4/30/2012

Prêt-à-click


Košice's been good to us. Here some lovely locals at the Nech sa páči café where the series of white shirt pictures can be seen. Plus a few links to click:
Košice na nás boli dobré. Aj títo milí štamgasti v café Nech sa páči, kde je vystavená séria fotografií bielych košieľ. A pár linkov k tomu:

1. Also from Košice are Keksdesign, a creative and design lab with fresh ideas.
Tiež z Košíc je Keksdesign, kreatívne a dizajnérske zoskupenie s veselými nápadmi.

2. I don't understand a word on this mouth-wateringly beautiful food blog and I don't care, I just love to watch the pictures :-)
Na tomto prenádhernom food blogu nerozumiem ani slovu a vôbec mi to nevadí, nad jeho obrázky chodím pravidelne púšťať slinky... :-)

3. A new favorite interior design pin board full of Scandinavian design, here.
Nová obľúbená nástenka na Pintereste plná škandinávskeho dizajnu, tu aha. Pozor, celú vám ju vyklikám!

P.S.: This Thursday, May 3rd, is surely the International vernissage day. Really, check your FB. I am planning to go to at least 3 that evening, not missing out Cristina Fiorenza in SODA, see ya!
Tento štvrtok, 3. máj, je zrejme svetový deň vernisáží. Kto neverí, nech checkuje FB. Ja ich mám v pláne minimálne tri, medzi nimi Cristinu Fiorenza v SODE, sa vidíme!

4/26/2012

Love Stuff: beige Chuck Taylor's


Meet my old and my new classic Converse sneakers: Chuck Taylor All Stars. On the left is what remained of an originally very white pair, washed over and over.... I remember buying them. It was some time in the previous millennium, so a very long time ago. And I wanted them sooo badly I bought a half size bigger pair (and my feet aren't exactly lady sized, so every extra millimeter is bad, bad, bad!). But I didn't care, I had this picture in my head of myself running around in them.
On the right is my new, beige coloured pair. Yes, beige, because I am that wild with colours, ha! I was so confused with all the colour choices (and the very cool Gorillaz and Marimekko collection!), that I panicked and instinctively picked a simple beige pair. Looking back, I could not have done better, love them so much, I even wear them with dresses and skirts, which was unthinkable some time ago! Apparently a very sunny and warm weekend is coming, so beige Chuck Taylor's all the way!

Zoznámte sa, moje nové a staré klasické Conversky: Chuck Taylor All Stars. Naľavo to, čo zostalo z pôvodne krásne bieleho páru, ktorý si už odkrútil svoje v práčke... Pamätám si, že keď som si ich niekedy v minulom tisícročí kupovala, tak veľmi, veľmi som ich chcela, že som bola schopná kúpiť si o pol čísla väčšie (a to moje nohy nie sú úplne dámičkovskej veľkosti, takže každý milimeter navyše robí nežiadaný dojem!). Ale bolo mi to jedno, v hlave som mala fixnú predstavu ako si v nich ľahkým krokom vykračujem. Niečo ako Kráľovná bielych tenisiek :-)
Napravo nový, béžový pár. Áno, béžový, a naozaj je to veľmi rozdielny odtieň od tej spratej bielej, fakt. Z veľkého výberu farieb (a veľmi funky kolekcie Gorillaz a Marimekko!) som bola taká zmätená a namäkko, že som inštiktívne siahla po béžovej. A dobre som urobila, úplne ich milujem, dokonca aj k šatom a sukniam, čo bolo predtým nepredstaviteľné! A vraj sa nám blíži krásne slnečný víkend, budem kráľovná béžových tenisiek :-)

4/25/2012

Martina, Prague street style

Yup, I am still on the subject of hats. These pictures of Martina from the blog Danny Rose were taken some time ago for a project that didn't quite work out (no, it really isn't possible to do endless amounts of projects at the same time. Yes, lesson learned...), but I really wanted to show them to you, because I just love her effortlessly chic style. AND she photographs so beautifully :-)

