1/31/2012

Vintage streetstyle, round 3


I think it's time for another round of Vintage streetstyle. For those of you who don't know, here is the main idea and the rules again. This round will run for two months, until the end of March. I still have some unpublished pictures left that some of you sent in and you are still free to send in vintage picutres from your family albums showing some serious style :-)
By the way, the young man above is my dad, sometime in the seventies, in front of the Bratislava castle. Sooo handsome, I know, and he still is, hi dad! :-)

PRIZES! I am really proud to announce this round we have two lovely partners who will give away prizes: Lomography will be giving away this really cool python print fish eye camera (below) and Nike and their awesome Vintage collection will be giving away an item selected by the winner, plus some surprises for the runner ups! More about the vintage collection also here. Thanks for that! Looking forward to some fantastic vintage streetstyle from you!


Myslím, že je čas na ďalšie kolo Vintage streestyle. Pre tých, ktorí neviete, tu je zrhnutá hlavná myšlienka a základné pravidlá. Toto kolo potrvá dva mesiace, do konca marca. Stále mám ešte nejaké nezverejnené fotky z predošlých kôl, a všetci ste vítaní podeliť sa so svojimi pokladmi z rodinných albumov :-)
Apropó, mladý muž na múriku je môj otec, začiatkom sedemdesiatych rokov, pred bratislavským hradom. Fešák, ja viem, a stále je, ha! Ahoj, oci! :-)

CENY! Teším sa, že v tomto kole máme dvoch láskavých partnerov, ktorí venujú ceny: Lomography venuje túto úplnú novinku: fish eye s dizajnom pytónovitým (nižšie) a Nike a ich úžasná Vintage kolekcia venujú víťazovi cenu podľa vlastného výberu a malé prekvapenie pre ďalších finalistov. Viac o tom, čo je vlastne Nike vintage, nájdet tu. Veľká vďaka im! Tešíme sa na parádny lokálny vintage štýl ulice!

1/29/2012

Prêt-à-click


A picture from an interior decoration shop in Tel Aviv. If all goes well, hopefully very soon I will be able to show you a new project I am working on with some cool people. Yes, something to do with interiors, a big love of mine... can't wait, so keep your fingers crossed please! :-) Until then chceck out these fine clicks:
Fotka z obchodíku s interiérovými dekoráciami v Tel Avive. Ak všetko pôjde ako má, dúfam, že čoskoro vám predstavím nový projekt, na ktorom robíme spolu s ďalšími nadšencami pre pekné veci,  zaujímavých ľudí a zaujímavé interiéry, tak držte palce! :-) Dovtedy ponúkam za hrsť fajných klikov:

1. I love, love this Danish interior design blog, put together by Danielle. I browsed through it back and forth and tons of pictures have ended up in my Inspiration files.
Tento dánsky interiérový blog Danielle poznám spamäti, spredu aj odzadu, veľká inšpirácia.

2. I am not a big fan of tumblrs, they make me feel dizzy, love this one though, full of gooood stuff...
Nie som veľký fanúšik tumblr blogov, z tej spleti obrázkov sa mi točí hlava, tento však, plný dobrých vecí, klikám ostošest...

3. Just came across these contemporary pictures taken with one of the oldest photographic technique, by a Slovak photographer, soooo beautiful! Have a great week!
Nedávno som narazila na súčasné fotky fotené jednou z najstarších fotografických techník, od tohto Slovenského fotografa, nádhera! Prajem krásny týždeň!

1/27/2012

1 shirt, 13 women: Evelyn


 
Last but not least. Evelyn and her white shirt... or what's left of it :-) The amazingly out-of-this-world Evelyn took this challenge her way and transformed the white shirt into a play of costumes and roles...  She took the collar and the button line (yep, that's all) and sewed it onto an old dress, added a ballerina's tutu, a few bandages, a touch of red.... closed her eyes, then opened them... and the broken doll came alive... Honestly, I was really nervous shooting Evelyn, because there are already tons of amazing pictures of her (and I understand, you just can't stop taking her picture) and she herself is a very talented photographer...  However, the main challenge here was to find a setting for her :-) Luckily this showroom of designer furniture let us photograph on their beautifully lit floor and psycho wall. Thanks!

