12/31/2015

Pffff... 2016


2015 brought the biggest change in my life, little M. My pregnancy seems like an old memory, while every day I am facing the new challenges of motherhood, still. Still in the minimalist theme. Our Christmas was minimalist too. Kind helpful hands did the cleaning,
the Christmas baking was fantastically done by Heaven itself  ("nebo" means heaven) and our tree was decorated only by lights and ceramic birds by Simona Janišová.
Yes, I sleep less, photograph less, and blog less, which you may have noticed. It seems a natural, temporary situation when your rhythm and possibilities are depending on the needs of a little human. The cutest one, might I add. (of course I am a realistic mother, I DO have the cutest baby, ha).
And there are already new ideas, new possibilities luring, waiting for their time. 
So PF 2016! May yours be filled with love, beauty and creativity!
 
2015 bol rokom asi najväčšej zmeny v mojom živote, prišla doňho malá M. Tehotenstvo mi príde takmer ako dávna spomienka, ale nové výzvy materstva riešim neustále. Stále som v téme minimalizmu. Aj Vianoce sme mali tento rok minimalistické. Upratali šikovné pomocné ruky, fantasticky nám napieklo samo nebo, a na stromčeku sme mali iba svetelnú reťaz a keramických vtáčikov od Simony Janišovej.
Áno, spím menej, fotím menej, aj blogujem menej, čo ste si asi všimli. Beriem to ako prirodzený, prechodný stav, keď vám tempo a možnosti určuje malý človek. Ten najkrajší, dodávam. (Jasné, že som realistická matka a mám najkrajšie dieťa.)
Avšak v hlave už víria nové nápady, smery a možnosti, ktoré lákajú, zrejú a čakajú na svoj čas. 
Tak PF 2016! Majte ho krásny, láskavý a tvorivý.

12/19/2015

Giveaway: Cashmere pashmina


Exactly, a second giveaway, because it's Christmas! And because cashmere is among those things your should reward yourself with once in a while, and right now it is high cashmere time. Plus it is so easy to get used to nicer things as well as materials in your closet. Take bedsheets. During last year I exchanged all our bedsheets for linen ones and suddenly I wonder why I didn't do it sooner. Or when you with age time learn to appreaciate the taste of olives, the complexness of a fine whiskey or holiday time in a deserted place.
I love cashmere also for the fact that it is hard to cheat. To achieve high quality, it has to be hand picked/combed/cut, hand selected and hand made. This camel  coloured pashmina comes from a family company in Nepal, near Kathmandu. Also, if you take good care of it, a good quality piece can last generations. So if I do not loose this one, littleM will be wearing it one day, and then littlest M. Awwww....
Anyway, one pashmina can go also into your family to be inherited with time. Just write into the comments the colour you like (just take a good look to the sign next to the chosen colour, it shows when it can be delivered, some colours take longer.) and your e-mail address. You can do so until midnight on Monday the 20th of December.

A SPECIAL BONUS: until the 31st of December you can shop at kašmír.sk (SR) and felipe.cz (ČR) with a 10% discount when using the discount code TONBO. Merry Christmas!

Presne tak, ďalšia giveaway, lebo však Vianoce sú iba raz do roka! A lebo kašmír je materiál, ktorý si raz začas treba dopriať (a teraz je na to ideálny čas). Navyše, ako sa hovorí, na lepšie sa ľahko zvyká, a to sa týka aj materiálov v šatníku. Alebo obliečok. Za minulý rok som napríklad všetky naše obliečky vymenila za ľanové a zrazu sa až sama čudujem, prečo som to neurobila skôr. Alebo keď vekom časom dokážete oceniť chuť olív, komplexnosť dobrej whiskey alebo dovolenky na osamelom mieste.
Kašmír mám rada aj preto, lebo sa dá len ťažko oklamať. Aby dosiahol vysokú kvalitu, musí byť ručne zbieraný (po himalajských kozách) alebo vyčesávaný a ručne spracovaný. Tento pieskový na fotke je z rodinnej farmy v Nepále neďaleko Katmandú. A pri dobrej starostlivosti môže vydržať generácie. Čo znamená, že ak ho niekde nestratím, bude ho raz nosiť malá M, a po nej možno ešte menšia M. Awwww...
Každopádne, jedna táto pašmina môže ísť aj do vášho rodokmeňa, stačí v komente napísať, ktorú farbu si vyberáte (všímajte si však pri vybranej farbe termín doručenia, v prvom stĺpiku. Väčšinu z nich máte doma ešte do Vianoc, v prípade, ak objednávate na Slovensko) a vašu mailovú adresu. Čas máte do polnoci v nedeľu, 20. decembra. Držím palce!

A EŠTE BONUS: do 31. decembra môžete na kašmír.sk (SR) a felipe.cz (ČR) nakupovať s 10% zľavou, pri zadaní zľavového kódu TONBO. Šťastné a veselé!

GIVEAWAY UZAVRETY. Aplikácia random.org vyžrebovala komentár číslo 63 od K. Jakubjakovej, blahoželám!