Áno, ešte stále som v klobúkovej téme. Tieto fotky Martiny z blogu Danny Rose vznikli už pred nejakým časom pre projekt, ktorý sa mi nepodarilo úplne úspešne ukončiť (je to tak, naozaj sa nedajú žonglovať nekonečné množstvá projektov naraz, poučila som sa...), každopádne som vám ich chcela ukázať, pretože nie často stretávate ľudí, ktorí dokážu byť chic s takou ľahkosťou a nadhľadom. A NAVYŠE, radosť ju fotiť :-)

4/24/2012

Alica, Prague street styleIt's been some time since I met Alica in Prague, but suddenly I remembered her picture (I guess the previous vintage street style post with the hats is to blame). I remember how I was taken by her wonderfully eclectic mix of an old times woven hat, ladylike pearls, leather jacket, romantic flower dress and vintage purse, with the little piercing in her nose. Yes, "wonderfully eclectic" might be the right word :-)

Už je to nejaký čas, čo som stretla Alicu v Prahe, ale náhle som si spomenula na jej fotku (myslím, že za to môže predošlý vintage post s klobúkmi). Spomenula som si ako ma dostal jej nádherne eklektický mix starosvetstkého klobúka, dámičkovského perlového náhrdelníka, koženej bundy, romanticky kvetovaných šiat a vintage kabelky. A malého piercingu v nose. Myslím, že "nádherne eklektická" je ten správny výraz :-)

4/23/2012

Vintage streetstyle, round 3: Sister hats


Photo sent by Karin H.: "Today I found this beautiful picture at my grandma's. On it is my grand mother and her sister, when they were about 20. The picture was taken in 1919 in Komárno, The hats on the picture were made by my great grandfather. Unfortunately I didn't know my grandma, but I think she had great taste. It just feels so sad that in these times, everyday elegance is important to only a few people."

Fotku poslala Karin H.: "Dnes som našla túto krásnu fotku u starej mamy. Je na nej moja babička a jej sestra, keď mali okolo 20, fotené v roku 1919 v Komárne. Klobúky na fotke vyrobil môj pradedko. Bohužiaľ som nemala možnosť zoznámiť sa s mojou babičkou, ale myslím si, že mala nádherný vkus. Niekedy som veľmi smutná, že dnes tá elegancia kažodenná je dôležitá len pre málo ľudí."

4/22/2012

Green and grey with a spark, Bratislava street styleI love how this otherwise very monochromatic outfit is given a spark with the shiny details (even the sunglasses are in line with this concept) and the beautiful smile of this girl. Wish you a perfect Sunday!

Veľmi sa mi páči ako čisto monochromatickým farbám pristane dávka sviežosti lesklých detailov (ešte aj slnečné okuliare ladia v tomto koncepte) a krásneho úsmevu milej slečny. Prajem slnečnú nedeľu!


4/20/2012

Vintage streetstyle, round 3: The denim jacket


Photo sent by Martina J. (and I really regret that it is not in colour!): "On the picture is my mum and me in 1980 at the Štrkovec lake in Bratislava. The denim jacket that my mum has on, she made it herself and live it is so much more beautiful: she embroidered an amazing, orange coloured peacock (she said she had to use pliers to get the thread through the denim!). The zippers are orange too, those big fat, communist times zippers. The best part is that I inherited the jacket and I treat it respectively, it is a real treasure!"

Fotku poslala Martina J. (a tentokrát naozaj ľutujem, že nie je farebná): "Na fotke som ja a moja mamina v roku 1980 na jazere Štrkovec v Bratislave. Tá džínsová bunda, ktorú má mamina na sebe - tú si mamina vyrobila sama a naživo je nádherná: na chrbát si vyšila nádherného, do oranžova ladeného páva (vravela, že použila kliešte, aby prešla ihlou tú texaskovinu!). Zipsy na bunde sú tiež oranžové, také tie tučné "komunistické" zipsy. Najlepšie je, že tú bundu som zdedila, ale strážim ju ako oko v hlave, je to skvost!"

