3/29/2015

Filip, at MBPFW F/W 2015


Spotted before the shows: Filip Hrivňák, the most successful and first ever Slovak male model to get a Vogue Hommes cover, star in a Versace campaign and get a deal with photographers duo Mert&Marcus. In Prague he was doing the catwalk for Martina Špetlová's collection. More of his photos at his home agency, Exit Model Management, here. Or on his FB page, here.

Odfotený pred prehliadkami: Filip Hrivňák, najúspešnejší a prvý slovenský model na obálke Vogue Hommes, s kampaňou pre módny dom Versace a zmluvou s fotografickou dvojicou Mert&Marcus. V Prahe predvádzal kolekciu Martiny Špetlovej. Viac fotiek nájdete na stánke jeho materskej agentúry, Exit Model Management. Alebo na jeho FB stránke, tu.

3/27/2015

Invitation: Pavel Berky fashion show & workshop


Ak ste dnes večer a cez víkend v okolí Rimavskej Soboty, utekajte tam - talentovaný mladý módny návrhár a rodák Pavel Berky je hosťom módnej akcie nazvanej Teatro Fashion Week, a okrem prehliadky robí aj workshop Kreatívne strihy, plus má aj predajný showroom. Všetky informácie o prehliadke, workshope, časoch a vstupe nájdete tu
Fotky sú z Pavlovej prehliadky na Fashion LIVE! poslednú jeseň v Bratislave.
3/26/2015

Martina, at MBPFW F/W 2015


Always a pleasure meeting Martina, a journalist/stylist/lifestyle blogger (check out her blog, here). Like last weekend at the spring edition of Mercedes Benz Prague Fashion Weekend, and very soon here on the blog - she is one of the 13 women in the white shirt series, coming soon!

Túto ženu je vždy radosť stretnúť - novinárka/stylistka/lifestyle blogerka Martina (jej blog tu). Napríklad minulý víkend na jarnom vydaní Mercedes Benz Prague Fashion Weekendu, a čoskoro aj tu na blogu, keďže je jednou zo žien v projekte bielej košele - už čoskoro!3/22/2015

1 shirt, 13 women: JanaJana is a Vinohrady girl with her heart and with her style. Apart from the fact that she all the time reminds me of a movie girl from times gone by, her sense of style and sense of humor are equal. With that lightness, she equipped her white shirt with a vintage ČSA stewardess scarf and hat, and the yellow airmchair we bumped into on our way to a café. I have not seen anyone before to take over a dumped armchaire with such natural poise. And wouldn't this be a cool barista uniform?

Jana zvaná Pakočka je srdcom aj štýlom holka z Vinohrad. Okrem toho, že mi zakaždým pripomína filmovú hrdinku z inej doby, zmysel pre štýl a pre humor sú u nej rovnocenné. S takým nadhľadom si k bielej košeli doladila šatku aj klobúčik vintage ČSA letušky, a na žlté kreslo vyhodené na ulici sme narazili po ceste na cafe. Vyhodené, ladiace s listami na zemi. Ešte som nikoho nevidela tak nonšalantne si osvojiť pouličné kreslo. A ináč, nebola by to krásna uniforma pre čašníčky?3/10/2015

1 shirt, 13 women: Roberta


It was probably Roberta who was facing the greatest challenge of making a white men's shirt her own. She's been dressing in vintage style for years now (you might have seen her on the blog here), and studying in London, a heaven for vintage lovers, her style has only evolved towards even more vintage sophistication - buying and collecting genuine 40's dresses, accessories and - wearing a corset. Yes, doing it nad living all the way.
Finally, she incorporated the dress into a newly inquired black velvet dress, with an embroidered cape, creating a sophisticated black and white beauty with a touch of red. Here, and specially for you, also a sneak peak into her room, or rather boudoir, in London.

