4/23/2016

Alka, Bratislava


There are some faces you remember for a long time, like six years long time. I first photographed Alka at the 2010 Pohoda festival, here. I recently met her in Bratislava in front of the store she shares with her florist brother (she herself is making colourful jewellery). I caught her the last day before moving the store to another location at the old Avion building. Love the timeless black jacket with the white T-shirt, jeans and huge soft fur scarf. It's crazy April weather afterall.

Sú tváre, ktoré si na dlho zapamätáte, takých šesť-rokov-dlho. Alku som prvý raz fotila na Pohode v roku 2010, tu aha. Nedávno som ju stretla v Bratislave pred obchodom, ktorý mala spolu so svojím bratom-kvetinárom (ona sama tam predávala svoju pestrú, nápadnú bižutériu). Ja som ju zachytila posledný deň pred presťahovaním predajne do budovy starého Avionu. 
Nadčasové čierne sako s bielym tričkom a riflami bude vždy super, a k tomu veľký mäkká kožušina na krk. Koniec-koncov, vonku zúri bláznivý apríl.

4/14/2016

Cina in Nehera, Bratislava


You might have known Cina from her label Drevená Helena. Or as one of the women from the 1 shirt, 13 women series, part 1 (check it out, I love her white shirt). I have met her for the first time over 5 years ago randomly on the street, and through the years it was quite clear that she has a very clear and natural sense of style.
Guess what, right now she is working as a part of the creative team in Nehera, the Slovak fashion brand making waves in the big world of fashion. Here she is wearing Nehera shirt (sort of a working uniform for the creatives working there) and a heavy knit cardigan also by Nehera. Cina is part of the team developing knitwear and we spoke about local production (the Nehera knitwear is being produced locally in Šahy or Italy, depending on the style) and the brand's participation at the last Paris Fashion Week. Don't know about you, but Cina in Nehera makes total sense to me.

Cinu ste možno poznali ako tvorkyňu značky Drevená Helena. Alebo ako jednu zo žien z prvej série fotiek 1 košeľa, 13 žien (checknite si to, jej verzia košele je krásna). Úplne prvý raz som ju stretla pred vyše 5 rokmi náhodne na ulici, a počas tých 5 rokov, ktoré ubehli, bolo jasné, že má veľmi prirodzený, jasný zmysel pre štýl.
Momentálne pracuje Cina ako súčasť kreatívneho tímu Nehera, slovenskej značky, ktorá víri vody svetovej módnej scény. Tu má na sebe košeľu Nehera (pracovnú unifomu tímu) a hrubý, pletený sveter tej istej značky. Cina robí práve v tíme venujúcom sa pleteninám a pri tejto príležitosti sme sa rozprávali o lokálnej výrobe (pleteniny Nehera sa produkujú lokálne v Šahách alebo v Taliansku, podľa hrúbky) a o účasti značky na parížskom Fashion Weeku. Neviem ako vám, ale mne Cina v Nehere dáva úplne zmysel.

4/11/2016

The girl with the birds, Bratislava


I first saw a female figure taking pictures of pigeons on the square. Turns out she is a student of painting and is observing and photographing them in preparation for a project. What a beautiful way to spend time. Her personal aesthetics also seem to be like from a painting or a movie, right? I am thankful for moments like this.

Najprv som videla velmi zenské kontúry postavy učupenej na námestí ako si fotí holuby. Vysvitlo, že je študentkou maľby a pozorovanie vtákov je súčasťou prípravy na projekt. Krása. Aj jej osobná estetika mi prišla ako z maľby alebo filmu. Ďakujem za zážitok.


4/07/2016

Going mini

 Lucie Koldová

 Ice Ice Baby 

 Kutulu

It was yesterday that mini, the first annual kid's festival has opened in Prague, and tomorrow we are off to it with little M. Looking at the participating brands fills me with expectation and a vision of an empty wallet, see the list here. We are looking forward to the Czech fashion brand Ice Ice Baby, as well as to the wooden toys Kutulu by young designer Pavla Boháčová, who is building on the Czech tradition of wooden toys, and even though cradles are long a staged little M has passed, I am looking forward seeing the beautiful cradles by designer Lucie Koldová, who won Grand Designer of 2012. See the first photos from the opening of the festival here. Have a wonderful weekend!