4/17/2012

Casting call! Be the face of Puojd Spring/Summer 2012


Calling all people who want to have their photograph taken in Puojd's funky pieces. The pictures from my colaboration with the brand will be part of Puojd's Spring/Summer 2012 collection. The idea is really simple: Puojd believes that fashion is for people, for everyone who wants to have fun. Yup, they believe that MAN MAKES THE CLOTHES :-)
So that's why we are looking for new faces: people young and old, tiny and tall, common and bizarre :-) Show us your grandma, grandpa, twin brother, little sister or strange neighbour. If you want to be a part of the shooting, send your photographs and phone number (we need to call you back) to: marketing@puojd.sk. And send them until Thursday midnight. Looking forward meeting you!

Ola, ola, kasting na Puojde volá! Hľadáme ľudí, ktorí chcú byť nafotení vo veselých kúskoch značky Puojd. Fotky, ktoré vzniknú z mojej spolupráce s Puojdom, budú súčasťou kolekcie Jar/Leto 2012. Myšlienka je naozaj jednoduchá: Od začiatku svojej existencie Puojd deklaruje, že je módou pre bežných ľudí, ktorých chce tešiť a baviť. Veru, Puojd tiež verí, že ČLOVEK ROBÍ ŠATY :-)
A preto hľadáme nové tváre Puojdu, ľudí nevšedných ale i všedných, vysokých či nízkych, starých, či mladých, širokých i bystrozrakých! Našou ideou je poukázať na jedinečnosť a výnimočnosť každého človeka, podporovať a prezentovať prirodzenosť, dať móde ľudskú tvár. Ak chcete byť súčasťou fotenie, pošlite svoju fotku (chceme vidieť aj vašu babičku, dedka, dvojičky, mladšiu sestru alebo čudného suseda) a kontakt (tel. číslo) na: marketing@puojd.sk, do štvrtka polnoci. Tešíme sa na vás!

Prêt-à-click


1. If you're interested in the business of fashion and are in Bratislava this Thursday, you are welcome to the this event organized by the Slovak Fashion Council. It is free to take part as a listener and viewer. If you want to have your seat reserved, register at info@slovakfashioncouncil.sk, otherwise just come and enjoy the presentations of Slovak designers, of Sally Denton, Dana Kleinert and Zuzana Šidlíková about a new book on Slovak fashion inbetween the wars (you can buy it there as well). See you at Design Factory! For more info here.

Ak vás zaujíma téma módy ako biznisu a tento štvrtok trávite v Bratislave, mohla by vás zaujímať aj táto akcia organizovaná Slovak Fashion Council. Vstup je pre divákov a poslucháčov úplne voľný. Ak si chcete pre istotu zarezervovať miesto na sedenie, registrujte sa tu: info@slovakfashioncouncil.sk, alebo len tak nakuknite a zažite prezentácie slovenských dizajnérov, britského hosťa Sally Denton, Dany Kleinert a Zuzany Šidlíkovej a jej novej knihy o slovenskej móde v medzivojnovom období (s príležitosťou zakúpiť si ju). Vidíme sa v Design Factory! Viac info tu.

2. This made my day! :-) Czech photographer Dita and her tranformations here.
Toto mi dnes dvihlo náladu! :-) Česká fotografka Dita a jej premeny, tu aha.

3. I am sure you already missed some interior inspiration, haha, so here to make it up for you: happy interiors blog and a lights shop based in Bratislava.
Určite vám už chýbala téma interiérov a prerábky, haha, vynahradia vám to: happy interiors blog a predajňa funky svietidiel v Bratislave.

