3/30/2012

Spring layering, Bratislava streetstyle


 


A nice example of springtime layering and colours - the boots with the flowing skirt (love the lenght!), the short jacket with a big, soft scarf, plus another layer peeking out. Yup, this just about solves my annual springtime dilemma of combining light, spring stuff with pieces that still keep me warm :-)

Pekný príklad jarného vrstvenia a farieb - čižmy s jemnou látkou sukne (nová dĺžka!), krátka bundička s veľkým, mäkkým šálom, a vykúkajúca tretia vrstva. Tak, a moja každojarná dilema kombinovania už jarných a ešte teplejších kúskov vyriešená! :-)

3/29/2012

Vintage streetstyle, round 3: Emília


The picture of her mum, Emília, sent by Patrícia S.: "In her youth, mum was know for her high hairdos that were so popular back then and until this day we don't understand how she achieved them. She says when she put her hair up in the morning, it lasted the whole day through and she didn't need to fix it through  the day. Unfortunately neither me of my sister inherited her thick hair... The picture is one of many where she is in full gear, on a trip to Prag, in 1965."

Fotku svojej mamy Emílie poslala Patrícia S.: "Mama bola za mlada známa svojimi vysokými účesmi, ktoré vtedy fičali a doteraz nechápeme, ako sa jej ho darilo robit. Tvrdí, že keď si ho ráno urobila, držal jej celý deň a nemusela na ňom nič opravovať. Škoda, že sme ani ja ani sestra nezdedili jej husté vlasy... Fotka je jedna z mnohých, kde je v plnej paráde na výlete v Prahe, rok 1965."

3/27/2012

Boheme en market, Bratislava streetstyle


Love the structured black leather with military green with blue jeans with gold COS pendant. And the short hair. And her blog here.

Na Dobrom trhu som "kúpila" kombináciu čiernej štrukturovanej kože s vojenskou zelenou, modrými džínsami, geometrickým COS náhrdelníkom. A krátke vlasy. A jej blog, tu aha.

Vintage streetstyle, round 3: Alžbeta


This wonderful picture sent by Betka H.: "On it is my grandma Alžbeta (first on the right), recording songs for the Slovak Radio in the 70's. As a former opera singer, a teacher and director of the Arts school in Bratislava, her closet mostly consisted of elegant pieces that were made by her sister or herself - they inherited the craft of sewing from their father, who was a tailor. I am lucky that many pieces from her closet were well kept and since I keep the family tradition of adjusting clothes alive, some of them are now my favorite pieces."

Nádhernú fotku poslala Betka H.: "Moja babka Alžbeta (na fotke prvá sprava) na fotke zo 70tych rokov, práve nahráva piesne pre Slovenský rozhlas. Ako bývalá operná speváčka, profesorka spevu a neskôr aj riaditeľka vtedajšej Ľudovej školy umenia v Bratislave, bol jej šatník vždy plný elegantných spoločenských kúskov, ktorých autorkou bola zväčša jej sestra, prípadne ona sama - zručné boli v tomto smere po ich otcovi, ktorý bol krajčír.
Mám to šťastie, že veľa kúskov z jej šatníka ostalo zachovalých a keďže pokračujem v rodinnej tradícii šitia, po úpravách patria niektoré z nich k mojim obľúbeným veciam."

3/25/2012

In the detail: denim and flowers


Prêt-à-click


Just had a very lovely, sunny Saturday at Dobrý trh on Panenská street. All hats down and thumbs up to the organizers for creating a space and atmosphere that's been missing in Bratislava for a long time.
Včera sme mali preveľmi príjemnú, slnečnú sobotu na Dobrom trhu na Panenskej. Všetky klobúky dole a palce hore pre organizátorov za to, že vytvorili priestor a atmosféru, ktorá tu dlho chýbala.

1. Moreover, it looks like Dobrý trh will turn into a new tradition (yay!), for futher dates click here.
Vyzerá to, že z Dobrého trhu sa stane nová tradícia (hurá!) Pre ďalšie tohtoročné termíny klik sem.