Also, now is the time to thank YOU for following this transformation of 13 white shirts into unique pieces, defined by their owners. I feel this is not the end of discoveries in the field of "Man makes the clothes"... still, just wiped a tear from my eye! :-) Thank you, have a wonderful Friday!

Je to tu, posledná transformácia košele (respektíve toho, čo z nej zostalo :-) Od začiatku mi bolo jasné, že sériu uzavrie neuveriteľne mimozemská Evelyn, ktorá to celé poňala úplne a čisto podľa seba, a tak sa z bielej košele stal kostým a plátno pre hru... Z košele zobrala Evelyn golier a pás s gombíkmi (yup, to je všetko), našila ich na staršie šaty, pridala tylovú baletnú sukňu, pár obväzov, dotyk červenej... zavrela oči, otvorila ich... a zlomená bábika ožila... Z fotenia som bola nervózna určite viac ja, keďže tony nádherných fotiek Evelyn už zapĺňajú virtuálny priestor (a úplne to chápem, nechcete ju prestať fotiť) a ona sama je talentovaná fotografka... Najväčšou výzvou však bolo nájsť miesto na jej kostým :-) Náhoda-nenáhoda, tento showroom dizajnového nábytku nás nechal fotiť na ich parádne podsvietenej dlážke a psycho kachličkovej stene. Ďakujeme!

Taktiež, teraz je ten správny čas poďakovať VÁM, že ste sledovali tranformáciu 13 košieľ na jedinečné kúsky, prispôsobené štýlu svojich nositeliek. Mám pocit, že toto nie je koniec objavovania myšlienky, že Človek robí šaty... ale aj tak mi slza upadla! :-) Ďakujem, krásny piatok prajem!

 


1/25/2012

1 shirt, 13 women: Katarína K.


I just realized that all the pictures I took so far of Katarína on the street, were on her bike, like this one or this one. What I truly love about this girl and her style is that she is fearless, here combining the white shirt with a dotted tie, red suspenders, colourful checkered trousers from Amsterdam and an ethno scarf as belt. I challenge you to do that and stay graceful, ha! Like with this big Lanvin for H&M dress (on her bike of course). Simply, her personality can carry anything she puts on and she loves to play and dress up. The fun part? She has this amazing ability to be sultry and all modely one moment and cheeky the next one. Oh how I love mother Nature sometimes... Going into the finale of this shirt series, I can safely say, she still does a pretty good job :-)
P.S. Thanks to the Old Town of Bratislava for letting us photograph in Pisztoryho palace.

Práve som si uvedomila, že doteraz som Katarínu na ulici fotila iba na jej bicykli, napríklad tu alebo tu. Čo na nej s láskou obdivujem (medzi inými vecami), je aj jej odvaha a nadhľad, ako napríklad tu, keď skombinovala bielu košelu s bodkovanou kravatou, červenými "húzentróglami", pestrými nohavicami z Amsterdamu a etno šatkou ako opaskom. Som si istá, že toto s gráciou nedá len tak hocikto, ha! Rovnako ako veľké Lanvin for H&M šaty na bicykli (zasa raz na bicykli samozrejme). Jednoducho, jej osobnosť je schopná uniesť čokoľvek a ona sa s tým rada hrá a experimentuje, navyše má zvláštnu schopnosť byť v jednej chvíli zvodná a tajomná, a o milisekundu na to už vysmiaty škriatok. Matička príroda je mocná a ja som jej za to vďačná.... aj vzhľadom na to, že sa blížime do finále tejto košeľovej série, to môžem vyhlásiť s čistým svedomím a kľudom indiána. Howg :-)
P.S. Ďakujem Starému mestu za priestor fotiť v Pisztoryho paláci. 