4/16/2012

Nu Spirit Fashion presents Libor Komosný & Veronika Kostková
Some pictures from the last Nu Spirit Fashion event with two young designers: Libor Komosny and his very blue High Voltage collection (check out his Moravian Costume collection as well, love his sense of structure and shapes!) and the Slovak Veronika Kostková with very red, feminine pieces of her Budoir collection.
Both designer used some of Soňa Šebokova's headpieces, that were basically sold out after the show :-)

Pár fotiek z posledného Nu Spirit Fashion eventu, na ktorom dostali priestor dvaja mladí dizajnéri: Libor Komosny a jeho modrá High Voltage kolekcia (pozrite si jeho ďalšie práce a zmysle pre štruktury a tvary, veľmi zaujímavé) a ešte chvíľu študentka Veronika Kostková so ženskými, pudrovými a červenými kúskami z kolekcie Budoir.  
Modely oboch boli doplnené čelenkami Soni Šebokovej, ktoré išli po prehliadke na dračku :-)
4/12/2012

Boba, Bratislava streetstyle
I had my sight set on Boba and her playful fashion sense for some time now (sometime I would love to show you her way of wearing a turban, so beautiful!) and I finally got to meet her in the streets, all colourful and spring and sprung. Honestly, doesn't she look here like a superhero comics character? Like Wonderwoman ready to fly off (in her Yaxi Taxi dress) and save the world? :-)))
I already "flew off" straight to Košice, if you happen to be here tomorrow you are very welcome to stop by at the Nech sa páči cafe at 5 p.m. at a small vernissage. See you!

Bobu a jej hravý štýl som mala v merku už nejaký ten čas (niekedy by som vám rada ukázala jej štýl nosenia turbanov, dovidopo!) a konečne som ju stretla v uliciach, farebnú, jarnú, naštartovanú... Ale naozaj, nevyzerá tu ako postava z komixu o superhrdinoch? Ako Wonderwoman pripravená vzlietnuť (vo svojich šatách z Yaxi Taxi) a zachrániť svet? :-)
Ja už som "odlietla" a som v Košiciach, ak zajtra pôjdete okolo, ste srdečne vítaní v kaviarni Nech sa páči, od 17. 00 hod., na malej vernisáži. Teším sa!

4/10/2012

Vintage streetstyle, round 3: Three


Picture sent by Jana G.: "The photo was taken sometime in the 40's, during the World War II. In the middle is my grandma Edita, who remembers the girl on the left: The girl came to town from the East, when the front line was approaching them. Her family sent her away, to keep her safe.The girl, whose name my grandma doesn't remember, didn't tell her parents that in the meantime she got pregnant with a soldier. You can image when the parents found out, but at that time there was nothing they could do. A baby girl named Majka was born, she has never met her father, who had to leave with the army."
 
Fotku poslala Jana G.: "Fotka je niekedy zo 40. rokov, odfotená počas druhej svetovej vojny. V strede na obrázku je moja babka Edita, ktorá mi k fotke povedala toto: Dievča naľavo k nim prišlo z východu, keď k ich mestu blížil front. Jej rodina sa ju, aby bola v bezpečí, rozhodla poslať preč. Dievčina, na ktorej meno si už babka bohužiaľ nespomína, však rodičom zatajila, že je tehotná s jedným vojakom. Viete si predstaviť, ako na to reagovali rodičia, keď sa to dozvedeli, ale v tom čase už sa nedalo nič robiť... Narodilo sa jej dievčatko Majka, a jeho otca, ktorý medzitým musel s armádou odísť, už nikdy nevidela."

4/09/2012

Prêt-à-click


An invitation to Košice this week, yay! I will be at the Street Style Pop-Up weekend. If you have time, come hang out on Friday, 13th of April, at 5 p.m. at the Nech sa páči café, where I am taking the White shirt series of pictures as well as a screening of streetstyle pictures from the blog. Looking forward meeting everyone! :-)
Srdečné pozvanie tento týždeň do Košíc, hurá! V rámci Street Styl Pop-Up víkendu budem v piatok, 13. apríla, od 17.00 v kaviarni Nech sa páči aj s fotkami z košeľovej série a premietaním mnohých streetstyle fotiek z blogu. Teším sa na vás! :-)

1.  Which means I won't be able to make it to this books market on Saturday in KC Dunaj, but you're invited!
Čo znamená, že nestíham túto Burzu kníh v KC Dunaj v sobotu, achjo... všetci milovníci kníh sú však pozvaní!

2. Thanks to Tatiana for this blog dedicated to Marine stripes! Ahoy!
Vďaka Tatiane za tip na blog venovaný námorníckym pásikom! Ahoy!

