9/27/2013

Paulina, Prague Fashion Weekend


During my very short trip to Prague Fashion Weekend I bumped into the beautiful stylist Paulina (from Slovakia, living and working in Prague) and instantly wanted to trade outfits! Like footballers do at the end of a game. Or women in the middle of Fashion Weekend to mutually perk up their wardrobe... genius! :-)
Anyway, love the simple colour palette and the contrasting materials of the gentle white dress, faux leather jacket and big, soft circle scarf. Also, can I please have long hair very very soon, so I can wear it tucked into my big soft scarf? Okthanksbye!

Počas bleskovej jednodňovej návštevy Prague Fashion Weekendu som mala šťastie aj na prekrásnu stajlistku Paulinu (ktorá momentálne žije a pracuje v Prahe), a pri pohľade na ňu som si chcela okamžite meniť outfity. Niečo ako futbalisti na konci zápasu. Alebo ženy uprostred Fashion Weekendu, keď si chcú spestriť šatník... geniálne! :-) 
Každopádne, úplne ma baví čistá paleta farieb, a kontrast jemných bielych šiat, čiernej bundy z umelej kože a veľký, jemnučký šál. A tiež si poprosím nejak tak rýchlejšie a už konečne tie dlhé vlasy, aby som ich mohla nosiť zastrčené v šáli. Ďakujem úctivo!


9/26/2013

MQ Vienna Fashion Week: Izabela Komjati & Eleonora Gaskova


Another Slovak show at the Vienna Fashion Week was a collaboration between fashion designer Izabela Komjati and milliner Eleonóra Gašková (remember this article about her and her family's hat-making tradition in Košice?), completed by Slava Hriadelova's jewellery. I really liked how the two designers collaborated in a way that gave equal space to shine for both of them. That sometimes it was more about the hats (hence the bodysuits) and sometimes about the dress. For me the perfection of this collaboration was the last, white model. Oh, and see the whole show here.

Ďalšou slovenskou prehliadkou na viedenskom Fashion Weeku bola kolaborácia návrhárky Izabely Komjati a klobučníčky Ely Gaškovej (ozaj, pamätáte tento článok o jej trojgeneračnom klobučníckom remesle a obchodíku z Košíc?), doplnené šperkami Slavy Hriadelovej. Páčilo sa mi ako dve návrhárky našli spôsob prezentácie, ktorý zdôraznil prácu ich oboch. Niektoré modely boli viac o klobúkoch a iné viac o šatách. Mňa osobne najviac dostal ten posledný, biely model. Celú prehliadku si môžete pozrieť zasa raz tu.
9/24/2013

MQ Vienna Fashion Week 2013: Buffet Clothing


A few pictures from the fashion show of Buffet Clothing at the MQ Vienna Fashion Week. The collection was put together from pieces by a few designers, but they still managed to keep a consistent Buffet feeling.  Keep up the direction! :-) Oh, and the whole show on video, here.

Zopár fotiek z prehliadky Buffet Clothing na viedenskom MQ Fashion Weeku. Kolekcia pozostávala z kúskov od viacerých kolaburujúcich dizajnérov, pričom sa značke podarilo udržať konzistetný Buffet pocit z kolekcie. Len tak ďalej! :-) Video si môžete pozrieť tu, aha.9/19/2013

Sonja, at Vienna Fashion Week


During my one day at MQ Vienna Fashion Week, I most loved Sonja's striped suit with the backpack. I recently got a leather backpack myself, and now I keep seeing backpacks everywhere. The backpack is back :-) More of Sonja on her fashion blog, here.

Počas jednodenného tripu na MQ Vienna Fashion Week ma najviac zaujala Sonja v letno-pásikavom obleku. S batohom/ruksakom/plecniakom, ha. Nedávno som si jeden kožený zaobstarala aj ja a teraz mám pocit, že ich vidím všade. Viac Sonje nájdete na jej blogu, tu aha.9/16/2013

Prêt-à-click


Woohoo, thanks to Eva magazine for visiting my closet! It was nerve wracking fun to share some moments, and a new experience as well (usually it's me peaking inside other people's wardrobe), you can check it out in the October issue. And these highly clickable and very fashionable links for you:
Ta-dáám, ďakujem magazínu Eva za návštevu v šatníku! Bola to zábava, stres aj nová skúsenosť v jednom (väčšinou ja nakúkam do šatníka iným). Vy do toho môjho môžete nakuknúť v aktuálnom, októbrovom čísle. Aj na zopár prudko klikateľných, prudko dizajnovo-módnych linkov:

1. From today on, the Design Week is in full bloom in Bratislava. Every year growing and getting better. Among others I am quite curious about the Fashion Marš event, here. Other tips where to go and what to see on this small design blog.
Od dnešného dňa začína v Bratislave Design Week. Každý rok väčší, lepší, zaujímavejší, tento rok napríklad okrem kopec iných aktivít ponúka prvý Fashion Marš v uliciach mesta. Ďalšie tipy kam a na čo ísť, nájdete napríklad na tomto malom dizajn blogu.

