12/30/2016

Best of 2016, part 1


Hooray, it is charts time of the year, evaluating the best, the worst, the new and the not-so-new. I took a look back at 2016, here the most read articles and new blogs&sites it has brought into my life:
Hurá, je tu čas rebríčkov hodnotiacich to najlepšie, najhoršie, najnovšie a nie-až-tak-nové. Pri ohliadnutí sa za rokom 2016 som dala v tejto prvej časti dokopy najčítanejšie články na blogu, nové blogy a stránky, ktoré tento rok priniesol do môjho života:

Most read
Here on the blog, motherhood and its fashion challenges were a strong theme, the top most read articles were the ones about stylish moms and their views. Leading the pack was the post with Nina, followed by Milada, Alica, Jaja and Zuzana. (In case you're interested, every article on the topic on motherhood you'll find on this link. You're welcome.)
The next most viewed articles were the street style ones with Betka and the Sido girls. Closely followed by the article about Martina and her Prague hair saloon and line of hair soaps St.territory, the ones about the new Diagram concept store and the article shot at our home, about living with art.
Najčítanejšie
Na blogu bolo najsledovanejšou témou materstvo a jeho výzvy v oblasti módy, najčítanejšie články boli zo série o štýlových mamách a ich tipoch. Na čele s týmto článkom o Nine, hneď za ním články o Milade, Alici, Jaji and Zuzke. (Pre tých, ktorých to zaujíma, všetky články na túto tému nájdete pokope na tomto linku. Nemáte za čo.)
Ďalšie články s najvyššími číslami boli z ulice, konkrétne tento s Betkou a so Sido girls. V tesnom závese s článkom o Martine a jej pražskom vlasovom salóne a vlastných mydlách na vlasy St.territory, o novom Diagram concept store a článok fotení u nás doma, o spolužití s umením. 

Blogs and sites
Thanks to 2016 I have discovered some new blogs and sites: the totally beautiful food blog The Story of a Cake (check out her IG too), another food blog by another cool girl, so it is no coincidence that these two are also working on a new online food mag called mak, check out the first issue. There are so many things I can learn from Ivana, writing this blog about sustainable and responsible lifestyle, thank her for doing that! And I actually found a new fashion blog I like, by a girl called Sju. And if you feel like discovering forgotten pieces of Slovakia, check out this site.
Blogy a stránky
Vďaka roku 2016 som objavila nové blogy a stránky, ktoré ma bavia: nádherný food blog The Story of a Cake (určite pozrite aj jej Instagram), ďalší food blog ďalšej šikovnej ženy, takže ma neprekvapilo, že tieto dve spolupracujú na novom online food magazíne zvanom mak, k prečítaniu máte aktuálne prvé číslo. Veľká vďaka Ivane, ktorá píše tento blog o udržateľnom životnom štýle  a zodpovednom prístupe k viacerým témam, aj móde. Zakaždým sa naučím niečo nové. Taktiže som našla príjemný nový módny blog od Sju. A zabudnuté miesta Slovenska rada objavujem vďaka tomuto projektu. 

Next up: fabulous Instagram accounts and shops/showrooms. Oh, and enjoy the last day of 2016!
V ďalšom článku: úžasné Instagramové profily a obchody/showroomy. A ozaj, prajem krásny posledný deň roku 2016!

12/28/2016

People and living: Romi and Igor


One thing I love about the end of the year is looking back at all the beautiful moments that happened and that weren't necessarily shot for the blog, but now is the time to show you some of them. I was lucky to spend some time with the gorgeous couple Romi and Igor in their apartment and while doing a few shots for them, I couldn't resist shooting the surroundings. As the shooting was in black and white, so are these pictures, and I think it suits them. It is such a stylish, cool place, bearing all over Romi's refined taste and professional knowledge (check out her interior styling work at decorus design).

Vec, ktorá ma koncoch roka baví, je ohliadnuť sa za krásnymi momentami roka, ktoré sa udiali a ktoré neboli určené pôvodne na blog, ale práve ten koniec roka je príležitosť niektoré uverejniť. Medzi nimi bol čas strávený s krásnou dvojicou Romi a Igorom v ich byte. Popri fotení pre nich mi nedalo nafotiť pár záberov krásneho priestoru. Fotili sme na čiernobiely film a mám pocit, že tomuto priestoru tá čiernobiela pristane. V celom štýlovom byte cítiť Romin zmysel pre krásno a detail, ako aj funkčnosť bývania (jej prácu interiérového dizajnéra si môžete pozrieť na stránke decorus design).
The whole apartment is full of wonderful details and ideas. And look at that wardrobe - it was custom made based on Romi's design.
 Celý byt je plný krásnych detailov a nápadov. A všimnite si ten šatník - bol robený na mieru podľa Rominho návrhu.

By the way, congratz to these two on their engagement! 
Ozaj, všetko najlepšie k zásnubám!
Romi is a master at creating displays by tastefully mixing art, design, books, jewellery and accessories.
Romi má dokonalý cit pre vytváranie zátiší z kombinovania umenia, dizajnu, kníh, šperkov a doplnkov.
Thanks to Romi and Igor for the little house tour, cheers to Hugo!
Ďakujem Romi a Igorovi za nakuknutie k nim domov, mávam Hugovi!