Včera začal v Prahe detský predajný festival mini, a my naňho zajtra vyrážame s malou M. Zoznam zúčastnených značiek a dizajnérov je sľubný, tu si ho môžete pozrieť celý, za nás sa tešíme na oblečenie od českej značky Ice Ice Baby, drevené hračky Kutulu od mladej dizajnérky Pavly Boháčovej, ktoré naväzujú na českú tradíciu drevených hračiek pre deti, a síce sa to malej M už netýka, ale poobdivujeme naživo aj prekrásne kolísky Lucie Koldovej, nositeľky titulu grand designér roka 2012. Fotky z otvorenia a atmosféry si môžete pozrieť tu. Prajeme krásny víkend!

4/05/2016

Bday giveaway: Two hours at Dior Institut BratislavaThis made my day: on the occasion of the things mentioned in the previous post (about growing up) and in co-operation with Dior Institut Bratislava, I would love to gift one of you with this special experience: a two-hour pampering treatment at the exclusive Dior salon, the ambassador of the iconic brand in Bratislava. In the beauty department, Dior is proud of its research results (well, they do employ 250 researchers!) and patents they have been awarded with. Moreover, all the ingredients come from certified production, so only the best comes through to the skin.
In this peaceful, scented oasis of gentle, highly professional fingertips (I am a face massage addict) and very comfortable beds (my very aching back says Thank you!), here you can spend two precious hours getting a treatment of choice (like one of these). OR, better than that, you can give it to someone. Hello there, friends on maternity leave, mothers who help their daughters on maternity leave, mothers by profession... yes, I am slightly monothematic here).
Just write your e-mail address into the comments section, as well as who will be given the treatment if you like, and at Sunday midnight random.org will pick the lucky winner. Keeping my fingers crossed (a bit more for mothers, ehm)!

Z tohto mám úprimnú radosť: pri príležitosti udalostí spomenutých v predošlom poste (dozrievanie a spol.) a v spolupráci s Dior Institut Bratislava môžem obdarovať niekoho z vás príjemným zážitkom: dvojhodinovým rozmáznavaním ošetrením pleti v exkluzívnom Dior salóne, ktorý je ambasádorom tejto ikonickej značky u nás. V oblasti kozmetiky si značka Dior zakladá na výsledkoch svojich výskumov (veď aj majú 250 výskumníkov!) a patentoch, ktoré za ne získali. Navyše, všetky suroviny sú z kontrolovanej produkcie a pleť tak dostáva len to naj.
V tejto voňavej oáza pokoja, jemných, odborných prstov (som závislák na masáž tváre) a pohodlných lehátok (toto som ja s mojím ešte od pôrodu rozbitým chrbtom extra ocenila) môžete stráviť dve hodiny vybraným ošetrením (napríklad niektorým z týchto). Alebo ešte lepšie, môžete ho niekomu darovať. To je nápad! (haló, kamarátky na materskej, maminy, ktoré pomáhajú na materskej, zaslúžilé matky... áno, som ľahko monotematická).
Stačí ak do komentára napíšte svoju mailovú adresu, prípadne komu bude ošetrenie určené, v nedeľu v noci random.org náhodne vyberie víťaza. Držím palce (potichu o troška viac všetkým matkám)!

GIVEAWAY UZAVRETÝ: ďakujem za krásne komenty, všetky by ste si zaslúžili tie dve hodky! Uff, preto som nechala rozhodnúť náhodným žrebovaním random. org a blahoželám víťazke, komentu číslo 27, Petre!4/03/2016

On growing. Up.


This will be one of those more personal posts. I have opened my old pohoto albums (yup, photos printed on paper, sooooo 80s) and stirred some memories. I can't believe it, but here are two decades on pictures.

I vaguely remember that becoming 20, it seemed that everyone older than 20 was so old and self-consumingly important. I've had a long curly perm, oh yes I did, and the walls of my room were plastered with supermodels from the pages of Vogue and the picures of my hero, Madonna. I wore mostly oversized and baggy clothes (with a few pieces from my dad's closet), mostly because I felt very insecure inside my 184 cm tall skin.

The last night before turning 30, I remember very vividly: the doubts, the fear of leaving the ranks of the carefree, cool 20somethings, with a very fresh break-up behind me and a possible new love before me. I stayed up almost all night, burned a few candles and filled two A4 pages with my feelings. Drama, drama! And for a while my fringe was a very bright yellow blond. My hairdresser Martin called it "you need to light up your life". I couldn't have agreed more.