12/13/2015

Giveaway: Uashmama backpack


As I mentioned earlier, I have an issue with bags during motherhood. I mean, of course you suddenly carry around a different, extra set of things, that won't fit into just anywhere, but why would I carry them in a usually not very aesthetically pleasing object called "diaper-bag"? It feels like a lot of these bags were made to match a stroller, not a human (and you do get into situations where you need and carry the bag, sans the stroller). Or they tend to have no design that screams "look, I am a mother now, I love practical, shapeless things with strange prints".
So I don't know if you have come across a nice looking one, because I haven't. Not that I was searching that much anyway, since I quickly figured that for myself, backpacks are perfect for this phase. I've been loving them for some time, since they can carry a lot and let your hands be free (for the baby for example). I have a few (okay, exactly three, all three in black, surprise!) and this one from Uashmama is my favorite right now, because it fits my camera as well. And it is made from paper that can be washed, and is surprisingly firm and compact, with a few inside compartments. Bonus: it looks croco cool. And now I am giving one away to one of you (and please use it whichever way you want).
GIVEAWAY: 
To enter the giveaway, please write into the comment you e-mail address and select here which colour version of Uashmama Memmo you would like to own. You can enter until midnight on Monday 14th of December. Good Luck!

Ako som už nedávno spomínala, tašky počas obdobia materstva sú téma sama o sebe. Jasné, že zrazu vám do každodenného obsahu tašky pribudnú podivuhodné extra predmety, ktoré nevmestíte len tak kamkoľvek, ale netuším prečo by som ich mala nosiť v ináč nie moc esteticky pôsobiacich tzv. prebaľovacích taškách. Mám pocit, že mnoho z nich bolo vyrobených, aby sa hodili ku kočíku a nie k človeku (pričom je kopec situácií, keď tú tašku ponesiete, aj bez kočíka). Alebo majú vzhľad, ktorý z diaľky kričí "ja som matka, a milujem praktické veci bez tvaru, ale zato s čudnou potlačou."
Neviem či ste natrafili na esteticky vyzerajúcu prebaľovaciu tašku, lebo ja nie. Teda, nie že by som si dala moc záležať, rýchlo mi bolo jasné, že na toto obdobie mi najviac vyhovuje batoh. Batohy ma bavia už dlhšie, lebo sa ľahko nosia aj s väčším nákladom, a ruky máte voľné (napríklad na dieťa). Zopár ich mám (presne tri kusy, všetky tri čierne, prekvapujúco) a tento od Uashama je aktuálnym favoritom. Lebo sa mi doňho vmestí aj foťák. A je vyrobený ekologickým spôsobom z umývateľného papiera, a je prekvapujúco pevný a kompaktný, s pár vnútornými vreckami. Bonus nayše: v tomto kroko-prevedení vyzerá super. A tak jeden Uashmama batoh darujem jednému z vás (a noste si v ňom čo chcete :-).
GIVEAWAY:
Do komentára pod článkom napíšte ktorú farebnú verziu batoha Memmo od Uashama by ste chceli, plus svoju mailovú adresu. Čas máte do pondelka 14. decembra do polnoci. Platí pre SR aj ČR. Držím palce!

Update: Vyhráva komentár číslo 54, Monika Filová, blahoželám! 

12/01/2015

Marek, Bratislava


The last time I met Marek, I have realized that he is one of the few people I know who dresses the way you could say he has a work uniform - black and grey, over sized in length and slim fit in width, with a backpack for his gadgets (Marek is a photographer and master of light, love his series of portraits, you have to see them here). Even when we took this picture the sun suddenly came out (told you, master of light, haha)
I noticed his way of dressing only recently, probably because I am wearing right now my "new (mom) minimal" as described in the previous post, that is almost like a uniform too. And a work uniform of a kind, actually. It's probably a phase I am going through right now, minimizing all other energy that I have to spend, and finding a way of feeling good. And I am curious myself to see how it's going to evolve and change.
On topic: did you catch this article from Matilda Khan, an advertising art director who decided to wear the same thing every day? She did so two years before it became a topic, of these successful men wearing the same thing, and it's not only tech guys, but creatives as well, look, Karl is there!

Keď som naposledy stretla Mareka, uvedomila som si, že je jedným z mála ľudí, ktorých poznám, ktorí sa obliekajú tak, že by ste to mohli nazvať pracovnou uniformou - čierna so šedou, over sized v dĺžke, slim fit v šírke, batoh na pracovné pomôcky (Marek je fotograf a pán svetla, jeho krásnu sériu portrétov musíte vidieť). Aj keď sme fotili tieto fotky, zrazu nečakane vyšlo slnko (pán svetla, hovorím to).
Možno som si jeho štýl obliekania všimla až teraz, keď sama nosím svoj "materský minimal" z predošlého postu, čo je vlastne tiež spôsob uniformy. A pracovnej vlastne tiež. Pravdepodobne je to fáza, ktorou prechádzam, že minimalizujem akúkoľvek inú životnú energiu okrem tej nutnej tak, aby som sa cítila dobre. Sama som zvedavá ako sa to bude vyvíjať a meniť. 
K téme: zachytili ste článok Matildy Khan, art directorky v reklamnej agentúre, ktorá sa rozhodla nosiť do práce stále to isté, ako pracovnú uniformu? Urobila tak dva roky predtým ako sa to stalo témou, a písalo sa napríklad o úspešných mužoch, ktorí nosia pracovné uniformy. A nie sú to iba technologický týpkovia, ale aj kreatívci, aha, Karl!