11/30/2012

Prêt-à-click


 Recently I met up with Miloš Harajda again, and in a gallery, again :-) This time Pavleye Art and Culture brought the René & Radka: Dreams and Shadows exhibition to Bratislava. You still have a few days to check it out. For me it was interesting to see how a commercial photographer duo made the transition into gallery space. I strongly felt heir sense of fashion and beauty, as if anything they photograph has that sense of perfect beauty. Sometimes too perfect for me, but nevertheless soothing to the eye, if that's what you're looking for.

Nedávno som sa zasa raz stretla s Milošom Harajdom, a zasa raz v galérii :-) Tentokrát agentúra Pavleye doniesla do Bratislavy výstavu René & Radka: Dreams and Shadows. Stále máte pár dní do jej ukončenia, v Galérii mesta Bratislavy. Pre mňa bolo zaujímavé sledovať prechod komerčného fotografického dua do galerijného sveta. Ich cit pre módu a krásno silne cítiť aj vo fotkách, akoby akákoľvek téma, ktorú fotia, mala ten podtón dokonalého krásna. Pre mňa niekedy až príliš dokonalého, ale príjemného na pozeranie, ak to je to, čo hľadáte.

1. Keeping my fingers crossed for a new, beautifully photographed Bratislava streetstyle blog.
    Potešil ma nový, krásne nafotený bratislavský streetstyle blog, držím palce!

2. Speaking of beautiful photography, the new family magazine Egreš has tons of it, enjoy!
    Krásne fotky nájdete aj v novom, rodinnom magazíne Egreš, aký tu už podľa mňa dlho chýbal.

3. My tonbo_diary on Instagram has got its internet version, you can check it out here :-)
    Môj instatný denník tonbo_diary má konečne aj internetovú verziu, kuk sem :-)

11/26/2012

Dress for a muse by Martin Hrča


Pictures from documenting the making of a dress by Martin Hrča, designed for the hostess of the award show of the Tatra banka Foundation. He decided to dress Adela into a piece of Bratislava's history. From the demolished former yarn and thread factory, Cvernovka, he managed to save some yarn and indigo blue colour. He coloured the yarn with the indigo and then glued the yarn piece by piece onto the base of the dress, cumulating the yarn into huge, expressive waves at the bottom. Breathtaking!

Z dokumentovania tvorby šiat pre moderátorku odovzdávania Cien Nadácie Tatra banky za umenie. Martin Hrča sa rozhodol Adelu obliecť do kúska histórie Bratislavy: v zdemolovanej bratislavskej Cvernovke sa mu podarilo nájsť a zachrániť zabudnuté náviny priadzí a textilné farby, medzi nimi indigo. Priadze farbil nájdeným indigom a potom kus po kuse nalepoval na spodnú látku šiat....vytvárajúc tak na spodku šiat veľké, expresívne chumáče priadzí. Dychberúce!


 The very beginning: fitting the basic canvas cloth to get the right shape.
Úplný začiatok: skúška základného plátna a strihu šiat.


Adela's adorable dog Minnie wasn't truly and honestly excited about the whole process. Loved the fuzzy carpet though :-)
 Adelina Minnie si skúšky moc neužívala. Najviac sa jej páčil chlpatý koberec :-)

 
Adela trying if she can take a step up in the dress. Shot at Hotel Crown Plaza (where Martin has his showroom).
 Adela skúša možnosti pohybu v šatách, v lobby hotela Crown Plaza (tu nájdete aj Martinov showroom).

The process of shaping the top of the dress with the glued yarn.
Proces tvarovania vrchu šiat, aj za pomoci priadze nalepenej na látku.

 The bottom of the dress in progress.
Konce priadze ešte len čakajúce na tvarovanie.

Love dresses with pockets!
Vrecká na šatách sú najviac! Ta-daaam, the three main stages of the dress. It did weight 17 kg, but worth every gram of it!
Ta-dáááám, tri postupné kroky tvorby šiat. Tie na konci vážili 17 kíl, ale každý gram stál za to!


 On the eve of the awards show the dress was complimented by gentle jewellery from Kristýna Španihelová.
Vo večer odovzdávanie cien boli šaty doplnené jemnými šperkami Kristýni Španihelovej.

Trying to blend in with the red carpet, with Martin Hrča and Milada Halova from the Tatra banka Foundation. I was wearing a dress by Maison Martin Margiela with H&M (for this occasion I lowered the hem from the shoulder to the wrist), Marni with H&M belt, second hand blazer and flea market bag. Milada wearing Martin Hrča and Hogo Fogo headpiece. A big thank you to these two wonderful people for the great time!

Pokus o splynutie s červeným kobercom, s Martinom Hrčom a Miladou Halovou z Nadácie Tatra banky. Ja v červených šatách z kolekcie Maison Martin Margiela with H&M (pre túto príležitosť som pôvodný lem z ramena odpárala a omotala okolo zápästia :-), opasok Marni with H&M, sako zo sekáča a kabelka z burzy starožitností. A Milada v tope a sukni od Martina Hrču a doplnkoch z Hogo Fogo. Vďaka týmto dvom úžasňákom za krásny zážitok!

