2/23/2015

1 shirt, 13 women: Elisé


Elisé. As a visual artist she uses white canvas as a background for creating her colourful pieces, as a model, she herself is a white canvas for fashion and displaying emotions. So we met at a simple white studio and had a simple white session with a simple white shirt. Simple as that.

Elisé. Ako výtvarníčka používa biele plátno ako základ svojich farebných obrazov a grafík, ako modelka, je sama bielym plátnom pre módu a emócie. Tak sme sa stretli v čistom bielom štúdio a mali čisto bielu chvíľku s čisto bielou košeľou. Tak jednoducho.


2/22/2015

Prêt-à-click
A look back at the F&F spring/summer presentation, well, because spring/summer is coming! Hopefully. I'll just ignore those little snowflakes I see on the weather forecast charts... Anyway, at F&F I am looking forward lots of whites, nudes, beige, with a touch of black... kind of city safari style. Speaking of the british F&F label, here some highly clickable british links for you:
Pohľad späť na prezentáciu kolekcie F&F jar/leto, ale vlastne zároveň aj pohľad (dúfam, že iba pár týždňov) vpred, lebo jar/leto je už dúfam za dverami. Tie malé ikonky snehových vločiek v predpovedi počasia odignorujem a idem sa tešiť z ľahšieho kroku a materiálov. V F&F to bude veľa bielej, pieskovej, troška čiernej, lietajúce materiály a vzdušné strihy... tak troška mestské safari.
A keď už sme pri britskej značke, tu aj pár prudko klikateľných, akožebritských linkov:

1. In case you're in London now, don't miss the chance to have a look at the International Fashion Showcase. Slovakia is not participating this year, but the Czech installation looks amazing. All infos here.
Ak ste práve v Londýne, nenechajte si ujsť šancu pozrieť si mladých dizajnérov vrámic International Fashion Showcase. Slovensko sa tento rok nezúčastnilo, ale česká inštalácia vyzerá super. Všetky informácie nájdete tu.

2. In case you are not in London now, here you can watch the catwalks live. Until Tuesday.
Ak ste práve kdekoľvek inde ako v Londýne, tu môžete vidieť live prenos z prehliadok LFW. Až do utorka.

3. In case you are from (for example) London, coming to Bratislava, here a fresh new, nicely illustrated guide to the hip places to eat, drink, shop, watch, hang out. Available at tourist and information offices.
Ak ste (napríklad) z Londýna, a prichádzate do Bratislavy, pozrite tohto čerstvého, veselo ilustrovaného sprievodcu miestami, kde by ste mali ísť jesť, piť, nakupovať, prechádzať sa, pozerať sa, byť. K dostaniu v turistických informačných centrách.

Bonus (only in Slovak): vo februári som bola pozvaná do talk show Flóóór, a napriek nervozite (hneď vedľa sedel skvelý Robo Roth a spievali Bloom) som si to nakoniec celkom užila. Ak máte čas a chuť, záznam si môžete pozrieť tu. Ďakujem Michaelovi za pozvanie!

2/20/2015

Domi, Bratislava


A look back at snowy Bratislava and Šafko square where I met Domi (you have also seen her here) and her wonderful neutrals outfit with a pop of red (the trousers are men's from a second hand and altered... I so wish I could do that). Love the mix of structures (see the detail), you can instantly see the warm, high quality of materials. And the peaking out of the white shirt, very in theme with the white shirt posts right now...

Spomienka na zasneženú Bratislavu a Šafko, kde som stretla Domi (videli ste ju aj tu) v krásne prírodných odtieňoch s červeným detailom (nohavice sú pôvodne pánske, zo sekáča a prešité... chcela by som mať tú šikovnosť v rukách, ech). Veľmi ma baví mix látok a štruktúr pri sebe (v detaile nižšie), hneď vidno kvalitu materiálu. A tematicky vykúkajúci kúsok bielej košele...


