2/28/2013

Bicycle stories: Tomáš


It's officially springtime when you see trenches on bikes and naked women in city fountains. It seems like I have been intensively bumping into male cyclists in the last few weeks. Can't help it, had to stop Tomáš, a student of medicine, and his extremely beautiful, elegant Alpina bike from Modrofúz (by the way, they are having a sale right now). All black with golden and silver details, wooden handles and a fine Brooks seat. Also, notice the dark brown leather backpack, so perfect for carrying your school papers/laptop on a bike. This spring started off well, enjoy it!

Asi je už oficiálne jar, keď stretávate trenčkoty na bicykloch a nahé ženy v mestských fontánach. Zdá sa, že posledné týždne sa po Bratislave zrážam iba s cyklistami, a vôbec mi to nevadí. Aj študenta medicíny, Tomáša, na jeho neuveriteľne krásnom, elegantom Alpine bicykli z Modrofúza (ináč, tí majú práve výpredaj, tak mrkajte). Celý čierny so striebornými a zlatavými detailami, drevenými rúčkami a klasickým Brooks sedadlom. Všimnite si tiež tmavohnedý kožený ruksak na Tomášovom chrbte, dokonalý na prenášanie skrípt/počítača na bicykli. Táto jar začína dobre, užite si ju!

After school, Bratislava


For some reason I just really love how the gray hat is shaping the girl's head. I caught her right after school, and here, she looks like a movie character to me, princess Leia perhaps? :-) Bur apparently it's only a lot of hair in a bun...

Z nejakého dôvodu sa mi naozaj páči ako táto čiapka, zachytená na slečne pred školou, krásne tvaruje jej hlavu. Pôsobí na mňa ako postava z filmu, možno princezná Leia? :-) Ale vraj je to len veľa vlasov schovaných v drdole pod čiapkou...

2/26/2013

Vintage streetstyle, round 4: Dots


Two seemingly unrelated pictures sent by Mária N.: "I found these two pictures while scanning old photographs from our grandma's photo album. The first one is from the summer of 1954 - my grandma Mária is photographed while bathing at the Dubník lake near Stará Turá. She's had style all her life (turns 81 in May), and in this swimsuit she must have turned a few heads (pic taken by my grandfather :-).
On the other picture is my uncle Martin, around 1961. It's obvious that grandma transferred her sense of style towards her kids." Her style and her love of dots!

Dve, na prvý pohľad nesúvisiace fotky poslala Mária N.: "Tieto dve fotky som objavila pri skenovaní starých fotiek z albumu mojej babičky. Prvá pochádza z leta 1954 - je na nej moja babička Mária počas kúpania sa na jazere Dubník pri Starej Turej. Štýl má po celý život (v máji oslávi 81 rokov), ale v tých plavkách z nej vtedy museli byť všetci paf (fotil dedo :-) 
Na druhej je môj ujo Martin asi v roku 1961. Je poznať, že babička svoj vkus prenášala aj na svoje deti." Vkus a lásku k bodkám!


2/23/2013

Prêt-à-click


I wanted to try this petrol-green-kind-of colour in our interior, so when I found this jug at MaMaison in Prague, I grabbed it and I love it. It's probably just the first piece of this colour :-)
Túto zvláštnu petrolojovo-modro-zelenú farbu som už chcela dávno skúsiť prepašovať do nášho interiéru, takže keď som v pražskom MaMaison narazila na džbán v tej farbe, brala som ho a s farbou som happy, niečo v nej zrejme ešte pribudne :-)

1. After last week's post from Nina's living with style, I got a link to this wonderful blog covering the living spaces of female artists.
Po minulotýždňovom poste z Nininho bývania, som dostala tip na inšpiratívny blog o bývaní umelkýň z rôznych oblastí, tu aha.

2. These cute Slovak-made retro kid's tights so remind me of my childhood!
Tieto milé retro detské pančušky slovenskej výroby ma zakaždým prenesú do detstva!

3. A little fresh-up of kitchen accessories and a cool use of the black chalkboard colour on this petite food blog. Have a chilled Sunday!
Malý refresh kuchynských doplnkov a parádne využitie tabuľovej farby nájdete na tomto malom food blogu. Peknú nedeľu!

2/21/2013

Laetitia, Prague


She was visiting from Paris, bundled up to brave the middle-European winter. I am no fan of colour coordination in general, but her lips and her scarf... Like a ray of sunshine in the middle of a gray day. And her hair matched the sleeves of her coat. And her glasses matched her coat. And actually, we had matching gloves. Mega-matching!