Bola to pravdepodobne Roberta, pre ktorú bolo najnáročnejšie osvojenie si bielej mužskej košele do šatníka. Jej štýl sa už roky nesie v znamení lásky k vintage oblečeniu (na tomto blogu ste ju mohli vidieť napríklad tu), a pobytom a štúdiom v Londýne, dokonalým miestom pre milovníkov vintage, sa jej štýl iba posunul k viac sofistikovanému prejavu. Zbiera a kupuje šaty a doplnky zo začiatku minulého storočia - a nosí pod ne korzet. Keď už niečo robíte a žijete , tak naplno.
Nakoniec sa biela košeľa stala súčasťou nových, zamatových čiernych šiat s bohato vyšívaným bolerom, klobúčikom a túto čiernobielu dokonalosť doladila dotykom červenej. A špeciálne pre vás v tomto poste aj nahliadnutie do je londýnskej izby, či skôr budoáru.In case you couldn't guess, yes, she plays drums in a band. Learn more about Roberta 
and her outfits on her blog, here.

Ak to nebolo jasné na prvý pohľad, áno, Roberta hrá na bubny v kapele. Viac o nej a jej štýle obliekania nájdete na jej blogu, tu.

3/08/2015

Springtime! Bratislava


How do you react to the first sunshine and warm days? To me, it's like an endorphins shot, everything seems more beautiful, cheerful, there is nothing I can't do. Actually I felt the same meeting this girl in her cute, bird pattern little dress - it instantly cheered me up. Time to light up my wardrobe a bit. Thank you!

Ako na vás vplýva prvé slnko a teplé dni? U mňa zašlapú endorfíny, všetko je krajšie, lepšie, ľahšie, radosť dýchať. Podobné pocity vo mne vyvolali aj šaty s vtáčikovou potlačou tejto slečny - úplne mi spolu spravili náladu. Najvyšší čas zosvetliť troška šatník. Ďakujem!

3/03/2015

People and living for EVA magazine: Diana and TomášWelcome to this beautiful Old town apartment in Bratislava, where Diana and Tomáš created their family living space. Here a series of pictures that didn't make it into the printed version of EVA magazine.

Vitajte v krásnom staromestskom byte v Bratislave, kde si Diana a Tomáš vytvorili svoje rodinné bývanie. Tu séria fotografií, ktoré sa nevmestili do tlačeného vydania časopisu EVA.


The apartment was created by joining two adjacent apartments, and the reconstruction was led by the young, talented architect Martin Skoček, creating a new family space while preserving some original features like the high ceilings and the original piping while most of the furniture was made to measure from solid wood.

Byt vznikol spojením dvoch susedných bytov, a autorom rekonštrukcie je mladý talentovaný architekt Martin Skoček. Výsledkom rekonštrukcie je zachovanie niektorých pôvodných elementov, napríklad vysokých stropov alebo priznaného potrubia, pričom väčšina nábytku je vyrobená na mieru z masívu, tiež podľa návrhu architekta. 


The carpet on the picture above is a family treasure that has survived the war by being buried in the ground. 

Koberec na fotke je rodinný poklad, ktorý prežil vojnu zakopaný v zemi.

The boys, Leon and Liam, have each their own room, reflecting their current needs and hobbies.

Synovia Leon a Liam majú každý svoju izbu, zariadenú podľa aktuálnych potrieb a záujmov.One thing definitely not missing from this living space: original artwork by Slovak artist, and family heirlooms. 

Atmosféru obytného priestoru všade dopĺňajú pôvodné diela slovenských umelcov a rodinné maličkosti a poklady.
You may have seen the beautiful Diana on this blog in her wedding dress by Marcel Holubec, here
Thanks to her and Tomáš for letting me take a peak at their living.

Krásnu Dianu ste mohli na tomto blogu vidieť v jej svadobných šatách od Marcela Holubca, tu.
Ďakujem jej aj Tomášovi za možnosť nahliadnuť do ich bývania.