12/20/2016

Christmas giweaway: cashmere


I don't know about your 2016, but mine had its challenges. Highs. Lows. A few little wins. One great loss. End of years are tough times even with nature trying to crawl under your skin. It is the time when even little things can make a difference.  A hug, a smile, a cup of tea, a soft touch. It is very simple, you deserve some good things and honest moments. Like cashmere. Soft, durable, high quality that you can't cheat. Simply, because to have good cashmere, it has to be hand picked/combed/cut, hand selected and hand made. This pashmina on the picture comes from a family company in Nepal, near Kathmandu and is sold by THE place for cashmere. Also, if you take good care of it, a good quality piece can last generations. And transfer the soft touch from mother to her child, or grandchild.
So here, here, one of these pashminas can go also into your family to be inherited with time. Just write into the comments the colour you like (just take a good look to the sign next to the chosen colour, if you want it before Christmas, it shows when it can be delivered, some colours take longer.) and your e-mail address. You have 24 hours to do so, the giveaway will be closed tomorrow, on Wednesday, at 11 a.m. Good luck!

AND A SPECIAL BONUS: until the 31st of December you can shop at kašmír.sk (SR) and felipe.cz (ČR) with a 10% discount when using the discount code TONBOGIRL. Merry Christmas!

Neviem ako váš rok 2016, ale môj mal svoje výzvy. Vrcholy. Pády. Malé výhry. A jednu veľkú stratu. Konce roka proste také sú, náročné, a k tomu sa vám ešte aj príroda snaží dostať pod kožu. Všetci sme nejakí citlivejší a pritom aj malé veci dokážu pomôcť. Objatie, úsmev od neznámeho, teplý čaj, mäkký dotyk. Je to jednoduché, teraz si treba dopriať dobré, čisté, jednoduché, úprimné momenty. Ako kašmír. Mäkký, odolný, vysokej kvality, ktorá sa nedá oklamať. Jednoducho preto, lebo na dosiahnutie vysokej kvality musí byť dobrý kašmír ručne zbieraný (po himalajských kozách) alebo vyčesávaný a ručne spracovaný. Tento na fotke je z rodinnej farmy v Nepále neďaleko Katmandú a predáva ho tento špecialista na kašmír. A pri dobrej starostlivosti môže vydržať generácie. A preniesť tak mäkkosť dotyku z mamy na dieťa. Alebo vnúča.
Nech sa páči, jedna z týchto pašmín môže ísť aj do vášej rodiny na dedenie, stačí v komente napísať, ktorú farbu si vyberáte (všímajte si však pri vybranej farbe termín doručenia, v prvom stĺpiku. Väčšinu z nich máte doma ešte do Vianoc) a vašu mailovú adresu. Máte na to 24 hodín, giveaway sa uzatvára zajtra, v stredu, o 11.00 hod. Veľa šťastia!

A EŠTE BONUS: do 31. decembra môžete na kašmír.sk (SR) a felipe.cz (ČR) nakupovať s 10% zľavou, pri zadaní zľavového kódu TONBOGIRL. Šťastné a veselé!


VÝSLEDOK GIVEAWAY: random.org vyžreboval komentár číslo 45, pašmínu získava Domi Sabová, kuriér hneď vyrazí, blahoželám! Všetkým vám ďakujem za milé slová, prajem príjemné vykročenie do nového roka a pokojné sviatky s najbližšími! Bozky!  

12/18/2016

Very Merry Christmas gift ideas (for kids)

Photo: Katta Tubbio 

Next up: last minute gift ideas for the most important little people!
A teraz: nápady na poslednú chvíľu na darčeky pre najdôležitejších pidiľudí!

1. 
This picture of littleM was taken by lovely photographer Katta Tubbio, for her "Mothers around me" photo series, published here. A photo session with photogapher Katta Tubio is probably right now more a gift for you, but with time, your kids will be more than thankful for the memories! Note: Katta is living on Mallorca right now, but travels back and forth.
Túto fotku malejM fotila skvelá fotografka Katta, do jej série "Mamy okolo nás", článok bol uverejnený tu. Fotenie s Kattou Tubio je v tejto chvíli možno viac darček pre vás ako pre dieťa, ale to bude jedného dňa vďačné za spomienky! Poznámka: Katta žije momentálne na Malorke, ale z času na čas cestuje hore-dole.

2.
The dress littleM is wearing on the picture is sold by Alice and Alice. Also, they have a pretty smart gift section, check it out.
Šaty, ktoré má maláM na fotke, predáva Alice and Alice. Na ich stránke nájdete aj krásnu sekciu darčekov, aha.

3. 
Tatoos forever! Temporary ones right now of course. Kids love the cool Kresky tatoos.
Tetovačky sú najviac! A tieto sú zatiaľ dočasné. Deti milujú tetovačky Kresky.

4.
The new Mile collection is so adorable, can't wait to see littleM wearing it!
Celá nová kolekcia Mile je na zjedenie, už sa neviem dočkať, keď do nej oblečiem malúM!

5.
If you're criteria are ethical, sustainable, organic choices from around the world, the wonderful NILA shop has a selection of gift ideas for kids on their website, look.
Ak je pri výbere darčekov kritérium výberu etickosť, udržateľnosť a organickosť, nápady z celého sveta nájdete na stránke krásneho NILA shopu, práve u nich nájdete výber darčekov pre deti, tu.

6.
Just discovered this Slovak brand of wooden interior elements for kids. Locally created and crafted!
Nedávno som objavila túto slovenskú značku drevených doplnkov do detských izieb. Lokálne navrhnuté aj vyrobené!

