12/31/2010

Besos, London streetstyle via Spain


They appeared out of nowhere - giggling, loudly talking and almost dancing on the street. Like four girls on holidays (how very Sex in the city of them!), on a short trip from Spain, hola! I love their stylish hats (the red one is from Amsterdam and the brown one from a vintage shop in NYC) and the overall boho styling of the lady on the last picture. When we said goodbye, I unexpectedly got a warm hug and two kisses on my cheeks and off I went :-)
And that's what I am planning to do to you, my dears - a hug and two kisses on your cheeks and off you go into a happy, healthy, successful and beautiful New Year! See you there! :-)

Objavili sa nečakane - vysmiate, hlučné, takmer tancujúce po ulici. Ako štyri kamarátky na prázdninách (Sex v meste v živom prenose!), na krátkom výlete zo Španielska, hola! Milujem ich klobúky (ten červený je z Amsterdamu a hnedý z vintage obchodu v NYC) a celkový boho styling dámy na poslednej fotke. Keď sme sa lúčili, nečakane som dostala veľké objatie, dva bozky na líca a mohla som ísť ďalej :-)
A to isté idem teraz aplikovať na vás, milí moji - objatie a dva bozky na líca na cestu do šťastného, zdravého, úspešného a krásneho nového roka! Teším sa na vás! :-)

12/30/2010

Looking back over my shoulder


While I was shooting this in November, in one of the dressing rooms of the Nová Scéna theatre in Prague I found this old wooden hanger with a name scribbled on it. I can't read it properly, but it looks like an old fashioned handwriting to me. My imagination started running wild. Who was Marie and when and what was she doing at the theatre, and is she still living and breathing? And do I really want to know or rather make up my own stories? :-)

The thing I know for sure is that 2010 has been one hell of a year. One year ago with my guy we spent the last days of 2009 in the charming town of Český Krumlov. Reading a copy of the German Vogue (yup, that exists :-) I found the big horoscope for 2010 and read Pisces. Cutting things short, it said that no matter what I am to start doing in 2010, the stars will be on my side, I should just be more optimistic about it. No, it didn't say specifically anything about a blog and it also failed to mention all the wonderful people I am going to meet and all the wonderful people who will be reading my blog, writing comments, mails and just generally being amazingly supportive, full of love and the bestest (!) people ever. No, it didn't mention you guys, but I guess horoscopes can only know so much...
This year we will be spending New Years Eve at KrumLOVE again. On our way through Austria I will try to pick up a copy of the German Vogue (it has obviously raised its credit with me) with the horoscopes for 2011 :-) May your last days of this year be peaceful and inspiring while looking back and looking forward. Love,
Marika

Počas toho, ako som nedávno v novembri fotila toto, v jednej zo šatní Novej scény Národního divadla v Prahe som našla tento podpísaný starý drevený vešiak. Meno sa nedá dokonale prečítať, ale rukopis vyzerá šarmatne starosvetsky. Moja predstavivosť si začala samozrejme robiť svoje. Kto je asi tak tá Marie, kedy a čo robila v divadle, a je ešte vôbec nažive? A chcem to vôbec vedieť alebo si radšej vymyslím vlastné historky? :-)

Čo viem naisto, je, že rok 2010 bol najviac. Presne pred rokom sme s chlapom mojim trávili posledné dni roku 2009 v magickom Českom Krumlove. V nemeckom Vogue (áno, aj taký je :-) som si našla veľké horoskopy na rok 2010 a pustila sa do odkódovania toho pre Ryby. V zásade hovoril, že je jedno, do čoho sa v roku 2010 pustím, nemôže to skončiť zle, len troška optimizmu do toho rozbiehania. Nie, nehovoril nič špecificky o blogu, ani nespomínal všetkých úžasných ľudí, ktorých v novom roku stretnem, ani tých úžasných ľudí, ktorí budú čítať môj blog, písať komenty a správy a vo všeobecnosti budú úplne fantasticky podporujúci, plný lásky a citu pre krásno, proste najvác (ako hovoria v Nitre :-) Nie, horoskop vôbec nespomínal vás, drahí moji, ale horoskopy tiež nemôžu vedieť všetko, všakže.
Tento rok strávime Silvester zasa raz v KrumLOVE. Po ceste cez Rakúsko sa pokúsim zohnať nemecký Vogue (jednoznačne si u mňa týmto polepšil) s horoskopom na rok 2011 :-) Prajem vám inšpiratívne posledné dni roka, nech sa môžete pokojne obzrieť dozadu aj pozrieť dopredu. S láskou,
Marika

