3/31/2013

Boys In Study in details


A few interesting details from the Boys In Study shootings - the whole gallery is already up, you can brows throught and vote for your favorite style or student, right now! The top looks will get Gant shopping vouchers and three students (from the least voted for ranks) will get preppy style make overs, sometime in sunny May. Happy Easter everyone! :-)

Zopár zaujímavých detailov z fotení Boys In Study. Kompletná galéria je vonku od-té-raz, veselo môžete prezerať a hlasovať za obľúbený look/študenta. Víťazi s najvyšším počtom hlasov dostávajú nákupné poukážky do predajní Gant, traja z najnižšie hodnotených miest dostanú preppy make-over, výsledky toho budú v slenčnom máji. Veselé sviatky! :-)
Tento štvrtok, 4. apríla, budem v Teleráne na TV Markíza hovoriť o projekte, ak sa vám chce privstať si. A máte telku. Ja nemám a privstať si budem musieť. Držte palce! :-)

3/30/2013

Prêt-à-click

                                                                    
So this is what happens when you're on a working project that blows up your daily schedule: skip a week on blog. But obviously nothing big happened, it's still snowy winter, my least favorite Holiday just started, I think I am about to crawl back to bed with books. But first a few highly clickable links for you:
Takže takto to skončí, keď vám pracovný projekt v inom meste rozhádže denný rytmus: týždeň proste zmizne z blogu. Ale evidentne som o nič neprišla, stále je zasnežená zima, moje najmenej obľúbené sviatky sú už v plnom prúde, asi zaleziem spať do postele s knihami. Najprv však pár prudko klikateľných linkov pre vás:

1. On the picture above is one way how I wore Lenka Sršňová (my guy's Yetti vest tied with a belt. The big black underskirt also from Lenka), about two years ago for a photoshoot for Sme Ženy magazine, by Petra Bošanská. Lenka's competition is still on, till the 1st of April, still have a chance to win goodies! :-) And have a look at the entrees here.
Na fotke vyššie je jeden z mojich spôsobov ako nosiť Lenku Sršňovú (Yetti vesta môjho chlapa stiahnutá opaskom. A veľká čierna spodná sukňa je tiež od Lenky), asi pred dvomi rokmi z fotenia pre Sme Ženy, foto Petra Bošanská. Lenkina aktuálna súťaž o tom, ako sa nosí Sršňová je predĺžená do 1. apríla, takže stále je šanca získať veselé ceny. A tu si môžete pozrieť doterajšie súťažné príspevky.

2. One workaholic guy just started his own blog about his favorite magazines, splendid!
Jeden známy workoholik práve odštartoval svoj blog o svojich obľúbených časopisoch, paráda!

3. Bet Orten became Photographer of the year 2012 at the Czech Grand Design awards, congrats!
Fotografkou roka 2012 na Czech Grand Design sa stala Bet Orten, congratz!

Bonus: have a look at the making of video from our Boys In Study shoot, here :-)
Bonus: pozrite si making of video z toho, ako sme fotili Boys In Study, aha :-)

3/23/2013

Love Stuff: Wood


It's been a while since the last Love Stuff post, but now there is a good reason for another one: both with my guy we love Wood! Now not only in interiors, but love to sniff it on each other :-) First it was me who fell in love it, and I was hoping to find a matching "partner scent" one day for him (which is not easy at all. And not THAT important, more like a "nice to have" moment), so after long testing, ta-daaam. We are now two woods in a pod :-) Did you find any good matching scents?

Posledný Love Stuff post bol už celkom dávno, ale je načase obnoviť túto rubriku, keďže mám parádny dôvod: obaja s mojím chlapom ľúbime Wood! Drevo v interiéroch maximálne, a teraz ho ňucháme už aj  jeden na druhom :-) Najprv som ho dotiahla domov ja, a keďže som dúfala, že jedného dňa si nájdeme "partnerskú vôňu" (čo ináč vôbec nie je ľahké nájsť. A teda ani nejak EXTRA dôležité, skôr taký milý moment, ak sa zadarí). A tak po dlhom testovaní sa to udialo, ta-dáááá. Takže sme teraz dvaja drevení :-) Vám sa podarilo nájsť dobrú partnerskú vôňu?

In the detail: shine!