7.
Another new discovery: mojtoj is THE place for Tegu, the popular magnetic building toys. Plus, they have a selection of cute wooden toys, littleM will find this sheep called Woody under the tree.
Ďalším objavom je online shop mojtoj, kde nájdete najväčší výber populárnej magnetickej stavebncie Tegu. Navyše majú krásnu selekciu drevených hračiek, maláM si pod stromčekom nájdete túto Woody ovečku.

8. 
The local master of wooden toys and letters, is Mr.Wood. Also, check out his cool pegboards, a little side tip for stylish grown-ups.
Lokálny pán drevených hračiek a dreva ako takého je Mr.Wood. Mrknite aj tieto cool pegboardy (ešte doplnok pre tipy na darčeky pre dospelákov).

9. 
You might already know their moccasins, but Moe have just created a new line of warm, cozy leggins, the first pieces are out. Also, check out the knee-socks.
Ich mokasíny už asi poznáte,  ale Moe práve uvideli novú líniu teplých, mäkkých legíniek, prvé kusy sú už vonku. A prihoďte aj pár krásnych podkolienok.

10. 
Do you want a toy that looks stylish in your home and it can hide all the other toys? Teepees are the answer. Here is a local source, love them all!
Ak hľadáte hračku, ktorá bude vyzerať štýlovo aj v interiéri a zároveň dokáže schovať všetky ostatné hračky, típí sú dokonalé. Tu nájdete lokálnu značku a výrobu, vyzerajú skvelo!

11.
Cute little hats for cute little heads. Created in Slovakia. Look at all the colours!
Malé milé klobúčiky na malé milé hlavy. Vytvorené na Slovensku. Kuknite všetky tie farby!

12.
Little Hipster sells Danish fashion, but I also love their line of baby cosmetics from Tuscany.  Note: you have to make your order today, on Sunday, the latest.
Little Hipster predáva dánsku detskú módu, a mňa baví aj ich línia kozmetiky pre deti. Poznámka: objednávku by ste mali stihnúť ešte dnes, v nedeľu.

13.
Here you'll find ecological toys and everyday tools for kids (because honestly, they love to play with whatever you are working with)
V príjemnom obchode nájdete príjemné veci: hračky a každodenné potreby a náradie, áno, aj pre deti (keďže tie sa chcú hrať so všetkým, s čím práve robíte vy)

14.
Books. My favorite places for kids books are the ExLibris bookshop at the Slovak National Gallery and Chooze design and book shop (they also sell, obviously, design, here the kids selection).
Knihy. Moje obľúbené miesta na nákup detských kníh sú kníhkupectvo ExLibris v SNG a Chooze design and book shop (tí majú, samozrejme, aj dizajnové vychytávky, tu aha).

15. 
Everyone's favorite toy shop is Pán Medvedík. You can drop by last minute this week or check them out online. These little mice in a box are sold only there.
Obľúbený detský obchodík Pán Medvedík vás čaká otvorený celý týždeň na nákupy na poslednú chvíľu, ale majú aj online predaj. Tieto malé myšky v zápalkových škatuľkách kúpite iba uňho.


Donating a little bit of Christmas:
As much as I am looking forward to out Christmas with littleM and family and friends, my heart breaks every time I see the people and especially kids in Aleppo, Syria. No child should ever go through what they are going through. Thankfully, there is a way for at least a little helping hand. The Slovak MAGNA organization is operating in three hospitals around Aleppo, as well as helping with evacuating people to safety. Please, support them by by sending a single €5 contribution SMS to 836, from Slovak phones, valid for Slovak operators. Or donate online, here. Thank you!

Darujte kúsok Vianoc:
Áno, neviem sa dočkať Vianoc s malouM a rodinou a priateľmi, moje srdce ale zakaždým zovrie, keď vidím ľudí a najmä deti v Aleppe, v Sýrii. Žiadne, žiadne dieťa by nemalo zažiť hrôzu, ako si prechádzajú tie deti. Malú nádej im dávajú ľudia, ktorí sa snažia podať pomocnú ruku. Slovenská MAGNA operuje v troch nemocniciach neďaleko Aleppa, a tiež pomáhajú evakuovať ľudí do bezpečia. Podporiť sa dajú zaslaním prázdnej SMS na číslo 836, v hodnote 5€, v sieti slovenských operátorov. Alebo prispieť môžete online, tu. Ďakujem!

12/14/2016

Very Merry Christmast gift ideas (for grown-ups)

Patrícia Koyšová: Untitled

Getting a bit anxious about Christmas gifts? Here's my take on online and offline gifts. You know your loved ones best, so choose wisely. Here is my personal selection of gifts that I know would make ME happy under the Christmas tree:
Ak chytáte ľahký stres z vianočných darčekov, tu malá poradňa na online aj offline tipy na darčeky. Vašich blízkych poznáte najlepšie vy, tak vyberajte s citom. Tu moja tieto všetky by mne vyčarovali úsmev pod stromčekom:

1.
Pieces of art have and open door and free wall space at our place. Patrícia Koyšová just introduced a limited series of prints of her selected works (my favorite would be the one above. Or the last one.) The pieces are beautifully printed, signed and framed, only the hole in the wall is missing. See all teh pieces here.  Plus, with your purchase you are helping Patrícia to publish her very first art catalogue.
U mňa majú umelecké diela dvere otvorené a miesto na stene garantované. Limitovanú sériu tlačí vybraných diel uviedla Patrícia Koyšová (toto na úvodnej fotke by bol asi môj výber. Alebo posledné v poradí). Diela sú krasne vytlačené, zarámované a signované, už len tú dieru navŕtať. Vyberať môžete tu. Navyše, kúpou podporíte vydanie prvého autorského katalógu autorky.

