6/30/2011

La Sardina


Last weekend I took the new lomo camera, La Sardina, courtesy of lomography, for a test drive with me to Banská Štiavnica for a tango argentino worshop. It is a wide angle camera with a great additional flash - you can adjust its intensity and colour as well, since it has three flash filters (yellow, pink and blue). All around it is fun, very light, easy to work with and cute as a puppy - I got asked about it all the time and everybody wanted to touch it :-) If you want to touch it as well, either try here, or become the winner of Vintage streetstyle on this blog and take the La Sardina home. Ahoy!

Posledný víkend som mala od lomography požičaný nový lomo foťák La Sardinu, a zobrala som ju na testovací tango argentino víkend do Banskej Štiavnice. La Sardina je "širokáč" so skvelým prídavným bleskom - jednak si na ňom môžete nastaviť intenzitu a jednak má tri prídavné farebné filtre (žltý, ružový a modrý), ktoré dávajú dosť priestoru na experimentovanie s farbami. Celkovo je vtipný, ľahký do ruky aj na používanie a má efekt ako malý psík - všetci sa vás naňho pýtajú a chcú ho pohladkať :-) Vy si ho môžete pohladkať tu, alebo ako víťaz malej Vintage streetstyle súťaže na tomto blogu. Šťastnú plavbu!


6/29/2011

Casting call!

 
all photos courtesy of wazafaka

Vážení občania! Bratislava art festival (BLAF 2011) hľadá zaujímavých ľudí, ktorí by sa stali jednou z tvárí kampane pre ročník 2011. Sloganom BLAF je: Bratislava žije umením, a keďže Bratislava aj umenie (a v zásade čokoľvek na svete) je o ľuďoch, sem s vami :-) 

Kampaň bude fotiť Peter Spurný z wazafaka štúdia, ja sa budem okolo toho "motať" :-) a najmä chcem BLAF podporiť a tak hľadáme ľudí, ktorí sú umením sami o sebe alebo ktorí seba radi pretvrárajú na umelecké kusy - od gýču až po alternatívu! Výrazné, až extrémne stylingy, éterickú krásu, ale aj krásu nepochopenú, odmietanú, jednodosť, ale aj zvláštnosť každej vekovej kategórie. Toto je priestor na popustenie uzdy vašej fantázie aj koňa, tu môžete ukázať ako vnímate seba ako umelecké dielo. Ak nemáte jasnú predstavu, ale radi sa necháte nastylovať a ste za každú srandu, pozývame vás do svetla reflektorov. Výsledkom bude fotografia s náladou vychádzajúcou z obrázkov vyššie.

Píšte sa na túto mailovú adresu: blaf.casting@gmail.com, pošlite akúkoľvek svoju fotku (tá je len pre nás orientačne, nikto iný ju neuvidí) a najmä napíšte telefónne číslo, aby sa vám mohla ozvať produkčná Martina a dohodla s vami termín fotenia - fotí sa tento piatok a sobotu celý deň. Tím BLAFU, Peter aj ja sa na vás tešíme. Lebo sranda a umenie musí byť :-)

6/28/2011

Barbora, Bratislava streetstyleAs I mentioned yesterday, all good things come in a pair. Like shoes or a pair of your favorite jeans. Or friends. I seem to be quite lucky at bumping into stylish friends, like Barbora and Nina from a recent post. With Barbora here, I love the contrast of her simple, yet sophisticated dress and laid back, messy updo or deconstructed bun if you like. If you don't know what a deconstructed bun is (how do you live and breathe?!), don't worry, I'll explain, look here :-)

Ako som spomínala včera, zdá sa mi, že mám celkom šťastie na stretnutia so štýlovými kamarátkami. Ako s Barborou a Ninou z nedávneho postu. U Barbory sa mi veľmi páči kontrast jednoduchých, ale žensky sofistikovaných šiat s nedbalým, až dekonštruovaným drdolom na hlave. V prípade, že netušíte, čo dekonštruovaný drdol je (ako môžete žiť a byť šťastní?!), nepanikárte, vysvetlím tu :-)

6/27/2011

Vintage streetstyle, round 2: "Belmondo"


Picture sent in by Michaela P.: "On the picture is our grandpa. It is not so much street as hair style, which I think is back in big style. Grandpa was a stylish man in general, he was even called the "pretty Belmondo" (we think we see some James Dean in there as well), the picture was taken around 1950-52 when he was about 18-20 years old."

