10/30/2011

Prêt-à-click


So I am officially addicted to the little town of Český Krumlov, have to make at least one trip per year there. This time it was a cold autumn weekend with friends and it was dreamy :-) Other great autumn things to do:
Takže som oficiálne závislá od malého Českého Krumlova, s bilanciou aspoň jeden výlet ročne. Tentokrát to bol mrazivý jesenný víkend s priateľmi a bol úplne snový. Alternatívne jesenné činnosti:

1. browsing the web for beautiful photography...  
snorenie po nete za krásnymi fotkami...

2. or for cool ideas like these post-it watches. and quickly bookmark fubiz.
alebo super nápadmi ako tieto post-it hodinky. a rýchlo "zabukmarkovať" celý fubiz.

3. Discovering How I met your style. Hm, time to shoot another "In her style" feature I guess :-) Have a great week!
Objaviť How I met your style. Najvyšší čas nafotiť ďalší "In her style" post :-) Prajem krásny týždeň!

10/27/2011

Family matters, Bratislava streetstyleGuess whose mom? :-)
Okay, okay, this could be long, so let me help you out: this lovely, beautiful lady is exactly this girl's mom. Caught them having a Saturday afternoon coffee in the city. Love the little black dress/bag with a cuddly autumn coat combination of Mrs. Sido. Apparently, her 77 years old mother doesn't think so and tells her off for wearing a coat that "looks like from a dumpster".
Lesson of this post: No matter your age or number of children, you will still be someone's daughter, who doesn't approve of your clothing choices :-) Cheers to that!

Hádajte, koho mama? :-)
Dobre, dobre, toto by bola dlhá hra, takže táto krásna, milá dáma je mama práve tejto dievčiny. Natrafila som na ne na víkendovej poobedňajšej káve v meste, a veľmi sa mi páči sobotná nálada malých čiernych šiat/malej čiernej kabelky a hrejivého jesenného kabáta pani Sido. Evidentne, jej 77-ročná mama si myslí svoje, keď sa zakaždým zhrozí nad kabátom "ako zo smetiaka!"
Ponaučenie tohto príspevku: Je jedno, koľko máte rokov alebo detí, stále budete niekoho dcéra, kto si myslí, že sa obliekate absolútne nevhodne :-) Na zdravie!

10/26/2011

All black, Paris streetstyle


As I was reading your comments from the post bellow (black! pink! black! blue, no black!) my head started spinning (wow, I wish I had over 270 pieces for each of you!) and I remembered this all black couple from last spring in Paris (because I would choose the black one, ha! :-)

UPDATE! Nokia N9 giveaway winner: from all your comments Random.org picked comment number 229, so the winner is Peta Wercholakova. Congratz! And pink it is :-) Trust me, I wish I could give away other 268 beauties, maybe next time :-) Thank you all for participating and your lovely comments!

Ako som si čítala vaše komenty pod predošlým postom (čierna, ružová, čierna! modrá, nie, čierna!), až sa mi hlava zatočila (úprimne, najradšej by som mala vyše 270 kusov pre každého z vás!), a spomenula som si na túto čiernočiernu dvojicu z jarného Paríža (lebo ja by som brala čierny, ha! :-)

UPDATE! Víťazka Nokie N9: zo všetkých vašich komentárov Random.org vybral číslo 229, víťazkou sa teda stáva Peťa Wercholakova, blahoželám! Takže ružová :-) Verte mi, najradšej by som rozdala ďalších 268 krások, ach, možno nabudúce. Ďakujem aj za vaše milé slová, krásny večer prajem!

10/24/2011

Giveaway: What colour is your Nokia N9?


I would like to say Thank you! to Nokia Slovakia for inviting me to be a part of the stylish Nokia N9 launch, but more importantly for giving away one of these beauties to one of you, my dear readers. So, which colour is yours? Black? Bright pink or turquoise? Pick your colour and let me know - together with your e-mail address - by writing it into the comments under this post. You have until Tuesday midnight, the 25th of October (that's over 24 hours, so move it :-) The lucky one will be picked by random.org, so good luck!
Attention! Only for readers from Slovakia (sorry about that, it was the Slovak N9 launch... but I might have something very special for the Czech readers later on :-)

