11/30/2010

In her style: Tamara Heribanová, Autumn 2010/part 1


So she works at a lifestyle magazine. And just wrote her first book. And she's the host of a TV show. And recently became the new face of the Miss Slovakia competition (Congratulations!). AND she's friends with many fashion designers and has a fierce and inimitable red carpet style (here, I googled some pictures for you :-)
But when it comes to her private life, I found that Tamara is just a regular girl (a very beautiful one, but still :-) who collects old books, original pieces of folklore costumes, shops at H&M and made us homemade tea and apple strudel, yum! When she was talking about studying literature in Vienna and Utrecht, her eyes were shining and she looked completely and genuinely happy. And I just loved her stories and insight into the literary world...
I admit, when first looking at these scanned pictures and compared to the other outfits, I was hesitant about them, had a feeling maybe this is too simple, maybe you guys would expect something else, maybe we should re-shoot them. But Tamara said that she doesn't want to change a thing - that this is her - in a very private and intimate and still public way. So especially for you :-)

Style essentials: H&M dress, random belt from the Netherlands, H&M Kids jacket, brooch by her Spanish friend Anna.

Tak pracuje pre lifestylový časopis. A napísala svoju prvú knihu. A je moderátorkou televíznej Zmenárne. A práve sa stala novou tvárou súťaže Miss Slovensko (blahoželám!). A navyše sa kamaráti s mnohými módnymi návrhármi a má jedinečný zmysle pre módu a štýl (aha, tu som pre vás vygooglila jej obrázky :-)
V súkromí mi však Tamara prišla ako úplne normálne dievča (síce krásne ako obrázok :-), ktoré zbiera staré knihy, pôvodné kroje, nakupuje v H&M a návštevám robí bazový čaj a jablkovú štrúdlu, mňam. A keď hovorí o štúdiu literatúry vo Viedni a Utrechte, jej oči aj celá bytosť žiaria šťastím. A jej historky a pohľad do literárneho sveta ma naozaj dostali....
Priznávam, že keď som sa prvýkrát pozerala na tieto naskenované fotky, chytili ma pochybnosti, najmä v porovnaní s ostatnými outfitmi - že či toto nie je príliš jednoduché, že či vy neočakávate viac, či to nemáme prefotiť. Tamara mi na to povedala, že na fotkách nechce meniť nič, že toto je ona - zblízka, v súkromí, až intímne, aj keď stále verejne. Tak špeciálne pre vás :-)

Style essentials: šaty H&M, opasok odniekiaľ z Holandska, bunda z detského H&M, brošňa od španielskej kamarátky Anny.

11/29/2010

Preview: In her style, Vol. 4

 

I know it is already snowing, but technically, it is still Autumn!!! Well, at least here it will be - as I have one very special young lady and her three autumn outfits to show you :-)

Viem, viem, že už sneží, ale kalendárovo je stále jeseň!!! Aspoň tu, na blogu, stále bude - keďže mám pre vás pripravenú jednu veľmi vzácnu mladú ženu a jej tri jesenné outfity :-)

11/28/2010

Preview: backstage at Madga Marnell "Deconstructed", Prague

 

Just going through the pictures and the wonderful experience of shooting the backstage story at the recent Magda Marnell "Deconstructed" presentation in Prague. Rest of the pics and a web page by minty.cz dedicated to the show coming very soon!
Another backstage story: I met the organizer Yasmin from Minty randomly on the street a few months ago - here. I just love the streets :-)

Ešte stále si triedim fotky a zážity z fotenia backstage story na nedávnej prehliadke kolekcie "Deconstructed" by Magda Marnell v Prahe. Viac fotiek a www stránka od minty.cz venovaná prehliadke už čoskoro!
Iná zákulisná story: organizátorku Yasmin z Minty som stretla pred pár mesiacmi úplnou náhodou na ulici - tu. Milujem ulicu :-)

11/26/2010

In the Holiday mood, Bratislava streetstyle via Turkey


Caught! These two lovely girls from Turkey wandering the streets of Bratislava, obviously already in a Christmas mood. I love Christmas, no matter if the outside world goes crazy, I don't care :-) In my world Christmas is as it used to be when we were kids. And I am looking forward to that. But since I am not a kid anymore, in the last years I discovered a few helpful hints to get me through the pre-Christmas madness. See if they might work for you:

