12/31/2011

Let love rule. Happy 2012!


About three years ago we were on a short visit of my guy's grandparents in the small town of Svit (grandma and grandpa are both over 85, charming, witty and with lots of energy, may it last them very long! :-). Shortly before we arrived, behind one of their wardrobes they found their long lost, about 60 years old wedding photo, taken around the end of 1940's.
You may ask, and rightfully so, what does this have to do with the joy of welcoming a new year on this blog (apart from the vintage photo :-) Well, looking at this picture brings a smile to my face and gives me hope that no matter what years and numbers may come and what they may bring, it is always up to us, our love, passion, honesty and kindness of what we make out of them. I thank you for sharing an amazing, sky rocketing 2011 with me, and wish you a happy 2012 full of the best of what we make out of it! Love,
Marika
  
Asi pred tromi rokmi sme s chlapom mojím boli na víkendovej návšteve jeho starkých v mestečku Svit (starká a starký majú obidvaja nad 85, obaja sú šarmatní, vtipní a plní životnej energie, nech im to vydrží čo najdlhšie! :-). Krátko pred naším príchodom sa im znenazdajky za jednou skriňou podarilo nájsť časom zapadnutú, asi 60-ročnú svadobnú fotku, ktorá vznikla koncom 40-tych rokov.
Ak sa pýtate, (a právom teda :-), čo má toto spoločné s vítaním nového roka na tomto blogu (teda okrem tej staručkej vintage fotografie), myslím, že to je o radosti a nádeji. Tá fotka mi vyvoláva úsmev na tvári a dáva mi nádej, že je jedno, aký rok príde a čo prinesie, je vždy na nás, na našej ľudskej energii, vášni, úprimnosti a láskavosti, čo s tým rokom urobíme. A tak vám ďakujem za neuveriteľný, ustrelený rok 2011 a prajem vám šťastný nový rok 2012 plný toho najlepšieho, čo si v ňom vytvoríme. Ruka hore, noha v torte! Tak :-)
Marika

12/30/2011

Sunglasses with red. And blond. Tel Aviv Fashion Week
Even if you held a pink toy gun to my head I couldn't tell who the colour red suits better: the blonds or the brunettes (see post below). In this case this outfit has it all: red for colour, print for exotic, ruffles on the trousers for cute and feminine, haircut for boyish, buttoned up collar for preppy, Chanel loafers for high style, nude sunglasses for quirky, and thumbs up for putting it all together with style. Anyway, this is how they do it in Finnland :-)

Aj keby ste mi hrozili ružovou vodnou pištolou pri hlave, by som sa nevedela rozhodnúť komu sa červená farba hodí viac: blondýnkam či brunetkám (viď post nižšie). Každopádne, tento outfit má všetko: červenú pre farbičky, vzor pre exotiku, volániky na spodku nohavíc pre dievčenskú milosť, zostrih pre chlapčenskú drzosť, zapnutý golierik pre slušnosť, Chanel botky pre štýl, telové slnečné okuliare pre zaujímavosť a palce hore pre schopnosť to zmixovať. Tak takto sa to robí vo Fínsku :-)

Sunglasses with red. And black. Tel Aviv Fashion Week


I think the title says it all really :-) Red and black is a bit tricky combination to me, it can be done wrong in so many ways.... Here the combination seems more like an extension of their owner's personality, more than just clothes, don't you think? Definitely loving the combo with the sunglasses! Have a great Friday!

Slnečné okuliare a červená. A čierna. Myslím, že názov článku to zhrnul úplne :-) A pritom červená a čierna je pre mňa "tricky" kombinácia, keď si spomeniem koľkokrát som ju už videla namiešanú úplne zle... Tu však tá kombinácia pôsobí skôr ako odraz osobnosti majiteľky, než ako iba kusy oblečenia, nezdá sa vám? A to párovanie so slnečnými okuliarmi! Krásny piatok!

12/29/2011

Sasson Kedem, Tel Aviv Fashion WeekOne of my favorite show was the very highly regarded Sasson Kedem and his more architecture than fashion. The show was dedicated to Sasson's late father and the inspiration with the Egyptian roots was clear with the dotted see through leggins and black flat sandals. It was dreamy, very feminine, but  down to earth at the same time, with sharp lines.

Jedna z mojich top prehliadok bol veľmi populárny Sasson Kedem a jeho viac architektúra šiat ako móda. Prehliadka bola venovaná Sassonovmu otcovi a inšpirácia egyptskými koreňmi bola jasne citeľná aj v priehľadných legínach a jednoduchých čiernych sandáloch. Celkový dojem bol snový a veľmi ženský, ale zároveň aj veľmi uchopiteľný, so silnými líniami.

After Sasson Kedem, Tel Aviv Fashion WeekA quick observation: the fashion shows at Tel Aviv Fashion Week were heavily attended by fans of the designer showing, with rounds of clapping, cheering on and often standing ovations at the end - just generally an atmosphere of happiness and pride of the work of designer. It was also shown off by wearing the designers' clothes to the show. Like this lovely lady all in Sasson Kedem. Love the over the top necklace and whole black and grey mood!