Chcela by som povedať Ďakujem! Nokii Slovensko za pozvanie na launch novej štýlovej N9, ale najmä za to, že jedna z týchto krások poputuje jednému z vás, milých čitateľov. Tak, ktorú farbu by ste si vybrali? Čiernu? Žiarivo ružovú alebo tyrkysovú? Vyberte si a dajte mi vedieť (spolu s vašou mailovou adresou) tak, že mi tieto dva údaje napíšete do komentu pod tento post. A máte na to čas do zajtra polnoci, 25. októbra. Šťastlivca, ktorý dostane novú N9 krásku, vyberie náhodný generátor random.org. Veľa šťastia!
Pozor! Len pre čitateľov zo Slovenska (mrzí ma to, ale je to od Nokie Slovensko. Pre českých čitateľov budem mať niečo veľmi špeciálne už možno čoskoro :-)

10/23/2011

Prêt-à-click

1. Congratz on Dana Kleinert Design Studio's 6th Birthday! If you drop by now, you can celebrate as well - with tons of special prizes - and stock up on cheerful, multifuntional knitwear from the new Play Again! collection (with funky details) or from the Woman's Strategy collection (my favorite one!) Anyhow, enjoy! :-)
Blahoželačky k 6. narodeninám Dana Kleinert Design Studia! Ak sa na Panskej ulici v Bratislave zastavíte teraz, v rámci osláv sa vám ujde kopec špeciálnych cien a akcií, pričom sa zásobíte veselými, multifunkčnými pletenými kúskami z kolekcie Play Again! (s funky detailami) alebo kolekcie Woman's Strategy (môj osobný favorit!) Tak či tak, nech sa ľúbi! :-)

2. Hand crafted watches, made in Japan, called dedegumo, here.
Ručne vyrábané hodinky, z Japonska. Hovoria si dedegumo, tu.

3. I'm not a hipster, I'm just frenchster. And a Beautiful blog. So have a beautiful week!
Krásny blog s krásnym názvom:  I'm not a hipster, I'm just frenchster. Prajem krásny týždeň!

10/21/2011

Bicycle stories: Ivica


Welcome to Bicycle stories - a new (hopefully regular) feature inspired by the growing number of cyclist and their two wheeled loves.
These pictures have been shot a while back (really :-), but I decided to start with Ivica, not only because she is just sooo beautiful and has an equally cute bike and dog (! now this post has it all, cuteness overload!), but also because I have already once photographed her randomly on the street - over a year ago, look here.
Ivica's bike was a gift from a flea market close to Vienna, after her 10 years old mountain bike got stolen. About a year after riding it in Bratislava she decided to have it pimped by Jolo from Slowatch. Keeping its original lila-black-and yellow colour scheme from the 80's, she wanted to have a yellow chain and lila details on it. The seat has been refurbished by hand, some thinner sporty wheels and elevated cruiser handlebars have been added (Ivica loves to ride with her back straight - one of the reasons she wanted a city bike). A special feature was a basket for Lora, her adopted street mix dog, that goes with her everywhere (the basket has a wired top for transportation).

Vitajte v Bicycle stories, v novej (verím, že pravidelnej) rubrike, ktorá je inšpirovaná rastúcim počtom cyklistov v Bratislave a ich občas naozaj krásnymi kúskami.
Tieto fotky vznikli už kúsok dávnejšie (naozaj :-), rozhodla som sa však začať Ivicou, a nielen preto, že je krásna a šikovná a má rovnako čarovný bicykel a psa (dokonca! latka je vysoko pre ďalšie posty :-), ale aj preto, že ju som už raz na ulici náhodou stretla - pred vyše rokom, aha tu.
Ivicin bicykel bol darčekom z blšáku niekde pri Viedni, a dostala ho po tom, čo jej ukradli jej 10-ročný horský bicykel. Asi po roku jazdenia po Bratislave sa rozhodla pre vizuálny facelift od Jola zo Slowatchu. Spolu sa rozhodli ponechať pôvodnú fialovo-žlto-čiernu farebnosť z 80-tych rokov, a tieto farby sa preniesli aj do detailov: žltej reťaze, fialových riadítok a pedálov. Pribudla nanovo potiahnutá pôvodná pérová sedačka, tenšie športové kolesá a zdvihnuté cruiserové riadítka (Ivica rada jazdí s vystretým chrbátom, to bol tiež jeden z dôvodov, ktorý rozhodol  v prospech mestského bicykla). Špeciálnym doplnkom je košík pre útulkáča Loru, ktorá robí Ivici parťáčku (košík má aj drôtený bezpečnostný vrch)
10/19/2011

Biking seasons, Paris streetstyleObviously, it's biking season all year round in Paris (and other European cities. Wait, why not in Bratislava? Oh yes, this why :-). These pictures were taken last Spring and this Parisian lady is wearing ALL the colours I am planning to wear this Winter.... One season ahead of ME, again! Oh well, Paris :-)
P.S. Come back tomorrow for a new feature about bicycles and their owners! See you :-)

