix a košeľové šaty Max Mara. Košeľové šaty boli jedným z mojich obľúbených trendov už minulé leto, asi sa k nim občas s radosťou vrátim. Poučenie dnešného postu: poznajte svoju paletu farieb a tvarov, decká! :-)

5/16/2011

Lucka, Prague streetstyle

There is a point in spring/summer when I begin to love and crave black. It suddenly feels so clean, pure and well, cool :-) I especially love it on Lucy here, a very sweet, down to earth and humble girl with unique features, suddenly looking more the woman, less the teenage girl. It is these passing moments that I find very intriguing.
Lucy's blog A cup of style is one of the most popular Czech fashion blogs out there and while I was shooting her for a little project (that I hope will come out soon), we shot a few extra pictures.

Je určitý moment počas obdobia jar/leto, keď začínam opätovne milovať čiernu farbu a túžiť po nej. Náhle mi príde dokonale čistá, jednoduchá a štýlová, prekvapujúce, ja viem :-) A obzvlášť sa mi páči tu na Lucke, keď zrazu milé a skromné dievča so jedinečnými črtami vyzerá viac žena ako dievča. Tá chvíľku trvajúca, neuchopiteľná hranica prerodu, je pre mňa fascinujúca.
Luckin blog A cup of style patrí medzi najpopulárnejšie české fashion blogy a kým som ju fotila pre jeden malý projekt (ktorý hádam čoskoro uzrie svetlo sveta), zrodilo sa aj pár extra fotiek.

 


5/15/2011

Prêt-à-click
1. Meet Jane, the cutest, smartest young journalist, book and music lover I have ever met. She was the first ever person that blew me away by asking for and interview for her blog on blog.sme.sk. Since then I regularly go back and look forward the interviews and her talent for picking the interviewees of course :-) 
Toto je prosím Džejn, najroztomilejšia (aj keď ma za to asi zabije :-) hlavička, mladá novinárka a milovníčka kníh a dobrej hudby. Bola prvou osobou, ktorá ma úplne zaskočila, keď so mnou chcela urobiť rozhovor pre svoj blog na blog.sme.sk. Odvtedy sa teším na každý jej nový rozhovor a cit vyberať ľudí samozrejme, haha :-)

2. If you're in Prague (which I hope I will be), this oldschool project looks like a healthy dose of fashion, culture, magazines and presentations.
Ak ste v Prahe (a ja dúfam, že budem), tento oldchool project vyzerá byť ako zdravá dávka módy, kultúry, časopisov a prednášok.

3. I love web pages with unforgettable names. My favorites: Busy being fabulous (sounds like my new life motto, ha! It is stylist Deb McLean's web full of beautiful, beautiful inspiration) and Wool and the gang (funky knitting web), enjoy! :-)
Milujem weby s nezabudnuteľnými názvami. Moje obľúbené: Busy being fabulous (asi to bude moje nové životné motto, ha! Je to stránka stylistky Deb McLean plná nádherných obrázkov a inšpirácie) a Wool and the gang (funky stránka pre fanúšikov štrikovania), nech sa ľúbi! :-)

Update: It's been long overdue, but finally here it is - my new blog header made by my colleague Jonáš. He also has a really cool website, here.
Lepšie neskôr ako nikdy - konečne predsavujem nový "header" blogu, za ktorý vďačím kolegovi Jonášovi. Ten má úplne superský web, aha tu.

5/14/2011

In her atelier: Soňa Šebokova


 
You probably already know her headbands. Those big, bold, bright and beautiful babies of her fantasy. I shortly visited her creative space, that she shares with other artists, and where she puts together little pieces of practically anything and turns them into colourful dreams. We spoke about the little courage to wear big headbands, about how the pieces are born, about garden architecture that she studied for a while, and inspiration.
All the pieces of her collections you can find on her blog here, where you can buy the pieces or contact her about custom made pieces. And even though I don't wear headbands (did I mention the little courage and big headbands? :-), I recently became the proud owner of THIS (at the moment my favorite amazing) necklace. I love it! :-)

Sonine čelenky už pravdepodobne poznáte - veselé, farebné, neprehliadnuteľné fantazmagórie. Ja som ju krátko navštívila v jej tvorivom priestore, ktorý zdieľa s inými umelcami, a kde z malých drobností splieta farebné sny. Rozprávali sme sa o malej odvahe nosiť veľké čelenky, o tom, ako jednotlivé kusy vznikajú, o záhradnej architektúre, ktorú chvíľu študovala, a inšpirácii.
Jej aktuálne kúsky nájdete aj u nej na blogu, cez ktorý si môžete objednať ten svoj alebo si aj dohodnúť kus na zákazku. Ja napríklad čelenky nenosím (už som spomínala malú odvahu nosiť veľké čelenky? :-), ale nedávno som sa stala hrdou majiteľkou tohto môjho momentálne obľúbeného megaultraturbonáhrdelníka. Mňam! :-)