2. Love this Slovak photo blog of Katta, specially her series capturing mothers around her.
Tento slovenský fotoblog Katty mi prirástol k srdcu, špeciálne fotky krásne zachytávajúce matky okolo seba.

3. All right, can I have all of this new retro furniture please? Wonderfully restored, Czech made, love it! Have a lovely Sunday!
Oukej, pekne poprosím celú zbierku týchto novoretro kúskov nábytku. Krásne zreštaurované, Czech made, slintám :-) A prajem ešte krásnu nedeľu!

3/23/2012

Bicycle stories: Olja (before)


I caught up with photographer Olja right before she was taking her bike to Modrofúz, to be pimped (that's why the "before" in the title of this post), so I am already looking forward to the "after" post. Olja bought her bike two years ago, from a third hand and uses it daily to push her daugher Lota to kindergarten in the morning and to move around town. As you can see, the girls love their dots (those sunglasses!) and shiny shoes and riding their bike and scooter together. More about Olja and her work for example here. Oh, and today is Olja's birthday, so all together now: Happy Birthday to youuu...

S fotografkou Oljou sme sa stretli krátko predtým ako sa chystala zveriť svojho tátoša do rúk Modrofúzovi (preto to "before" v titulku postu), a ja sa už teším na "after" post. Olja kúpila bicykel pred dvomi rokmi a z tretej ruky. Denne na ňom ráno odtlačí dcéru Lotu do škôlky a potom na ňom jazdí po meste. Ako vidíte, baby sú jednoznačne na bodky (tie okuliare!), zladené lakovky a spoločné výjazdy na bicykli a kolobežke. Viac o Olji a jej fotografiách nájdete napríklad tu. A ozaj, dnes má Olja narodeniny, tak všetci spolu: Happy Birthday to youuuu...

3/22/2012

Love Stuff: Old stuff


One of my favorite Saturday's things to do is to brows around antique and flea markets, hunting for treasures. As much as I love the stuff, I just hate the haggling about the prize.... I am no good at it, they would sell me on a Turkish market in no time. And for pretty cheap. And you know what? I think the sellers can smell it from far away, they just look at me and know I am no heartless, tough dealer.
Once, while buying the vase on the right, at Vienna's Naschmarkt, I was soooo prepared to haggle, to make it look like I don't really care about the vase, that I didn't fall in love with its retro design and I could just walk away from it and they will be running after me and gladly accept my 3 Euros... until the seller pushed his little daughter in front of me, encouraging her "sweetie, now you go and try sell it to this lovely lady". Bastard (excuse my French), I was lost at that moment, happily paying the little girl the full prize. Oh well, at least she looked happy and proud :-)
On the picture a few treasures: the big old suitcase traveled with my uncle as he was studying at a Marine Academy in Odessa, the picture frame and set of yellow-gold cups is from Červený Kameň antique's market, the vase in the middle inherited by my dear grandma, the vase on the right from Vienna's Naschmarkt.
The dates of this year's markets at Červený Kameň here.

Medzi moje obľúbené sobotné činnosti patrí potuľovanie sa po burzách starožitností a blšákoch, a lovenie pokladov. Jediné, čo mi zážitok znepríjemňuje, je dohadovanie sa o cene... a najmä mi to teda moc nejde, na tureckom bazári by ma veľmi rýchlo predali, a za lacno. Najhoršie však je, že mám pocit, že to tí predajcovia na mne už zďaleka cítia, hodia vytrénovaným očkom jeden pohľad a je im jasné, že pred nimi nestojí tvrdý vyjednávač o cenu. Raz, keď som na viedenskom Naschmarkte kupovala tú vázu vpravo, som si povedala, že to musím dať, nahodím výraz pokerového hráča, budem sa tváriť, že mi to je vlastne úplne jedno, že som sa vôôôôbec nezaľúbila do retro dizajnu vázy a že môžem len tak odkráčať a oni budú bežať za mnou a radostne prijmú moje 3 Eurá.... až kým mi šikovný predajca nepodsunul rovno pred nos svoju malú dcéru s povzbudením "zlatko, vyskúšaj si to, predaj túto vázu tej milej tete". Bastard (pardón), v tej chvíli som bola stratená, malej slečne som vyplatila celú požadovanú sumu a odkráčala z vázou. No čo, aspoň ona vyzerala šťastná a hrdá na seba :-)
Na obrázku pár pokladov: veľký lodný kufor cestoval s mojím strýkom, keď študoval námornícku školu v Odese, rám a žlto-zlaté šálky a podšálky sú z burzy starožitností na Červenom Kameni, hlinená váza uprostred zdedená po drahej nagymame, napravo už spomínaná váza z Viedne.
Ozaj, ohtoročné termíny burzy na Červenom Kameni nájdete tu.