1. I don't have a TV, hence I don't see all the commercials, don't hear jingle bells even during the news on TV, and I have no idea when the Coca-Cola truck crosses the borders of Slovakia. So the occassional Last Christmas on the radio only cheers me up :-)
2. Come end of November, I don't set foot into any shopping center during the weekends. DIY gifts have a special magic to me. Or I shop online. I have tried amazon.com, strawberrynet.com, asos.com, modcloth.com, americanapparel.com, martinus.sk, sashe.sk, uzisito.sk, etsy.com. If you have tips for great online shops, don't keep them to yourself, please share them in the comments! :-)
3. Now this is a tough one - I try to accept the fact that I am not perfect, ha! So my living space is not going to be perfectly cleaned, decorated with a theme or in matching colours, I won't have 10 different self-baked goodies and all that doesn't make me a bad person. Told you, this is a tough one...
4. None of this is working? You should drink more boiled wine :-)
Dears, have a magical pre-Christmas time, I will try my best!


Prichytené v predvianočnej nálade! Dve slečny z Turecka, túlajúce sa po Bratislave v predvianočnom čase. Ja Vianoce milujem. Tak. A je mi jedno, že svet okolo z nich šalie. V mojom svete majú Vianoce stále takú náladu, ako keď sme boli deti. A na to sa každý rok teším.
Ale keďže detstvo mám už tesne za sebou, posledné roky som si vyladila pár tipov ako prekonať predvianočné šialenstvo. Možno zaberú aj u vás: 

1. Nemám televízor, tým pádom všetky vianočné reklamy idú mimo mňa, nepočujem roľničky rynúce sa zo všetkých reproduktorov a netuším, či kamión Coca-Cola už prekročil slovenské hranice. Takže občasný Last Christmas v rádiu ma len rozveselí :-)
2. Od konca novembra nechodím cez víkendy do nákupných centier. Nie, ani do čistiarne alebo kina. Ručne robené darčeky majú pre mňa zvláštne čaro. A nakupujem online. Vyskúšala som: amazon.com, strawberrynet.com, asos.com, modcloth.com, americanapparel.com, martinus.sk, sashe.sk, uzisito.sk, etsy.com. Ak máte super tipy na online shopy, nebuďte sebeckí a podeľte sa o ne v komentoch! Ježiško sa vám isto odvďačí :-)
3. Pozor, tento bod je výzva - snažím sa akceptovať fakt, že nie som dokonalá, ha! :-) Takže byt nebudem mať dokonale uprataný, tematicky vydekorovaný ani farebne zladený, ani nenapečiem 10 druhov koláčikov. A toto všetko neznamená, že som nemožná. Hovorila som, že to bude výzva...
4. Nič z toho nezaberá? Pijete málo vareného vína :-)
Drahí moji, prajem nádherný čas predvianočný, ja robím, čo sa dá!

11/24/2010

Story of a dress, part 2.


It all started here. The project, the idea, the collaboration, the girly hours spent at Maria's atelier. I love inspiring women. That's why I feel so lucky :-) And proud. Of the wonderful Mária Štraneková to be the first of designers to be chosen and supported by the Tatra banka Foundation, by designing a dress specially for the Award ceremony (it was such a privilege - and let's be honest, lots of fun! - to be there just to watch the process of this beautiful dress to be made!). And proud of the wonderful Mili from the Foundation who put together and amazing cultural evening filled with inspiration and love for all things beautiful. To see the very final dress (worn with jewellery by Renáta Ormandíková) and the awarded artists in each category, click here.

Všetko to začalo tu. Celý projekt, myšlienka spolupráce, babské hodiny strávené v Máriinom ateliéry. Ja proste milujem inšpiratívne ženy. A mám z pekla šťastie :-) A tak som hrdá na úžasnú Mayu Štranekovú, ktorá sa stala prvou v rade slovenských módnych návrhárov, vybraných a podporených Nadáciou Tatra banky (bola to veľká česť - a povedzme si úprimne, aj veľká zábava, ha! - byť pri tvorbe týchto nádherných šiat!). A som hrdá aj na úžasnú Mili z Nadácie, ktorá dala dokopy taký krásny a hodnotný kultúrny večer plný inšpirácie a citu pre krásno. Zoznam ocenených a fotky aj úplne finálnych šiat (so šperkom od Renáty Ormandíkovej) zo soboty večera nájdete tu


Okay, just a quick little picture together with the girls at the night of the event :-) Maya borrowed me this beautiful black organza skirt (!) and I felt like a princess in it - flowing (or rather trying to) through the reception :-) Thank you!
From the left: Mária's student and assistant Maja, Mária, Tonbo, Mili (all in Maya's design) and jewellery maker Renáta Ormandíková (more about her world later, here :-). 

p.s. My appologies to everyone looking for a new post wednesday morning - I had a little misunderstanding with blogspot, but it's all sorted out and working :-)