12/28/2010

Speaking of oversized scarves, London streetstyle

Bold and blue, London streetstyle via Sweden

 

Okay, now, I can't really decide what is it about this girl that I love the most... Hmmmm, let me see... Is it the huge bold blue scarf combined with the cute little black hat, or is it the overall play with the proportions? Or perhaps that her colours match her incredible blue eyes and short black hair? Or maybe her bright red lipstick? This is a tough one...
And when she told me she's from Sweden, that was a clear, unmistakable sign of course :-) I am booking my flight ticket and come a bit friendlier season and weather, that's where I am heading. Stockholm, baby!

Oukej, pri pohľade na túto slečnu sa neviem rozhodnúť čo je na nej to najúžasnejšie... Hmmmm, pozrime sa.... Žeby to bol jej velikánsky, krikľavo modrý šál spolu s malou čiernou čiapkou, alebo celkový cit pre hru s proporciami? Alebo to, že jej farbičky ladia s neuveriteľne modrými očami a krátkymi čiernymi vlasmi? Alebo žiarivo červený rúž? Čo by to len tak mohlo byť...
A keď mi ešte povedala, že je zo Švedska, bolo to jasné a neprehliadnuteľné znamenie, samozrejme :-) Bookujem letenku a hneď ako sa počasie začne troška priateľskejši správať, namierim si to do Štokholmu. Kotbullar, nekotbullar, idem!

Pozn.: toto je zároveň guest post pre mdls.cz

12/27/2010

Big yellow leather bag, London streetstyle


I am so thankfull this young man let himself to be photographed. I think he wasn't absolutely comfortable with it, but I love the result :-)

Som veľmi vďačná tomuto mladému mužovi, že sa nechal odfotiť. Počas fotenia som mala som pocit, že bol veľmi nesvoj, výsledok je však podľa mňa celkom presvedčivý :-)

12/23/2010

Have a Merry Knitted Christmas, London streetstyle


Wishing you a peaceful Christmas weekend, with lots of love, peaceful candlelight, some knitted Christmas gifts and a lovely time! :-)

Prajem vám krásny vianočný víkend, s kopou lásky, vôňou čečiny, vianočným tichom sviečok, štrikovanými darčekmi a pohodou najväčšou! :-)

12/22/2010

Girls on Portobello Road, London streetstyle


Yes, Londoners keep riding their bikes/going out in tiny dresses and light cardigans at night/smoking outside pubs with only a shirt on/sleeping with the radiator off/walking around in polo shirts/with flip flops barefoot(!) even in winter. While you are wrapped up like a sausage with only your nose peaking out for some fresh air, dressed in survival style (placing style very far behind the need to stay alive), waving at them with a camera, trying not to scare them away. More examples of the above mentioned still to come :-)
Until then you can check out mdls.cz, a portal covering the world of modeling and fashion, where I will be regularly guest blogging and posting street style photos, starting.... to-day! :-)

Áno, Londýnčania jazdia na svojich bicykloch/chodia na nočné žúrky v minišatoch a ľahkých svetríkoch/fajčia pred pubmi len v košeliach s vyhrnutými rukávmi/spia s vypnutými radiátormi/po uliciach chodia v krátkych rukávoch/a flip flopoch na bosých nohách(!) aj v zime. Kým vy ste zabalený ako snehuliak, len nos vám trčí, aby sa vám do pľúc troška kyslíka dostalo, oblečený ako do boja (štýl v tomto prípade ďaleko zaostáva za primárnou potrebou prežiť), mávate na nich foťákom a dúfate, že ich neodstrašíte. Viac príkladov tejto špecifickej odolnosti voči zime ešte len príde :-)
Zatiaľ si môžete mrknúť mdls.cz, český portál o modelingu a móde, kde budem ako hosťujúci bloger viac-menej pravidelne postovať fotky z ulice....od-té-raz! :-)

Authentic military style, London streetstyle via Germany


Parts of this gentleman's clothes are really authentic from (if I remember correctly) the German and the Dutch army. We had a little chat about his view on personal style and the urge not to blend in with the crowd. So, my question of the day is: if you like military (or any other if you like) style, would you go all the way to be authentic or are just a few details from Zara enough?

