2/28/2014

Jesus Gang Project by Jakub Polanka


That night at Red gallery in London's Shoreditch neighborhood, it felt very... "neighborhood-y". Lots of familiar faces excited and curious to see Jakub Polanka's show, produced by OLO-DRESSING. In London. In a gallery's underground space. Now, how cool is that?
Actually, the whole show and collection was transmitting that cool street vibe. Not like Bratislava or Prague street. More like London. Paris. As a follow-up to his Bellevile collection presented at both Prague Fashion Weekend and Fashion LIVE! in Bratislava, it felt even more street. And punk in the way it was executed. Hence the black plastic shopping bags. Covered faces. Fingerless gloves. Model's own sneakers. The writing/spraying on the wall. All this supported by the feel of the garage-like space. Oh, and just when I thought massive caps were so 90's, here I go craving one.

V ten večer, v neznámej Red gallery v londýnskej štvrti Shoreditch, bolo tak príjemne "známo". Kopec známych tvárí, zvedavých na show Jakuba Polanku, v produkcii OLO-DRESSING. V Londýne. V podzemnom priestore galérie. Však najviac.
Celá show aj kolekcia vyžarovala ten cool pouličný dojem. Avšak ďaleko od bratislavských či pražských ulíc, toto bola ulica londýnska. Parížska (tá v Paríži, nie v Prahe, ha). Nadväzovala na Jakubovu Bellevile kolekciu, prezentovanú na Prague Fashion Weekende aj na Fashion LIVE! v Bratislave, s ešte silnejším pocitom ulice. A pankáčskeho prevedenia. Ako čierne nákupné igelitky. Zakryté tváre. Bezprsté rukavicové návleky. Tenisky, pravdepodobne patriace modelom. Nápis/stencil na stene. To všetko podporené pocitom garážoidného priestoru... A najmä, keď už som mala pocit, že masívne šiltovky sú prežitok rokov 90-tych, zrazu po jednej veľmi túžim.
 „But today the way I play the game has got to change yeaaah!“ After the show, everyone wanted a piece of the cap... I am very lucky and thankful for mine, here on Facebook, very gangsta chic :-)

Po prehliadke si každý si chcel urvať kus šiltovky... Ja som mala to šťastie a ďakujem za tú moju, tu na Facebooku, very gangster chic, haha :-)

2/25/2014

On the street, London


She looks like she was waiting for her cab. Love her long coat silhouette.

2/24/2014

Eva, at London Fashion Week


What I love about this picture is that it seems like an empty Somerset House in the middle of fashion week... when in fact it was randomly raining and most of the people were hiding in those archways. And that Eva here is the third woman from LFW wearing a white shirt. And the fact that I have recognized her in the crowd because of her blog. It was nice meeting her in person :-)

Čo mám na tejto fotke rada, je dojem prázdneho Somerset House uprostred fashion weeku... keď sa všetci schovávali pred dažďom v bráne. A fakt, že Eva je už treťou ženou s bielou košeľou. A že som ju spoznala v dave len na základe fotiek z jej blogu. A tak ma tešilo konečne aj naživo :-)

2/23/2014

At the International Fashion Showcase, LFW


Have you ever though of (for example) Vietnam in the sense of fashion and Vietnamese designers? Not me. And probably not most of the LFW visitors. That's why for the third year in a row, part of London Fashion Week is the International Fashion Showcase - exhibiting emerging, young designers from all over the world. A great way see what's going on in young design in the participating countries, and also for the designers to confront others work and network.

Napadla vám niekedy, napríklad v súvislosti s Vietnamom, móda? Vietnamská móda a návrhári. Mne teda nie. A pravdepodobne je na tom veľmi podobne aj väčšina návštevníkov londýnskeho týždňa módy. Preto je už tretí rok súčasťou LFW aj International Fashion Showcase - priestor pre prezentáciu mladých, začínajúcich návrhárov z celého sveta. Okrem osvety návštevníkov je to skvelý priestor aj pre samotných návrhárov skonfrontovať svoju tvorbu navzájom a naväzovať kontatky.


Argentina. Very wearable, lots of neutrals, leather, wool and fur. And big bags!
Toto bola Argentína. Veľmi nositeľné, farebne neutrálne, veľa prírodných materiálov a veľkých tašiek!


Estonia (winning this year's prize for best exhibition).
Estónsko (tohtoročný víťaz za nejlepšiu expozíciu).


A very well curated, complex Paraguay exhibition.
Pekne postavená, komplexná prezentácia Paraguaja.Georgia and the young designer's take on Georgia's traditional costumes.
Pohľad gruzínskych mladých dizajnérov na tradičný gruzínsky odev.


Thailand.
Thajsko.


For the second year in a row, thanks to Slovak Fashion Council, young Slovak designers got the chance to exhibit their work, as a part of the joined Central European exhibition (alongside Czech and Hungarian designers).
Now, if I would be a Londoner visiting the showcase, I would probably get a bit lost in the Central European exhibition, taking with me only bits of momentary impressions. Also, based on the experience of seeing other countries' exhibits, I honestly think it would be better for the Slovak (and Czech and Hungarian) fashion and designers to push their local, national fashion and build the brand of their countries. So visitors would form and idea about Slovak/Czech/Hungarian fashion just like I did about the Vietnamese/Paraguay or Qatari (oh, here a little recap on my Instagram from the first day of the showcase, wearing a Qatari cape!)
Apart from that, this year the honor of being selected by the Slovak Fashion Council to join the showcase, was Petra Kubíková (as the winner of Best Fashion Graduate 2013), Andrea Pojezdálová, Kristýna Španihelová, Broňa Brůčková-Žurková and Andrea Ďurianová.