3/20/2013

Ivana, BratislavaAnother wonderful meeting while shooting Boys In Study was with Ivana (first I met her at Pohoda festival, here. Oh, I wish it was already sunny and warm and festival...). Love how the pattern on her shirt collar looks like jewelry. And her coat. And her sunnies. And the fact that I might just meet her again somewhere :-)

Ďalšie super stretnutie počas fotenia Boys In Study bolo s Ivanou (ktorá už na blogu bola, z festivalu Pohoda, tu aha. Ufff, a už by som chcela slnko a teplo a festival...). Veľmi sa mi páči ako vzor na golieri jej košele robí dojem šperku. A jej kabát. A slnečné okuliare. A fakt, že ju môžem zasa raz niekde stretnúť :-)


3/18/2013

Bare it all, Bratislava


These pictures almost didn't happen. Barbara here was on her way to a piercing studio when I stopped her. She didn't feel camera ready, with no make up on, hair in a simple bun. Looking at her naturally bare beauty I didn't understand her worries (to me, every woman who can rock a side undercut and still looks feminine and cool, is a winner. Not so easy to do, have seen many go wrong...). Only when  we caught up later on Facebook and I saw her usual personal styling (which is very cute, but really different), I realized that sometimes we are so used to seeing and liking ourselves in a certain way and in a certain skin that we created for ourselves, that anything else doesn't feel comfortable.
So this way I want to say Thanks to Barbara for her trust. Let others tell you you are beautiful even (and especially) when you are outside your comfort zone. Tell others they are. Pay it forward. Maybe this way we can convince this world that it is indeed a beautiful place. End of my esoteric rant :-)

Tieto fotky takmer nevznikli. Barbara bola práve na ceste do piercingového štúdia, keď som ju chcela odfotiť. Moc sa na to necítilia, bez make up-u a s gumičkou stiahnutými vlasmi si prišla nesvoja. A ja som pritom pozeral na jej prirodzenú, čistú krásu a iskru v oku a moc som jej nerozumela (pre mňa je každá žena, ktorá dokáže nosiť vyholený bok hlavy s eleganciou a štýlom, malá bohyňa. Lebo nie každý undercut tak dopadne...). Až keď sme sa neskôr spojili cez Facebook a ja som si pozrela jej fotky s bežným stajlingom (ktorý je cool, len proste iný), som si uvedomila ako si niekedy dokážeme tak zvyknúť na tú našu kožu, našu predstavu, ktorú sme si sami o sebe a pre seba vytvorili, že vo všetkom ostatnom si prídeme nesvoji.
Týmto chcem Barbare poďakovať za dôveru. Nechajte, nech vám iní povedia, že ste krásni, aj vtedy (alebo práve vtedy), keď sa necítite úplne vo svojej koži. Povedzte to iným aj vy. Podajte tú správu ďalej. Možno sa nám takto podarí presvedčiť tento svet, že je vlastne krásnym miestom. Koniec filozoficko-ezoterického okienka :-)3/16/2013

Prêt-à-click


I wish I could spend my weekend here, in this little improvised reading nook of our apartment (armchair found on street and renovated, pillow, lamp, PS collection table and big cushions from IKEA, small picture by Katka Sido, big one by Gabriela Luptáková, Ma Maison vase and clay candle holder from Crete)... Well, it won't be this weekend though,with two tough working weeks ahead I better start now. But I got some highly clickable links for you:

Jedného dňa strávim celý víkend tu, v improvizovanom čítacom kútiku v našom byte, naozaj (kreslo nájdené na ulici a prečalúnené, vankúš, lampa, stolík z kolekcie PS a veľké vankúše IKEA, obrázok na parapete Katka Sido, obraz pri stene Gabriela Luptáková, váza Ma Maison, hlinený svietnik z Kréty)... Tento víkend to však nebude, čakajú nás dva intenzívne pracovné týždne, od-té-raz. Pár prudko klikateľných víkendových linkov pre vás sa tu však našlo:

1. Starting off Saturday networking at this event, looking forward (if I manage to get up in the morning, ehm... :-)
Sobotu začínam networkovaním na tomto evente, ak dokážem ráno vstať :-)

2. My new favorite recipe for spaghetti, so good! And we definitely use more than one zucchini per person.
Nový obľúbený recept na zdravé špagety, je neskutočne dobrý! Každopádne u nás padne viac ako iba jedna cukina a hrsť koriandra na hlavu.

3. Just fell in love with these handmade leather bags from Hungary, so beautiful!
Práve som sa zaľúbila do týchto ručne robených kožených tašiek z Maďarska, prekrásne sú!

Bonus: if you would like to try instant photography, here is an invitation to a workshop in Bratislava. Have a beautiful weekend!
Ak by ste si chceli vykúšať veľkoformátovú instantnú fotografiu, tu je pozvánka na workshop v Bratislave. Krásny víkend prajem!

