9/28/2010

Inspiration: August Sander

 
Pictures from: artnet.com, horsesthink.com, sfmoma.org, jawhiriaahmed.blogspot.com

Recently I came across August Sander, a German portrait and documentary photographer (1876 - 1964). The Sartorialist Scott Schumann names him as his inspiration (this last picture of a man standing on the empty street, to be exact). Since Scott (this sounds like I know him personaly - oh, hi Scott! :-) is one of my inspirations, I am really drawn to Sander's work and I find it quite fascinating. His 7 volumes of work called "People of the 20th Century" can be bought here. In case you're wondering, my birthday is in March, thanks a bunch! :-)

Nedávno som narazila na nemeckého portrétneho a dokumentárneho fotografa Augusta Sandera (1876 - 1964). The Sartorialist Scott Schumann ho nazval svojou inšpiráciou (konkrétne túto poslednú fotku muža stojaceho na prázdnej ulici) a keďže Scott (aké familiárne - och, ahoj Scott! :-) je jednou z mojich inšpirácií, Sanderove fotky ma prirodzene zaujímajú a vďaka tým pár kúskom, čo som našla na googli, aj fascinujú. Jeho fotky, zhrnuté v 7 zväzkoch pod názvom "People of the 20th Century", sa dajú kúpiť napríklad tu. Keby to niekoho zaujímalo, narodeniny mám v marci, srdečná vďaka! :-)

Striped beanie, Prague Fashion Weekend


A Slovak model turned lawyer, living in Prague. I forgot her name, but I am sure some of you will know :-)

Bývalá slovenská modelka, t.č. právnička, žijúca v Prahe. Zabudla som jej meno, ale som si istá, že niekto z vás ju spozná :-)

9/25/2010

Green eyes, Prague Fashion Weekend


This guy was apparently only passing by the catwalk of Prague Fashion Weekend. He is not a model and has nothing to do with fashion (which is quite a waste if you ask me ;-)
I love how you would say he is dressed in black, but still manages to structure and shape his outfit with shades of black, charcoal gray and different textures.
Yes, he is Czech. No, I don't have his number :-) Wishing you a dreamy weekend!

Tento sympatický mladý muž vraj len prechádzal okolo dejiska Prague Fashion Weekendu. Nie je model a s módou nemá nič spoločné (čistá škoda podľa mňa ;-)
Ćlovek by povedal, že je celý v čiernom. Tá čierna je však krásne štruktúrovaná rôznymi stupňami šedej aj čiernej, ako aj kombináciou rozličných materiálov.
Áno, mladý muž je Čech. Nie, nemám jeho telefónne číslo :-) Prajem krásne zasnený víkend!

9/24/2010

Falling leaves, Prague streetstyle via Toronto


So this is how transitioning to fall looks like when you're from chilly Canada :-) I met this lovely girl from Toronto and her boyfriend on the streets of Prague and while I already had my leather jacket and Converses on, she was still enjoying the last rays of sun. We chatted about Toronto Fashion Week and blogging and life as such :-) and all the while I couldn't stop staring at her pretty necklace of golden, fallen atumun's leaves...

Tak takto vyzerá prechodné oblečenie na skorú jeseň, ak ste z Kanady :-) Toto milé dievča z Toronta som stretla aj s jej priateľom v pražských uliciach. Ja už zababušená v koženej bunde, Conversky na nohách a ona si takto uživala posledné lúče slnka. Kým sme sa rozprávali o Toronto Fashion Weeku, blogovaní a živote ako takom :-), ja som nevedela oči odtrhnúť od jej krásneho tematického náhrdelníka zo zlatistých, opadaných jesenných listov...

9/23/2010

Invitation: Bratislava Art Festival (BLAF)


If you happen to be in Bratislava on the first week of October, come out to support the Bratislava Art Festival, I'll be there :-) For more info go to www.blaf.sk.

Teším sa na prvý októbrový týždeň, lebo BLAF. Projekt, ktorý má všetky predpoklady na to, aby prispel k oživeniu miestnej umeleckej scény. Ak vám nie je ukradnutá, príďte ju podporiť na ktorúkoľvek akciu. Vidíme sa :-) Viac na www.blaf.sk

In the detail: paper bow


As seen on one of the models from the opening show of Prague Fashion Weekend.