Fotku poslala Michaela P.: " Na fotke je náš starký. Nejde síce o streetstyle ako taký, ale skôr hairstyle, ktorý je momentálne myslím dosť IN. Starký bol aj bez ohľadu na účes veľký štramák, nie nadarmo ho prezývali "pekný Belmondo" (nám sa zdá, že trochu krížený s Jamesom Deanom), na fotke má cca 18-20 rokov (a fotka pochádza asi z rokov 1950-52).

Nina, Bratislava streetstyleSometimes I have these people in mind that I would one day love to meet on the street. And than suddenly I just do. Like Nina here. And I was instantly charmed by her summer basics: simple, breezy black and white, straw hat and that hair.... oh, I love her hairstyle! I did not ask her about her hair, because then she would tell me that she just wakes up like that in the morning, and I would lose all hope that it can be done/I can do it. No, no, I am taking her picture with me to my hairdresser Martin (who will just shake his head and roll his eyes and remind me that just a day before yesterday I sent him an SMS that I NEED to cut my hair really short. Hm, I actually did... ) Anyway, back to Nina. The best part: she wasn't alone when I met her, there was another girl I was hoping to meet one day on the street. So see you here tomorrow, good night! :-)

Niekedy nosím v hlave ľudí, ktorých by som raz rada stretla na ulici. A potom ich znenazdajky stretnem. Len tak. Ako tu napríklad Ninu. Okamžite ma zaujala letným základom: jednoduchá, čistá biela a čierna, slamený klobúčik a vlasy.... neuveriteľné vlasy! Radšej som sa jej ani nepýtala, ako sa k nim dopracovala, ešte by mi povedala, že sa tak ráno proste zobudí, a to by som stratila všetku nádej, že by som si taký účes vedela vyrobiť. Nie, nie, ja pekne zoberiem túto fotku k môjmu úžasnému kaderníkovi Martinovi (ktorý pokrúti hlavou, zaťuká si na čelo a pripomenie mi SMS, ktorú som mu posielala predvčerom s tým, že potrebujem NUTNE ostrihať na krátko.... ach, vlastne hej....) Nina však nebola sama, keď som ju stretla, bola s ďalšou slečnou, ktorú som tiež dúfala raz stretnúť na ulici. Tak zajtra sa tu vidíme, dobrú noc! :-)

6/26/2011

Vintage streetstyle, round 2: Gabika


Photo send in by Alenka K: "On the picture is my grandmother Gabika (left) with her friend from college (taken around 1952-55). As I learned, my grandmom was a great beauty in her time and even though she came from a poor family, she liked to dress nicely. Who know if this was the outfit that charmed Jozef, her future husband, who was from Orava, but had to move to her village when his was flooded when the Orava dam was built. The picture is from the village of Aleksince next to Nitra, and that's where I am living too :-)"

Fotku poslala Alenka K. : "Na fotke je moja stará mama Gabika (vľavo) so svojou kamarátkou na strednej škole (fotené okolo roku 1952-55). Ako som sa dozvedela, stará mama bola vraj v tej dobe vychýrená krásavica a hoci pochádzala z chudobnej rodiny, rada sa vkusne obliekala.
Ktovie, či to bol práve jej outfit, na ktorý "zbalila" Jozefa, rodáka z Oravy, ktorý sa musel presťahovať do dedinky pri Nitre (v ktorej žila ona) po tom, čo tú jeho plánovali zatopiť kvôli Oravskej priehrade. Fotka je z tej dedinky, Aleksince pri Nitre, tam žijem aj ja :-)"

6/25/2011

Prêt-à-click


This was the last piece of art I saw when leaving the Art of Taste event at night and I couldn't agree more - Here it can be better too. It's only up to me and you. Let's start right now with a better weekend:
Toto bol posledný kúsok umenia, ktorý ma vyprevádzal z Art of Taste eventu a v tej hlbokej nočnej chvíli udrel na citlivú strunu - Áno, aj tu môže byť lepšie. Je to len na mne a na tebe. Začať môžeme hneď lepšími zážitkami typu víkendového:

1. Do something for your body and join the Ladies Run in Bratislava on Saturday, or something for your musical soul and go dig to the Musical Market on Saturday afternoon. And on Thursday come to the Nu Spirit Fashion, a new event created by the club. And attention! Idea of the week goes to: a neighborhood barbeque! This one will be on Panenská street, but who said you can't organize your own. If there are people we should know, get along with and stick together, it's the ones living close.
Urobte niečo pre svoje telo a šup v sobotu na Ladies Run v Bratislave, alebo niečo pre svoju muzikálnu dušu a navštívte Hudobnú burzu, tiež v sobotu, tiež v Bratislave. A vo štvrok sa vidíme na Nu Spirit Fashion, novom type večera v Nu Spirit klube. A pozor! Cenu Myšlienka týždňa získava: susedská grilovačka! Táto konkrétne bude na Panenskej, ale kto povedal, že si nemôžeme zorganizovať vlastnú, všakže. Mám pocit, že ľudia, ktorých by sme mali aspoň troška poznať, vychádzať s nimi a držať spolu, sú aj tí, ktorí žijú najbližšie k nám.