2.
Timeless scandinavian design is a sure shot. Either big pieces of furniture of accessories. Sold by DKT Living. I gave myself a Christmas present, these Muuto dots, here on Instagram.
Nadčasový severský dizajn je istota. Či už veľké kusy nábytku alebo doplnky. U nás predáva DKT Living. Ja som si urobila radosť vytúženými vešiakmi Muuto, kuk na Instagram.

3.
At Diagram concept store I would go for the candles. Or the minimalistic jewellery. Despite my "no-jewellery" period. Or because of it.
V Diagram concept store by som brala všetky sviečky. A minimalistické šperky. Napriek svojmu nešperkovému obdobiu. Alebo práve vďaka nemu.

4.
Si.li are two Slovak artist, Simona Janišová and Linda Viková and they make beautiful ceramics. These day they opened up their studio to all visitors and present hunters, find it here.
Si.li sú dve slovenské autorky Simona Janišová a Linda Viková a vyrábajú prekrásnu keramiku. Tieto dni majú otvorený svoj nový ateliér pre všetkých návštevníkov a hľadačov darčekov, viac info tu.

5.
At the Clinique store in Aupark they have the ultimate gift sets. They look like cakes. And smell beautifully!
V Clinique v Auparku majú prekrásne darčekové sety a kazety. Vyzerajú ako zákusky. A voňajú!

6.
The only place in Slovakia where you can buy hats of the Slovak and at the same time very international brand bySju, is Slávica design store on Laurinská street. The hats are worn by Will.I.Am too. Go for them. And check out the amazing colours!
V Slávici na Laurinskej ulici si našli jediné predajné miesto na Slovensku klobúky značky bySju. Klobúky slovenskej Sju nosí aj Will.I.Am. To chceš! Navyše, sú v prekrásnych farbách!

7.
Just steps away is the Slowatch store where currently you can find the new collection of the young We Are Not Sisters label. You can also check it out here.
A hneď v susednom Slowatchi nájdete novú kolekciu slovenskej značky We Are Not Sisters, kuknúť si ju môžete aj tu.

8.
If looking for Slovak design, you can find it at puojd as well, currently their new line of clothing. My pick would be the Versatil dress, now only choose the print and material.
Slovenský dizajn nájdete aj pod značkou puojd, momentálne novú líniu oblečenia, vrámci ktorej sú mojím typom šaty Versatil, už si len vybrať prevedenie.

9.
You probably already know the eco and stylish Uashmama bags. This year we might be using one of the paper bags as a Christmas tree holder. The biggest selection of the bags you can find at their Šamorín showroom. It is cozy and the girls might even make you coffee. Check it out here.
Ekologické a štýlové papierové tašky Uashmama už asi poznáte. My tento rok zvažujeme stromček stojaci v papierovom bagu. Najväčší výber značky nájdete v ich showroome v Šamoríne. Je krásny a dievčatá vám urobia aj kávu. Viac info tu.

10.
I love books about design and fashion and food. Not so good with the cooking yet, but it's coming. Hopefully. My last inspiration: this cooking book by Monika from the Lapetit blog. Yum!
Milujem knihy o dizajne, móde, fotke a jedle. S varením to až taká sláva zatiaľ nie je, ale bude. Dúfam. Moja posledná inšpirácia: táto kuchárska kniha od Moniky z blogu Lapetit. Mňam!

11.
Oh, and magazines! Subscriptions are great gifts that you give all year round. You can order now a yearly subscription of LÁV, a new Slovak magazine about lifestyle, fashion and culture. If you do so now, it will come with a bottle of bubbles. Win!
A časopisy! Predplatné sú super darček, ktorý vlastne dávate celý rok. Teraz si môžete predplatiť na rok LÁV, nový slovenský magazín o kráse, životnom štýle, móde, a keď tak urobíte teraz, dostanete fľašu bubliniek k tomu. Sa oplatí!

12.
The flower school in the unique Papaver Atelier is a lovely experience. They hold the courses in Bratislava and Trnava. Ask for gift vouchers at their shops or learn about them online.
Kvetinová škola v jedinečnom Ateliéri Papaver je zážitok. Kurzy robia v Bratislave a Trnave a darčekové poukážky si pýtajte priamo v predajniach alebo sa dozviete viac tu.

13.
The summer academy of jewellery making is a chance to design and create your own jewellery. I hope to take part in 2017!
Letná akadémia šperku a možnosť vyskúšať si vyrobiť vlastný šperk je ďalší môj zážitkový sen, možno sa mi v 2017 splní!

Happy hunting! Zdar loveniu darčekov!

12/11/2016

Viola, Bratislava


Random meetings are the best. Like when I bumped into master stylist and the original fashion coach Viola Fetisova, living in Prague, but spending work time in Bratislava. I hereby state, that I officially envy all her clients that get to spend time with her during personal fashion coaching. (You might remember her styling lesson during the very very first Fashion LIVE! showrooms, I think it left many speechless and inspired).
Here I love how she softens the winter black with a neutral vest and soft pastel coat. All by Kateřina Geislerová. Oh, the life of fashion coaches!

