5/31/2013

"I'm from Argentina", London


So this springtime we were planning to go on a short holiday to Argentina. Never been there, but we've learned to dance tango (I mean, we are still learning, it's like this partnership dialog that never ends... I think we have never ever before had so many fights like during tango lessons... And felt such harmony.... Anyway, our good friends are starting their own school, in case you want to put your relationship to the test, haha). Plus, my guy loves steaks. And their red wines are to die for.
For reasons I can't do anything about, that trip got cancelled. So we went to London for the weekend. The first beautiful girl I meet on the street? She's from Argentina. And she has the hands of a dancer. Now, really...

Túto jar sme mali s chlapom v pláne krátky trip do Argentíny. Nikdy predtým som nebola, ale učili sme sa tango (teda, učíme sa neustále asi, je to ako partnerský dialóg, ktorý nikdy nekončí... hm, asi sme sa v živote tak nehádali ako na tangu... A necítili také momenty súznenia... Každopádne, ak si chcete vo vzťahu riadne vyvetrať, naši dobrí priatelia práve otvárajú školu, haha). Plus, chlap miluje steaky. A ich červené vína tiež nie sú najhoršie. 
Z rozličných dôvodov, ktoré som nemohla ovyplyvniť, sa táto cesta zrušila, a keďže v Argentíne je už teraz aj tak zima, išli sme aspoň na víkend do Londýna. Prvá nádherná žena, ktorú stretnem na ulici? Je z Argentíny. A má ruky tanečnice. Veľmi vtipné...


5/29/2013

5/26/2013

The lady from Iceland, London


This beautiful lady was one of my personal highlights during a recent London trip. She was quite shy about being photographed and wanted to run away (plus didn't really speak English), so it took all my non-verbal skills to make her stay. I simply love her gentle elegance, that seems to be so natural for her. And that coat? She just makes it to look like the most desirable piece of garment. Except that for example on me it would look like a towel. Or curtains. On her, pure magic. Now, I definitely need to get to Iceland. 

Táto nádherná dáma bola jedným z mojich top zážitkov počas nedávnej londýnskej cesty. Bola celkom plachá a nechcela sa moc fotiť (navyše nehorovila po anglicky), a tak presvedčiť ju, aby zostala, ma stálo všetky moje neverbálne schopnosti. Veľmi sa mi páči jej jemná elegancia, ktorá k nej akoby odjakživa patrila. A ten kabát? Ona z neho robí kus, pri ktorom máte pocit, že ho musíte mať. Až na to, že napríklad ja by som v ňom vyzerala ako v uteráku. Alebo v koberci. Na nej to je čistá mágia. Tak, ďalší z dôvodov prečo MUSÍM na Island.At F&F A/W13 in London


My visual summary of the trip to London to see F&F's take on the Autumn/Winter 2013 trends. I left with no sleep at night and last minute packing, so I spent the two days in kind of a dreamy, hazy world and just took everything as it came, which was quite nice for a change (yeah, my compulsive trip planning and having control over things happening was gone, to the extent that I almost missed the flight back, lost in time and the duty free shop aroma world), so big thanks to my traveling buddy Zdenko for looking after me.

Ľahký vizálny sumár londýnskeho výletu na prehliadku trendov jeseň/zima 2013 v podaní F&F. Ja som cestovala po prebdenej noci a pobalená na poslednú chvíľu, takže dva dni som strávila v takom rozmazanom, ľahko snovom svete a brala som len veci tak, ako sa diali, čo bola príjemná zmena (moje patologicky vedomé plánovanie vecí a túžba mať ich pod kontrolou na pár dní ustúpili až do tej miery, že som na ceste späť, stratená v čase a v atomaterapii duty free shopu, skoro zmeškala lietadlo), takže veľká vďaka môjmu parťákovi na cestách, Zdenkovi, za to, že ma strážil.