V Prahe bola na víkend a na skok z Paríža, zababušená do stredoeurópskej zimy mrazivej. Ladenie farieb mi vo všeobecnosti moc neladí, ale jej pery a jej šál len tak žiarili uprostred šedého dňa. A jej vlasy ladili s rukávmi kabáta. A okuliare s kabátom samotným. A rukavice... tie sme mali úplne rovnaké. Megazladenie!


2/20/2013

Vintage streetstyle, round 4: Hair!


Photo sent by Simona H.: "Sending a picture of my mom, sometime around 1976, taken by my uncle. She doesn't like this picture, but I think it is excelent." Totally agree. And please, can I have that hair?

Fotka od Simony H.: "Posielam fotku mojej mamy, je to niekedy z roku 1976, a fotil ju môj strýko. Ona túto fotku nemá rada, ale podľa mňa je výborná." Môžem iba súhlasiť. A prosím si tie vlasy. Ďakujem!

2/19/2013

Bicycle stories: Mário


I've met Mário and his bike randomly on the street. A quiet, soft spoken guy as if from another, old world, with an old Eska bike. The frame is original Eska, the seat is vintage and the rest he put together from bits and pieces. And he calls it Klement :-)

Mária som stretla náhodou na ulici. Tichý chlapík ako z iného, zašlého sveta, so starou Eskou. Teda, rám je originál Eska, sedadlo je vintage, a zbytok dal po kúskoch dokopy sám. Volá ho Klement :-)
2/17/2013

Prêt-à-click


Some of you might have already seen my new white porcelain cup on FB or my Instagram. I think I am going to start collecting white porcelain mugs, they seem to fit into my kitchen :-) It's Czech made from Holka z porcelánu, the painting in the background is from Lucia Tallová. Speaking of Instagram, here are a few of my favorite accounts on Instagram:
Niektorí ste môj nový biely hrnček z porcelánu asi videli na FB alebo Instagrame. Asi začnem tie biele hrnčeky zbierať, hodia sa mi do kuchyne :-). Tento je českej výroby, od Holky z porcelánu, maľba za ním je od Lucie Tallovej. Apropó, Instagram, tu som pre vás zozbierala niektorých mojich obľúbených používateľov:

1. For some fresh insta-style, check out freshwallstreet and aldo_decaniz, for overall style, follow notjustalabel or susiebubble. Or the lovely nimaford and designlovefest.
Pre svieži insta-štýl mám rada freshwallstreet a aldo_decaniz, pre štýl vo všeobecnosti notjustalabel alebo susiebubble. Viac osobné sú dievčence nimaford a designlovefest.

2. For interiors, I love homes_, for interesting abandoned places rusticexcursion. Sad, but fascinating pictures that tell thousand stories, is chernobyl_zone.
Super interiéry nájdete na homes_, a superzaujímavé opustené stavby na rusticexcursion. Smutné, ale fascinujúce fotky, ktoré hovoria viac ako slová, sú na chernobyl_zone.

3. And now for pure LOVE. If you love, books, go to jenbebookish, for soothing still photography to norsk_, for thrifting and treasure hunting lovers are thrift_thrillers, and if you love, love French bullies, fall in love with Olive at bullyinberlin.
A teraz o čistej LÁSKE. Ak ľúbite knihy, klik na jenbebookish, jemnú, upokojujúcu fotku nájdete u norsk_, pre tých, čo milujú blšáky, sekáče, adrenalín, sú thrift_thrillers, a ak máte radi francúzskych bulíkov, zaľúbite sa do Olive na bullyinberlin.

There, that should be enough for a week :-) Do you have any favorite, interesting Instagram accounts worth sharing? Thank you!
Tak. Myslím, že tak na týždeň stačí :-) Máte aj vy nejakých obľúbených, zaujímavých užívateľov Instagramu, o ktorých škoda nevedieť? Ďakujem!

2/15/2013

In the detail: blue retro Friday


...because this beautiful, long winter really reminds me of the heavy-snow winters of my childhood.

....bielo-modré piatkové retro. Lebo táto vytrvalá, nádherná zima mi naozaj pripomína husto zasnežené zimy môjho detstva.

2/14/2013

Vintage streetstyle, round 4: starting with a dose of love!


The fourth round of Vintage streetstyle has officially started. NOW! With these wonderful, love-themed photos from Enrú: "The most beautiful vintage in one's life has to be their parents, right? These are mine. Outfit-coordinated with love. On their bikes (above) and in matching stripes they cycled through Slovakia (we still have that retro-thermos in our basement!). Mum used to sew a lot, for both of them. Everything! Even bathing suits. Or these matching shirts from the meadows (below). Nowadays they don't coordinate colours and patterns anymore... they coordinated their souls. They are called Betinka and Stanko, but they call each other Bez and Vtáčik. Pictures taken in 1964-67."