9/22/2010

Jaroslava, Prague Fashion Weekend


The first time I saw this lady she radiated strenght, self-confidence and confidence in her style, which is always really attractive. I love her sense of colours and I especially love her sunglasses (meow!). While I took her picture I learned she was one of the Czech designers to have her collection shown and she was (as a former model herself) going to walk the catwalk as well.
Her  collection was one of colourful knits and huge soft coats. While I am not a big fan of knits (probably only because I don't really know how to wear them. Yeah, still have tons to learn), on the catwalk she kicked ass! (pardon my french) Meet fashion designer Jaroslava Procházková. And see her web here.

Keď som prvýkrát zbadala túto dámu, vyžarovala z nej sila a sebavedomie - osobnostné, ale aj to módne. Proste človek, ktorý sa cíti dobre vo svojej (druhej) koži, čo je silne príťažlivé. Páčil sa mi jej zmysel pre farebné kombinácie a úplne ma dostali jej slnečné okuliare (miau!). Popri fotení som sa dozvedela, že jej jednou z českých návrhárov, ktorí mali predviesť svoje kolekcie a ona sa mala (ako bývalá modelka) tiež obaviť na móle. 
Jej kolekcia bola postavená na vzorovaných úpletoch a mäkkých megakabátoch. Aj keď nie som fanúšikom úpletov (ale zrejme iba preto, lebo ich neviem nosiť. Fu, ešte sa mám toho veľa čo učiť), ona však bola na móle čistá sila! Módna návrhárka Jaroslava Procházková. A jej web tu.

9/20/2010

Vintage streetstyle


This picture was taken around 1970. Mini skirts and cool sunglasses just started their long lived careers and the two (may I say handsome) young people on the picture are my parents. At that time they have just met at university in Bratislava and started going out.
This year they are celebrating the 40th (!) anniversary of their first date. This post it dedicated to them. Thanks, guys, love ya! :-)

Rok vzniku fotky: asi 1970. Minisukne a frajerské slnečné okuliare len začínali svoju dlllllhu kariéru a  dvaja fešní mladí ľudia na fotke (moji rodičia, ta-daaam) sa práve stretli na vysokej škole v Bratislave a začali spolu chodiť. 
Tento rok oslavujú 40 rokov od zoznámenia sa (klobúk dole, palec hore!). Tento post je prirodzene venovaný im. Rodičové, ďakujem vám za všetko, ľúbačky! :-)

9/18/2010

Ethereal beauty, Prague Fashion Weekend


There are so many things and roles you can be with the help of clothes, hairstyles, make-up and all that glitz. But I believe that some things you just can't style or paint, ethereal beauty being one of them. It just has to be there, in you. When I bumped into Olga on the street, both with my guy we just couldn't stop staring at her in awe. She has that ethereality in her AND knows how to accentuate it - with simple white, structured tones of gray, one silver knot and a touch of orange red. There. The queen of elves in Prague :-) These modern days elves have blogs, did you know? Here is Olga's, so check it out. And have a great weekend!

Just a quick note: I am really flattered by friend requests to my personal Facebook account, but as funny as it may sound, I still try to keep it personal :-) Haha, I know, but I still try :-) At the same time I would love to be in touch with you, so I have just set up a special profile on Facebook as "Tonbogirl Streetsyle". I already have some "real life" friends there, so if you feel like it, drop by, send a friend request, would love to virtually meet you :-)


Je toľko vecí a osobností, ktorými sa vďaka oblečeniu, účesu, troške líčidiel a pridružených zázrakov môžete stať. Som však presvedčená, že sú aj veci, ktoré sa nedajú dotvoriť, domaľovať ani inak prikrášliť, a medzi tie patrí éterickosť. Tú proste musíte mať niekde v sebe. Keď som stretla Olgu na ulici, až nás obidvoch s mojim chlapom myklo. Ona tú éterickú krásu má v sebe a navyše vie, ako ju zvýrazniť - jednoduchou bielou, štruktúrovanými tónmi šedej, jedným strieborným uzlom a dotykom oranžovo-červenej. A je to. Elfská kráľovná v Prahe :-) A keďže v dnešných časoch aj elfovia blogujú, tu si môžete pozrieť Olgin blog. A majte krásny víkend!