A surprise trip to the London Eye with champagne before the show was everything a girl could ask for. During my London trips I have never ever considered London Eye as I though it a too turistic option and come on, there is no real street style around London Eye, but it was majestic, honestly. Though if you go, you might consider secretly bringing your own champagne :-)

Malým prekvapením dňa bola jazda na vyhliadkovom London Eye so šampanským, výborný to nápad. Počas žiadnej návštevy Lodýna som túto možnosť nezvažovala, nie som predsta nejaký tu-tu-turista a úprimne, v okolí London Eye veľa pôvodného streetstyle-u nenájdete, ale bolo to magické, naozaj. Aj keď, ak sa vyberiete, zvážte vlastné šampanské :-)
The show itself was held in a tent at Somerset House, home to the London Fashion Week. It was quick paced, dynamic, with a simple, no frills set, great music and great lighting (Thanks to whoever thought of the photographers. All show organizers please take notice... what will be left of your show are pictures. The light HAS to be good). Here's my selection of favorite moments: classic red and black Scottisch checkers, red and black and white combinations, black leather, more bikers boots (with dresses) and definitely some red gloves (like this lady from Hallstatt. She rocked them...) Oh, and I loved the big, big hair (seriously though, how many extensions did they have to use?)

Prehliadka bola v stane v priestore Somerset House, ktorý je domovom londýnskeho Fashion Weeku. Show bola rýchla, dynamická, s jednoduchým, prežiareným set dizajnom, dobrou hudbou a dobrým svetlom (Vďaka za to. Plus poznámka pre všetkých organizátorov sveta... jediné, čo sa z prehliadky dostane do sveta, sú fotky. Svetlo MUSÍ byť dobré.) Tak, a moje highlighty: klasické červeno-čierne káro, vo všeobecnosti červená s čiernou a bielou, čierna koža, biker boots s nežnými šatami a červené rukavice! (pamätáte túto dámu z Hallstattu? Tá to vedela). A tie velikánske vlasy si prosím (večerná tipovacia debata: koľko príčeskov treba na také vlasy?)Plus 10 points: Jon Kortajarena as the main star of the show (remember him from Tom Ford's A Single man movie?)

Plus desať červených bodov: Jon Kortajarena ako hlavná hviezda prehliadky (pamätáte si ho z filmu Toma Forda A Single man?)

It was a very pleasant night, thanks to the organizers, the F&F team from Slovakia and the new people we've met. And this last one picture is one of my favorites: joy of life in Somerset House. Enjoy the rest of Sunday!

Bola to veľmi príjemná noc, vďaka organizátorom, milému tímu z F&F Slovensko a ľuďom, ktorých sme stretli. Posledná fotka je jedna z mojich obľúbených: radosť zo života v Somerset House. Krásny zvyšok nedele!

5/23/2013

Working girl, before F&F A/W13


Look, if I go to an event with my camera and I KNOW I will be working there all night (and I don't even have such a big cam on my shoulders), I am the first one to wear trousers/leggins/oh, just make it all jeans (so chic right now anyway)/no heels/marine stripes/all black/big bag with all my stuff I might possibly need (closer to this version). Taken this into consideration, I admire every girl who is out to work in a chic outfit, ready for the London weather (the army inspired jacket, the hat), ready to throw away the jacket (keep the hat) and party afterwards (in a little white dress and a gold purse). But I am not giving up on myself, people do evolve, so one day I might just manage beautifully :-)
Update: see the whole outfit on Lucka's blog here.