Aha ho, v Paríži majú cyklistickú sezónu po celý rok. Čo dodať... napríklad tento článok o mýtoch, prečo v Bratislave nemôžeme jazdiť na bicykli. Tak. 
Fotky boli fotené túto jar a parížska dáma na nich má na sebe presne TIE  farby, ktoré plánujem nosiť túto zimu... Zasa som o sezónu pozadu, Paríž jeden :-)
P.S. zajtra tu začína nová rubrika o bicykloch a ich majiteľoch, zastavte sa! :-)

Anna from Pleasemachine, at Bratislava Dizajnvíkend
I had already my sight set on some of the fine handmade pieces of footwear from Pleasemachine, so I was happy to meet the person behind the brand: Anna. Born in Russia, where she studied film making, moved to Budapest, where she studied at the school of industrial design. AND started making unique shoes for herself and her friends. Easy as that :-) Still living in Budapest, you can visit her wonderful shop there. Or here. Enjoy!

Fajnové kúsky ručne šitých topánok značky Pleasemachine som mala už chvíľu napozerané, takže stretnutie s osobou za touto značkou ma len potešilo. Zoznámte sa: toto je Anna. Narodená v Rusku, kde študovala film, presťahovaná do Budapešti, kde študovala priemyselný dizajn. A zároveň začala pre seba a kamarátov šiť originálne topánky. Aké jednoduché :-) Dnes žije v Budapešti, kde má vlastný obchod. Aj tento tu. Nech sa ľúbi!

10/18/2011

Bad Boys Wanted


The new Lenka Sršňová collection, presented at Cvernovka. Shot in black and white. Yes, I know exactly what you think. That Lenka's probably the most colourful young Slovak designer, so what's wrong with me?! Well, I actually also think that she creates great shapes (hello, man's jackets! and flowing fabrics!) and her own, original prints, and I thought these elements could be emphasized this way. And I was also simply longing for black and white photography for a change, so what :-)
Bad Boys (and girls) were wanted also thanks to Radka Kováčikova's funky accessories, Mimo Architects' set design and live music by Billy Barman.

Nová kolekcia Lenky Srňovej, z prehliadky v Cvernovka. Fotené na čiernobiely film. A presne viem, čo si myslíte. Že Lenka je pravdepodobne najfarebnejšia mladá dizajnérka, tak čo sa mi to porobilo?! Okrem toho si ale tiež myslím, že robí skvelé siluety (haló, pánske saká! a rozlietané látky!) a originálne autorské potlače, a mala som pocit, že by sa tieto elementy mohli tak zdôrazniť. A okrem toho som túžila po čiernobielej zmene. Tak :-) 
K úspechu Bad Boys Wanted prispeli: vtipné doplnky a šperky Radky Kováčikovej, set dizajn a spolupráca na modeloch od Mimo Architektov a live hudba Billyho Barmana.  


 


 


 

10/17/2011

Prêt-à-click


1. As seen at Dizajnvíkend: plastic wallets covered by the works of 18 young Slovak visual artist. Presented and sold by Retart. A similar concept, executed on T-shirt is seen and sold by buffet, here.
Úlovok z Dizajnvíkendu: peňaženky z plastu, v dizajne 18 mladých slovenských umelcov. Zastrešuje a predáva Retart, tu. Podobne sympatický koncept diel vizuálnych umelcov v produktovom dizajne, len prevedený na tričkách, nájdete v buffet-e, aha.

2. And while we're at online shops, check out Láry fáry, the first Slovak online vintage and retro shop, just recently started off online, so I wish them all the best!
A keď už sme pri tých online shopoch, konečne vám môžem predstaviť Láry fáry, (tuším) prvý slovenský vintage a retro online shop, ktorý sa teraz rozbieha a ja im držím veľmi palce! :-)

3. This Friday I will be helping to welcome this new Nokia beauty to Slovakia, between 3 p.m. and 5 p.m. at Aupark. You're welcome to stop by and if you do, just poke me, would love to meet you :-) Have a great week, dears!
Tento piatok budem medzi 15.00 a 17.00 hod. v Auparku pomáhať pri uvedení tejto Nokia novinky na Slovensko. Ak budete mať cestu okolo, ste vítaní, a štuchnite do mňa, budem sa tešiť:-) Krásny týžden, milízlatí!