Dovolím si malú výnimku a fotku z recepcie večera :-) Mária mi zapožičala tú nádhernú čiernu sukňu z organzy (!) a ja som sa celý večer cítila ako princezná, ktorá pláva priestorom (aspoň snaha z mojej strany bola :-) Ďakujem krásne!
Zľava: Máriina študentka a asistentka Maja, Mária, Tonbo, Mili (všetko dizajn Mária Štraneková) a šperkárka Renáta Ormandíková (viac z jej sveta už čoskoro, tu :-)

p.s. Ak ste v stredu ráno márne čakali nový post, mrzí ma to - mala som malé nedorozumenie s blogspotom, ale už je to vyriešené, všetko fičí ako má :-)

11/23/2010

Autumn plaid, Bratislava streetstyle


Today, another film event is starting in Bratislava: Jeden svet (One world), the international festival of documentaries. If you're looking for strong emotions, go and have a look. More about it here.

Dnes začína ďalší filmový event v Bratislave: Jeden svet, medzinárodný festival dokumentárnych filmov. Ak hľadáte silné zážitky, nech sa páči. Program tu.

11/21/2010

Saša, Bratislava streetstyle


I am so happy about these pictures capturing the rays of November sun, because Saša is a real sunshine. She is the drive and charizma behing Sashe.sk, a Slovak online shop of handmade design pieces. I have met her before and we talked about Sashe giving online space to Tonbogirl and Tonbogirl participating on a project for Sashe. Yay! :-)
Here she is of course wearing some pieces from the online shop, and I especially love the little cup-ring. Which reminds me of tea, of the UK, of London and the flight tickets in my pocket! Yay 2! :-) Wishing us all a sunny week, maybe we'll lure the sun back out...

Veľmi sa teším z týchto fotiek zachytávajúcich novembrové slnečné lúče, lebo Saša je slnko sama o sebe. Ona je hybnou silou a charizmou za Sashe.sk, online obchodom slovenských handmade dizajnových kúskov. So Sašou sme sa stretli už skôr, keď sme sa rozprávali o spoločnom projekte Sashe a Tonbogirl, a o promotion, ktoré zatiaľ na sashe.sk Tonbogirl dostáva. Merci! :-) 
Tu má Saša na sebe samozrejme pár kúskov zo sashe.sk, mojim favoritom je prsteň so šálkou, ou-ou! Čo mi pripomína čaj, Anglicko, Londýn a letenky vo vrecku, oh yes! :-)
Krásny slnečný týždeň nám prajem!

11/19/2010

Invitation: Magda Marnell in Prague


This looks promising and exciting :-) Minty is bringing Swedish designer Magda Marnell and her concept "Deconstructed" to Prague. To me, everything deconstructed sounds just fine :-)
If you would like to see the show, write to minty@minty.cz and request to be on the guest list - if there is still place, they will put you there. Otherwise, after the show at 8 p.m. the space will be open so you can have a look at the collection and hang out. I will be there, shooting a backstage story :-) yay, can't wait! So hopefully see ya! :-)

Toto vyzerá veľmi sľubne :-) Minty prináša švédsku dizajnérku Magdu Marnell a jej kolekciu "Deconstructed" do Prahy. Čokoľvek s nálepkou "deconstructed" mojim ušiam a predstavivosti len lahodí :-)
Ak chcete vidieť prehliadku, stačí napísať na minty@minty.cz a v prípade, že sú ešte voľné miesta, dajú vás na guest list. Každopádne po prehliadke o 20.00 hod. bude priestor otvorený a kolekcia vystavená, takže sa môžete prísť pozrieť, prípadne si dať drink na afterparty. Ja tam budem fotiť backstage story :-) teším sa veľmi! Tak sa hádam vidíme :-)

11/18/2010

That's what friends are for, Bratislava streetstyle


....to make you laugh while having your picture taken. Priceless :-) Ehm, please notice the little matching afro-style trees in pots...

Priatelia sú na to, aby vás rozosmievali, keď vás práve niekto fotí. A to je v poriadku, však takého úsmevu by bola škoda :-) Ehm, dávam do pozornosti ladiace mini-afro-stromčeky v pozadí....

11/17/2010

Her heart is red, Bratislava streetstyle

 

Alexandra was at a photo exhibition when a stranger disturbed her to have her picture taken - just here, outside. Yes, now, before the light falls. We'll just ask the lady from the gallery to let us back in. I know, so many photograph left to see... So she took her heart and went.
Update: check out Alexandra's blog here.