3/15/2013

On Life and things, Bratislava


I saw this lovely, fragile little lady smiling from far away. With a smile on her face she told me how many centimeters time and age combined have stolen from her: 17. With a little smile she said that she just admires all the opportunities young people nowdays have. On the other hand, she has the freedom to do only what she pleases to: I caught her on her way from the library (where she borrows audio books with poetry that she loves) to a glass of red wine with friends. I had the privilege to listen to a beautiful poem, right there, on the street, about how humankind should appreciate the unique beauty of life it's been given.
In the beginning I loved her little beret and her bright lipstick. In the end I loved her. Sometimes the most unexpected meetings can make the sun come out.

Úsmev tejto milej, krehkej dámy som videla už zďaleko na ulici. S úsmevom (a dohora vytočeným krkom) mi veselo oznámila, koľko centimetrov jej čas a vek dokopy a postupne ukradli z telesnej výšky: 17. Tiež s úsmevom si túžobne povzdychla, koľko šancí a životného priestoru na realizáciu dnes mladí ľudia majú. Na druhej strane, ona teraz robí už iba to, čo ju naozaj baví: ja som ju zastavila po ceste z knižnice (kde si požičiava audioknihy s poéziou, ktorú miluje) na stretnutie s priateľmi nad dvomi deci červeného. A priamo tam, na ulici, mi zarecitovala báseň o jedinečnej kráse a hodnote ľudského života.
Keď som ju zbadla na ulici, upútala ma jej milá biela baretka a žiarivý rúž. Keď sme sa lúčili, žiarila celá, a ja zrejme tiež. Je celkom sranda ako vám niekedy dokážu tie najneočakávanejšie momenty presvietiť celý deň.


3/14/2013

In the detail: pom poms


Sorry, spring. It looks like it's back to winter hats. Love the ones with pom poms this year. (here as well).
But honestly, I don't care about the winter being back, your comments yesterday (here, on Facebook, in messages and mails) just warmed my heart all day. Thank you all so much! :-)

Sorry, jar. Momentálne to vyzerá ešte na ľahký návrat k zimným čiapkam. Tento rok boli super tie s brmbolcami (aj tu napríklad).
Úprimne povediac ma tento comeback zimy nerozhádže, po vašich včerajších komentoch (tu, na Facebooku, v správach a mailoch) mám slnko v duši. Ďakujem vám za každé jedno milé slovo! :-)

3/12/2013

Have a very instant Bday Giveaway!


Well, because of YOU, my dears, there are a few reasons to celebrate right now: very soon it will be 3 years since I started the blog (which would make no sense without you!), very recently the number of its followers reached the magical 1 000 plus (wow!), and even more recently I noticed that the number of all page views is a few thousand over one million (no words for that...). Funny enough, I still remember one night, long three years ago, when I had a beautiful crazy dream that the blog had 27 followers (!). Yeah, and its my bday today (that has not so much to do with you, more with my dear parents, just wanted to mention them here ;-)
So as a little sign of my honest gratitude and big love towards YOU (and thanks to the very cool Instant shop) here is an original Polaroid camera (born in the 90's. Yeah, we don't have that much in common...), a new generation Instant film and a set of the Impossible project badges. All for one of you, just leaving you e-mail address below. Till Friday midnight. Good luck! And a big constant thank you from the bottom of my heart!
Love, Marika

Takže vďaka vám, milí moji, máme dnes viacero dôvodov na oslavu: čo-sko-ro to budú 3 roky existencie tohto blogu (ktorý by bez vás nedával zmysel!), nedávno počet jeho followerov prekonal magickú hranicu 1 000 (že wow!), a tiež nedávno som si všimla, že celkový počet jeho videní je pár tisíc nad jedným miliónom (dovi). A ja si stále pamätám jednu noc pred tromi rokmi, keď sa mi sníval krásny bláznivý sen, že blog mal 27 followerov (!). A okrem toho mám 13teho narodeniny (to už s vami toľko spoločné nemá, skôr s mojimi drahými rodičmi, ale chcela som ich tu spomenúť :-)
Ako malý prejav mojej veľkej vďaky a lásky voči VÁM (a vďaka perfektnému Instant shopu) je tak pre jedného z vás pripravený originálny Polaroid fotoaparát (narodený v 90-tych rokoch. No, až tak spoločné toho nemáme...), a Instant film novej generácie, plus sada odznakov Impossible project. Stačí len nechať v komentári svoju mailovú adresu. Do piatka polnoci. Veľa šťastia! A veľké trvalé ďakujem vám!
S láskou, Marika

3/11/2013

Boys In Study at The Pan-European University, Bratislava


Shooting at its Faculty of Law, many of the future lawyers were dressed in suit and tie, many of them had an exam the day we shot them, but I think that out of all the schools, it was here that we have probably seen the biggest diversity in personal style. 