1/24/2012

1 shirt, 13 women: Cina


The lovely, soft spoken Cina and her shirt worn as a skirt. Cina was also one of the women I photographed in London, here to be exact (if you happen to drop by, say Hello to her!). I was really excited about photographing her for two reasons: one, if you would force me to name 5 people in Bratislava I know and consider naturally stylish, she would fit right there, right along with... oh, that's another story :-) And two: I just recently realized that the first time I met Cina was about a year and a half ago, randomly on the street, here, and loved her style immediately. Just as Sju, she didn't have a lot of time to play and prepare her version of the shirt, I think she was doing it by instinct. Apparently, there is something as a style instinct, no, I correct myself, there has to be such thing... and if there is I think Cina here is a beautiful example of it... now only if one could learn it/mimick it/get hit by it... oh well... :-)  Enjoy your Tuesday!

Jemná, milá Cina a jej košeľa vo funkcii sukne. Cina bola druhá žena, ktorú som fotila v Londýne, na tomto mieste, tu presne (ak náhodou pojdete okolo, zamávajte!). Na fotenie som sa tešila hneď z dvoch hlavných dôvodov: poprvé, ak by ste ma donútili na jednej ruke zrátať prirodzene štýlových ľudí, ktorých v Bratislave poznám, áno, presne by tam bola, hneď vedľa... ááále, to je iná story :-) A podruhé, nedávno som si uvedomila, že prvýkrát som ju vlastne stretla asi pred rokom a pol náhodne na ulici, tu aha. Rovnako ako Sju, ani Cina nemala veľa času na rozmýšľanie čo s košeľou a konala inštinktívne. Mám pocit, že existuje niečo ako módny a štýlový inštinkt, nie, beriem späť, odvolávam, opravujem... určite niečo také existuje a Cina je toho krásnym príkladom... už len keby sa to dalo naučiť/odkukať/nakaziť sa... chjo :-) Krásny utorok prajem!
1/22/2012

Prêt-à-click


Don't worry, we haven't finished with the white shirt posts yet (still have 3 to go), just for a change we haven't done Prêt-à-click for a while and I have TONS! of link piled up that I want to share with you. So here we go for a double portion:
Nebojte, košeľové posty ešte neskončili (posledné 3 pred nami), len pre zmenu sme tu dávno nemali Prêt-à-click a mne sa zbierajú a kopia zaujímavé linky, o ktoré sa sa s vami chcem podeliť, tak poďme na to, dvojitá dávka:

1. The photo above is a four page spread in EVA magazine (out right now!) composed from my pictures from this story. Feels like a dream come true and Christmas in January at the same time! Big thanks to Tímea from EVA, Mili and Marcel Holubec for being a part of it.
Na fotke vyššie sú štyri strany fotiek v časopise EVA (aktuálne v predaji) zostavené z mojich fotiek pri tejto príležitosti. Je to ako splnený sen a Vianoce v januári, naraz. Veľká vďaka Tímei z EVY, Mili a Marcelovi Holubcovi, ktorí boli súčasťou toho.

2. I am happy to say there is another vintage online shop around, good luck to Madame Pressbourg!
S radosťou na známosť sa dáva, že v týchto zemepisných šírkach nám pribudol ďalší online vintage shop, zdravím Madame Pressbourg!

3. Love this 5 pieces wardrobe approach by Jul here, makes you think about your wardrobe. Well, at least it made me, challenge partly accepted!
Výborný nápad: 5-kúskový šatník od Jul, impluz na zamyslenie sa nad svojím šatníkom a nakupovaním. Teda ja som sa minimálne zamyslela, inšpiratívne!

4. Do you like the style of the Sherlock Holmes movies? Here's a gentlemen's guide into the wardrobe of the movie.
Páči sa vám štýl filmového Sherlocka Holmesa? Návod pre pánov na zostavenie filmového šatníka.

5. For a daily dose of healthy, yummy food porn, click here.
Pre dennú dávku zdravého, chutného food porn, klik sem.

6. Invitation for a this week's Creative morning in KC Dunaj. More about the free doze of morning coffee and inspiration here. Have a wonderful Sunday!
Pozvánka na aktuálne Kreatívne ráno v KC Dunaj v Bratislave. Viac o možnosti vstupu, kávy a inšpirácie zadarmo aha, tu. Krásnu nedeľu!