Krátka poznámka: veľmi si vážim žiadosti o priateľstvo na môj súkromný Facebook profil a bude to znieť divne, ale stále sa ho snažím udržať v tej súkromnej rovine :-) Na druhej strane by som vás rada spoznala aj bližšie, aspoň v rámci možností virtuálneho sveta, takže som si založila nový profil ako "Tonbogirl Streetstyle". Medzi priateľmi sú už aj niektorí nevirtuálni, tak by ak máte chuť, zastavte sa, pošlite friend request, bude mi cťou a potešením :-)

9/16/2010

Yasmin, Prague Fashion Weekend

 

How did Forrest Gump say it? The street is like a box of chocolates, you never know who you're going to meet? Yup, something like that...
I instantly liked Yasmin the moment I met her. I can't help it, that's how I feel about smart and creative women :-) We chatted away, took some pictures of her outfit (Oh I just love her single stud necklace, and her belt! and pants and shoes that match her little tattoo) but quickly discovered we share the same love for ideas.
Yasmin is the Concept Director for Minty, the company that brought the Pop Up Shops to the Czech republic. It's like you have a place where one week there's an art exhibition, to be followed by a boutique for a month, just to be turned into a club right after that. I think the concept is pure genius!
Right now they are opening a Pop Up Bar for the Swedish uber trendy brand Acne in Prague! And I am soooo buried in work, shoot.... Please don't buy everything there, okay?

Ako to bolo vo Forrestovi Gumpovi? Ulica je ako bonboniera, nikdy neviete, koho stretnete? Nejak tak...
Yasmin mi bola sympatická hneď, ako som ju oslovila. Nemôžem si pomôcť, kreatívne ženy, ktorým to myslí, to vo mne vyvolávajú :-) Trošku sme kecali, pofotili outfit (milujem jej opasok. a náhrdelník. a nohaviec. a topánky, ktoré jej ladia s tetovaním) a rýchlo sme zistili, že nás spája láska k nápadom.
Yasmin pracuje ako Concept Director pre Minty, značku, ktorá priniesla do Českej republiky Pop Up Shopy. To je akoby ste na jednom mieste mali chvíľu galériu, potom na chvíľu sekáč a hneď na to nočný podnik. Podľa mňa geniálne!
A práve teraz otvárajú v Prahe Pop Up Bar pre megatrendy švédsku značku Acne. A ja tu sedím zasypaná prácou vyše uši...  Neskúpte mi tam všetko, prosím, ok?

In the detail: autumn's hat


You have already seen this girl's socks and shoes. Now you can see her hat. Such a pretty picture...

Ponožky v topánkach tejto slečny ste nedávno videli. Pozornosť si však zaslúži aj jej klobúčik. Čarovné :-)

Invitation: TEN with Pelikan


Dear all,
if you love traveling and inspiration just like I do and will be in Bratislava on the 27th of September, I dearly invite you to the first ever Travel Experience Night (TEN). I promise you it will be a great evening featuring some really interesting speakers (no, they really are. Okay, for some reason I also ended up on the list of speakers, put together by Pelikan.sk, so I promise not to mess up the whole exprience. Now only if my heart would leave my stomach!) Musical guest will be the amazing band Nourish My Fame which I am really looking forward too (funnily, before I even knew about them, their singer Audrey ended up on this blog here :-)

To learn more about the TEN exprience, the evening and the speakers, click here.