3. A very peaceful, magical place: Swedish photographer Anette Pehrsson's blog. Enjoy and have a lovely week!
Toto je biela mágia: blog plný pokojných, snových obrázkov švédskej fotografky Anette Pehrsson. Nech sa ľúbi, a pekný týždeň!

Her springtime elegance, Bratislava streetstyle


 

 I just love this simple, chic springtime get up, especially the popping up white details of the collar and shoes, resulting in an elegant and fresh feeling at the same time.
These days some nasty flue thing caught up with my health and body, hardly see the letters here, so I am wishing you a lovely springtime celebrations from my bed, enjoy! :-)

Tento outfit milej slečny na Dobrom trhu ma dostal vo svojej elegancii a jednoduchosti, podtrhnutej vykukujúcimi bielymi detailami goliera a špičiek topánok. Výsledný efekt: chic a svieže zároveň.
Mávam vám z postele, do ktorej ma zložila nejaká chrípková nepríjemnosť a ledva vidím na písmenka.... vy si však užite privítanie jari vo veľkom štýle!

4/04/2012

Love Stuff: Marine stripes


There are a few pieces I reach for when I don't feel inspired or just can't be bothered to care about any outfit in the morning, but still want to feel good and like myself till the night (usually on a long working day or a sleepy weekend... hey, I don't remember having one of those for a long time now... hm). Anyway, one of those pieces is anything with marine stripes. A total classic, that works on both women and men (pst, honestly, I have no rational idea why, but marine stripes just really REALLY work for me on guys.... ). And you know what? I just got back from a whole day of shooting in my favorite marine stripes T-shirt :-)
On the picture from left: warm knit sweater and light scarf, both H&M Men's, long sleeve T-shirt from Army shop (Army shops are excellent for durable quality, low price basics, this one is Made in Russia), long sleeve, thick T-shirt from Paris (the only souvenir both me and a friend of mine afforded while on holiday in Paris while teenagers. Yeah, about a thousand years ago...), one shouldered dress with a knot on the shoulder by We Are Not Sisters. My scarf (together with another "saved my day" classic) makes an appearance towards the end of this video from Dobrý trh, ha!

Je zopár kúskov na istotu, po ktorých siaham, keď stojím ráno bezradne a bez inšpirácie pred šatníkom alebo mi je úúúúplne jedno, čo na seba v ten deň navlečiem, ale do večera sa chcem cítiť pohodlne a vo svojej koži (to sa mi väčšinou stáva pri dlhých pracovných dňoch alebo lenivých víkendoch... počkať, taký víkend si už dlho nepamätám, hm). Každopádne, taký kúsok na istotu je čokoľvek s modrými námorníckymi pásikmi. Totálna klasika, pre ženy aj pre mužov (úprimne, nemám na to žiadne racionálne vysvetlenie, ale námornícke pásiky ma fakt, ale FAKT berú na mužoch...). A zhodou okolností som sa práve vrátila domov z dlhého dňa v mojom obľúbenom námorníckom tričku :-)
Na fotke zľava: teplý sveter a ľahký šál, oba z pánskeho H&M, tričko s dlhým rukávom z Army shopu (Army shopy su skvelé na odolné, základné kúsky za málo peňazí, toto tričko je Made in Russia), teplejšie tričko-mikina z Paríža (jediný suvenír, ktorý sme si s kamoškou nenechali ujsť počas nášho tínejdžerského túlania sa po Paríži. Zhruba tak pred tromi biliónmi rokov...), šaty na jedno rameno, s uzlom na tom ramene od We Are Not Sisters. A môj šál sa slávnostne objavuje (spolu s ďalšou sázkou na istotu) ku koncu tohto videa z Dobrého trhu, ha!

4/03/2012

Vintage streetstyle, round 3: Tartan love


Photo from the family album sent by Dominka D.: "On the picture is my mum at the age of 6, with her mum, my grandma. It was 1974. The picture was taken by my grandfather, a passionate photographer. Obviously, the love for Scottish tartan runs in the family."