So curiously, I waited for the last night of my 30s life... These years have been so far my most adventurous, most creative, most transformative, most discovering, most happy. So I have waited. One night. Another night. And another one, just to make sure. A week. Two weeks. And nothing happened. Nada. Zero. Partly, the reason could be that every night I fell asleep next to littleM AND before she did. Also, there is a chance that age really is only a number and numbers don't mean a thing. And very likely it is also because suddenly there are things (like numbers) that I simply can't be bothered by. I just don't have the time and space for them anymore. Very liberating. Shame it didn't come sooner, haha.

Of course it doesn't mean I stopped caring about things. Like if this blog's title TonboGIRL is still appropriate (final result: it IS. Girlpower all the way!), or that I quietly wish there would be other bloggers blogging from a similar perspective. So right now I am being bestie with my girl Garance, she has turned 40 last year. I've celebrated also with these two women that give me so much energy, here's the Instagram picture. Wishing you a wonderful spring time!


Tento post bude zasa z tých osobnejších. Oprášila som kvôli nemu staré albumy (a v nich ozajstné, vytlačené fotky, už len preto sa to oplatilo) a spomienky. Sama tomu neverím, ale toto sú dve desaťročia na fotkách.

Matne si pamätám, že na prahu 20ky mi všetci dvadsiatnici prišli hrozne starí a pohltení svojou dôležitosťou. Ja som mala na hlave dlhú trvalú, oú yes, a izbu polepenú supermodelkami z Vogue a hrdinkou môjho mládí, Madonnou. Nosila som oversized a baggy (aj pár kúskov z otcovho šatníka), najmä kvôli tomu, že som nebola vo svojom samá ruka-samá noha tele a 184 cm tak úplne komfortná.

Poslednú noc pred 30kou si pamätám výrazne: v hlave pochybnosti, obava z opúšťania toho, čo mi prišlo ako bezstarostné rady 20nikov, za sebou čerstvý rozchod, pred sebou nová možná láska. Pol noci som bola hore, spálila pár sviečok a popísala dve A4. Veľmi dramatické to bolo. A mala som na chvíľu na žlto blond odfarbenú ofinu. Môj kaderník Martin to nazval "potrebuješ presvetliť život". S tým sa nedalo nesúhlasiť.

A tak som zvedavo čakala na poslednú noc v rade 30nikov.... Tieto roky boli pre mňa tými najrušnejšími, najtvorivejšími, najobjavnejšími a najšťastnejšími. A tak som v tú noc čakala. A ešte jednu noc. A pre istotu ešte jednu. Týždeň. Dva. A nič. Nope. Nada. Zčasti to môže byť tým, že som každú noc zaspala skôr ako maláM, ktorú som uspávala. Je tiež veľká šanca, že čísla naozaj nič neznamenajú. A celkom určite to je aj tým, že ma stále menej trápia veci (ako čísla), ktoré ma trápievali predtým. Proste na ne nemám čas ani priestor v živote. Veľmi oslobodzujúce. Že som na to neprišla skôr.

To neznamená, že veci neriešim, že mi nenapadlo, či názov TonboGIRL je v tejto konštelácii stále adekvátny (výsledok: JE. Girlpower forever!), a že ticho dúfam, že sa na našej blogerskej scéne objaví viac blogeriek píšucich z tejto perspektívy. Zatiaľ sa najviac kamoším s Garance, tá 40ku oslavovala minulý rok. Ja som oslávila aj s dvomi ženami, ktorým vďačím za životnú energiu, fotka tu na Instagrame. Krásne jarné dni prajem!

4/02/2016

Tereza, Bratislava


Have you found your perfect camel coat? I didn't get lucky this season yet and after meeting Tereza the other day on a bus stop, suddenly it seems that a camel coat is only perfect with camel-honey-caramel coloured hair.

Našli ste svoj dokonalý kabát vo farbe ťavej srsti? Ja som túto zimu zatiaľ to šťastie nemala a po tom, ako som zahliadla Terezu na zastávke autobusu, sa mi zdá, že camel coat je dokonalý iba v spojení s vlasmi karamelovo-medovo-ťavej srsti.