9/28/2014

People and living for EVA magazine: Petra & Marek


Another in the series of pictures shot for EVA magazine's People and living column: this time visiting the living space of Marek, Petra, Vivi and their dogs Šaňi & Šeri. You may have remember Marek on this blog from three years ago, since then he became a husband, father and do-it-yourself master of this small apartment, located in the basement of a family house in Bratislava. Formerly known as a wine cellar, turned into a family place... more about it in the still recent EVA magazine. Now you can start your "aaaawwww"s over this cute family and their living.

Ďalšie v sérii fotografií pre rubriku Ľudia a bývanie magazínu EVA: tentokrát na návšteve v bývaní Petry, Mareka, Vivi a psov Šaniho a Šeri. Mareka si môžete pamätať na tomto blogu spred troch rokov, aha. Odvtedy sa stal manželom, otcom a do-it-yourself pánom tohto malého bytu, v takmer pivničnom priestore rodinného domu v Bratislave. Priestor bol pôvodne rodinnou vínnou pivnicou a Marekovi a Petra sa podarilo ho vlastnoručne premeniť na útulné bývanie pre rodinu... viac v ešte stále aktuálnom čísle EVA. A teraz môžete začať robiť "aaaaawwwwww" nad touto čarovnou rodinkou a ich bývaním.


The great idea: Vivi's toys are easily hidden inside this tent that became a very visual part of the living space.
Nápad za milión: Vivine hračky sa dajú skryť v tomto stane, ktorý sa stal vizuálnym elementom obývacej časti.


9/26/2014

Monika, at Vienna Fashion Week


Hat season is officially kicked off. Loved this eccletic mix by Emma magazine's fashion editor Monika, caught after the Slovak fashion shows in Vienna. Plus, every season is white shirt season, right?

Sezóna klobúkov oficiálne začala. Tento eklekticý mix v prevedení Moniky, módnej redaktorky časopisu Emma, ma baví. Zachytené po slovenských módnych prehliadkach vo Viedni. A čo sa týka bielej košele, tá má sezónu neustále.


9/24/2014

Local Icons, Prague


Since my quick 1 and a half day trip to Prague I haven't seen (nor photographed) many catwalk shows (though I've caught and loved the beautiful Kateřina Geislerova show), but I snapped a front row pic of the lovely radio show about fashion, Modeschau, journalist Veronika Ruppert.
And I also managed to take a peak at a fantastic fashion project Veronika put together with fashion business insider, Katarína Kral (here last year in Bratislava), called Local Icons:
After touring and mapping existing local manufacturers in the Czech republic, Veronika discovered fashion products that still cut it when it comes to building your wardrobe while supporting local brands.Together, they hand-picked items such as leather gloves from Napa, clutches by Elega, turtle necks by Jitex and other. Check out the Local Icons webpage for all the brands and retail places. Tonak hat down to this job, girls!  
Now the only question is: are there any Slovak local icons left, worth discovering, and which ones?

Počas rýchlej, 1 a poldňovej cesty do Prahy som nestihla zachytiť (ani fotiť) mnoho prehliadok (aj keď sa mi podarilo vidieť krásnu kolekciu Kateřiny Geislerovej). Doniesla som si však fotku čarovnej redaktorky rozhlasovej relácie o móde, Modeschau, Veroniky Ruppert.
A tiež som stihla zachytiť fantastický projekt, ktorý Veronika dala dokopy spolu s majiteľkou obchodov a módnou inšpirátorkou, Katarínou Král (tu minulý rok v Bratislave) pod názvom Local Icons:
Veronika nejaký čas navštevovala a mapovala stále existujúcich českých výrobcov odevov a doplnkov, pričom objavila základné kúsky, ktoré úplne patria do štýlového šatníka a zároveň podporujú lokálny priemysel. Spolu s Katarínou vybrali kúsky ako kožené rukavice od Napy, listové kabelky Elega, roláky z Jitexu a ďalšie skvosty. Kompletný zoznam produktov aj predajných miest Local Icons nájdete na ich stránke, tu aha. Tonak klobúk dole, dievčatá!
Teraz mi napadá už iba jedna otázka: sú ešte slovenské lokálne ikony, hodné znovuobjavenia, a ak áno, ktoré sú to?

sneak peak photo by Adam Křena

P.S.: Being true to the idea of local support, Veronika, on the top picture, is wearing all local production: shirt by Muset, from the Venus as a Boy collection, shoes Cutulum, by Eliška Kuchtová, made by Flexico, and trousers by American Apparel, that still produces locally. Beautiful!

P.S.: Verná myšlienke podpory lokálnej produkcie, Veronika na fotke hore má na sebe: košeľu Muset, z kolekcie Venus as a Boy, topánky Cutulum od Elišky Kuchtovej, vyrobené v továrni Flexico, a nohavice American Apparell, značky, ktorá stále vyrába lokálne. Krása!