Pozvánka.
Priatelia, ak milujete cestovanie a inšpiráciu tak, ako ja, a 27. septembra budete v Bratislave, týmto vás srdečne pozývam na prvý ročník Travel Experience Night (TEN), ktorý organizuje Pelikan.sk. Sľubujem, že to bude skvelý večer v spoločnosti zaujímavých osobností (fakt, niektorých som už mala tú česť zažiť naživo a bola to sila. Napriek tomu, že som sa na tom zozname nejak ocitla aj ja a vyzerá to, že guča v mojom žalúdku a hrdle nepovoľuje, sľubujem, že sa to posnažím nepokaziť). Hudobným hosťom večera bude kapela Nourish My Fame, na ktorých sa veľmi teším (sranda, ešte predtým ako som tušila o ich existencii, speváčka Audrey sa objavila na tomto blogu tu :-)

Viac info o koncepte TEN, programe a speakeroch nájdete tu. Teším sa na vás!

9/14/2010

Oh so soft, Prague streetstyle via Bratislava


Soft like this girl's smile, like her warm knitted nude cardigan, soft like the velvet bow on it, soft like her hair AND the colour of her hair, soft like her felted hat, soft even like the glass of her shades. This is autumn for me - it feels so soft and warm, makes you want to cuddle or just wrap your arms around yourself, smell the roasted chestnuts and hesitant raindrops in the air. I admit, sometimes, mostly in autumn, I am a softy :-) So what's autumn like for you?

Mäkká. Ako úsmev dievčaťa na fotke, ako jej teplý, pastelový svetrík, mäkká ako zamatová mašľa na ňom, mäkká ako jej vlasy AJ farba jej vlasov, mäkká ako jej plstený klobúk, dokonca aj tieňovanie jej slnečných okuliarov. Taká je pre mňa jeseň, mäkká. A teplá, človek sa chce len k niekomu schúliť alebo sa objať tuho obomi rukami, cítiť vôňu pečených gaštanov a zablúdených dažďových kvapiek. Ale najmä sa zabaliť do niečoho mäkkého. A používať slová s písmenom ä, evidentnä :-))) Aká je jeseň pre vás?

9/13/2010

In the detail: autumn's shoes

Tonbogirl on blog.sme.sk


Just a quick note: the lovely Jane, a student of journalism, did an interview with me for her blog at the blog space of one of the most read daily's in Slovakia. To see it click here. Warning: words only available in Slovak :-) Thanks, Jane!

Milá Džejn, študentka posledného ročníka žurnalistiky, mi poskytla priestor na rozhovor na svojom blogu v rámci blogoviska denníka Sme. Článok a Jankin blog nájdete tu. Ďakujem, Janka, za splnenie jednej blogerskej méty (kedysi, na začiatku, som mala taký šialený nápad, že blog rozbehnem práve na tomto blogovisku, hehe). Ak sa vám článok páči, neváhajte mu zvýšiť karmu, ak k nemu máte akýkoľvek koment, sem s ním! :-) Tí na sme.sk sa tiež nehanbili :-)

Michal, Prague Fashion Weekend


Ladies and gentlemen, meet Michal and his cool mixture of a Lagerfeld shirt (with statement double button collar), a cardigan from H&M women's collection, his grandfather's brooch and shirt cufflinks and bag from an antique bazaar. He was out there at Prague Fashion Weekend to support his designer friends and I secretly think he also wanted to be caught and captured :-)

Have a splendid week everyone! Oh, and some new features - I added the Like button under every post - if you don't feel like commenting, but would like to click on it, feel free :-)


Dámy a páni, predstavujem vám Michala a jeho štýlový mix košele od Lagerfelda (s výrazným, dvojitým zapínaním goliera), svetra z dámskej kolekcie H&M, brošne a manžetových gombíkov po starom otcovi a tašky z bazáru. Michal bol na Prague Fashion Weekende podporiť kamarátov-dizajnérov, ja si ale potíšku myslím, že chcel byť aj (za)chytený :-)

Prajem vám famózny týždeň, drahí! A ešte maličkosť - pridala som button Like pod každý post - ak práve nemáte chuť zanechať koment, ale chuť kliknúť si, nech sa ľúbi! :-)

9/09/2010

Martin Hrča, Prague Fashion Weekend


Martin Hrča is one of the young Slovak fashion design hopefuls. A very talented young man, whose work you can see here. He was one of the fresh designers to have his work shown at the recent open air Prague Fashion Weekend. While shooting he told me who his broach was by, but I forgot the name, sorry. But can I also have one, please?

