1/21/2016

Saturday morning, Bratislava


"Are you dressed for a special occasion today?"
"I dress like this every day, that's how I am used to."
Yes, the coat may be a bit bigger in the shoulders (maybe a memory of a younger frame, maybe a piece inherited from a son... the story is yours to finish), but I love here the elegance of the white shirt, sweater, jacket, coat and an almost extravagant scarf. even more because of the description on his card that says "mathematics, statistics, descriptive geometry." Hats down to that.


"Ste oblečený dnes na nejakú špeciálnu príležitosť?"
"Takto sa obliekam každý deň, tak som zvyknutý."
Áno, kabát pôsobí troška väčší (môže to byť spomienka na ramená z mladosti, môže to byť kúsok po synovi... príbeh si môže každý domyslieť), ale najviac ma baví elegancia kombinácia košele, vesty/svetra, saka, kabátu a až extravangantný šál. O to viac, že na vizitke pod menom stojí "matematika, štatistika, deskriptívna geometria." Tak baranicu dole!