Nahlas priznávam, že keď sa niekam vyberiem s foťákom a VIEM, že budem celý večer fotiť (a to ani nemám "hento" na pleciach), môžete dať ruku aj s Marc Jacobs kabelkou do ohňa, že si v rámci praktickej pohodlnosti dám nohavice/legíny/rovno pôjdem v celodžínsovom (teraz je to aj tak chic)/bez opätkov/v pásikoch alebo celá čierna/s veľkou taškou pripravenou na všetky eventuality (niečo skôr na tento štýl). Vzhľadom na tento fakt vzhliadam k pracujúcim dievčatám, ktoré to zvládajú štýlovo nahodené, vždy pripravené, či už na londýnske počasie (military bunda, klobúk), alebo na moment, keď po práci odhodia bundu (nechajú si klobúk) a prežúrujú noc (v malých bielych a so zlatou kabelkou). Ale nelámem nad sebou palicu, človek je vývojaschopný v rôznych smeroch, a tak jedného dňa to možno tiež budem zvládať s väčším prehľadom :-)
Doplnenie: celý outfit si môžete pozrieť na Luckinom blogu, tu aha.

5/21/2013

In the detail: cut offs, after F&F A/W13


Actually, this picture is not about the shoes, but the cut-off jeans. I think I have to try that :-)

Fotka vlastne nie je ani tak o topánkach, ale o tých odstrihnutých džínsoch. Asi idem do toho :-)

Invitation: Fashion Show of the Graduates


It is always extremely exciting to see the works of fashion students (they often seem to be more daring or willing to take risks than designers who are making their living, one of the freedoms school gives you). So come and see this year's graduates of Bratislava's Academy of Fine Arts and Design, this Thursday inside the Bratislava castle, see you there :-)

Vidieť práce študentov módy je pre mňa vždy extra zaujímavé (často bývajú odvážnejší alebo uvoľnenejší ako dizajnéri, pre ktorých je móda už živobytím, je to jedna zo slobôd študentského stavu). Tohtoroční absolventi majú prehliadku už tento štvrtok, v priestoroch Bratislavského hradu, ak budete mať čas a chuť, vidíme sa :-)

5/20/2013

Roberta again, London


So I've met Roberta for the second day in a row and personally I loved this outfit even more. This is her going out to the bus stop to meet me and buy macarons on the way. Even in London, her outfits turn heads and make people smile at her and compliment her on them (slightly different to turning heads in her native Prievidza...) The stunning dress is again from Beyond Retro in Dalston, complemented by little red details. And the little beret as a bonus. Have a beautiful week, my friends!

Robertu som mala to šťastie stretnúť dva dni po sebe a tento outfit sa mi páči možno ešte viac. Takto prišla na stretnutie na zastávu autobusu a kúpiť si makarónky. Ešte aj v Londýne sa za ňou ľudia otáčajú, usmievajú sa na ňu a skladajú jej komplimenty (aj keď je to troška iný spôsob otáčania hláv ako v rodnej Prievidzi...). Aj tieto nádherné šaty sú z Beyond Retro v Dalstone, doplnené červenými detailami. A baretka ako bonus. Krásny týždeň vám!

5/19/2013

Prêt-à-click


1. A selection of pictures from the first ever Fashion Trip of City Fashion Guide (a portal uniting information about local designers, their studios and design shops in Bratislava. The Vienna, Prague and Budapest versions are already in works). And once their mobile application will be out, it will be a great way for tourists to discover local designers and shops, a very cool idea.
Last week a bunch of journalist and bloggers were taken at the Fashion Trip which you can design for yourself, your friends or clients (this one was stopping at M.ona fashion store, Dana Kleinert's shop, Renáta Ormandíková's magic world, Carte Blanche concept store and Veronika Hložníková's atelier). Completed by a chauffered car, drinks and cakes, it was fabulous. You can order yours here.

Selekcia obrázkov z prvej Módnej cesty organizovanej portálom City Fashion Guide (združujúcom informácie a kontakty miestnych dizajnérov. Na viedeňskej, pražskej a budapeštianskej verzii sa už pracuje). A keď spustia mobilnú aplikáciu, bude to skvelý spôsob pre turistov ako nájsť v meste návrhárov, ich ateliéry a dizajnové obchody. Že to niekomu nenapadlo skôr. 
Minulý týždeň sa skupinka novinárov a blogerov vybrala na prvú Módnu cestu, ktorú si ktokoľvek môže zostaviť pre seba, svoje kamošky, klientov alebo zahraničných hostí (táto viedla cez M.ona fashion store, obchod Dany Kleinert, Krásu vesmírnu Renáty Ormandíkovej, Carte Blanche concept store a ateliér Veroniky Hložníkovej). Prebiehala za pomoci mikrobusu so šoférom, drinkami a koláčikmi, vešmi úspešne teda :-) Módna cesta sa dá objednať tu aha