Náhodné stretnutia sú najlepšie. Ako keď som narazila na štylistku a prvú dámu fashion coachingu (je na to prosím nejaký slovenský výraz?) Violu Fetisovú, ktorá žije v Prahe, ale práca ju často zavedie do Bratislavy. Týmto vyhlasujem, že závidím každému jej klientovi/klientke, ktorému Viola venuje svoj čas a know-how vrámci osobného fashion coachingu. (Ozaj, Violu si môžete pamätať z úplne, úplne prvého Fashion LIVE! podujatia, kde v rámci showroomov dávala lekciu stylingu, ktorá mnohých ohromila aj inšpirovala). 
Tu ma očaril spôsob akým nosí zimnú čiernu a zjemňuje ju vestou v prírodnej farbe a pastelovým kabátom. Všetko od Kateřiny Geislerovej. To je ten život fashion coacha! 

12/07/2016

Little ideas: PlayShapes


All right, so here it is. I think it is time littleM got her own saying on this blog (and own tag "littleM"), she is such a part of everything I do, it is just inevitable. Plus, there is so much stuff with beautiful design for kids (and some of it for grown ups as well ehm) I would like to share with you, so let's see where this leads us. There is soooo much to talk about!
Anyway, I like to think of myself as an open-minded, realistic, not too anxious mom with a sense of humor and style (haha, such an idealistic picture) and I am thankful to have like-minded moms around me. The moment where my sense of humor trembles in its roots, is her being sick. Trying to get her healthy. Keeping her inside and entertained (a lot of humor needed there!).
Exactly at that moment we started to play with PlayShapes, a set of 74 wooden shapes crafted from environmentally-friendly, durable rubberwood. The possibilities you can build from the shapes are endless and fun to look at. Plus, it is a toy that will grow with her, she will discover new possibilities as she grows, which is an aspect I love. See, another topic: sustainability in toys!
Created in the UK, it is sold by Mr.Wood, a brand we love. Find all the wooden toys here. Also, check out their wooden letters, a perfect gift for nursery and kids' rooms.

A je to tu. Mám pocit, že nastal čas, aby malá maláM svoj priestor na blogu. Je neoddeliteľnou súčasťou všetkého, čo robím, formuje celý môj svet, je to až nevyhnutnosť. Navyše, sama som objavila nový svet krásneho dizajnu pre deti (a niečo z toho aj pre dospelých žehej), o ktorý by som sa rada podelila a uvidíme, kam to povedie. Ani neviem kde začať, je toho toľkooooo!
Každopádne, manifest na začiatok: rada si o sebe myslím, že som mamou s otvorenou hlavou, realistickou, nie príliš úzkostlivou, s nadhľadom a štýlom (haha, trošku si fandím, no), a som vďačná za podobné mamy v mojom okolí. Moment, keď sa môj nadhľad otriasa v základoch je, keď je maláM chorá. Dlho chorá. A snažím sa ju chrániť a zabaviť doma (to chce veľa nadhľadu!)
Momentálne máme také dni a úplne nám padla vhod skladačka PlayShapes, sada 74 tvarov z ekologického a trvácneho dreva kaučukovníka. Možností tvoriť zo skladačky je nekonečno a dobre sa na ne aj pozerá. Ako benefit vnímam, že skladačka porastie s ňou, ona prirodzene časom objaví nové možnosti, čo je vlastne super vrámci udržateľnosti. Aha, samostatná téma: udržateľnosť hračiek! 
Skladačku vymysleli v Anglicku, predáva ju Mr. Wood. Všetky drevené hračky v ponuke nájdete tu.  Len pripomínam aj drevené písmená Mr. Wood, ktoré sú dokonalým doplnkom do detskej izby.

   Result of our co-operation with littleM. Or this weekend moment on Instagram.  
Výsledok našej spolupráce s malouM. Alebo táto víkendová momentka na Instagrame.

12/03/2016

Living with art


Some time ago I did a little shooting in my home in co-operation with web umenia, which is the online datebase of 7 Slovak art galleries cataloguing 100 717 pieces of art. They have a super feature - you can order a reproduction of the originals they have and it will arrive to you finely printed and framed. Love it! We already have a few pieces of art (which I like to look at as a beginners collection haha. Or something littleM will one day inherit) and they are like a piece of history of our home and lives. 
So we picked a few pieces that fit our home - like the above photography of Ján Galanda (find it here) - to show you how art has the potential to create atmosphere in your home.

Pred nejakým časom sme spolu s webom umenia (ktorý je vlastne databázou 7 slovenských galérií a obsahuje 100 717 kúskov umenia!), urobili malé fotenie u nás doma. Vychytávkou webu umenia je, že si môžete objednať reprodukciu ktoréhokoľvek pôvodného diela a to vám príde krásne vytlačené a zarámované. Nádhera! U nás doma už máme pár umeleckých kúskov (na ktoré sa rada pozerám ako na začiatok zbierky. Alebo niečo, čo bude jedného dňa patriť malejM) a každý kus má svoj príbeh a zároveň je súčasťou príbehu nášho domova a našich životov.
A tak sme s webom umenia vybrali pár kúskov, ktoré sa hodia do nášho bývania - ako napríklad na fotke vyššie fotografia od Jána Galandu (nájdete ju tu) - aby sme ukázali ako umenie dokáže vytvárať atmosféru v životnom priestore.

A piece by Július Koller in our library (find more here). Turquoise vase by DKT living. There are also photographs of us as well as vintage cameras and memories from our travels.
Július Koller v našej knižnici (viac tu). Tyrkysová váza DKT living. V knižnici si našli miesto aj fotky nás, vintage foťáky a spomienky z ciest.