Keď sme fotili Boys In Study na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, veľa budúcich právnikov malo klasické obleky (a veľa z nich práve aj skúšky alebo zápočty), ale mám pocit, že sme zo všetkých škôl práve tu videli pravdepodobne najväčší rozsah rôznych štýlov.
3/10/2013

Competition: Ukáž nám, ako sa nosí Sršňová!


Hey ho, everyone! This is a great little competition and chance to win some of Lenka Sršňová's funky pieces: to all who already own anything from her, send in a picture showing your way of wearing it, till the 27th of March. We shot this picture last weekend, modeling some of her stuff here are graphic designer Ondro and fashion photographer Jakub. Read all about it here!

Hejhou! Parádnu malú súťaž si vymyslela Lenka Sršňová, tak sme jej minulý týždeň nafotili vizuál, modelov nám robili grafický dizajnér Ondrej Jób a fotograf Jakub Gulyás :-) Pre všetkých, ktorí vlastnia nejaký, akýkoľvek kúsok jej tvorby: do 27. marca pošlite foto ako nosíte Lenku Sršňovú a môžete vyhrať nákup jej veselých vecí v hodnote 150 Eur a ďalšie ceny. Všetko, všetko si prečítate tu aha. Tešíme sa na vaše fotky!

3/08/2013

Boys In Study at Matfyz, Bratislava


Okay, honestly, I don't think we will succeed in braking the stereotype about the students of Mathematics and Physics, but while shooting the Boys In Study project at their Faculty, we had a few unexpected moments. You'll see more when preppyslovakia will go online. Working on it!

Úprimne, zrejme sa nám nepodarí zlomiť stereotypné predstavy o študentoch matfyzu, každopádne počas fotenia Boys In Study na ich fakulte sme zažili pár nečakaných mometov. Viac uvidité, keď sa skompletizuje galériu pre stránku preppyslovakia. Makáme na tom! 

 3/07/2013

Girls In Study, Bratislava


Okay, not really, I just made that title up. But fact is that while photographing boys at universities, I was looking out for girls as well. Like Ela, here, student of psychology, meeting up a friend at VŠMU. Turns out she was already once on the blog, here. Oh, the magic of living in a small capitol city!

Oukej, názov postu je troška úplne vymyslený, ale popri fotení chlapcov som jedným očkom pokukávala aj po dievčatách. Elu, študentku psychológie, som stretla pri VŠMU, kde sa zastavila za kamarátom. A vysvitlo, že raz už na blogu bola, tu aha... Ten moment, keď oceníte čaro bývania v malom hlavnom meste.

3/06/2013

Invitation: Pecha Kucha Night, Nitra


What are your plans for tomorrow (Thursday) evening? I will be at the PechaKucha Night in Nitra, all stressed up about my presentation (about what three years of fashion blogging and streetstyle photography have taught me), among fantastic people, so if you feel like it, drop by :-) 

Čo robíte zajtra (vo štvrtok) večer? Ja budem na PechaKucha Night v Nitre, celá vystresovaná z prezentácie (o tom, čo som sa naučila za tri roky blogovania a fotenia streetstylu), navyše medzi fantastickými ďalšími hosťami a Nitrančanmi, tak ak máte cestu okolo, zastavte sa :-)

3/05/2013

Boys In Study at VŠMU, Bratislava


Just a few boys we've met today, while shooting for Boys In Study at The Academy of Performing Arts in Bratislava. All the pictures will be on preppyslovakia, very soon. Tomorrow we're off to see some lawyers :-)

Len zopár študentov, ktorých sme dnes stretli počas veselého fotenia Boys In Study na VŠMU v Bratislave. Kompletná galériu nájdete čoskoro (hneď ako dofotíme) na preppyslovakia. Zajtra si posvietime na Paneurópsku vysokú školu a Právnickú fakultu UK.


 Anne from Green Gables, Bratislava


Speaking of cute redheads in hats... I've recently met my favorite hero, Anne from Green Gables! More-less this is how I imagined her in my head, plus the period dress with the puffed sleeves that she so much desired, and her ever daydreaming eyes...