3/21/2012

Bicycle stories: Tatiana


First Bicycle story of this year, shot during the amazingly beautiful last weekend in Bratislava. I am glad we kicked it off with Tatiana, a young journalist, because I just love using the words smart and stylish in one sentence :-) Fun facts: everything on the picture is second hand: the bike (found on the internet, needed a little fixing), the trench, the bag, the scarf, the dress, yes, even those cute Oxfords (love the combination with the hot pink socks)! Have a wonderful beginning of Spring!

Prvá Bicycle story tohto roka, fotená počas posledného prenádherného víkendu v Bratislave. Teším sa, že začíname práve Tatianou, mladou novinárkou, rada používam slová inteligentná a štýlová v jednej vete :-) Apropó, všetko na fotkách je zo sekáčov: bicykel (nájdený na internete, potreboval troška opraviť), trenčkot, taška, šatka, šaty, a áno, aj tie prekrásne oxfordky (v megakombinácii s ostrou ružovou)! Prajem vám krásny začiatok jari!


 

 


3/19/2012

Prêt-à-click


Take a look inside of an old closet door in our apartment, the previous owner lady left us such a visual heritage. The way the apartment looks right now, you don't want to see, but I will keep you informed. So far the reconstruction is getting a bit complicated (oh, who am I kidding, it is just insane!), very conveniently right in the middle of a crazy working time, so it was unfortunately this blog that was left behind the last few days, together with my free time, sleep and life energy :-( I am sorry for that, dears, as a little compensation this week I will bring you two fresh Bicycle stories with two stylish and smart girls. There you go :-) And now a few discovered links:

Detail zvnútra dverí starej skrine z nášho bytu pred rekonštrukciou, takúto nástenku slávy nám predošlá pani majiteľka zanechala. Momentálny stav bytu nechcite vidieť, ale keďže sa nám proces troška komplikuje (inými slovami je to úplne na hlavu a do plaču), navyše uprostred náročného pracovného obdobia, posledné dni si nedostatok času, spánku a životnej energie odniesol blog :-( Mrzí ma to, ako kompenzáciu tento týždeň ponúknem až dve svieže jarné Bicycle stories, obidve so štýlovými, šikovnými ženami. Tak. A teraz zopár objavených linkov:

1. All about interior design right now, love these exchangable furniture legs! Made in Sweden.
Keďže sa môj svet točí okolo interiérov, tieto vymeniteľné nábytkové nožičky ma dostali! Made in Sweden.

2. Before the fresh new Bicycle stories, go through some pretty people on pretty bikes from all around the world.
Pred čerstvými Bicycle stories vám ponúkam na pozeranie pekných ľudí na pekných bicykloch z celého sveta.

3. Three in one. Sylvia, Silva, Ľubica, three Slovak designers under one internet roof. Lovely pieces!
Tri v jednom. Sylvia, Silva, Ľubica, tri slovenské dizajnérky pod jednou internetovou strechou. Skvelé kúsky a nápady!

Bonus: This is how I feel right now, thank you for your patience and support.
Aj takto sa momentálne cítim, ďakujem za vašu trpezlivosť a priazeň.