2. Oh yes, the cakes. On the Fashion Trip they were made by the very hedonist Zuzana from Hedonist Klub.
Apropó koláčiky. Tie na Módnej ceste boli od hedonistickej Zuzanky z Hedonist Klubu.

3.  And since it's been a long time, I am sure you were missing some interior design sources, so here you go with Remodelista and Scandinavian retreat. Happy browsing!  
Aaaa, a keďže tu už dlho nebolo nič z oblasti interiérového dizajnu, nech sa páči Remodelista a Scandinavian Retreat. Dozklikania!

Bonus invitation: If you're around the Žilina region, a great fashion show and party is on this Saturday - supporting the reconstruction of the New Synagoge and building a cultural center.
Bonusová pozvánka: Ak ste v okolí Žiliny (alebo aj nie), v sobotu sa tam chystá skvelá módna prehliadka a afterpárty - vstupné putuje na záchranu Novej Synagógy a podporu vybudovania nového kultúrneho centra. Príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec zároveň!


5/16/2013

Roberta at Beyond Retro, London


 

Apparently one of the coolest places to go to shop in London is the Beyond Retro chain of second hand and vintage shops (if you love thrifting), the coolest of them all being their recently opened shop in Dalston. They definitely have a very laid-back, retro styled café right in the shop (plus Dalston is worth the trip). That is where we met Roberta, the dreaming girl from Slovakia (and another time and place). She works there, so if you stop by, say "Hello, darling!" She's been living in London for two years where her love for vintage clothes and lifestyle has flourished. Would you say she plays drums? Life is full of surprises... Oh, you might have known her blog or FB page.

Vraj jedno z top miest na nakupovanie (ak máte radi sekáče) je londýnska sieť vintage obchodov Beyond Retro, a úplne najviac hip z nich je posledne otvorený shop vo štvrti Dalston, naozaj plný neskutočných úlovkoch. Plus majú veľmi príjemnú kaviareň priamo v shope, kde sme sa stretli s Robertou, snílkom zo Slovenska (a vlastne aj iného sveta a časopriestoru). Roberta v tejto pobočke Beyond Retro pracuje (ak sa zastavíte, slušne pozdravte), a žije už dva roky v Londýne, kde jej láska k vintage oblečeniu a kultúre môže prekvitať v plnej kráse. A povedali by ste, že hrá na bicie? Ak sa vám zdá známa, možno ste poznali jej blog alebo momentálne funkčnú FB stránku.


And because the world is small I have met Roberta the next day, in an outfit I probably loved even more...
By the way, the illustrations on the cafe wall are from the lovely Emma Block.

A pretože svet je malý, na druhý deň som stretla Robertu zas, v ešte čarovenejších šatách a stajlingu...
Mimochodom, ilustrácie na stene kaviarne sú od čarovnej Emmy Block.

5/14/2013

Oversized, London


One of my favorite outfits from London's streets. Slim, layered black dress with see-throught details combined with an oversized men's jacket (from ebay) plus the tucked in hair (it's a trend, really). As seen in Shoreditch on our way to Dalston, check that area out if you get the chance. Next up something special from Dalston.

Jeden z mojich obľúbených outfitov z londýnskych ulíc. Jednoduché, vrstvené čierne šaty s priehľadným detailom v kombinácii s nadrozmerným pánskym sakom (z ebay), plus vlasy za/v/pod golierom (je to trend, fakt). Videné za ceste zo Shoreditch do Dalstonu, fascinujúce miesta, odporúčam. Nabudúce niečo špéci z Dalstonu.