2. Coming very soon is the International Animation Festival in Žilina, known as Fest Anča, here. I haven't been there yet, hope to make it there this year. Anybody going? :-)
Hneď za rohom a v Žiline čaká Medzinárodný festival animovaných filmov aka Fest Anča. Minulý rok ma kvôli práci minul, tento rok by som sa rada pozrela - chystáte sa niekto? :-)

3. Top bloggers who use analogue cameras, part one, as put together by lomography.com. Enjoy! :-)
Top blogeri, ktorí fotia na klasický film, časť prvá, zostavená lomography.com. Nech sa ľúbi! :-)

6/24/2011

At Orange Art of Taste

 


It was like an Alice in Wonderland dream... Except that in reality, it was "Tonbo at the Art of Taste evening organized by Orange, in the courtyard of the Slovak National Gallery". End of title. But it felt magical nevertheless. Fantastic food (cooked by Emanuel Ridi, the charismatic Italian chef that somehow didn't make it into my photos, but only because there was sooo much to see :-), a funky colourful exhibition of Lenka Sršňová's models, a table full of goodies illustrated by Michaela Chmeličková, with knitted tarts (and cute knitted animals laying in the grass) by Renáta Ormandíková, porcelan cupcakes by Linda Viková, plastic chocolate sweets by Mira Podmanická, art all around exhibited by Erik Binder, a fashion performance by Boris Hanečka (performed by the Slovak National Theater's Ballet soloists - and it was so unexpected, fresh and beautiful!) and finally a dose of music heaven by Jazzanova. All paired with pink champaign that tasted like strawberries (I swear it's true, real strawberries). No wonder all the colours, tastes, sounds, smiles and lights blend into a memory of celebration of art and taste. Thanks to Natália and Tomas for the invitation!

Na jeden večer som sa cítila ako Alenka v Ríši divov... Síce v realite by sa večer volal "Tonbo v Ríši Orange Art of Taste eventu, organizovaného na nádvori Slovenskej národnej galérie", koniec názvu. Ale čarovné to bolo rovnako. Fantastické jedlo (áno, začíname jedlom. Varil Emanuel Ridi, charizmatický Talian, ktorý sa mi nejak nedostal do hľadáčika, ale iba preto, lebo bolo nadmieru vizuálnych podnetov), veselá, farebná inštalácia šiestich modelov Lenky Sršňovej na tému jedlo, stôl plný dobrôt: s dizajnom prestierania od Michaely Chmeličkovej, so štrikovanými tortami (a štrikovanými zvieratkami pohodenými v tráve) od Renáty Ormandíkovej, porcelánovými koláčikmi Lindy Vikovej a plastovými čokoládovými bonbónmi Miry Podmanickej. Celé to bolo preložené inštaláciami Erika Bindera, módnym performance z dielne Borisa Hanečku (ktoré predviedli sólisti Baletu SND - a ktoré bolo tak neočakávane svieže a krásne!) a funky hudobnou nádielkou Jazzanova. Všetko to doplnené ružovým sektom s príchuťou jahôd (prisahám, čisté jahody!) a atmosférou letného večera, tak sa mi nedivte, že všetky farby, chute, zvuky, úsmevy, svetlá a obrazy krásne splynuly do sna na spojenie umenia a chutí. Ruka hore, noha v (štrikovanej) torte! Ďakujem Natálii a Tomášovi za pozvanie :-)

6/23/2011

In her style: Paulina Vinterová, Summer 2011/part 3


 Paulina, who not only does look so Nordic, she also speak Swedish and loves everything about Sweden (God Tag, Kottbullar!), told me she was eyeing this overall in H&M for a long time, until they had it only in large. No big deal even if you are size small, but have a mom who is a seamstress - little cut here, little tuck in there, ready to wear :-) And I love the detail of the turquoise pendant hanging out from what is a swimwear top. 
Thanks to Paulina for her time and inspiration, to see her handmade work, head over to her sweetshop. And have a sunny Thursday!