2/18/2015

1 shirt, 13 women: Terézia Mia


She puts on her make-up, does her hair, puts on her costume, sparkles, lace, glitters and all that's jiggle. Covers herself in a white shirt and walks to the stage. To dance, to smile, playfully flirt, to entertain, and then suddenly disappear through the same corridor... Only to later appear in someone's dream. TeréziaMIA. The wonderful burlesque performer Miss Cool Cat from Prague.

Dá si make-up, prehrabne vlasy, zapne kostým, čipku, trblietky, triasne, všetko čo sa leskne. Zahalí sa do veľkej bielej košele a chodbami sa prešmykne na scénu. Aby zatancovala, žmurkla, lascívne pohodila ramenom, zabavila, a chodbami opäť zmizla... A neskôr v noci sa objavila v niekoho sne. TeréziaMIA. Krásna burleskná tanečnica Miss Cool Cat z Prahy.

 Thanks to the Prague National Theater's New Stage for allowing to photograph in their dressing rooms.
Ďakujeme Novej Scéne Národního Divadla v Prahe za poskytnutie priestoru.

2/15/2015

Kristina, Bratislava


Kristina is a very special, stylish lady, born in Germany, living and working in Bratislava while traveling the world. She was one of the women, who by donating their fashion pieces, contributed to the very successful Pop-Up Bazaar in Kapsula last autumn. She is also a fan and supporter of Slovak fashion design (here wearing a Zlatica Hujbertová top).
So while I was stopping by at her place for a quick moment, I couldn't resist taking her picture. And it might not be the last time you'll see her on this blog :-)

Kristina je vzácna, šarmantná dáma, narodená v Nemecku, žijúca a pracujúca v Bratislave, odkiaľ cestuje po celom svete. Je jednou z žien, ktoré minulú jeseň darovaním svojich módnych kúskov prispeli k úspechu Pop-up bazáru Móda pomáha v Kapsuli. Je tiež fanúšikom slovenských dizajnérov (tu má na sebe napríklad top od Zlatice Hujbert). 
Keď som sa nedávno zastavila u nej, nevedela som odolať možnosti ju odfotiť. A je pravdepodobné, že ju na tomto blogu ešte v budúcnosti uvidíte :-)

2/12/2015

1 shirt, 13 women: Darina


Did you ever realize that a white shirt is like whiskey? Or olives? Or sushi/artichokes/anchovies/place here your own food you had to learn to love with time.
Yeah, that sounds strange, but consider this: it is very rarely worn casually or stylishly by youngsters, teenagers, or almost grown ups, because it often makes them feel festive and uptight and they only wear it to special occasions. Just realized that I used to feel totally the same way. It is like you have to mature into a white shirt. And then it is the most natural, beautiful, timeless thing to wear no matter where you go. To an art opening with a big skirt or to walk your dog in the park with jeans and a plaid blazer. Or wander around the Danube shore, climbing over fallen trees... That's how we spent and afternoon with Darina, a former model (love her stories about how modeling worked in her time - models doing their own make-up, wearing their own shoes for shows - imagine that!). She is also a hair salon owner (well, obviously), the mom of Katarina, from the first part of the project, here.   And since she loves to spend time outdoors, we did have a wonderful time, until there was no more light. Thank you!