9/17/2014

Backstage with M.A.C., at MBPFW, Prague


Since M.A.C. Cosmetics is about to open its first ever store in Bratislava (in Aupark, in November, yay!), and since all my make-up artist friends are acting like kids before Christmas, I really wanted to see M.A.C. in action. To see how their best make-up artist do their work as the official make-up partner of the Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Keďže značka M.A.C. Cosmetics čobydup otvorí svoju prvú predajňu v Bratislave (v Auparku, v novembri, hurá!), a všetci vizážisti, ktorých poznám, sa na to tešia ako deti na Mikuláša, využila som príležitosť pozrieť na prsty ich najlepším make-up artistom v zákulisí  Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.For each designer and show, there was a separate sheet prepared with inspiration and photos from the make-up tests in co-operation with the vision of the designer.

Pre každého dizajnéra a každú prehliadkou bol pripravený samostatný dokument s inšpiráciou a fotkami zo skúšok, ktoré vznikali spolu s návrhárom.Little colourful ingrediences: M.A.C. is known for giving make-up artists the creative freedom by giving them not only ready-made products, but the base for creating their own make-up, colours and shades to work with.

Malé farebné "suroviny": M.A.C. je známy tým, že vizážistom dáva nielen hotové produkty, ale aj polosuroviny, základ na vytvorenie vlastnej vízie, farebnosti a odtieňov.
Head of the team was Netta Szekely, senior make-up artist with whom we had a good chat about how it is to work all around the world, teach, inspire, and then travel some more. According to Netta, the line between catwalk make-up and everyday life is really changing. Gone are the days of extravagant, crazy to the top make-up creations, the focus now is on enhancing the models' (and everyone's) individual features and beauty. As Netta says: "Today's true luxury is the freedom to be individual." There, your inspirational quote of the day.
So, what is her favorite thing about working with M.A.C.? It puts the "artist" into make-up artist.
What M.A.C. product should I really, REALLY try now? Studio Sculpt Defining Powder.
Favorite star to work with? Lupita Nyong'o, because of her naturally radiant skin.

Supervíziu celého tímu mala na starosti Netta Szekely, senior make-up artistka, s ktorou som mala tú šancu porozprávať sa o práci na fashion weekoch sveta, učení, inšpirácii a cestovaní. Podľa Netty sa postupne stráca linka (aha!) medzi make-upom z prehliadkových mól a každodenným make-upom. Preč sú časy extravagantných, expresívnych vizážistických kreácií, dnes sa všetka pozornosť sústredí na vyzdvihnutie jedinečnej krásy a čŕt (nielen) modeliek. Ako Netta povedala: "Naozajstným luxusom dneška je sloboda prejavenia individuality." Tak, toľko denná dávka inšpiratívnych citátov.
A čo ju najviac baví na práci s M.A.C.? Že vďaka značke je slovo "artist" v popise "make-up artist" plnohodnotné. 
Ktorý M.A.C. produkt by som teraz mala NAOZAJ vyskúšať? Studio Sculpt Defining Powder.
Obľúbená hviezda na spoluprácu? Lupita Nyong'o, vďaka jej prirodzene žiarivej pleti.

  What does an international team do when all the models leave for the catwalk and have 20 minutes before another round of mad dashing breaks out? :-)

A čo robí medzinárodný tím, keď sú všetky modelky na móle a oni majú 20 minút pred vypuknutím ďalších šialených príprav? :-)

9/12/2014

Nina, Bratislava


Perfect for this rainy day: pictures from the sunny day beautiful Nina (she is your art connoisseur, curator and auction master at Soga Art Auction House) walked by our pop-up store Kapsula on Šafko square.
Love the pure beauty of this black and tan combination and the simple lines of the bucket bag (and immediatly recognized her dress from COS which I hesitantly didn't get while in London and I am crying myself to sleep at night, boo). Here's to all the dresses you ever left in the dressing room and now you regret!

To pravé na dnešný upršaný deň: fotky zo slnečného dňa, keď krásna Nina (milovníčka umenia, kurátorka a licitátorka aukcií umenia v Aukčnej spoločnosti Soga) mala cestu cez Šafko a náš pop-up shop Kapsula.
Čistá krásna kombinácia čiernej a hnedej, a k tomu jednoduché línie tašky ma úplne bavia. A hneď som spoznala jej šaty z COS, ktoré som onehda váhavo nechala v kabínke v Londýne a odvtedy na ne každú noc mysím, ha). Pekný deň všetkým spomienkam na kúsky, ktoré sme kedy nechali v kabínke a dodnes ľutujeme!