3/13/2012

Traveling sandalsSo one day while in Tel Aviv I took a walk around the old town of Jaffa, exploring the neighborhood, envying the antique goods at the local market (my luggage was waaaay overstuffed already), and continuously overdosing on the local frozen yogurt, when I bumped into this crammed little shoe workshop with the old shoe maker and his wife running it. I officially have a soft spot for local workshops and old masters of crafts, AND they had the exact kind of simple sandals from soft leather, that I was looking for, I couldn't resist :-) So while he was picking the right size and adjusting it straight on my feet, we talked and talked - about him having a local shoe factory just down the street, making shoes and accessories for movies and the Israeli Opera, about Baťa, about big factories taking over the handmade work, and about how he decided to retire to having a small workshop for local customers and the occasional tourists.
As a result, I walked away with a pair of (I believe) undestroyable traveling sandals. Can't wait for the summer to put them on and see where they will lead me :-) And if you happen to drop by the old little workshop, stop by to say Hello!

Jeden deň počas pobytu v Tel Avive som sa vybrala na prechádzku po starom meste Jaffa, preliezala miestne uličky, ticho závidela bohatý výber starožitností na blšáku (môj kufor bol už dávno nezbaliteľný) a vytrvalo sa predávkovávala mrazeným jogurtom, pričom som narazila aj na malú, po strop napratanú obuvnícku dielňu, so starým pánom obuvníkom a jeho manželkou. Oficiálne priznávam slabosť pre miestne dielničky a starých pánov majstrov, ktorí navyše majú PRESNE také jednoduché, mäkké kožené sandále, aké som vždy chcela... a tak som neodolala. A kým mi on vyberal správny typ, veľkosť, a ručne ich upravoval na moju nohu, porozprávali sme si o jeho svete. O obuvníckej fabrike, ktorú mal aha ho tu, poniže na ulici, o topánkach a kožených doplnky do filmov a na javisko Izraelskej opery, o Baťovi, o veľkých fabrikách preberajúcich prácu malých remeselníkov, a o tom ako sa na staré kolená rozhodol pre malú, "zašmudlanú" (lepšie slovo nepoznám na popis stavu :-)) dielňu pre miestnych zákazníkov a príležitostných turistov. 
Okrem zážitku som si odniesla (verím, že na dlhú dobu) nezničiteľné cestovateľské sandále. A už sa neviem dočkať leta, ako si ich obujem a nechám sa nimi viesť, kam sa im zachce :-) A vy ak budete mať náhodou cestu okolo malej dielne v Jaffe, zamávajte!3/11/2012

Love Stuff: The sandals


Sometimes the simplest, most basic, good quality things are the hardest to find. Like good fitting jeans, the perfect shade of lipstick, or love, for that matter.... Anyway, that's why I had to find my new favorite leather sandals unexpectedly in a totally different country (no, I did not wear them yet, and nevertheless they are already my favorite. Don't tell me it never happens to you :-). Will tell you their story and show you the magic place tomorrow. Have a good start of the week!

Niekedy sa tie najobyčajnejšie, najzákladnejšie veci dobrej kvality hľadajú a nachádzajú najťažšie. Ako dobre padnúce džínsy, správny odtieň rúžu, alebo láska, keď už sme pri tom... Každopádne moje nové, obľúbené kožené sandále som tak musela nájsť úplne nečakane v inej krajine (nie, ešte som ich nenosila celé jedno leto a aj napriek tomu sú už moje obľúbené. Nehovorte mi, že vám sa to nestáva :-). Zajtra vám dopoviem ich príbeh a ukážem čarovné miesto pôvodu. Pekný začiatok týždňa!

Vintage streetstyle, round 3: Soňa's fur hat


This picture was sent by Zuzana F., on it is her mum's friend Soňa wearing a fur hat. No more details (I guess it was taken at the beginning of the 80's, my mum used to wear similar get ups :-), fur hats and embroidered vests), no big story, but I love the picture, it looks like a still from an old Slovak film, dark and mysterious with a beautiful woman and folklore details.

Fotku poslala Zuzana F., je na nej Soňa, kamarátka jej mamy, v baranici. Neviem rok (tipujem skoré 80's, moja mamina občas nosila podobný štýl :-), baranica a vyšívaná vesta), ani žiadny príbeh fotky, ale fotka sa mi preveľmi páči, vyzerá ako záber zo starého slovenského filmu: tmavý, tajomný, s krásnou ženou a folklórnymi detailami.