Style essentials: overall, hat, swimmwear top, big ring from H&M, clutch from vintage market, ring, bracelets DIY.

Paulina, ktorá nielen vyzerá ako severanka, ale aj po Švédsky hovorí a všetko švédske miluje (God Tag, Kottbullar!), dlho pokukávala po tomto H&M overale, až mali už iba veľkosť L. Čo vôbec nevadí, aj keď máte veľkosť S, ale maminu krajčírku - tu sa troška odstihne, tam vypára, tu zahne, ta-dám, hotovo :-) Milý je detail vykukujúceho tyrkysového prívesku, ktorý je súčasťou vrchu plaviek. 
Ďakujem Pauline za čas a inšpiráciu, vy jej nájdete viac v jej sweetshope tu. A prajem krásne slnečný štvrok!

Style essentials: overal, klobúk, vrch plaviek, veľký prsteň H&M, kabelka z vintage marketu, prsteň a náramky DIY.

6/22/2011

In her style: Paulina Vinterová, Summer 2011/part 2


 
 To those of you, new readers, who are not familiar with the "In her style" feature on this blog - it is something like a style profile of one person, where you see three seasonal outfits representing the style of that person.
Right now we are at number two of Paulina's summer outfits. At the moment, she loves leather, feather and stones and I in general love black in the summer, so this kind of represents both of us :-) To me, wearing all black in summer is about the little details: the leather string woven into the hair, the leather string belt, the green-turquoise stones, the pleated structure of the skirt, the see-through top and all around silhouette.... Well, very exceptionally, I already know what I am wearing tomorrow :-)

Style essentials: skirt from romwe.com, H&M top, sandals from India and grandaunt, rings DIY, H&M, Six.

Pre vás, milých nových čitateľov, ktorí nepoznáte rubriku "In her style" na tomto blogu, krátke vysvetlenie: je to niečo ako profil jednej osoby, respektíve jej osobného štýlu, reprezentovaný tromi sezónnymi outfitmi (teda, to je hrozné slovo, nemáte nejakú alternatívu? :-) 
Momentálne sme pri druhom outfite (!) Pauliny. Ona aktuálne obľubuje kožu, perie a "šutre" a ja vo všeobecnosti obľubujem letnú čiernu, krásna to súhra :-) Čierna od hlavy po päty je podľa mňa celkom osviežujúca a jej čaro tkvie v malých detailoch: v koži zapletenej vo vlasoch, v opasku z kože, v tyrkysových kameňoch, skladanej sukni, priehľadnom tričku a celkovej siluete... Neviem ako vy, ale ja výnimočne viem, čo si zajtra oblečiem :-)

Style essentials: sukňa z romwe.com, H&M top, sandálky z Indie od pratety, prstene DIY, H&M, Six.

6/21/2011

In her style: Paulina Vinterová, Summer 2011/part 1


This is how small Bratislava is. I remember seeing Paulina's picture about a year ago randomly on the internet - I loved what she was wearing and the way she looked sooo.... Nordic :-) So I put the picture in my Inspiration folder. About 6 months later I was having a morning coffee in one of my favorite cafes when she walked right in with a group of students. As they say, the rest is history. Since then we've met a few times on different occasions and I've discovered that not only is she a smart girl with a pleasantly laid back attitude, but she's also the creative owner and hand made artist of sweetshop

Style essentials: dress made by Paulina and her mom, H&M scarf, Camaieu boots, Parfois bag, DIY ring and pendant on the bag by sweetshop.

Bratislava je napríklad aj takto malá. Pamätám si, že asi pred rokom som na internete náhodou narazila na fotku jednej slečny, ktorá sa mi páčila štýlom oblečenia a takým..... severským výzorom :-) Fotku som si stiahla a uschovala medzi tie inšpiratívne. O pár mesiacov neskôr som sedela na polopracovnej rannej káve v jednej z mojich obľúbených kaviarní, keď si slečna z obrázku sadla aj so spolužiakmi k vedľajšiemu stolu. Tak. Odvtedy sme sa pri rôznych príležitostiach párkrát stretli a mne bolo potešením zistiť, že Paulíne to nielen páli, ale aj tvorí - a svoje výtvory predáva pod značkou sweetshop, aha.

Style essentials: šaty návrh a realizácia Paulina a jej mama, šatka H&M, topánky Camaieu, taška Parfois, prsteň a prívesok na taške DIY, sweetshop.