1/20/2012

1 shirt, 13 women: Katarína S.Katarína and her white shirt. I have already photographed Katarína a few times on this blog and oh well, probably will continue doing so :-) I love her style, personality and talent. Her white shirt is a mixture of elegance and punk with black pieces of simple leather straps tied around the arms of the shirt and a fragment of black harness peaking out of the cut out back (see below). Katarina is a true style chameleon, here I kind of feel a Marylin-esque vibe (oh, she'll hate me for saying this), with vulnerability in the eyes.... however, since the shoot she changed her looks oh so many times, see for yourselves on her blog, here. Enjoy!

Katarína a jej biela košeľa. Ju som na tento blog už párkrát fotila a zrejme to nebolo naposledy :-) Mám veľmi rada jej štýl, osobnosť a talent. Aj jej verziu bielej košele: troška elegantná a troška punk s kúskami čiernej kože omotanými okolo rukávov a čiernym detailom vykúkajúcim z vystrihnutého chrbta (viď nižšie). Katka je čistý chameleón štýlu, tu mi napríklad príde, že má v sebe niečo Marilyn-oidné (za toto ma nebude mať rada :-), so zraniteľnosťou v očiach... od fotenia si však prešla všelijakými premenami, mrknite na jej blogu, aha tu. Nech sa ľúbi!


 

1/18/2012

1 shirt, 13 women: Milada


You have already met my friend Milada on this blog here. Apart from everything I wrote about her (and it is still true, after a few months :-), there is one other very specific thing about her: her ability to include and wear Slovak folk and actually any ethnic pieces with French elegance. Now that is something, trust me. So I was sure (and hoping) that her white shirt will be along those lines. I especially love the white on white layering with simple dark blue jeans, and the little detail of the upward collar, creating a nice shape. Before you ask, the magnificent headpiece is by Hogo Fogo.

Miladu ste mohli na tomto blogu už raz stretnúť, tu aha. Okrem všetkého, čo som o nej písala, je milá Mili špecifická ešte jedným talentom: nosiť Slovenské folklórne a vlastné akékoľvek etno motívy s francúzskou eleganciou. A to je prosím celkom výkon. A tak som si bola istá (a zároveň dúfala), že jej verzia bielej košele bude zrealizovaná tiež týmto smerom. Veľmi sa mi páči vrstvenie bieleho saka (Marcel Holubec) na bielu košeľu a malý detail stojatého goliera, spolu s folklórnym motívom to dodáva šmrnc. Predtým ako sa spýtate, majestátna parta je od Hogo Fogo.

And a little treat for you: a version with a wool coat from Mexico :-)
A malý bonus pre vás: verzia s vlneným kabátikom z Mexika :-)1/17/2012

1 shirt, 13 women: VeronikaSo how do you wear a crisp white shirt when your style is mostly about dark, rich, seducing colours, structures and attitude? I was really looking forward photographing Veronika and her version of the shirt. And it is really about simplicity (yeah, and perfect bone structure :-). Let the patch of white shine through black, heavy pieces like a hooded coat and leather skirt, add some red lips and sneakers and off you go, run this town. And off YOU go to Veronika's blog. The last pictures were taken at Kabinet's showroom. Thanks!

Ako by ste nosili nažehlenú bielu košeľu, ak sa váš štýl skladá skôr z tmavých, bohatých, zvodných farieb, materiálov a nálad? Na fotenie s Veronikou a jej košeľou som sa tešila, a odpoveď, ktorá vyplynula: jednoducho :-) Napríklad necháte fragment bielej presvitať cez čierne, ťažšie kúsky ako čierny kabát s kapucňou a koženou sukňou, doplníte červenými perami, žiariacimi teniskami a vyrazíte do sveta, ktorý vám leži pri nohách (najmä keď ich máte až po zem...). A tiež na Veronikin blog. Posledné fotky vznikli v showroome Kabinet. Ďakujeme!