8/29/2016

St.territory


As much as  I do care about skincare, I never really understood the haircare hype. Over 10 years I trust the same hairdresser, my dear Martin, occasionally we experiment with style or a bit of colour. I picked shampoos as they came, and I just took it as given that you are never completely happy with the hair you got from mother nature. Curly women want straight hair, women with straight hair want waves and women with little hair (like moms after giving birth) want any hair, and so on. I have heard about washing your hair only with water, and it rather scared me, and I never trusted hair soaps.
Until I noticed that the multitalented editor, stylist and make-up artist Martina started giving haircuts and a bit later on producing her own hair soaps, named after her frenchie, Stánička.
She has quickly gained a fan based, created her own brand St.territory, and since to me she is totally inspirational woman, I wanted to know more. So while in Prague recently, I got an appointment for a cut and a consultation and while there, I couldn't help but take pictures of her stylish flat salon.
I left with a no brainer, easy cut, two Stáničkas (a lavender one and a coffee one), an instant feeling of stronger hair and a determination to try a "no poo" hair care.

Priznávam, tak, ako si celkom fičím na pleťovej kozmetike, vlasy som nikdy extra neriešila. Už 10 rokov sa mi o ne stará môj zlatý kaderník Martin, občas zaexperimentujeme, či už s farbou alebo strihom, šampóny som používala ako prišli, brala som ako danú vec, že človek asi nikdy nie je spokojný s tým, aké vlasy mu príroda nadelila. Kučeravé ženy chcú rovné vlasy, tie s rovnými vlnité, tie s málo vlasmi (ako matky po pôrode) chcú vlasy akékoľvek, dokola. O metóde mytia vlasov iba vodou som počula, skôr ma vydesila, a mydlovým šampónom som nejak neverila.
Až kým som si nevšimla, že Martina, multitalentovaná novinárka, stylistka, vizážistka, najprv začala strihať a potom aj vyrábať vlastné mydlá na vlasy, pomenované podľa frenchie buldoga Stáničky. Veľmi rýchlo získala fanúšikovskú základňu a postavila značku St.territory. A keďže ju považujem za mega inšpiratívnu, začalo ma to zaujímať. Pri nedávnej návšteve Prahy som sa k nej objednala na strih a konzultáciu, a keď už som tam bola, nedalo mi jej príjemné bytové kaderníctvo nezvečniť. 
Odchádzala som s ľahkým strihom, dvomi Stáničkami, levandulovou a kávovou, okamžitým pocitom pevnejších vlasov a odhodlaním vyskúšať "no poo" spôsob starostlivosti o vlasy.It's been a few washes already, and my feeling of stronger hair continues, with less hair falling out. Oh, and you can see the final cut on my Instagram.

Už to bolo pár umytí a môj pocit silnejších vlasov je stále rovnaký, dokonca sa takmer zastavilo vypadávanie vlasov. Oh, a finálny strih môžete vidieť na mojom Instagrame, tu.

8/24/2016

Paulina, Bratislava


Recently I met up with Paulina, who was back home from Stockholm for a few days. It's been a year and a half since we met the last time - Pauli was a student of Fashion back then, working while studying and learning the ropes of the business. Today she is Head of Sales at the hip young Swedish label Ann-Sofie Back, which is kick ass! I am so happy for/with her.
And as she is a creative soul herself, here she is wearing a top she made from a men's shirt (love the superlong sleaves) and trousers by the label she works for.

Nedávno som sa stretla s Paulínou, ktorá bola na pár dní doma zo Štokholmu. Rozprávali sme sa po roku a pol od nášho posledného stretnutia - vtedy bola Pauli študentkou módy a popri škole pracovala a učila sa v praxi, o čom je biznis módy. Dnes je šéfkou predaja v mladej, hip švédskej značke Ann-Sofie Back, čo je super úspech, a ja sa teším s ňou.
A keďže ona je kreatívna duša, tu má na sebe top, ktorý si vyrobila z pánskej košele (tie megadlhé rukávy sú mega) a nohavice od značky, pre ktorú pracuje.8/15/2016

Blue, Bratislava


Met this cute couple some time ago at Medická gardens and I realized how wonderful it is how motherhood is such an individual thing, it comes in all forms, colours and styles. And because all moms surely from time to time feel under (even well meant) pressure how to do things, and each mom has to find her own path, form, colour and style, so high five to all moms!
Here I love their matching blue tone and the little boy, Ľuboško's kimono, brought straight from Japan. I am so going on a hunt for kimonos for littleM!

Tento milý pár som stretla nedávno v Medickej, a aj vďaka nim som si uvedomila aké je super, že materstvo je taká individuálna vec, prejavujúca sa v rôznych formách, farbách, štýloch. A vzhľadom na to, že sa každá mama určite z času na čas cíti pod tlakom (hoci aj dobre mysleným) okolia, ako treba veci robiť, a každá si prejde svojou cestou, kým nájde svoju formu, farbu, štýl, horná päťka všetkým mamám! 
Tu ma baví tá krásna modrá harmónia a parádne kimono Ľuboška priamo z Japonska. 3,2,1, idem hľadať kimoná pre malúM!