Kúsky oblečenia tohto pána sú naozaj autentické - ak si dobre pamätám, tak z nemeckej a holanskej armády. Chvíľu sme sa rozprávali o jeho pohľade na potrebu mať svoj osobný štýl, ktorý odlišuje od masy. A mne sa natíska otázka: ak sa vám páči military (alebo akýkoľvek iný, srdcu blízky) štýl, dali by ste ho naplno a do detailov autentický alebo stačí pár detailov zo Zary?

12/21/2010

Think warm thoughts, London streetstyle


She was lost in thought, music and a big furry hat when I knocked on her shoulder. Even though it is one of the most seen hats this winter, I can't get enough of it, so cute and classic winter :-)

Bola zahrabaná v myšlienkach, hudbe a veľkej chlpatej baranici, keď som jej poklepala po ramene. Aj keď je baranica asi najnosenejšia pokrývka hlavy túto sezónu, neprestane byť zaujímavá, klasika jedna zimná :-)

12/20/2010

Know your colours, London streetstyle


If the form and colour fits, there's no need for words.

Ak je forma aj farba dokonalá, niet čo dodať.

Tonbogirl on blog.idnes.cz


It's already blogger's Christmas for me :-) Thanks to Lenka for the interview (sorry, only in Czech) that you can find here and to the lovely Lucia for the photo. This is Lucia, her camera and the bird ring on her frozen fingers :-) and her blog.

Ja už mám blogerské Vianoce :-) Ďakujem Lenke za rozhovor, ktorý nájdete tu a milej Lucii za fotku k článku. Toto je Lucia, jej foťák a jej vtáčikový prsteň na zmrznutých prstoch :-) a jej blog.

12/17/2010

Back to the streets, London streetstyle


As I walked past this courtyard, the girl was sitting there, daydreaming or waiting for somebody in all her vintage beauty. Some of it from grandma, some of it from the many vintage shops around the East End. It was freezing like in Siberia, but London and its cold resistant lads and lassies warmed my heart :-) Have a wonderful pre-Christmas weekend!

Ako som prechádzala okolo tohto dvora, pohľadom som zachytila dievča ponorené do svojich myšlienok a v celej svojej vintage kráse. Niečo od starej mamy, niečo z mnohých vintage obchodov East Endu. Celý predĺžený víkend bola zima ako v Rusku, ale Londýn a jeho mrazuvzordní obyvatelia na mňa vyžarovali svoje tvorivé teplo :-) Prajem krásny predvianočný víkend!

Orange Fashion 2010: Jakub Polanka

 
 

Jakub Polanka's models were not walking, they seemed to be levitating above the ground, beautiful fairies wrapped in soft, flowing, absolutely simple but even more so sophisticated and seductive pieces of fabric (okay, just minutes before they walked out I saw them giggling and probably talking about their homework backstage) but his design transformed them all. Using mostly subtle colours and a very confident fuchsia, the models wore jewellery put together by Jakub himself.
His muse of the night was actress (Czech style icon and Pietro Filipi guest designer) Aňa Geislerová. Jakub is the first ever Czech designer to complete a post graduate program at the Institut Francais de la Mode in Paris, with working experience at Starck studio and Kookai lab - to name just a few. More about him and his wonderful work here

This was the last post from the Orange Fashion event. Thank you for your patience, hope you liked it. I thoroughly enjoyed the experience and I honestly wish and hope that in the future a wonderful event like this could be opening and accessible to more blogers and people who are genuinely interested in fashion and beauty as such. Cheers to that! :-)