Štvrté kolo Vintage streetstyle považujte za otvorné. OD-TÉ-RAZ! Začíname týmito nádhernými fotkami s veľmi príhodnou témou lásky od Enrú: "Najkrajší vintage v živote každého sú asi vlastní rodičia, nie? Toto sú moji. S láskou zladení. Na bicákoch (foto hore), ako prúžkovaný tím, prebrázdili celé Slovensko (tú retrotermosku máme ešte v pivnici). Mama veľa šila. Pre obidvoch. Všetko! Aj plavky. Aj tieto rovnaké lúčne košele (foto nižšie). Dnes už tak nezlaďujú farby a vzory... Zladili si duše. Volajú sa Betinka a Stanko, hovoria si Bez a Vtáčik. Fotené v rokoch 1964-67."Info: If you want to share your family album style treasures, you are very welcome, please do so by sending the scanned photos and the story of the people to the address: tonbogirl.blogspot@gmail.com. If you have already sent your pictures and they weren't published, thank you for your patience, I will write back to you very soon. The fourth round will be (probably) finished by the end of May, and for sure there will be a wonderful Lomography camera to win :-)

Info: Ak by ste sa tiež radi podelili so štýlovými pokladmi z vašich rodinných albumov, budem vám veľmi vďačná, spolu tak vytvárame album a "svedectvo" o štýle a cite pre estetično, ktorý v našich zemepisných šírkach existoval a existuje. Naskenované fotky a príbeh ľudí na fotkách posielajte na: tonbogirl.blogspot@gmail.com. Ak ste mi už fotky poslali, a ešte neboli uverejnené, ďakujem za vašu trpezlivosť, určite sa vám v dohľadnej dobe ozvem. Štvrté kolo sa (pravdepodobne) skončí koncom mája, a som si istá, že ako odmena pre niekoho z vás bude minimálne parádný Lomography foťák :-)

UPDATE! A toto je on, vášho oka šampión! Ďakujem za promptnú reakciu Lomography a krásne tematickú cenu: v ďalšom kole môže teda niekto získať túto srdiečkovú Dianu Mini

2/12/2013

Living with style: Nina, Bratislava
Time to confess. I do have a few healthy addictions, one of the big ones being: looking into other people's homes. Houses, apartments, studios, flats, garages, doesn't matter, as long as it has atmosphere and a personal touch. I love to go walking in the dark, when the lights are on in houses and flats and I can take a peek inside. And I love to take my camera with me when I get a chance. And as much as I love perfectly designed, architectural spaces, I probably find more interest in the fact how people can create homes with personal style no matter where they live. Especially in a country where fine architecture is neither a historical nor a present virtue in the society. Meet Nina and her factory studio living.
First I met Nina on the street, then she became one of the women in the White shirt photo series and finally I have photographed her clothing line, hanzi šop's last summer collection. These pictures were taken some time ago (almost a year I guess), around that time, when she was living in her studio, in an industrial building in Bratislava, where lot of small studios and artist rent spaces. It was a low budget living, put together from the space's original furnishing (left behind from the factory times of the building), some found pieces and lots of personal details and art.

Priznávam, že mám pár zdravých úchyliek, z ktorých asi najvytrvalejšou je nakúkanie do obydlí iných ľudí. Domy, byty, ateliéry, pracoviská, garáže, beriem všetko, čo dýcha atmosférou a osobným štýlom. Napríklad milujem prechádzky po tme, keď majú domy a byty vysvietené okná a odhrnuté závesy. Ak sa dá, rada beriem so sebou aj fotoaparát. A nech mám rada krásne dizajnové, architektonicky čisté, perfektne nastajlovné priestory ako chcem, ešte o niečo viac ma zaujíma ako si ľudia dokážu vytvoriť domovy s osobným štýlom, nech bývajú kdekoľvek. Najmä, keď žijú v krajine, kde dobrá architektúra nie je historicky, a bohužial ani v súčasnosti, silnou stránkou spoločnosti. Nech sa páči, vstúpte k Nine.
Ninu som najprv stretla na ulici, potom bola súčasťou projektu Bielych košieľ, a dokonca som nafotila aj poslednú letnú kolekciu jej značky, hanzi šop. Tieto fotky boli fotené v tom čase, keď Nina bývala vo svojom ateliéri (už to bude asi aj rok...), v jednej z industriálnych budov v Bratislave, s mnohými malými ateliérmi v prenájme. Bolo to low budget bývanie, s využitím už existujúcich interiérových prvkov (pôvodom z továrenskej minulosti priestoru), pár zozbieraných pokladov a mnoho osobných maličkostí a umenia.