A costume sketch by Eugen Nevan (look for some more amazing costume sketches) stuck on to our fridge. Yes, art on a fridge. Hello, Pyré magazine!
Návrh na kostým toreádora od Eugana Nevana (tu viac krásnych návrhov a skíc) pripevnená na chladničku. Áno, umenie na chladničke. Čauko, magazín Pyré!

I seriously love this double portrait by Juraj Jurkovič (find it here), so we decided to keep it. Other features: black olive vase by Matej Rosmány, white vase and basket by DKT living.
Tento dvojportér od Juraja Jurkoviča (nájdete ho tu) sa k nám hodil tak, že u nás aj zostal. Čierna váza je od Mateja Rosmánya, biela váza a košík z DKT living.

Perfect for the kitchen: a painting by the Dutch Joachim Beuckelaer.

Another beautiful black and white photograph - by Martin Martinček, here
Ďalšia nádherná čiernobiela fotografia - od Martina Martinčeka, nájdete ju tu

Love this classic piece above littleM's bed: an illustration by Josef Čapek, here.
Do tohto klasického kúsku nad postieľkou malejM som sa zaľúbila: ilustrácia od Josefa Čapeka, tu.

At the bedroom shelf: photography by Ján Cifra meets a poster by Ice Ice Baby. Because the magic of living with art lies in its co-habiting you and your home.
Na poličke v spálni trónia vedľa seba: fotka Jána Cifru  a plagát od Ice Ice Baby. Lebo čaro bývania s umením spočíva v jeho spolužití s vami a vaším bytom.

11/23/2016

Invitation: mini festival, Prague


This weekend, Prague is the place to be. That is, if you're interested in design, fashion, books, activities for kids. I visited mini festival's first opening back in Spring, and this winter edition promises to be even better. Unfortunately, I have to stay in Bratislava because of work, but if I would have been there, I would definitely check out: the extremely cool wallpapers by Ice Ice Baby, the very new collection of pyjamas for the whole family by Dita P., these design pieces by vitra, and also, the simple, stylish kids shoes sold by Nila Kids (finally someone!), or Lípa, toys based on Czech craft traditions, or these original, playful wraps. To see all the exhibitors and program, click here. Enjoy!

Tento víkend by to malo byť smer Praha pre všetkých, ktorých zaujíma dizajn pre deti - móda, knihy, hračky, aktivity. Na jar som bola pozrieť otvárací ročník predajného festivalu pre deti, mini, a táto zimná edícia vyzerá ešte sľubnejšie. Ja musím kvôli práci ostať v Bratislave, ale kebyže sa vyberiem na mini, tak určite sa zastavím preskúmať: superské tapety Ice Ice Baby, kolekciu pyžám pre celú rodinu od Dity P., tieto dizajnové kúsky od vitry, na ktoré si robím už dlhšie zálusk, ako aj konečne pekné, basic, štýlové topánky z Nila Kids (lebo detské topánky sú kategória sama o sebe), alebo  hračky Lípa, vychádzajúce z českej remeselnej tradície, a určite aj tieto pôvodné, milé deky.  Zoznam predajcov aj program festivalu nájdete tu. Nech sa ľúbi!

11/20/2016

Prêt-à-click


Puojd has freshly released a line of versatile basics that can build the base of your wardrobe. Go and shop the first pieces before they are all gone! And read the interview with designer Michaela Bednárová (above, in the Versatil dress) about creating the collection. And look out for more pictures and information coming soon, here. Plus here a few other highly clickable links:

 Puojd čerstvo pustil do sveta líniu variabilných základných kúskov, ktoré môžu vytvoriť základ šatníka. Rýchlo do online shopu na prvé kúsky, kým sa neminú! A prečítajte si rozhovor s dizajnérkou Michaelou Bednárovou (na obrázku, v šatách Versatil) o tom, ako sa kolekcia tvorila. A vráťte sa sem čoskoro pre viac fotiek a informácií.  K tomu pár ďalších prudko klikateľných linkov:

1.
A beautiful co-laboration for blue print lovers: now you can wear it on sneakers, courtesy of Novesta
Táto spolupráca nadchne fanúšikov modrotlače: teraz ju môžete nosiť na teniskách Novesta.

2. 
Look for original Slovak design at the Bepon stores as well: jeweller Petra Tóth has created a special collection of tights for them, here.
Pôvodný slovenský dizajn teraz nájdete aj v portfóliu Bepon, pre ktorý šperkárka Petra Tóth navrhla kolekciu pančúch, tu aha

3.
Good design and good food come together: the very much anticipated restaurant Fach (their cafe and juice shop are already open) is doing pre-opening dinners, you can order yours here and read about the concept of Fach. Seats are limited.
Dobrý dizajn a dobré jedlo sa stretávajú: dlho očakávaná reštaurácia Fach (zatiaľ funguje ich kaviarenská a juice shop časť) dáva nakuknúť do kuchyne aj krásneho priestoru formou večere ešte pred oficiálnym otvorením: objednať sa môžete tu. Počet miest je limitovaný.

11/14/2016

Betka, Bratislava


...or the magic of light at Berlinka cafe. And personal hairstyle. And the combination of simple, basic colours (the green and blue just gets me). The result looks like a gallery painting. Or a Tim Burton movie casting, in the best sense of the word. Just magical.

...alebo čaro svetla v Berlinke. A osobitého účesu. A kombinácie jednoduchých, základných farieb (zelená a modrá, dovi). Výsledkom je portrét ako maľovaný. Alebo fotka z castingu Tima Burtona, v tom najlepšom slova zmysle. Proste čarovná je.

