3/24/2016

Invitation: mini festival in Prague


With little M we are getting ready for her big trip to Prague - to visit some friends, see the world AND the first annual mini children's festival. Finally an event that highlights (mostly local) design, fashion, books, furniture and accessories and is dedicated to kids! It will probably ruin me, ha, but I am looking forward to it. It will be held in the beautiful Villa Pellé and its gardens where apart from exhibitors also workshops and other activities for kids will be going on. See all the participating brands and products here. For the latest info follow the festival's FB page. This Mini will hopefully be big!

S malou M sa chystáme na veľký výlet do Prahy - navštíviť kamarátov, ukázať svet, A na prvý ročník detského predajného festivalu mini. Konečne akcia, na ktorej dostane priestor (väčšinou lokálny) dizajn, móda, knihy, nábytok a doplnky a to všetko pre deti! Predpokladám, že nás to zdravo zruinuje, ha, a teším sa na to. Festival sa koná v krásnej Ville Pellé a jej priľahlej záhrade, a okrem predajnej výstavy sú jeho súčasťou aj sprievodné aktivity (tie sú zadarmo). Tu si môžete pozrieť aké značky a produkty na festival nájdete. Pre aktuálne informácie sledujte FB stránku festivalu. Tento mini festival vyzerá byť sľubne veľký!

3/11/2016

Zuzana, Bratislava


Love this easy way of transforming your coat by adding an extra layer with a scarf skillfully wrapped around. This way you can change its colour code, structure and basically the whole outfit shape. The little details (men's watch, rolled up sleve, tan bag) just top it up. Genius!

Baví ma tento jednoduchý spôsob premeny kabátu pomocou umne omotaného šálu. Takto môžete ľahko zmeniť jeho farebnosť, štruktúru a v zásade celé tvaroslovie. Malé detaily ako pánske hodinky, vyhrnutý rukáv a kožená kabelka sú krásnym finišom. Geniálne!


3/03/2016

Mrs. Spurná, Bratislava


Another day walking with the stroller, another random meeting. I looove charming ladies with colourful glasses and elegant gloves that let me photograph them... And then we found out that Mrs. Spurná here is the mom of photographer Peter Spurný. Got to love the streets.

Ďalší deň s kočíkom, ďalšie náhodné stretnutie. Šarmantné dámy s farebnými okuliarmi a elegantnými rukavicami ma bavia veľmi, najmä keď súhlasia s odfotením.... A potom sme zistili, že pani Spurná je mamou fotografa Petra Spurného. Stretnutia na ulici majú proste svoje čaro.