Fotku z rodinného albumu poslala Dominika D.: "Na fotke je moja mamina vo veku šesť rokov so svojou mamou – mojou babkou. Písal sa rok 1974. Fotku vytvoril môj deduško, vášnivý fotoamatér. Láska ku škótskemu káru je u nás dedičná."

4/02/2012

Babô, Bratislava streetstyle
Love her name, love her style, love the fact that she is a future architect. I also love colours named after food. Like mint green, citrus yellow, cappuccino brown.... yum! It surely must have been a marketing genius to name colours like that. Green trousers sound so.... blah. But mint green trousers? Must have! As well as cinnamon brown bag, salmon pink ballerinas, plum jacket... Now I have to go check out the fridge...
Anyway, I met Babô at Dobrý trh market and finally got to take her picture. Just in the very wild and very unlikely case you don't know her blog, here you go!

Babô má super meno, super štýl a superský je aj fakt, že je budúcou architektkou (holt, na architektúru mám momentálne väčšiu slabosť ako štandardne :-). Superské sú tiež názvy farieb, ktoré v sebe obsahujú jedlo. Mentolová, limetková, malinová, kávová... mňam! Napadá mi, že to vymyslel určite nejaký marketingový génius. Zelené nohavice zneju tak.... bleh. Ale mentolové? Sem s nimi. Aj s banánovo žltou kabelkou, jahodovým rúžom a škoricovým kabátom. No nič, idem skontrolovať obsah chladničky.... 
Každopádne, Babô som stretla na Dobrom trhu a konečne ju odfotila. A v tom veľmi nepravdepodobnom prípade, že nepoznáte jej inšpiratívny blog, sem s vami!

Vintage streetstyle, round 3: brothers


This beautifully old, battered photo was sent by Saša Š.: "The photo is of my grandfather with one of his brothers, taken around 1943, during the Second World War. Not long after it was taken, my grandfather's parents, both brothers and sister were taken to concentration camp where they died. Grandfather was at that time serving in the army, which saved his life. The picture was probably taken in his native town of Bytča."

Nádhernú, staručkú fotku poslala Saša Š.: "Fotka starého otca s jedným z jeho dvoch braov môže byť tak z roku 1943, z obdobia druhej svetovej vojny. Nie dlhom po tom, čo bola táto fotka spravená, zomreli rodičia, obaja bratia a sestra môjho starého otca v koncentračnom tábore. Starý otec bol na odvelený na vojne, čo mu zachránilo život. Fotená mohla byť v Bytči, odkiaľ starký pochádzal."

Poznámka: keďže v tomto kole Vintage streetstyle rozdáme viac cien: od Lomography aj Nike Vintage collection, rozhodla som sa ho predĺžiť o dva týždne a tak zvýšiť aj počet príspevkov v ňom. Nech sa ľúbi!

4/01/2012

Prêt-à-click


1. Love these little pink Ninjas created from a a lipstick kiss and turned into street art by Nina Turčanová. They are little fighters of love and romance in the least unexpected city places, like the glass window of a bus stop. If you like them, support Nina's streetart in the British Saatchi Gallery Magazine's competition by clicking on the Like button here.
Títo malí ružoví Ninjas sú dokonalí! Vytvorení narúžovanými bozkami, street art z nich robí Nina Turčanová. Sú to malí bojovníci za lásku a romantiku na tých najneočakávanejších miestach v meste, ako presklená stena zastávky MHD (nie, netuším či naozaj bozkáva pri tom sklo zastávky MHD :-) Ak sa vám páčia, podporte Ninu a jej street art v súťaži britského časopisu Saatchi Gallery, kliknutím na Like, tu aha.

2. A wonderfully inspiring blog by designer and propstylist Dietlind Wolf, enjoy!
Krásne inšpiratívny blog dizajnérky a prop stylisktky Dietlind Wolf, nech sa ľúbi!

3. Check out what design events will be going on in the Czech Republic in 2012, here.
Kalendár dizajnových udalostí v ČR na rok 2012, tu prosím.

Ďakujem magazínu Top Fashion za krátku anketu.