Keď sme pri milých zrzkách v klobúkoch... Nedávno som na ulici stretla moju detskú hrdinku, Annu zo Zeleného domu! Takto nejak som si ju predstavovala v mojej hlave, plus dobové šaty s nazberkanými rukávmi, po ktorých tak túžila, a jej večne rojčiaci pohľad...


3/04/2013

Zuzka from Red Poppy Stories, Bratislava


Maybe you already know her blog. Maybe you know that thanks to her blog and her sunny, action-packed attitude, she won a blogger's dream job. And maybe you know that she'll be there with me when from tomorrow on we'll be looking for students to photograph for the Boys In Study project (Hello, boys!) What I didn't know that the colourful spots on her blouse are dogs (seriously, I don't see them. Hope it's not some psychological test I failed...)
The rest of the photos from our meeting at the Slovak National Gallery's garden are up on her blog right now.

Možno už poznáte jej blog. A možno viete aj to, že vďaka svojmu blogu a svojej slnečnej, akčnej energii získala blogerskú prácu snov. A možno viete aj to, že od zajtra spolu so mnou hľadá študentov na fotenie do projektu Boys In Study (mávame!). Čo som ja nevedela je, že tie farebné škrvny na jej blúzke je vzor so psíkmi (fakt, a ja ich tam nevidím. Dúfam, že to nie je nejaký sofistikovaný psychologický test, ktorým som neprešla...)
Ostatné fotky z nášho sobotného stretnutia na nádvorí SNG práve teraz na jej blogu.

3/03/2013

Boys In Study, Bratislava


UPDATE! CHANGE OF DATES!
This week I am starting a new project/collaboration with Gant and CZOF in Bratislava: Boys In Study. It's a look into what students' lifes and closets, with the chance to win either a shopping in Gant (worth 500, 300, 200 and 3x150 Euro) or a preppy style makeover courtesy of Gant. I'll be shooting and interviewing the first gallery of students, all this week, at five selected universities in Bratislava. Here the schedule:

POZOR! ÚPRAVA TERMÍNOV!  
Tento týždeň začínam nový projekt v spolupráci so značkou Gant a portálom CZOF: Boys In Study. Je to pohľad do študentského sveta a šatníka bratislavských vysokoškolákov, účasť v projekte dáva šancu vyhrať nákup v predajniach Gant (v hodnote 500, 300, 200 a 3x150 Eur) alebo štýlovú preppy premenu v réžii Gantu. Od utorka budem/e fotiť galériu študentov a točiť rozhovory, na piatich vybraných VŠ v Bratislave. Toť náš plán, ak budete mať chuť zúčastniť sa, radi vás nafotíme/natočíme/spoznáme:

5. 3., utorok, medzi 13. 00 a 17.00 hod.: VŠMU, Svoradova,
6. 3., streda, medzi 9.00 a 13.00 hod.: Paneurópska vysoká škola práva, Tomášikova, medzi 13.00 a 17.00 hod.: Právnická fakutla UK, Šafárikovo nám.
7. 3., štvrtok, medzi 11.30 a 15.30 hod.: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina
8. 3., piatok: doobeda FTVŠ UK, nám. arm. gen. L. Svobodu, a poobede Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám.

Prêt-à-click


Last time I checked, it was all about flowers at the F&F showroom - garments and home accessories likewise. I specially love these printed little vases, could be used for so many things, like cool summer drinks... Speaking of interiors, a few clickable links for the weekend:
Naposledy, keď som bola v F&F showroome, toť nedávno, mali ho celý rozkvitnutý - šaty aj bytové doplnky F&F Home. Najviac ma chytili tie potlačené sklené vázičky, ktoré pôsobia veľmi multifunkčne (pokojne by v nich mohli byť aj letné drinky napríklad). A k téme interiérov pár víkendových linkov na klikanie:

1. I love looking through clever interior ideas, I always wonder how people come up with them. And an even bigger reason to wonder: clever DIY ideas. Beyond my understanding.
Milujem sa hrabať v superšpica nápadoch na bývanie, neprestáva ma udivovať ako na ne ľudia prichádzajú. Ešte väčší zázrak: DIY nápady. Dovidopo.

2. Another cool interior design/lifestlye blog, Miss Design, here.
Ďalší veľmi pozerateľný interiérový/lifestylový blog, Miss Design, tu aha.

3. Pictures from H&M's first Fashion week show in Paris, on Vogue, here. Have a lovely Sunday!
Obrázky z prvej módnej šou H&M na parížskom Fashion Weeku, z Vogue, tu aha. A krásnu nedeľu!