Alexandra bola na výstave fotiek, keď ju neznáma osoba vyrušila s prosbou o fotku - aha, len tuto vonku. Áno, teraz, lebo za chvíľu sa bude stmievať. Ale však pani z galérie nás potom určite pustí späť. Veď toto, toľko fotiek si ešte treba pozrieť... Tak si zobrala srdce a išla.
Update: Pozrite si Alexandrin blog tu

Helen & Viviana, Bratislava streetstyle via UK and Italy

 

Want a proof that Bratislava is a small place where you can sometimes bump into the same people? I spent Saturday morning on a work meeting at the Horáreň café, where I first saw these girls. And there was something intriguing about them. The combination of the boyish haircut with the big round 80's clip on earrings, the blue with the violet, the geeky, but somehow classical glasses. It all felt very simple, almost banal, yet so cool.
So when I bumped into them again during lunch at café Verne, I approached them. Turns out Helen is an emerging young artist from Birmingham and Viviana is the curator of Helen's exhibition "There's something to this (but I don't know what it is)" that will be opening this Thursday at 5 p.m. at the Youth Gallery - Nitra Gallery in Nitra. And you all are welcome to have a look and say Hello to the girls, they are really nice :-)
By the way, Viviana's glasses are her grandfather's :-)


Dôkaz, že Bratislava je malé miesto, kde často narazíte na tých istých ľudí? Sobotu ráno som mala pracovné stretnutie v Horárni, kde som tieto dievčatá videla po prvý raz. A bolo na nich niečo neuchopiteľne zajímavé a pritom skoro banálne jednoduché. Chlapčenský zostrih v kombinácii s veľkými 80's klipsňovými náušnicami, modrá s fialovou, a trendové, ale predsa klasicky pôsobiace okuliare. 
Takže keď som ich stretla po druhýkrát na obede vo Verne, oslovila som ich. Vysvitlo, že Helen je úspešne začínajúca mladá umelkyňa z Birminghamu a Viviana je kurátorkou Heleninej výstavy "There's something to this (but I don't know what it is)",  ktorá sa otvára tento štvrtok o 17.00 hod. v Galérii mladých Nitrianskej galérie. Tak sa pokojne zastavte a pozdravte dievčatá, boli naozaj veľmi milé :-)
Mimochodom, Vivianine okuliare sú po starom otcovi :-)

11/16/2010

Michal Bým collection shooting moments

 
 
 
 

Pfffff, I got sooo exhausted just by posting the pictures, that I will be short on the words. Promise :-)
In fact, let's do it this way (if you want to know more, click): One Saturday in Prague, one old flat, a fresh collection (based on mixing the elements of men's and women's garments) of one intriguing Michal Bým to be presented in London, one talented photographer, one perfectionist make-up artist, one beautiful hair - and everything you need - stylist, one very professional model, one not so professional (but quite entertaining :-), one kitten behaving like a tiger, one backstage photographer shooting on black and white film, one banana and kiwi cheesecake unwilling to behave according to the recipe (but oh so yummy), one mirror broken into many little mirrors, many wonderful pieces of hand made, high quality clothes and some very patient readers of this blog. Now how could all this not result in a very unexpected, but wonderful experience? :-)
For the final pictures and credits click here.

Teda, len upload fotiek ma vyčerpal tak, že dnes budem slovami šetriť. Sľubujem :-) 
A preto to spravím takto (veselo klikajte, ak chcete vedieť/vidieť viac): Jedna sobota v Prahe, jeden starý byt, jedna čerstvá kolekcia smer Londýn (postavená na miešaní elementov mužského a ženského šatníka) jedného veľmi zaujímavého Michala Býma, jedna talentovaná fotografka, jedna vizážistka-perfekcionistka, jedna nádherná hair sylistka - so schopnosťou rukami stylovať a slovami štylizovať čokoľvek, jedna veľmi profesionálna modelka, jeden menej profesionálny (ale celkom zábavný) model, jedno mačiatko s občasným temperamentom tigra, jeden backstage fotograf fotiaci na čiernobiely film, jeden banánovo-kiwi cheescake neberúci do úvahy správanie podľa receptu (ale mňam dobrý!), jedno zrkadlo rozbité na mnoho malých zrkadiel, a mnoho ručne robených, kvalitných kúskov oblečenia. A samozrejme zopár veľmi trpezlivých čitateľov tohto blogu. Toto proste nemohlo skončiť inak, ako jeden neočakávaný, náročný, ale inšpiratívny zážitok :-)
Výsledné fotografie a detaily "kto s kým prečo ako" nájdete tu