Martin Hrča je jednou z nádejí slovenského módneho dizajnu. Talentovaný mladý muž, ktorého prácu si môžete pozrieť tu. Na Prague Fashion Weekend-e bol jedným z mladých dizajnérov, ktorí predviedli svoje kolekcie. Popri fotení mi povedal, od koho je jeho brošňa, ja si to však samozrejme nepamätám :-( Ale pekne si takú prosím...


9/08/2010

Life in technicolor, Prague Fashion Weekend


Oh, here's an idea! As much as I love black, I might just splash some bright statement colours into it.  Because as it seems black looks even more black then :-)

To je nápad! Čiernu mám rada nadovšetko, ale možno by si zaslúžila primiešať pár výrazných, odvážnych farieb. Pretože to vyzerá, že potom pôsobí ešte černejším dojmom, ha :-)

9/07/2010

Inspiration: Pressburg Fashion


Maybe it's the moustache post below, the smell of dying leaves in the air or the dark creeping in sooo much sooner, but I am feeling kind of nostalgic... I was keeping this post for a while, but now it is the perfect time to introduce you to a wonderful source of beauty, grace and inspiration: a blog about fashion and style during the time of the so-called 1st Czechoslovak Republic, in the years 1918-1938 to be exact ("Pressburg" in the title of the blog. is one of the former names Bratislava used to have). It is written by a smart young lady, who knows a thing or two about this era. Although it is in Slovak, the pictures tell a thousand stories. Hey, it is almost like a vintage streetstyle blog :-) Enjoy!

 Možno je to predošlým "fúzovým" postom, nahorklou vôňou opadaných listov alebo čoraz skoršie vkrádajúcou sa tmou do mojich dní, každopádne troška nostalgie na mňa padlo. Asi tak za dve kilá... Tento post som už mala chvíľu vo virtuálnom šuflíku a teraz je tá správna chvíľa, aby som vám predstavila nádherný zdroj krásy, štýlu a inšpirácie (aj keď mnohí z vás ho už možno poznajú), a to blog o obliekaní a štýle počas 1. ČSR, presnejšie v rokoch 1918-1938. Blogerkou je šikovná mladá dáma, ktorá má tému v malíčku a v diplomovke :-) Vlastne, ono je to skoro taký vintage streetstyle blog, no nech sa páči :-) Príjemné listovanie!

In the detail: The curious case of moustache, NYC streetstyle

 

For a great post on moustache styles, look here.

9/05/2010

One Life Stand, Bratislava wedding style


This is a very special post - dedicated to my friends Zuzka and Jonáš, whose wedding we attended last weekend. Okay, I am being sentimental here, but I also wanted to show you the bride in her fabulous and not so traditional (hooray!) dress. Of course all brides (and babies) are absolutely beautiful, but this affair was so cool and stylish :-)
Zuzka was wearing a body top and skirt made by fashion designer Jana Gavalcova and random jeans jacket. The skirt was made of many layers of tulle and a few layers of organza on top. Notice the cute pockets on the skirt? And the best part for me were the three words printed on the top layer of the tulle: One Life Stand. Awwwwww! Okay, we are - both with the bride - copywriters by profession, so it might be a little deformation on our side :-) but isn't it just pure genius and beauty combined?
Zuzka and Jonáš, wishing you all the best and happiest in this world!


Tento post je pre mňa veľmi špeciálny a venovaný mojim priateľom Zuzke a Jonášovi, ktorých svadbu sme si minulý víkend poriadne užili. Hrdo sa hlásim k mojej sentimentálnosti, ale tak či tak som vám chcela ukázať nevestu v jej fantastických a netradičných (áno!) šatách. Jasné, že všetky nevesty a bábätká sú bez debaty krásne, ale tu sa, prosím, krása snúbi s nápadom a štýlom :-)
Zuzka mala na sebe body a sukňu šitú módnou návrhárkou Jankou Gavalcovou a džínsovú bundičku. Sukňu tvoril navrstvený tyl a pár vrstiev organzy na vrchu. Všimli ste si tie milé vrecká na sukni? Naj časťou sukne pre mňa boli aj tak tri slová natlačená na tyle: One Life Stand. Záležitosť na jeden život. Nádhera! Priznávam, že obidve s nevestou sme ako copywriterky v tomto prípade profesionálne deformované a bez odstupu :-) ale stále mi to príde ako úžasná kombinácia nápadu a krásy.
Zuzka, Jonáš, prajem vám v tomto svete len to naj!

