1/01/2017

Best of 2016, part 2


LittleM rules my world. Online and offline. And some flowers, cakes, fashion and #fathersanddaughters. This is 2016's best nine on my Instagram. And here, continuing the Best of 2016 series, my favorites from online and offline as well:
MaláM evidentne hýbe mojim svetom. Online aj offline. A nejaké kvety, torty, móda a #otcoviaadcery. Toto je top 9 fotiek na mojom Instagrame. A tu, v pokračovaní článku Best of 2016, ďalší favoriti, z online aj offline sveta:

Instagram
2016 made me discover the fabulous Instagram accounts: A, of an anonymous French stylist (on the pictures you can only see his hands) putting together cool outfits on the street, B, an account full of beautiful, slightly nostalgic fashion photos from the recent past. It is curated with a strong sense of style and a careful eye for detail, C, the master of words čistá duša (in Slovak only), D, a very cool Slovak photographer of very cool people, E, a way to learn french words day by day and refresh my brain, F, tons of pictures and inspiration from scandinavian homes,  and last but not least, G, this is where I go when I want to slow down and dream interior dreams about the renovation of a little farmhouse like this family is doing it.
Instagram
2016 mi do Instagram feedu priniesol pár parádnych uživateľov: A, anonymného francúzskeho stylistu (na fotkách vidíte iba jeho ruky), ktorý dáva dokopy super stylingy na ulici, B, profil plný nádherných, ľahko nostalgických módnych fotiek z nie tak dávnej minulosti. Na výbere cítiť silný zmysel pre detail a čistotu štýlu, C, čistú dušu, mestskú poéziu s presnými postrehmi a ľahkou rukou, D, cool slovenského fotografa, ktorý fotí cool ľudí, E, spôsob ako sa každý deň učiť francúzske slovíčka, a udržovať tak mozog pri živote, F, záplavu fotiek a inšpirácie zo škandinávskych interiérov, a v neposlednom rade, G, sem sa utiekam  keď chcem spomaliť, oddýchnuť oči aj dušu a snívať interiérové sny o zrenovovaní malého domčeka tak, ako to robí táto rodina.

Shops/showrooms
Highlights of 2016 include opening of the Diagram concept store, selling minimalist designer jewellery and candles, the second hand shop Nosené and their Renewals line, as well as my favorite Clinique shop in Aupark. NILA Kids shop sells ethical fashion and accessories in Prague. Another Prague store, I somehow didn't manage to visit, but love already, is hnstly. I love the Uashmama paper bag showroom that has opened this year in Šamorín, and keeping my finger crossed for fresh designers Andrea Pojezdálová and her studio in Žilina, as well as the showroom of recent graduates Petra Kubíková and Barbora Kubi in Bratislava. Happy and creative 2017, everyone!
Obchody/showroomy
Svetlými momentami 2016 boli aj otvorenie Diagram concept store, ktorý predáva minimalistické dizajnové šperky a sviečky, second hand-u Nosené a ich línie Renewals, ako aj otvorenie samostatnej predajne Clinique v Auparku. Pražský NILA Kids je zameraný na etickú a udržateľnú módu pre deti. Ďalší pražský obchod, ktorý som ešte nestihla navštíviť, ale už teraz sa mi celý páči, je hnstly. Krásny showroom si otvorila značka papierových tašiek Uashmama v Šamoríne, a držím palce čerstvým absolventom módy Andrei Pojezdálovej, ktorá má ateliér v Žiline, a Petre Kubíkovej and Barbore Kubi so showroomom v Bratislave. Šťastný a tvorivý rok 2017, milí moji!