Napadlo vám niekedy, že biela košeľa je ako whiskey? Alebo olivy? Sushi/artičoky/ančovičky/dosaď sem jedlo, ktoré ti začalo chutiť až vekom.
Troška čudná predstava, uznávam, ale zvážte: len veľmi zriedkavo ju s ľahkosťou nosia mladší ľudia, lebo sa v nej cítia slávnostne a upäto a tým pádom ostáva na špeciálne príležitosti. Ja som to mala vlastne tiež tak. Asi musíte do bielej košele dozrieť. A potom to je tá najprirodzenejšia, najkrajšia a najnadčasovejšia vec, kamkoľvek v nej pôjdete. Večer do galérie s veľkou sukňou alebo do parku so psom s džínsami a károvaným sakom. Alebo na túlanie sa popri mŕtvom ramene Dunaja, preliezajúc spadnúte stromy... Presne tak sme strávili popoludnie s Darinou, bývalou modelkou (jej príbehy o tom ako fungoval modeling za jej čias, keď si modelky robili vlastný make-up a nosili si na prehliadky vlastnú obuv, boli krásne). Darina je tiež majiteľkou kaderníctva (čo na pohľad jasné, všakže) a mamou Katky, ktorá bola súčasťou prvej časti projektu, tu. A keďže najlepšie sa cíti vonku v prírode, tak nám bolo dobre, až kým slnko nezapadlo. Ďakujem!2/10/2015

Love Stuff: Just a touch of red


My this winter's anti-depression experience: just a touch of red. I know, a no brainer, right, plus to come up with it well, after certain years, nothing to be proud of really, but, consider my past with the colour red: I can't really take loads of red, probably a childhood trauma, when my dear mom used to sew and buy me and my sister only red winter jackets (remember when everyone was running around in those crazy neon jackets? IF you were born in the 90s, you obviously can't, ts... Well, I had a red one. And another one. For years. It felt unfair. Years and years after that I couldn't even touch anything red.) Anyway, my trauma's lifting and I discovered that just the right amount of red these days makes me feel alive.
So here my this winter's anti-cold&dark winners: grey sweatshirt with a red message (a late Christmas present from Paulina and the Swedish Ann-Sofie Back - love you back!), the most beautiful red polish from OPI called IN A HOLIDAZE (I keep wearing it since the Holidaaaaze), a Dior 999 lipstick I got from a girlfriend with the words: every girl should have an iconic Dior red. No argument there. (I love it, try a red lip in the morning, brings back the colour in a pale winter face. I also, very unprofessionally, put it onto my cheeks) Oh, and a something little red underneath that only you know about :-)
And I just remembered my autumn touch of Converse red I also love (here on Instagram), and this lady and her red gloves I photographed. And I am still on the lookout for a red bag. Maybe come spring. Come!

Moja tohtoročná protidepkozimná skúsenosť: červená farba v detailoch. Ja viem, nič objavné, a prísť na to až teraz, v nejakom tom veku, tiež žiadne veľké hrdinstvo, ale, na moju obranu: od detstva som mala z červenej zimnú traumu, keď nám so sestrou naša drahá mamina šila a kupovala červené zimné bundy (pamätáte si, keď všetci behali v tých šialene neónových bundách? Teda, ak ste sa narodili po 90om, asi si nepamätáte, ts... Každopádne, ja som vtedy mala červenú. Červené. Roky. A ďalšie roky potom som sa na čokoľvek červené nevedela pozrieť s nadhľadom.) Každopádne, časom trauma odchádza a ja som objavila, že dotyk červenej mi v zime dáva pocit života.
Tu moji aktuálni zimní šampióni: šedá mikina s červenou správou (neskorý vianočný darček od Paulíny a švédskej Ann-Sofie Back - love you back!), najkrajší odtieň červeného laku od OPI s názvom In A Holidaze (nosím ho od sviatkov skoro stále), Dior rúž 999, ktorý som dostala od kamarátky s odkazom, že každá žena by mala mať ikonickú červenú od Diora. Bez debaty. Odvtedy som doňho (vyskúšajte hneď ráno, vráti farbu do tváre. Ja si ho veľmi neprofesionálne naťukám aj na líca). 
A práve som si spomenula na jesennú červenú vychytávku na nohách (tu na Instagrame), a červený detail na rukách tejto dámy. Odvtedy červené rukavice stále zvažujem. A vykukávam červenú tašku, možno mi ju donesie jar. Nech už!

2/06/2015

1 shirt, 13 women: Inka


"White is protection, cleanness. When I just want to be by myself, away from people, from the world. Also, if I can, I go away to my family's weekend house, to the lake. It is a place I can hide and just be by myself. It covers me and protects me like white does."