11/19/2012

I know what I did last night


...and the night and weekend and another weekend before... Yes, I feel now something like the model on this picture from last night, or rather morning. So Good night! And looking forward the results of an exciting project :-)

Viem, čo som robila minulú noc. A noc a víkend a ešte víkendy predtým... Takže sa momentálne cítim ako modelka na tejto fotke zo včerajšej noci, či skôr rána. Takže Dobrú! A tiché tešenie sa na výsledky zaujímavého projektu :-)

11/17/2012

Preview: Dress for a muse by Martin Hrča

A quick preview of a beautiful collaboration: for the third year in a row here on the blog you can see the creation of a special dress, through which the Fund of Tatra banka supports a selected young fashion designer. He or she is creating a special dress for the muse, the host the Tatra banka Fundation's Award for Art show. The first year's collaboration you can find in this post and this post, last year's  here a here. This year the selected designer is Martin Hrča, and the result is simply breathtaking.
If you want to see the final dress tonight, almost live, plus a beautiful evening full of wonderful performances and moments, switch on Jednotka tonight at 9.15 p.m., or come back here next week. Wishing all a beautiful evening!

Malé preview jednej špeciálnej spolupráce: už tretí rok na tomto blogu môžete vidieť zachytený proces tvorby špeciálnych šiat, ktorým Nadácia Tatra banky podporuje vybraného mladého módneho tvorcu. Ten vytvára šaty pre múzu, moderátorku večera odovzdávania Cien Nadácie Tatra banky za umenie. Kolaboráciu prvého roku nájdete aha tu a aha tu, minuloročnú tu a tu. Tento rok bola táto úloha zverená Martinovi Hrčovi, a výsledok je dychberúci. 
Ak ho chcete vidieť takmer live, a k tomu večer plný umenia, zapnite si dnes, v sobotu večer, o 21.15 Jednotku, alebo sa budúci týždeň vráťte sem. Krásny večer prajem všetkým!11/15/2012

April, New York


Still riding that black and grey theme.... And honestly, a great hat can do so much for you: creating shapes, enhancing colours, evoking images, emotions. Love the one April has on!

Áno, stále sme v čierno-šedej téme... A úprimne, skvelý klobúk/čiapka dokážu veľké veci: hrať sa s tvarmi, zdôrazniť farby, vyvolať predstavy, pocity. A ten, čo má April, je úplne skvelý!


11/13/2012

Self-made, New York


Anther black and grey coolness. Luke is a tattoo artist from California, living in New York, and as his tattoo says, a self- made man. You can check out the complete tattoo at the internet version of my Instagram account.

Ešte viac čieno-šedej štýlovosti. Luke je tetovač z Kalifornie, žijúci v New Yorku, a ako jeho tetovanie hovorí, self-made man. Celé tetovanie nájdete na internetovej stránke môjho Instagram účtu.

Black and grey, New York


One of my favorite pictures and outfits from New York. Very black. And grey. (God, I wish I was so cool...)

Jedna z mojich obľúbených fotiek a outfitov z New Yorku. Čierna. Šedá. Nad vecou a krásna.

11/11/2012

New York, I love you


A few pics from a few nights in New York. We left just hours before Sandy hit, kept thinking about everyone we met and everyone we did not meet. Love that place...

Pár obrázkov z pár dní a nocí v New Yorku. Odišli sme tesne predtým ako dorazil hurikán Sandy, celý čas som myslela na všetkých, ktorých sme stretli, a ešte viac na všetkých, ktorých sme nestretli. To tam ľúbim, no.


 


  

 

 
11/07/2012

Colorz! New York


"The use of expressive colors is felt to be one of the basic elements of the modern mentality, an historical necessity, beyond choice."
Henri Matisse

11/06/2012

Meredith, New York


Another girl, another hat and style that comes with it. Meeting Meredith was so funny: she just seemed to find the fact, that I wanted to photograph her, really and honestly hilarious :-) She really has that sweetly naive "Funny Face" vibe going on here, and (even though I would probably ditch the jacket, sorry), I love, love her velvet blue pants with the ankle boots and the brown hat. And her smile of course! Ok, now I feel like watching and Audrey Hepburn movie...

Iné dievča, iný klobúk, iný štýl. Stretnutie s Meredith bolo celkom komické, keďže sa jej celý čas zdalo ohromne a úprimne vtipné, že som ju chcela odfotiť :-) Keď sa pozerám na fotky, prekukuje mi tam taká tá sladká naivita z filmu "Funny Face", a napriek tomu, že by som to sako vymenila, učarovali mi zamatové modré nohavice s hnedými kotníkovými topánkami a klobúkom. A samozrejme jej smiech! Tak, a úplne som dostala chuť pozrieť si film s Audrey Hepburn...