Už druhý rok mohli vďaka aktivite Slovak Fashion Councilu byť súčasťou IFS aj slovenskí dizajnéri, ako súčasť stredoeurópskej výstavy (spolu s českými a maďarskými dizajnérmi).
Ak by som bola londýnsky návštevník showcase, v stredoeurópskej výstave by som sa jemne stratila, dojem by zanechali len konkrétne vystavené kúsky. Taktiež na základe dojmov z ostatných krajín, úprimne si myslím, že by slovenskej (aj českej a maďarskej) móde možno viac pomohlo mať samostatné výstavy a prezentovať Slovensko (Čechy a Maďarsko) silnejšie ako značku. Tak by si návštevníci odniesli silnejší dojem z našej módy, rovnako ako som si ja odniesla dojem z vietnamskej/paraguajskej či katarskej (ozaj, tu na Instagrame je zhrnutie momentov z prvého dňa IFS, vrátane môjho skúšania katarského plášťa).
Každopádne, tento rok sa showcase za Slovensko zúčastnili Petra Kubíková (ako víťazka Best Fashion Graduate 2013), Andrea Pojezdálová, Kristýna Španihelová, Broňa Brůčková-Žurková a Andrea Ďurianová. 

Part of the opening night of the Central European exhibition was a little fashion show by Petra Ptáčková. And seeing many familiar faces :-)

Súčasťou našej, stredoeurópskej otváracej noci bola malá prehliadky Petry Ptáčkovej. A príjemné stretnutia známych tvárí :-)
2/21/2014

White shirt, at London Fashion Week


Actually, another white shirt (like in the previous post), worn in a totally different way. Both girls could be easy part the white shirt project. Update on that one: slowly finishing photographing another 13 women in their white shirts, hope to finish soon :-)

Teraz som si všimla, že aj táto mladá žena má ako základ bielu košeľu (ako žena v predošlom poste), ale na úplne iný štýl. Obidve by vlastne mohli byť súčasťou projektu bielych košelí. Ozaj, jeho druhé kolo je vo fáze pomalého finišovania fotení s ďalšími 13 ženami, a dúfam, že čoskoro uzrie svetlo :-)

2/19/2014

Girls just wanna have fun, at London Fashion Week


A quick snapshot of spiky hair and spiky fur, bordeaux and black with a touch of white, love it. Looks a bit like Cindy Lauper, right?

Momentka rozcuchaných vlasov a "chlpaciny", čiernej s bordovou a troškou bielej, dokonalé. A nepodobá sa na Cindy Lauper?

2/17/2014

London Fashion Week moments


Hiya! A quick photo report from LFW, courtesy of Slovak Fashion Council. Together with my Slovak fashion and showbiz journalist friend, Zdeno, we enjoyed it to the max: with a touch of working and tons of inspiration.

Čauko a prvé fotomomenty z LFW, na pozvanie Slovak Fashion Councilu. Spolu so slovenským módnym a showbiz novinárom a kamarátom Zdenkom sme si ho užili ako sa dalo: troška práce a kopec inšpirácie.

Thankfully, street style photography at Somerset House didn't get as crazy as at my Paris experience, guess everyone was more polite in a British way :-)

Sekcia lovcov street style fotiek bola pri Somerset House menej šialená ako pri mojej parížskej skúsenosti, asi zaúradovala britská slušnosť :-)
 We managed to have a look at the Designer Showrooms at Somerset, a very enriching and colourful experience with a touch of champaign, darling. More pictures from that evening later on.

Preskúmali sme Designer Showrooms v Somersete, čo bol veľmi poučný a pestrofarebný zážitok, s kvapkou sektu, darlings. Viac fotiek z toho večera je na ceste.This girl was promoting the Liz Black show we got invitations to. So we waited in the windy line to get into the performance at Freemasons Hall and then enjoyed the show, inspired by Salvador Dalí.

Táto dievčina robila promo prehliadke značky Liz Black, na ktorú sme dostali pozvánky. Tak sme si vystáli veterný, studený rad pre Freemasons Hall a užili si performance inšpirovanú Salvadorom Dalím.One of our London highlights: the Isabella Blow exhibiton, it was just beauty and fashion overload, so perfectly done, don't miss it if you have the chance.

Jeden z londýnskych highlightov: výstava Isabella Blow. Bol to neskutočná dávka krásy a módy, dokonale nainštalovaná, ak budete mať príležitosť, nenechajte si ju ujsť.


And another highlight and the main reason of our London stay: The International Fashion Showcase, held by the British Fashion Council. Introducing emerging designers from all over the world, including Slovakia and the Czech Republic. Coming soon.

A ďalší highlight a hlavný dôvod cesty do Londýna: International Fashion Showcase, v organizácii British Fashion Council. Event predstavujúci mladých dizajnérov z celého sveta, vrátane Slovenska aj Českej republiky. Tiež čoskoro tu.