Modelky Jakuba Polanku vyzerali, že sa vznášajú nad zemou - krásne víly zabalené v jemných, ľahunkých, dokonale jednoduchých a zároveň sofistikovaných, zvodných kúskoch látky. Prevažne nežné, tlmené farby s odvážnou fuksiou a šperky vytvorené samotným Jakubom.
Jeho múza večera bola herečka (česká ikona štýlu a aktuálne dizajnérka značky Pietro Filipi) Aňa Geislerová. Jakub je prvým českým dizajnérom, ktorý ukončil postgraduálne štúdium na Institut Francais de la Mode v Paríži, s pracovnými skúsenosťami v štúdiu Starck a Kookai lab. Viac o ňom a jeho práci tu.

Toto bol posledný post z Orange Fashion. Ďakujem za vašu trpezlivosť, dúfam, že sa vám páčilo. Ja som si skúsenosť užívala plnými dúškami a tíško si prajem a verím, že v budúcnosti sa takáto akcia na úrovni môže stať viac otvorená pre ďalších blogerov a ľudí, ktorých móda a krásno ako také úprimne bavia a zaujímajú. Cheers! :-)
 

12/16/2010

Orange Fashion 2010: Hana Převrátilová


An army of Joans of Arc wearing metal crowns was walking the catwalk during Hana Převrátilová's show. Clearly inspired by history, armor details and prosthetics (!), layering textile, leather and brass components, the final impression was a strong and united front. Crowns down.
Hana's muse of the night was moderator Vera Wisterová. Hana's a very experienced designer and stylist, being a part of many fashion collaborations. Her web should be launching hopefully very soon.

Celá armáda Johaniek z Arku s kovovými korunami pochodovala medzi divákmi počas prehliadky modelov Hany Převrátilovej. Historická inšpirácia, detaily ako z brnení a protéz (!), vrstvenie textilu, kože a mosadzných častí a konečný dojem bol silne jednotný. Koruna dole.
Haninou múza večera bola moderátorka Vera Wisterová. Hanka je skúsená návrhárka a štylistka, ktorá spolupracovala na viacerých módnych projektoch a kolaboráciách. Jej web by mal byť čoskoro spojazdnený.

12/14/2010

Orange Fashion 2010: Boris Hanečka

 

Mixing contemporary Japanese style, feminine silhouettes and masculine biker motives was Boris Hanečka's collection. Tough details that compliment the softness. Lots of neutrals with some screaming greens and reds. In my eyes, Boris is our own little genius of fashion. A very successful designer and stylist, he dresses a lot of Slovak well know faces and bodies :-)
His muse of the night was singer Zuzana Smatanová. Wish I could give you his web page, but haven't found one. If you happen to know it, please share it in the comments.

Mix súčasného japonského štýlu, ženských tvarov a mužských motorkárskych motívov - to bolo hlavným motívom kolekcie Borisa Hanečku. Drsné detaily paradoxne vyzvihujúce jemnosť a nežnosť modelov. Veľa, veľa telovej, púdrovej a kde-tu vyskakujúca zelená a červená. V mojich očiach je Boris náš malý módny génius. Veľmi úspešný návrhár a štylista oblieka mnohé známe slovenské tváre a telá :-)
Jeho múzou večera bola speváčka Zuzana Smatanová. Ani po dôkladnom hrabaní sa na nete som nevedela nájsť žiadny Borisov web. Ak o jeho existencii niečo viete, prosím podeľte sa v komenoch :-)

Orange Fashion 2010: Mária Štraneková


Orchid or Phalaenopsis is the name of the recent collection of Mária Štraneková (you could have seen the birth of one of the pieces here and see more pieces here). The very last ones, born under the sign of Phalaenopsis, were shown at the Orange Fashion show. Significantly, yet gently feminine, inspired by the exotic flower, soft, light fabrics combined with almost sharp lines, mixing matt and shiny materials. Cream, golden brown, nude and black. Orchid is one of my favorite flowers :-)
Mária's muse of the night was radio speaker and TV host Adela Banášová. The collection was accessorized with jewellery made by Renáta Ormandíková.
Mária Štraneková is the winner of Brilliance Fashion Talent 2009, with internships at London's Preen studio and Alexander McQueen. More about her and her brand Mayamay here.