"Biela je ochrana, čistota. Najmä vo chvílach, keď chcem byť len sama so sebou, preč od ľudí, vytesniť hluk sveta. A ak sa dá, idem na našu chatu pri jazere. Tam môžem byť sama so sebou. To miesto ma chráni, ako biela farba."

Inka and her transformed version of a white shirt. Inka studied Fashion Design in London, is behind Buffet's Clothing wonderful wrap coats, currently lives and works in London. Photographed at her family's weekend house in Senec.

Inka a jej transformovaná verzia bielej košele. Inka vyštudovala módny dizajn v Londýne, na svedomí má napríklad skvelé wrap kabáty pre Buffet Clothing, momentálne žije a pracuje v Londýne. Fotené na rodinnej chate v Senci.

2/05/2015

Mischel, BratislavaBlack and fluffy white, with the leather camera strap being the same caramel colour as her hair - love those little (maybe) accidental details. I caught up with the very creative girl and blogger Mischel while she was photographing the (till the end of this week) current installation at Kapsula pop-up studio: Designer Showroom with Martin Hrča. You can find her photos and the article here at Fashion MAP.

Čierna s bielou kožušinkou a kožený ramienok foťáka rovnakej karamelovej farby ako jej vlasy - tieto malé (možno) náhodné detaily ma neskutočne bavia! Kreatívnu osôbku a blogerku Mischel som stretla, keď bola fotiť (ešte do konca tohto týždňa) aktuálnu inštaláciu v Kapsuli: Designer Showroom s Martinom Hrčom. Jej fotky a výsledný článok nájdete tu na Fashion MAP.The installation, inspired by his native Liptov and Iceland, includes the latest collection of the talented young fashion designer Martin Hrča (watch the video of the collection from Fashion LIVE! where Martin got awarded the title Best Designer), insane jewellery by Kristýna Španihelová, and the collection photographed by young photographer Lívia Štokingerová. Until Friday, on Šafko.

V inštalácii inšpirovanej Liptovom aj Islandom nájdete poslednú kolekciu mladého talentovaného návrhára Martina Hrču (tu si môžete pozrieť záznam z prehliadky z Fashion LIVE!, kde Martin získal ocenenie Best Designer), neskutočné šperky Kristýny Španihelovej, a kolekciu nafotenú okom mladej fotografky Lívie Štokingerovej. Do piatka, na Šafku.

2/03/2015

1 shirt, 13 women: Hana


Red and white and blue and stripes and roller skates, oh my! Shot at a stadium in Prague where Hana used to go as a kid. Retro style with a pin-up touch, love the open shirt, tucked into the roller girl skirt, with rolled up sleves. And don't forget the attitude.
This is Hana, nicknamed Lazy Eye, is the owner and the soul behind Lazy Eye, the very chic brand of dresses based on authentic cuts from the 40s and 50s, sewn in the Czech republic. Expanding the line into roller skirts is in the works. (But first, congratz to Hana for expecting twins very soon, high five and all the best!)

Červená, biela, modrá, pásiky a korčule, čistá paráda! Fotené na jednom z pražských štadiónov, na ktorý Hana ako dieťa chodievala. Biela košeľa ako súčasť retro štýlu, s ľahkým pin-up podtónom - otvorená, zapásaná do korčuliarskej sukne, s vyhrnutými rukávmi. A natrénujte si prosím postoj a výraz.
Toto je Hana, známa aj pod prezývkou Lazy Eye, majiteľka a duša značky veľmi chic šiat Lazy Eye, ktoré sú šité v Českej republike a podľa strihov zo 40tych a 50tych rokov. Na rozšírení produktovej rady o roller štýl  sa pracuje. (Aktuálne veľké blahoželania Hane, ktorá čoskoro čaká dvojičky, wueeej! Všetko najlepšie!)