2. In Prague, the Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend is starting, and the programme looks amazing. I am very honored and excited to be part of the START-UP jury this year, judging the students competition. Guess the honorary jury member here. I die!
V Prahe tento týždeň začína Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend a program vyzerá fantasticky. A ja som megapoctená byť členom poroty START-UP, súťaže študentov a čerstvých absolventov módneho dizajnu. Mrkajte čestného člena poroty. A vlastne celú porotu. Dovi!

3. A very comprehensive guide to the best of New York Fashion Week, love it!
Perfektný prehľad toho najlepšieho z New York Fashion Weeku, nech sa ľúbi.

Slovenský bonus: Na Slovensku máme síce kopec súťaží Miss, ale v Prahe majú tri Fashion Weeky, veru. Vyznať sa v nich vám pomôže tento článok.

9/13/2013

Lucky, Bratislava


This gentleman told me they call him Lucky. Have a happy Friday 13th!
Tento pán mi povedal, že ho volajú Lucky. Šťastný piatok 13teho!

9/11/2013

Mária, Bratislava


Finally! Got to shoot her on the street. The smart and beautiful writer Mária Modrovich. You know how you have those associations in you head that for some reason connects somebody to an idea? Like Coco Chanel and that apartment in Paris I would soooo love to take a tour in. Gaultier and Madonna's (i)conic bra. The Sartorialist... and the fact that I look like a giant woman next to him!
Well, Mária Modrovich for me equals New York. I always remember her witty articles (although they are a few years old already) through which I could smell and feel that city. Plus here, when I asked where her boots are from? Guess where from...
Anyway, what I love about September, that it is boots & bare legs time. And summer dresses & chunky cardigans time. Enjoy!
Mária will have a new book this month, check out her webpage, here.

Konečne sa naskytla príležitosť a ja som ju odchytila na ulici. Krásnu a múdru spisovateľku Máriu Modrovich. Viete, ako človek má v hlave také tie spontánne asociácie, priradené k určitým ľuďom? Napríklad Coco Chanel vo mne vyvoláva túžbu raz sa prejsť po tom slávnom byte v Paríži. Povie sa Gaultier a ja vidím pred sebou Madonninu (i)kónickú podprsenku. The Sartorialist... a hneď si spomeniem, že vedľa neho vyzerám ako obria žena!
Mária Modrovich je napríklad pre mňa New York. Je to tak aj vďaka jej blogovým postrehom (aj keď už majú pár rokov, ale stále sú svieže), cez ktoré cítim to mesto až na dotyk ruky, cítim jeho vôňu. Navyše, keď som sa jej tu na ulici spýtala odkiaľ má tie super bačkory. No hádajte...
Každopádne, čo ma na septembri baví sú kombinácie: holé nohy & čižmy a letné šaty & mohutné svetre. Tak si ho užite!
Márii vychádza v septembri nová kniha, mrknite aj jej web, tu aha.
9/08/2013

Love stuff edition: PrimSo I noticed when looking through the pictures from Rovinj a strange thing: I kept taking pictures of my hand. The left one, which is logical, but... have you ever noticed that hands are not the most photogenic thing out there? And sometimes even...ugh.
And now I know why: after looking for some time (unsuccessfully) for a massive men's watch, I suddenly fell in love with this gentle, simple Prim watch, from this Boho shop in Prague (oh, and I like the layered way of wearing thin, simple rings right now). Love its black and white, clean design, its vintage feel (Hello childhood!) and the fact that it is a single function device (unless you forget to wind it, ha!).

Hm, jednu vec som si všimla medzi fotkami z Rovinj: zvýšené množstvo fotiek mojej ruky. Ľavej. Čo je logické, ale tie fotky až tak nie (neviem, či ste si to niekedy všimli, ale ruky nie sú úplne najfotogenickejšia vec na svete... dokonca občas až... brrr..)
Vysvetlenie záhady: po dlhom, neúspešnom pátraní po masívnych pánskych hodinkách mi úplne učarovali tieto nežné, jednoduché Prim-ky, z tohto Boho shopu v Prahe (a momentálne ma baví aj "grupovanie" jednoduchých tenkých prsteňov). Čiernobiely, čistý dizajn s vintage nádychom (haló detská psychológia) a jedinou jednou funkciou (ak ich nezabudnete natiahnuť, ha!), som proste do nich.