Postreh z Tel Aviv Fashion Weeku - jednotlivé prehliadky boli okrem novinárov a ľudí z branže najviac zaplnené fanúšikmi konkrétneho návrhára a často prerušované radostným potleskom, na konci až výkrikmi a standing ovation... celkovo vládla atmosféra radosti a hrdosti na prácu svojich návrhárov. Vidieť to bolo aj na účastníkoch prehliadky: dámy mali často komplet outfity toho-ktorého návrhára, ako napríklad táto dáma celá v značke Sasson Kedem. Mne sa páči odvážny meganáhrdelník aj celková čierno-šedá kombinácia!

12/24/2011

A white (Christmas) Story


When in London and want to feel like you're close to heaven (interior and food wise, please), visit Story Deli. The seemingly random pieces put together make a very carefully decorated and compact visual place, I especially love all the white light and natural materials and worn in feeling of the whole place. Yes, close to heaven :-) And they have big tables where all the people sit together, a nice touch in these crazy times.... Dears, I wish you a very happy, white and peaceful Christmas, and I wish to all of us to be able to sit together with all our loved ones. Love ya! :-)

Ak ste v Londýne a chcete sa cítiť o kúsok bližšie k raju (interiérovo a gurmánsky, poprosím), navštívte Story Deli. Na pohľad náhodne poskladané kúsky tvoria kompaktný a veľmi pozorne dekorovaný interiér. Mne špeciálne ulahodila biela farba, svetlo, prírodné materiály a taký troška "obnosený" pocit celého miesta, ktoré si už zažilo svoje. Tak, kúsok od raja :-) A navyše majú veľké, masívne stoly, za ktorými sedia hostia spolu, zaujímavý detail v týchto zvláštnych časoch... Drahí moji, prajem vám veľmi šťastné, krásne biele a pokojné sviatočné dni, a nám všetkým, aby sme si mohli za jedným stolom posedieť so všetkými, ktorých máme radi. Ja mám rada vás, ha! :-)

12/23/2011

Driving home for Christmas


Dears, I hope you are having a wonderful pre-Christmas time, relaxing and enjoying good food, music and time with family and friends. Or you're on your way to see them. Either way, have a joyful Friday! (with a few pics from a recent trip to Londontown)

Drahí, dúfam, že si užívate predvianočného času a aspoň chvíľu relaxujete a užívate si dobrého jedla, hudby a chvíľ s rodinou a priateľmi. Prípadne za nimi práve cestujete. Akokoľvek, radostný piatok prajem! (a pár obrázkov z nedávneho víkendu v Londýne k tomu)

12/22/2011

The future hat maker, London


What would you say is a good place to learn the art of millinery? My bet would be London, with the tradition of hat makers and hat wearing. Well, apparently, the hat wearing part is more limited to movies, as I learned from Petra, originally from Czech republic, who I met in London and who's been living there and learning how to make hats. Partly studied (a course at St. Martin's), partly experienced (at a millinery business) and partly self-taught (with a collection of books and materials to experiment with), Petra has big dreams. Right now she is mostly creating the so-called "fascinators" (a decorative head piece, like the one she's wearing in the first picture) and I am keeping my fingers crossed for this young lady! You can contact her on her web page Magdalena Millinery, here or like her on Facebook, here :-)

Čo by ste povedali, že je dobré miesto na priučenie sa klobučníckemu remeslu? Ja by som tipla Londýn, so svojou tradíciou majstrov klobučníkov a nosenia klobúkov. S tým nosením to v realite až také horúce vraj nebude, je to viac filmový motív, ako som sa dozvedela od Petry, pôvodom z Českej republiky, ktorú som stretla v Londýne a ktorá tam žije a učí sa robiť klobúky. Čiastočne učením sa (kurzom na St. Martin's), skúsenosťami (praxou v klobučníckej firme) a čiastočne samoštúdiom (a krásnou kolekciou knižiek a materiálov na experimentovanie), Petra má veľké sny. Momentálne najviac tvorí tzv. "fascinátory" (dekoratívne klobúčiko-čelenky, jeden taký má aj na prvom obrázku) a ja tejto mladej dáme držím palce! Kontaktovať ju môžete na jej stránke Magdalena Millinery, aha tu alebo na Facebooku, tu :-)


12/20/2011

In the detail: winged


Here I also like the little detial (don't know if intentional of by accident): the buckle in front, looks kind of cute :-)

Tu sa mi pozdáva aj malý detail, netuším, či zámerný alebo čistá náhoda: zapínanie remienka vpredu, také milé :-)

In the detail: front to the back, back to the front
12/19/2011

Tamar, Tel Aviv Fashion WeekIzraeli stylist and photographer Tamar showed up in this amazing mix of pink leopard print, snakeskin, studs and wool jacket, and never thought blue, pink and brown would go together so well.... A mix just as charming as her :-)