The original factory pieces (old types of laboratory fume-cupboards) were cleaned up and given new purposes.
Pôvodné továrenské zariadenie priestoru (skrine podivného druhu staré typy laboratórnych digestorov, ďakujem Sasanky za upresnenie!) boli vyčistené a slúžia novým účelom.

 A couple of old egg-shaped armchairs with original drapery define the space's charm.
Dvojica starých kresiel vajíčkového tvaru s pôvodným poťahom dáva priestoru svojský šarm.


Hanging on the left, hanzi šop's summer pieces. Mixing stripes and flowers.
Na ľavo visia letné kúsky z hanzi šop-u. Prúžky s kvetmi.

The lino flooring still remembers the factory's past.
Lino na dlážke si stále pamätá továrenskú minulosť priestoru.Clean, simple surfaces meet with mixtures of patterns.
Čisté plochy narážajú na zmes potlačí a vzorov.

Nina and her boyfriend just welcomed a little boy, Eliáš, into their lives. Congratz to you two, wishing you all the best, with love! 

Nina a jej priateľ pred pár dňami privítali na svete syna Eliáša. Blahoželám a zo srdca prajem všetko najlepšie, najzdravšie a najkrajšie!

2/09/2013

Prêt-à-click


Invitation: if you have time, come to NuSpirit Club on Wednesday to the Offline talkshow. Somehow I got mixed into the list of guests, but come on, ice hockey legend Miro Šatan will be there! :-) More info here. And a few more clickable links for you:
Pozvánka: ak na stredu večer nemáte nič lepšieho na práci, príďte do Klubu Nového Ducha na Offline talkshow. Som sa tam nejak ocitla medzi hosťami, ale to nič, bude tam hokejová legenda Miro Šatan, haló! :-) Viac info tu aha. A viac prudko klikateľných linkov pre vás tu:

1. I am extremely loving The Humans of New York project - the pictures and stories on FB or at their web site.
Som veľkým fanúšikom projektu Humans of New York - fotky a príbehy nájdete na FB alebo na ich webe.

2. And a fantastic local project in Bratislava: Music of the city, spreading good music to unexpected city places.
Fantastický lokálny projekt v Bratislave: Hudba mesta, ktorý šíri dobrú hudbu po celom meste, aj na nečakaných miestach.

3. Amazing pictures taken by a mobile ph one camera. Hm. It kind of proves that the most important thing when taking pictures is the photographers eye and feeling, no matter what they hold in their hands and how much it cost...
Krásne fotky fotené foťákom v mobile. Hm. Svojím spôsobom dôkaz toho, že najdôležitejším elementom pri fotení je oko a cit fotografa a nie výstroj a jej cena...

2/08/2013

Vintage streetstyle, round 3: Winners


So it took a while, but here we are, Vintage streetstyle round 3 is finally closed, votes counted, and as much as I loved all the pictures sent in (find all the pictures and stories here) and would love to reward you all as a Thank you for them, I only have a few gifts to give:
Takže chvíľu to trvalo, ale je to tu, ta-dááám, vyhodnotenie tretieho kola Vintage streetstyle. Čisto subjektívne hlasy sú zrátané. Ešte raz veľká vďaka za zaslané príspevky (všetky fotky a príbehy nájdete tu), aj keby som ich veľmi rada odmenila všetky, darčekov je len pár:

1. Ľudmila (above) and her captivating story was one that started with one picture but by the course of faith turned into a continuing story, thanks to Barbora O. for that, sending her this really cool python Fisheye from Lomography.
Ľudmila (vyššie) a jej príbeh začal jednou fotkou, (ne)dopatrením osudu však pokračoval sériou fotiek, vďaka Barbore O., ktorá dostáva tento supa-dupa python Fisheye foťák z Lomography.


2. Zuzana H. and the picture and story of her grandfather gets a special piece from Nike's vintage collection.
Zuzana H. a jej fotka a príbeh starého otca dostáva cenu podľa výberu z vintage kolekcie Nike.


3. And last but not least, these marvelous sister hats send by Karin H. get a special bonus prize, a one of a kind Majka z Gurunu Tshirt by Misha.
A tieto úžasné klobúky sestier od Karin H. ostávajú bonus: jedinečné tričko Majka z Gurunu od Mishy.