11/12/2016

Diagram concept store


A new, beautiful concept store has found its place on Bratislava's map, mainly focusing on minimalistic design jewellery. Yes, exactly those delicate necklaces, bracelets with personal detials or precious stones that I quietly admire on all the IT girls. Diagram's pick of brands is also exceptional, they are the only ones representing some of the brands. 

Na mape Bratislavy nedávno pribudol nový, krásny concept store zameraný na minimalistický dizajnérsky šperk. Presne také tie jemné retiazky, náramky s vychytanými detailami alebo drahými kameňmi, ktoré ticho obdivujem na všetkých IT girls. Výnimočnosťou sú aj ponúkané značky, ktoré Diagram dováža ako jediný na Slovensko. A special bonus is a carefully curated section of candles - like the designer Fornasetti, the luxurious Cire Trudon or the holistic Matter and Home. Find Diagram at Gorkého 5 or on Facebook here.

Bonusom je s citom vyberaná sekcia sviečok - s výberom od dizajnových Fornasetti, cez luxusné Cire Trudon až po holistické od Matter and Home. Diagram nájdete na Gorkého 5 alebo na Facebooku tu.

10/24/2016

Lady Milada, Bratislava


Just recently I posted pictures from Ljubljana, of Frančiška in a wonderful yellow jacket. Now I think that bright yellow is probably something you have to grow into to appreciate it (so there is hope for our relationship!). This cheerful lady Milada, is 84 years old, and her clothes 40. She sew them herself. And still wears them (just had to take them in a bit, as she lost weight). The original slow fashion.

Len nedávno som dávala fotky z Ljubljany, na ktorých bola pani Frančiška v krásnom žltom saku. Zrazu sa mi zád, že žiarovo žltá je farba, do ktorej musíte dozrieť, aby ste ocenili jej krásu a silu (takže stále ešte je nádej pre náš vzťah, ha!). Táto veselá dáma Milada má 84 rokov, jej oblečenie 40. Šila si ho sama. Stále ho nosí (len ho postupne musí zužovať, keď schudne). Toto je originál slow fashion.


10/16/2016

Invitation: Fashion LIVE!


Hooray, it's that time of the year again, for the fourth time, THE fashion event of the year, Fashion LIVE! will be live and kicking, this week from 19th to 21th of October - see the schedule of the catwalks here, and look for the tickets buy the tickets here. 
Last year, due to mummy duties, I saw only two or three shows, this time I am planning to see a lot more! With the help of littleM and my man, keeping my fingers crossed!
Insider information: tells me, there will be a kid's corner during the day to have some fun for future fashion lovers, including colouring designer sketches. How cool is that? Actually, I might be the one doing that, ha. See you at Stará tržnica.

Hurá, je to tu zas, už po štvrtý raz: módny highlight roka, Fashion LIVE! naživo a v plnej kráse, tento týždeň od 19ho do 21ho októbra. Program prehliadok si môžete pozrieť tu aha, a tu je link na predaj lístkov
Minulý rok som vďaka čerstvej materskej videla iba dve alebo tri prehliadky, tento rok mám oveľa odvážnejšie plány, a dúfam v pomoc malejM a môjho muža. A držím si palce!
Insájderská informácia: Fashion LIVE! pripravilo tentokrát detský kútik, aby sa cez deň mohli zabaviť aj krpatí budúci milovníci módy, a jednou z aktivít bude napríklad omaľovávanie dizajnérskych skíc. To je tak krásny nápad, to bude baviť aj mňa, ha! Vidíme sa v Starej tržnici.

10/04/2016

Frančiška, Ljubljana


A little street style message from the wonderful city of Ljubljana. Okay, first of all, why didn't anybody tell me just how cool Ljubljana is? Have you been there? Did you know? Honestly, we spent three days of our summer holiday there (the rest five in Piran and around) and fell in love with its positive vibe in the first hour of our arrival. It was sunny, bright, with great food, cafes, design shops, cyclists, a wonderful park and just overall services that made you feel this city is built for people to live in it. Oh and stylish people (most of women looked like they are shopping at COS, funnily, there is no COS in Ljubljana).
Frančiška here is a lovely lady, a pensioned doctor who just happens to be wonderful in white and yellow, as she said dressing like this is her way of enjoying life.

Letí vám malý pozdrav z ulíc čarovnej Ljubljany. Ale postupne: prečo mi nikto nepovedal, aká je Ljubljana cool? Boli se tam? Vedeli ste to? My sme tam strávili tri dni vrámci dovolenky (ďalších päť dole v Piran a okolí) a hneď prvú hodinu po príchode sme sa do nej a jej celkovej pozitívnej energie zamilovali. Bola slnečná, radostná, plná skvelého jedla, podnikov, dizajnových obchodov, so skvelým parkom a celkovými službami, z ktorých sme mali pocit, že toto mesto je tu pre ľudí, aby sa im v ňom dobre žilo. K tomu štýloví ľudia (väčšina žien vyzerala, že nakupujú v COS, pričom v Ljubljane bohužiaľ žiadny COS nie je).
Frančišku som stretla jedno ráno. Lekárka na dôchodku mi učarovala celkovým zjavom, a úplne som do jej kombinácie bielej so žltou, nádherne ju prežiarilo. Ako ona povedala, takého obliekanie je jej momentálny spôsob užívania si života.