Orchidea je názov kolekcie Márie Štranekovej (zrod jedného z modelov ste mohli sledovať tu a viaceré modely boli k videniu tu). Posledné modely, uzatvárajúce obdobie Phalaenopsis, mohli diváci vidieť na Orange Fashion. Výrazná, nežná ženskosť, inšpirácia exotickými líniami, mäkké, jemné látky v kombinácii s až s ostrými hranami, hra lesklých a matných materiálov. Smotanová biela, zlatohnedá, telová, čierna. Orchidea je jeden z mojich obľúbených kvetov :-)
Máriinou múzou večera bola moderátorka Adela Banášová. Modely boli doplnené šperkami od Renáty Ormandíkovej.
Mária Štraneková je víťazkou Brillance Fashion Talent 2009 a za sebou má stáže v Londýne v ateliéry značky Preen a u Alexandra McQueena. Viac o nej a jej značke Mayamay nájdete tu.

Orange Fashion 2010: Michaela Ľuptáková


Simple, clear and feminine lines. The colours of changing light during day and night - varying from the morning's slightly golden nude through the magenta and dark red of the dawn to the dark blue of the night. Michaela Ľuptáková is a very experinced designer and stylist at the same time. Her muse of the night was singer Mária Čírová (on the top picture the fourth from left). I like the sleek asymmetry, but I like it even more when combined with the kick-ass jewellery of Bety K. Majerníková. Michaela's web is supposed to be coming soon, here.

Jasné, čisté, ženské línie. Farby meniaceho sa svetla dňa a noci - od rannej telovo zlatej cez magentovú a karmínovo červenú zapdajúceho slnka až po nočnú čierno-modrú... Michaela Ľuptáková je skúsená módna návrhárka a štylistka v jednom. Jej múza večera bola speváčka Mária Čírová (na prvej fotke štvrtá zľava. Ehm, a ten rozmazaný fľak nad hlavou modelky naľavo je ruka Borisa Hanečku prichytená v akcii :-) Elegantnú asymetrickú líniu naozaj môžem, a ten pravý "náboj" má pre mňa naozaj v kombinácii so šperkami Bety K. Majerníkovej. Michaelin web má byť čoskoro spustený, tu.

Orange Fashion 2010: Martin Hrča


Still a student of fashion design (right now in Prague) Martin Hrča showed his collection of dreams. In the colours of white, nude, black and silver, made from natural and luxurious materials. Light, flowing, soft and dreamy. Makes you want to touch them, wrap yourself in the materials and dream you dreams (I 'd like to have my winter sleep in that beautiful dress with the pillow, please!) His muse of the night was actress Mirka Partlová.
Martin is the winner of the Brillance Fashion Talent 2008 and took part at this years Prague Fashion Weekend. More about him and his work here.

Martin Hrča je ešte stále študentom módneho návrhárstva (momentálne na ročnej stáži v pražskom ateliéry u Liběny Rochovej) a na Orange Fashion predviedol svoju kolekciu Snívanie. Aktuálne sa sníva v modeloch v odtieňoch bielej, béžovej, čiernej, telovej a striebornej, z luxusných prírodných materiálov v kontraste so syntetickými. Jemnučné, ľahké, nadýchané, mäkké a zasnené. Chcete sa ich dotknúť, zamotať sa a stratiť sa v nich (minimálne svoj zimný spánok by som rada prespala v tých nádherných šatách s vankúšom, áno!) Martinova múza večera bola herečka Mirka Partlová.
Martin je víťazom súťaze Brillance Fashion Talent 2008 a tento rok sa zúčastnil Prague Fashion Weekendu. Viac o ňom a jeho talente nájdete tu.


Martin bol zároveň návrhárom, ktorý si v rámci spolupráce Orange Fashion a portálu sashe.sk vybral na portáli šperky z dielne Lubi_Hany, ktoré dotvárali jeho modely. Tie, spolu s ďaľším výrobcom, Kristinou Lici, dostali prezentačný priestor počas celej akcie (viď foto). Týmto ďakujem Saške zo sashe.sk za príjemný pokec počas večera :-)