3/09/2012

Prêt-à-click


1. "The secret to happiness is low expectations" (Barry Schwartz) Funnily, this quote from a TED talk seems to be matching this funny elevator painting I recently found, haha :-) More great quotes from the new quotes pages by TED.
"Tajomstvo šťastia je mať nízke očakávania." (Barry Schwartz) Čistou náhodou sa tento citát z jedného TED talku celkom hodí k maľbe na výťahu, na ktorú somedávno natrafila, haha :-) Viac skvelých TED citátov na novospustenej podstránke tu.

2. Just discovered PONK, a little company rescuing, restoring and redesigning furniture. I just want to visit them, like right now!
Práve som objavila PONK, malú firmu, ktorá zachraňuje, reštauruje a redizajnuje starý nábytok. A mám chuť sa k nim vydať na návštevu, ale okamžite!

3. Also just discovered the lovely (also fashion) pictures of photographer Bára Prášilová. Enjoy!
Tiež môj čersvý objav: (aj fashion) fotografie Báry Prášilovej, nech sa ľúbi!

Note: So let's make this weekend about love - for old furniture, photography, good talks, and love for the place you live and love. Please, go and vote, it is improtant! And have a lovely weekend! :-)
Poznámka: Tak, a tento víkend bude o láske: k vtipným citátom a inšpiratívnym ľuďom, k starému nábytku, k fotografii, a k miestu, kde žijeme a ľúbime (sa). Túto sobotu sa volí, pridajte sa, je to dôležité! Pekný víkend prajem! :-)

3/08/2012

Marni at H&M


Wishing you a very patterned spring and summer from the Marni at H&M presentation! While crazy pattern mixing is an art I am only about to master (yeah, I wish! :-), I love the fact that there are many silk pieces in the collection, which is quite refreshing. Just saw my red headed friend Katarína try on a few pieces and all the colours look fantastic on red heads (also see picture below), hmmm... The collection hit the shops just-about-right-now, cheers to that!

Prajem veľmi vzorovanú jar-leto z Marni at H&M prezentácie! Šialené mixovanie vzorov je umenie, ktoré sa len učím zvládať (haha :-), zatiaľ sa teším z faktu, že v kolekcii je mnoho hodvábnych kusov, čo je veľmi osviežujúce. A pridávam čerstvý dojem z dnešného večera v Bratislave: všetky farby kolekcie nenormálne seknú červenovláskam (viď aj obrázok nižšie), hmmm....  Kolekcia sa dostáva do obchodov práve teeee-raz, na zdravie!


3/07/2012

Misha and her Planet 220 


Welcome to Planet 220, the design galaxy of Misha Chmeličkova. Honestly, I have been wanting to photograph Misha for some time now and an occasion finally rose: her exhibiton (called Welcome to Planet 220, opening today, here). Misha is a graphic designer, illustrator and VJ, which I think is nicely reflected in her style as well: just love her simple, clean, but very graphic and playful pieces. And I love her funky work, specially the part with creating 3D space on walls - with the help of a tape and scissors. More about her and her work here, and you're welcome to Planet exhibition till the 8th of April! :-)

Vitajte na Planéte 220, v galaxii dizajnu Mishy Chmeličkovej. Mishu som už nejakú chvíľu chcela fotiť a teraz sa našla pekná príležitosť: jej výstava s názvom Vitajte na Planéte 220, ktorá má dnes vernisáž, aha. Misha je grafická dizajnérka, ilustrátorka a VJka, čo sa odráža aj na jej štýle: veľmi sa mi páčia jej jednoduché, čisté, ale hravo grafické kúsky, ako aj jej práca, najmä vyčarovenie 3D priestorov na stenách, ktoré vzniká pomocou lepiacej pásky a nožníc. Nech sa ľúbi viac o nej a jej práci, a týmto pozývame na Planétu vernisáž! :-)