8/25/2014

People and living for EVA magazine: Saša & Juraj


Pictures from a recent, very well spent morning at Saša & Juraj's (of course you know their project, sashe.sk) dream house. Because they kept dreaming about their own house with a little garden for so long, that it had no choice but to come true. The old house used to be a school once, and went through a few reconstructions through the years, the last one (as done by the very talented toito architects) finished just a day before Saša came back from the hospital with baby Šimon. The rest of the pictures and some very inspirational and fun words from the owners, right now in EVA magazine.

Fotky z nedávneho, veľmi plodného rána u Saši a Juraja (ich spoločný úspešný projekt, sashe.sk, určite poznáte) v ich snovom domčeku. Pretože o bývaní vo svojom dome s históriou a malou záhradou snívali tak dlho, že tomu snu nezostalo nič iné, len sa splniť. Ich nový domov bol býval kedysi školou a počas cca 150 rokov prešiel mnohými rekonštrukciami, tá posledná (vedená talentovanými toito architektmi) skončila len deň predtým ako sa Saša vrátila z nemocnice s novým členom rodiny, Šimonom. Viac fotiek a rozhovor so super tipmi majiteľov nájdete práve teraz v časopise EVA.Big windows into the garden equals lots of light in the house equals love.
Veľké okná do záhrady rovná sa veľa svetla v byte rovná sa láska.


And I thought we had a big library....
A ja som si myslela, že my máme veľkú knižnicu...


Peace and quiet. A house for Šimon.
Pokoj a ticho. Dom pre Šimona.

8/24/2014

Prêt-à-click

 

Newly opened, Pán Medvedík (Mr. Bear) is a cute kids store with carefully selected toys, clothes and accessories - local and international, and all for the kids. Including a second-hand corner (and interior details by designer Misha Chmeličkova). Find them on Grösslingova street in Bratislava or on Facebook here.
Plus a few more highly clickable links for you:

Čerstvo otvorený Pán Medvedík je milý detský obchod s citlivo vybranými hračkami, oblečením a doplnkami miestnych aj zahraničných značiek, a všetko pre deti samozrejme. Vrátane kútika so second hand oblečením (z druhej labky), a interiérom od dizajnérky Mishy Chmeličkovej. Pána Medvedíka nájdete na Grösslingovej ulici v Bratislave alebo na Facebooku tu aha.
Plus ďalšie prudko klikateľné linky pre vás:

1. The iconic Cvernovka builduing is looking for a little bit of your help - to publish a book about the history, present times, activities and people of the unique Bratislava landmark. You can pre-pay your copy and help them publish it, here.
Ikonická budova Cvernovky potrebuje aj vašu pomoc - s vydaním knihy o histórii, súčasnosti, aktivitác ha ľuďoch tohto bratislavského unikátu. Príspevkom si predplácate knižku, ktorá má vyjsť koncom roka - tu nájdete k tomu všetky informácie.

2. Just came across this beautiful online shop from London, with tons of useful stuff to perfect you home/office/life. Sooooo pretty.
Nedávno som narazila na tento londýnsky shop, teda jeho online verziu, s kopou užitočných, a najmä kársnych vecí pre domov/office/život. Dovi.

3. And one more beautiful page to look at, to make you feel better about the world: the photography of Nora and Jakub.
A ešte jedna krásna fotografická stránka pre radosť: vnímanie sveta citlivým okom Nory a Jakuba. Pookriala som.

8/21/2014

Love & Hope, Bratislava


Two anchors representing Love and Hope. Two people. Love & hope in these crazy times.

Dve kotvy symbolizujúce lásku a nádej. Dvaja ľudia. Láska & nádej v týchto šialených časoch.


8/18/2014

Petrit, Bratislava


I haven't really noticed the shorts & blazer trend in Bratislava. Until Petrit came along. Coming from  Kosovo, he was on a study trip, with his subject of studies being naive art. So this is the traveler's version of shorts & blazer: with backpack and a samurai bun.

Trend šortky & sako sa mi zatiaľ v Bratislave zachytiť nepodaril. Až kým som nestretla Petrita z Kosova. Na študijnej ceste za insitným umením. Doplnené o batoh a samurajský uzol vo vlasoch, toť cestovateľská verzia šortiek a saka.

8/17/2014

Prêt-à-click 

The magical world Krása vesmírna of Renáta Ormandíková has recently moved to a new space and address. You can find it now on Panská street. Or on its page or Facebook page. And here some more new Slovak shops and one bonus:

Magický svet Renáty Ormandíkovej pod názvom Krása vesmírna sa nedávno presťahoval na nové miesto a adresu v Bratislave. Nájdete ho na Panskej ulici. Alebo na nete aj na Facebooku, aha. A k tomu tentokrát samé slovenské, prudko klikateľné linky na obchody a jeden bonus:

1. There is also a funky new (mainly) vinyl shop called "etc.", find them on Facebook, here.
Nová je tiež funky malá predajňa (najmä) platní s názvom "etc.", nájdete ju na Facebooku, tu aha.

2. Fancy some true vintage fashion pieces? Vintage Rich Bitch, will sort you out, yo!
Máte zálusk na ozajstné, úchvatné vintage módne kúsky? Hľadajte ich u Vintage Rich Bitch, yo!

3. Design pieces from eras gone by - buy them online at "bolo", here.
Dizajnové kúsky z dôb minulých môžete online kúpiť u "bolo", tu aha.

Blogger bonus: She's not new on the blogger scene, but I just re-discovered her blog, like the imagery, meet Bonnie&Clyde.
Blogerský bonus: Na blogerskej scéne, nie je nováčikom, ja som znovaobjavila jej štýl a obrázky a baví ma to. Tu aha blog Bonnie&Clyde.


8/10/2014

Corsica roadtrip: Sardinia


The last part of our Corsica roadtrip was Sardinia. Yeah, it sounds strange, but we really just had a few days taste of the island, so Sardinians will forgive us for this barbarism. 
Sardinia seemed more mellow and less dramatic than Corsica, but equally visually pleasing. Residenza Capriccioli was one of the friendliest, relaxed places we stayed at during our trip.

Posledná časť nášho korzického roadtripu bola Sardínia. Znie to čudne, ale keďže pár dní na Sardínii bolo naozaj len takým nakusnutím ostrova, Sardínčania prepáčia toľké barbarstvo. 
Ostrov nám prišiel viac relaxačný a menej dramatický ako Korzika (ale to sa nám pokojne mohlo iba zdať), ale vizuálne vďačný bol rovnako. Residenza Capriccioli bola jedno z najpohodovejších, najpriateľskejších miest, na ktorých sme počas cesty prespávali.

After staying at the quite posh Costa Smeralda we traveled the north coast of Sardinia to Alghero.
Po pár dňoch na posh Costa Smeralda sme sa vydali po severnom pobreží až do Alghero.


Yup, reflecting surfaces again. By the way, love the comments to the previous post about your photographic guilty pleasures while traveling. Glad I am not alone!

A sú tu zas, zrkadlové plochy. Ozaj, ďakujem za super komentáre k predošlému postu, týkajúce sa fotografických úchyliek na cestách - som rada, že nie som sama!

Last night in Alghero. Good night and good luck and maybe see you again! 
Posledná noc v Alghero. Ďakujeme, bolo krásne, zasa raz nabudúce.