In the detail: shirtbag

10/12/2011

Nu Spirit Fashion presents We Are Not Sisters & Zuzana Serbak

 


The second fashion event at Nu Spirit (hooray for their effort and work!) introduced the collection of the funky We Are Not Sisters combined with Zuzana Serbak's shoes. While We Are Not Sisters is mainly a street wear label, I was really taken by their series of simple, knotted dresses.... And wait till I tell you the process of creation: first the knot is created on a piece of fabric and the rest of the fabric is then formed into the dress directly on its new owner, have to love that!
I already mentioned Zuzana Serbak's work on this blog, so I was curious to see the pieces in action. Honestly, I want all the colour combinations of the ballet flats, they look so comfortable. And yes, I am fascinated by the massive, strappy tied-around-wedges sort of thing, just fascinated. Will dream about them for sure :-)

Druhý prehliadkový večer v Nu Spirit klube (hurá záslužným činnostiam!) predstavil kolekciu oblečenia funky značky We Are Not Sisters v kombinácii s topánkami od Zuzany Serbak. We Are Not Sisters je najmä street wear značka, a o to viac ma baví ich séria jednoduchých šiat s uzlom... A to som vám ešte nepovedala, ako sa tie šaty rodia: najprv na vybranej látke urobí uzol a zbytok látky sa potom na tele budúcej majiteľky formuje do šiat, mňam!
Prácu Zuzany Serbak som už na tomto blogu spomínala, preto som sa extra tešila na možnosť pozrieť si jej kúsky v akcii. Priznávam, z balerínok by som si prosila všetky farebné kombinácie, vyzerali extrémne pohodlné. A áno, úplne mi učarovali masívne, oramienkované, vysokánske čudá, ale úplne. Bude sa mi s nimi asi snívať :-)

Misha, Bratislava streetstyle
I caught Misha soaking up the sun in the courtyard of Pisztory palace during the Dizajnvíkend. And the combination of colours and mixing of materials - warm, fuzzy knittwear and shiny panel leggins - together with her blue eyes (while she was sitting on that blue.... thing :-) got me. Oh how I wish for some sunshine... So have a nice Wednesday!

Mishu som zachytila pri vyhrievaní sa na slniečku na dvore Pisztoryho paláca počas Dizajnvíkendu. Dostala ma farebná kombinácia a súhra materiálov - pletený, chlpatý pulóver a lesklé legíny - spolu s  modrými očami (pričom sedela na tej modrej.... veci :-). Sa mi nejak zažiadalo slnka práve... Krásnu stredu prajem!

10/11/2011

Blaf Style 2011


I really enjoyed the Blaf Style fashion show. Loved the place (!), hated the light (but in the end it resulted in some pictures I love - because of the light. So what about we just call them art, ha? :-)
Here I present to you some of my hightlights, starting with: the very gentle, feminine, folded, structured collection of Pavel Brejcha.

Prehliadku Blaf Style som si užila. Miesto bolo super (!), svetlo už menej (ale nakoniec práve vďaka svetlu vzniklo pár zaujímavých fotiek, takže to nazveme zámerom. A umením, ha! :-) 
Pár fotiek, ktoré zachytávajú pre mňa zaujímavé momenty. Ako prvá: nežná, dievčensko-ženská, zahýbaná, tvarovaná kolekcia Pavla Brejchu.Domi Gryzbek with white fur and neutrals, and thanks for asking, yes, I would love to be a shepherd lady.
Domi Gryzbek s bielou kožušinou, neutrálnymi farbami, a ďakujem za opýtanie, pokojne pôjdem pásť ovce.

A sneak peak at Lenka Sršňová's new collection "Bad Boys Wanted" (coming soon...)
Kuk na novú kolekciu "Bad Boys Wanted" Lenky Sršňovej (čoskoro...)


  Still funky, still graphic prints, this time executed in subdued colours. Puojd. 
Varila myšička kašičku... Stále funky, grafické vzory, tentokrát v tlmenejších farbách. Puojd.

 Brillance Fashion Talent winner Andrea Pojezdálová.
Víťazka Brillance Fashion Talent Andrea Pojezádlová.


Simple, clean lines. Coats and dresses. Zuzana Veselá.
Jednoduché, čisté línie. Kabáty a šaty. Zuzana Veselá.


Ostform is a platform for a number of designers and a and online shop. From Vienna.
Ostform je platform(a) pre viacerých dizajnérov a online obchod. Z Viedne.


My personal highlight - the beautifully nostalgic Lukasz Stachowicz
Môj osobný zážitok - krásne nostalgická kolekcia Lukasza Stachowicza