Izraelská stylistka a fotografka Tamar sa prvý deň Fashion Weeku zjavila v tomto neuveriteľnom mixe ružového leoparda, pytóna, vleného sáčka a vybíjanej kabelky, a mne nikdy predtým nenapadlo, že modrá, ružová a hnedá sú tak dobre kombinovateľné dokopy.... Výsledok bol šarmantný ako ona sama :-)

12/18/2011

Bicycle stories: Lula


Simple is beautiful. What I love most about this Bicycle story is the fact that my friend Lula here was fully in charge of this bike's renovation. Bought at a flea market, she took it all apart, scrubbed and cleaned the little parts, bought some new ones (like tires and breaks), found a workshop in a little village where they painted it with her chosen red colour and a shop where they put this beauty back together. The wooden box on the bikes is a heritage from her grandfather....
This alone sounds extremely exhausting to me, but to her it was like therapy. Lula is extremely good at hand crafts (we did some interior design projects together, a therapy for both of us :-) and recently started to sew and design the cutest stuffed animals for kids under her label Haraburdart (you could see them at the recent Winter Urban Market in Bratislava). Moral of this story: when looking for something to do in your life, look back at what you loved when you were 12. Not a bad starting point. Haraburdart started from there. Have a great week, dears!

V jednoduchosti je krása. A tak čo ma berie najviac na príbehu tohto bicykla je fakt, že moja kamarátka Lula si ho určitým spôsobom dala dokopy sama. Kúpila ho na blšáku, celý rozobrala, súčiastky vyčistila a vyleštila, pár nových kúpila (ako plášte a brzdy), na jednom hospodárskom družstve našla dieľňu, kde jej ho nastriekali autolakom na vybranú červenú, a servis, kde jej zreparovaného fešáka dali celého dokopy. Bednička je zdedená po dedovi. 
A kým mne celý tento proces príde skôr ako vyčerpávajúci kolotoč, pre ňu to bola terapia. Lula je totiž exrémne zručná (spolu sme robili pár interiérových projektov, čo bola terapia pre nás obe :-) a nedávno začala pod značkou Haraburdart šiť a vymýšľať detské hračky (mohli ste ich vidieť napríklad na nedávnom Winter Urban Markete). Ponaučenie z tohto príbehu: ak hľadáte v živote to, čo by vás bavilo, vráťte sa k tomu, čo vás bavilo, keď ste mali 12. Viac na stránke Haraburdart, tu aha. Prajem krásny týždeň, drahí!


12/17/2011

Prêt-à-click


Welcome to the Christmas shopping edition of Prêt-à-click.
Vitajte v predvianočnej nákupnej edícii Prêt-à-click.

1. For young contemporary art gifts jump to Soda gallery, for handmade heaven and lots of action go to Winter Urban Market in Cvernovka, and on Sunday visit Slávica for shopping, drinks and snack and young designers in attendance. Bonus: they will wrap your shopping into stylish "clutches" made from old advertising banners :-)
Darčeky od mladých súčasných umelcov nájdete v Soda gallery, pre nádielku handmade darčekov a kopec sprievodných akcií sa zastavte na Winter Urban Markete v Cvernovke, a v nedeľu k Slávici na nákup s pochúťkami a v spoločnosti slovenských dizajnérov. Bonus: darčeky sa tam balia do parádnych "psaníčok" z reklamných plachiet :-)

2. I love the smell of old books, but won't say no to online antiquarian either, look here, black on white.
Mám rada vôňu starých kníh, ale nepohrdnem ani online antikvariátom, aha tu, čierne na bielom.

3. To complete the pre-Christmas atmosphere, I will put on something from the COS collection, dream about making these perfect cupcakes (yeah, in my dream) and enjoy a little bit of bookshelf porn :-) Merry weekend to you too!
Dokonalú predvianočnú atmosféru doplním kúskom z kolekcie COS, budem snívať o tom, že vyrábam takto dokonalé cupcakes (a potom sa zobudím...) a užijem si chvíľu knižnicového porna :-) Krásny víkend aj vám!

12/15/2011

Orange Fashion 2011: Hana Převrátilová & Boris Hanečka

 
It was "double the talent, double the show" time when Hana Převrátilová and Boris Hanečka's collaborating collection took over the catwalk. The visibly high quality materials were flowing, models floating like butterflies, the audience holding their breath. Most impressive were the huge sculpted skirts, subdued colours and countless decorative details, truly a grand finale to the Orange Fashion 2011 night. Have a wonderful end of the week!

Na záver prevzala mólo dvojica Hana Převrátilová a Boris Hanečka so spoločnou kolekciou. Dvojitá dávka talentu bola citeľná: viditeľne luxusné látky šuchotali, modelky sa vznášali ako motýle a diváci zatajovali dych. Najväčší dojem zanechali tvarované megasukne, tlmené farby a nespočetné množstvo prepracovaných detailov a aplikácií, Orange Fashion 2011 malo naozaj veľké finále, ta-dáám! Krásny skoro koniec týždňa prajem!