9/03/2010

In her style: Katarina Sido, Autumn 2010

Outfit No. 1: Vintage overload
Sweater: vintage, knitted by mum / bag: mums from the 80's / boots: Pimkie / tights, dress and T-shirt: random

You may have already seen Katka on this blog here. I was inspired by her style and quirky personality, so we agreed to do a little autumn style shooting. I was super excited and expecting anything, but she really got me with her first outfit: the "iconic" 80's bag (come on, who doesn't remember it?) and a vintage sweater hand knitted by her mum 26 years ago (!) Loves it!

Katku ste už mohli vidieť na blogu tu. Inšpirovaná jej štýlom a osobnosťou som si s ňou dohodla malé fotenie na jesennú tému. Veľmi som sa tešila a očakával som všeličo, ona ma však úplne dostala svojím prvým outfitom: "ikonickou" akožedoktorskou taškou z rokov 80tych (je prosím niekto, kto si ich nepamätá?) a old school svetrom, ktorý štrikovala jej mamina pred 26 rokmi (!) Veľký "like"!Outfit No. 2: Pink rock
Dress: mum's from H&M / faux leather jacket: New Yorker / belt: second hand / sneakers: Converse

Katka is studying painting at the University of Fine Arts in Bratislava. Since we were shooting the second outfit in front of the building anyway, we dropped by her atelier. It is such and amazing, welcoming space full of colours, half finished paintings, huge windows and lots of stuff you can get your hands and clothes messy, I mean colourful :-) with. See the black leather armchair above? It is so popular with the students, that it has its own fan site on Facebook. Yeah, I know, who isn't on Facebook? :-)

Katka študuje maľbu na VŠVU v Bratislave. Keďže sme druhý outfit tak či tak fotili pred budovou školy, ukázala mi ateliér, v ktorom tvorí. Aj ja si taký prosím! Úžasné miesto s takmer domáckou atmosférou, plné farieb, rozpracovaných obrazov, svetla z veľkých okien, a vecičiek, ktorými si môžete krásne zababrať ruky a oblečenie :-) A všimnite si to čierne kožené kreslo. Ako ikona miestnosti číslo 211 má vlastný fan page na Facebooku. Akože to už naozaj všetci sú na Facebooku :-)


 
Outfit No. 3: Parlez vous francais?
Trench coat: second hand / T-shirt dress: H&M / black jeans: random / shoes: second hand

Having a students budget and love for alternatives, Katka often thrifts her clothes from second hand shops. A trench coat for 7 € and Oxford style shoes for 5 €? Well, hello :-)

Katka má študentský rozpočet a v láske alternatívne riešenia, preto často hľadá a nachádza zaujímavé kúsky v second handoch. Trench coat za 7 € and oxfordky za 5 €? Myslím, že celkom dobrá kúpa :-)
And a bonus: hairstyle and a blog
Style of the moment: funky short bob, its natural colour enhanced by the sun, water and summer in general.
Katka is a blogger as well - to see her art work, more pictures and what inspires her, visit her blog here. And now I leave you for a wonderful weekend with the question: which outfit is your favorite, which would you wear this autumn?

Momentálny štýl: veselý krátky bob a prirodzená farba vlasov doladená slnkom, vodou a letom.
Katka je tiež blogerka - tu si môžete pozrieť jej maľby, fotky, aj to, čo ju inšpiruje. A teraz ťažká to otázka: ktorý outfit je váš favorit, ktorý by ste túto jeseň nosili vy? 
Pekný, inšpiratívny víkend prajem :-)