10/03/2016

Stylish moms: Katta

Katta (33), mom of Edko (6,5) and Diana (3)

Photographer Katta Tubio is to me like a ray of sunshine (for a fact, she has recently moved with her whole adorable family from Ružomberok to Mallorca, tssss). These pictures were taken on her last visit to Slovakia and if there would be voting for a contemporary cool hippie/bohemian mom, she gets my vote. It seems that doesn't matter what she would be wearing, her laidback personal style would always shine through.
I also love her eye and the way she sees and photographs the world (a reason she was our wedding photographer), and she just launched her re-designed web page like hours ago, check it out here.
I am happy I could photographer her with Dianka and Edko, so here a little sun for you from Mallorca.

Fotografka Katta Tubio na mňa pôsobí ako zásah slnka (ona sa nedávno za slnkom sťahovala, s celou svojou krásnou rodinou vystriedala rodný Ružomberok za Mallorku... och). Tieto fotky vznikli počas jej poslednej návštevy Slovenska. Ak by bolo niekde niekedy hlasovanie za najviac súčasnú hippie/bohémsku štýlovú mamu, má moj hlas. Niekdy sa mi zdá, že je úplne jedno, čo by mala na sebe, jej nenútený osobný štýl by bolo stále jasne cítiť.
Okrem toho ma veľmi baví jej videnia sveta a to, ako ho zaznamenáva na fotografiách (aj z tohto dôvodu bola našou svadobnou fotografkou), a jej redizjanovaná stránka je ešte horúca, kuk sem.
Ja som šťastná, že som ju mohla tiež fotiť, spolu s Diankou a Edkom,  a tak tu pre vás mám slnečný pozdrav z Mallorky.How did motherhood change your wardrobe?
Because you have kids that you keep carrying around, and that wipe their hands and noses onto your trousers, you naturally expect the clothes to be more durable. So I take quality more into consideration. Which means I have less clothes, but I try to buy them so they fit together in one style. I don't look for the latest trends, I prefer timeless pieces.
I have discover Madewell, that simply fits my criteria. And it won't be very original, but I have to mention second hands. I am addicted to them. Sometimes I wake up with a feeling that today something great is waiting for me and I'm never disappointed. A Kanken backpack, Timberland shirt, Bonpoint little coat for Diana, oversized Levis jacket or 100% cashmere vintage cardigan of a brand I never heard of, all pure jewels! So moms, go for the second hand shops!

Ako materstvo zmenilo tvoj šatník?
Tým, že máš deti, ktoré neustále vláčiš na rukách a ktoré sa utierajú do tvojich nohavíc, keď majú sopeľ alebo špinavé ústa, tak prirodzene očakávaš, aby to oblečenie aj niečo vydržalo. Pozerám preto omnoho viac na kvalitu. Mám tým pádom určite menej oblečenia, ale snažím sa kupovať tak, aby k sebe ladilo a bolo v jednom štýle. Nefičím si na najnovších trendoch, ale na nadčasových kusoch oblečenia.
Objavila som značku Madewell, ktorá moje kritériá presne spĺňa. A nebude to znieť síce moc originálne, ale nedá mi nespomenúť sekáče, od ktorých som závislá. Niekedy sa zobudím s pocitom, že dnes tam určite niečo skvelé nájdem a nikdy sa nesklamem. Kanken ruksak, Timberland košeľa, Bonpoint kabátik pre Dianku, Levis oversized rifkovka alebo vintage 100% kašmírový sveter neznámej značky, úplné perly! Takže, mamy, hor sa do sekáčov!What's your advice/secret tip for other moms?
Don't take oneself too seriously. Seriously. It really helps me to remind myself that I am not the middle of the universe. Just a bit less ego. Others really won't dwell over the fact that I don't have a perfect (if any) make-up on or that my nail polish is half grown out. Maybe next time things will come together.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Nebrať sa tak vážne. Vážne. Pripomenúť si fakt, že nie som stred vesmíru, mi moc pomáha. Chce to menej ega. Naozaj nebude každý riešiť, že dnes nemám perfektný (alebo žiadny) make-up alebo že mám do polovice nechtov vyrastený lak. Veď nabudúce to snáď vyjde.What's your inspiration?
People! The ones that are not afreaid to live their lives and follow their dreams. The ones that believe in their own decisions, don't look back at what was, but live for the present. The ones that live to experience and not hoard. There are thousands of stories I have found on blogs or heard from friends. To travel around the world in a caravan, to leave your job and start sewing bags, to produce a soft drink, to open a co-working office, to sell vegan ice cream, build a hay house... there are so many of these stories and all the people inspire me so much. Thank you!

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Nachádzam ju v ľuďoch! V tých, ktorí sa neboja žiť svoj život a plniť si svoje sny. V tých, ktorí veria vo svoje rozhodnutia, neotáčajú sa za tým, čo bolo, ale sú tu pre prítomnosť. V takých, čo žijú preto, aby niečo zažili a nie nahromadili. Sú to tisíce príbehov, ktoré poznám z blogov a reálne počúvam od svojich kamarátov a známych. Cestovať po svete s deťmi v karavane, nechať svoju prácu a začať šiť kabelky, vyrábať nealkoholický nápoj, zriadiť coworkingové centrum, predávať vegánsku zmrzlinu, postaviť slamený dom... tých príbehov je strašne veľa a ľudia, ktorí za nimi stoja, ma ohromne inšpirujú. Ďakujem vám!

Katta is wearing: Cortefiel dress, Mustang sandals. Edko is wearing: Zara shorts, Lemur T-shirt, Victoria shoes sneakers. Dianka is wearing: Zara shirt and sandals, second hand shorts.