9/06/2013

Postcards from Rovinj


A few postcards from 4 days in the little town of Rovinj and the island of Crveni otok. Eat, pray, love. Oh, and sleep. A few days off before a very busy and exciting autumn, with lots of things moving and happening, and ideas taking shape. I am very thankful for all of that, for every one of you (yup, that is the "pray and love" part, now bring me my "eat" part :-) Enjoy this September!

Zopár pohľadníc zo 4 dní v chorvátskom mestečku Rovinj a na ostrove Crveni otok. Jedz, modli sa a miluj. A spi. Tak. Pár dní voľna pred natrieskanou, plnou jeseňou. Veľa vecí sa hýbe, deje, a nápady sa pomaly transformujú do reality. Ten proces ma fascinuje a som zaň, a za každého jedného z vás, veľmi vďačná (to je tá "modli sa a miluj časť". A teraz si prosím večeru :-) Užite si krásny september!
Remember these sandals? They keep on traveling with me...
Pamätáte si tieto sandále? Stále so mnou cestujú...

9/04/2013

Then and now, Rovinj


This was my plan for our short little "goodbye summer" trip to the little Croatian town of Rovinj: to find the street my father photographed his girls tons of years ago (around 17? more?!). The street has extremely changed in those years (and honestly, not for the better), but mission accomplished! See the "picture in picture" version of this story on my Instagram, here. Pictures of our trip next up.

Toto bola moja malá súkromná misia počas krátkej rozlúčky s letom v chorvátskom mestečku Rovinj: nájť uličku, v ktorej otec pre mnohými rokmi (asi 17? viac?!) fotil svoje baby. Ulica sa počas tých rokov dosť zmenila (a bohužial nie moc k lepšiemu), ale misia splnená! Na mojom Instagrame nájdete príbeh vo verzii "fotka vo fotke", tu aha. Viac fotiek na ceste.

9/02/2013

Tammy, Bratislava


No way, I am not giving up on summer, just got back from a 4days quick trip in Croatia (pictures coming soon). The beautiful Tammy is not giving up either, with her head full of flowers and her Russian princess/fairy vibe.

September sem-september tam, ja mám leto ešte v hlave a na nohách (po sviežom, štvordňovom pobyte v Chorvátsku, fotky už na ceste). A Tammy ho má plnú kyticu na hlave. Baví ma to vyžarovanie lesnej víly/ruskej princezny, čo z nej ide.

9/01/2013

Prêt-à-clickDuring a recent Prague trip I stopped at La Gallery Novesta, a concept store combining Czech and Slovak designers and had to hold on to my purse and keep it closed, cause they have some beautiful stuff there. Find them on FB here. And some extra highly clickables for you (this time with a special focus on the Czech scene):
Počas nedávneho pražského výletu som zavýletovala aj do concept store La Gallery Novesta, kde sa predávajú českú a slovenskú módu, a musela som riadne držať peňaženku zavretú, lebo lákadlá tam majú prenádherné. Na FB ich nájdete tu. Plus pár prudko klikatelných linkov (tentokrát špeciálne zameraných na českú scénu):

1. One of the best things going on in fashion on the Czech scene is the radio programme Modeschau dedicated to fashion. Yeah, they talk about fashion on the radio, love it! :-)
Jedna z najlepších vecí za českej módnej scéne je rozhlasový program Modeschau. Veru, rozprávajú sa o móde v rádiu, geniálne! :-)

2. I don't understand how they do it, but "The 11 cats" pretty much manage to keep an eye on everything that's happening in the Czech republic (at least that's my impression), while keeping it light and witty. Maybe there's really 11 of them?
Neviem ako to robia, ale 11 koček zvláda sledovať a mapovať všetko, čo sa v Českej republike v móde deje (aspoň to na mňa tak pôsobí), pričom si zachovávajú nadhľad a vtip. Možno ich je naozaj 11?

3. Finally, a project that unites marketing students with fashion students with the aim to promote local design and designers. Check out Creative Fashion Marketing.
Konečne! Projekt, ktorý spája študentov marketingu so študentami módy s cieľom propagovať a predávať domáci dizaj na dizajnérov. Creative Fashion Marketing nájdete tu.

Bonus : Czech stylist Martina Matyášová recently started a blog where she collects and shares all things inspirational. Have a lovely first September Sunday!
Bonus: stylistka Martina Matyášová si nedávno založila blog, kde zbiera a zároveň sa delí o svoje inšpirácie. Peknú prvú septembrovú nedeľu vám!