7/29/2011

Maja, Bratislava streetstyle for ELLE.com
One published and a few unpublished pictures of sweet Maja from the blog Le Plee. I am loving the very clever mixing of classical pieces into a very fresh all black outfit.
P.S.: Hi, I am Tonbo and I am loving feminine, big volume skirts right now!

Jedna uverejnená a pár neuverejnených fotiek milej Maji z blogu Le Plee. Z pár klasických kúskov krásne vyčarovala svieži čierny model, krása!
P.S.: Ahoj, som Tonbo a hrozne ma momentálne berú všetky bohaté, široké, žensky objemové sukne!

7/28/2011

Vintage streetstyle, round 2: Monika


All together now: Awwwwwwww!
Photo sent by Luc: "I am sending a picture of my cousin Monika. It was taken on a softball field somewhere around Hradec Králové at the beginning of the 80's. She is a hip-hop fashion pioneer - one folded up leg, baggy trousers, oversized cap :-) I am not sending it because I would see some kind of style in the way she is dressed, or that it would be inspirational, but because it is a great, beautifully captured picture and I would like to share it. So I hope it will bring a few smiles :-)"
Thanks, Luc, smiles guaranteed and yes indeed, I see style there. Baby harem trousers! :-D

....a všetci spolu: "Jééééééééééj!"
Fotku poslala Luc: "Ahoj, posílám fotku svojí sestřenice. Sestřenice je Monika, a fotka je focena na sotfbalovem hřišti někde u Hradce Králové. Fotka je ze začátku 80. let, a ona je průkopnicí hiphopové módy - vyhrnutá nohavice, rozkrok po kolena, kakáč na hlavě :)) Fotku neposílám, protože bych v ní viděla nějaký styl v oblečení, čím bysme se mohli inspirovat, ale protože je prostě úžasná, krásně zachycená a chci se o ni se všem podělit, protože je škoda, aby zůstala jen tak v šuplíku. Doufám, že aspoň pár lidem vykouzlí úsměv na tváři :)"
Ďakujem, Luc, u mňa bol úsmev veľký a haló, ja tam vidím aj štýl veľký. Veď mini harem nohavice, ha! :-D

7/27/2011

Juliana, Bratislava streetstyle for ELLE.com


This picture of Juliana wasn't published at ELLE.com (they chose another, a wider shot), but still it is one of my favorites in the pack, most likely thanks to her unique features, softness in the eyes, the overall atmosphere and ehm, the necklace (!). Her blog is just the way she is, check it out here.

Táto fotky Juliany nebola uverejnená na ELLE.com (vybrali si fotku celej postavy), napriek tomu je jednou z mojich obľúbených z celej kôpky. Pravdepodobne vďaka jej jedinečným črtám, zasnenému pohľadu, celkovej atmosfére a ehm, náhrdelníku (!) A jej blog je jej veľmi podobný, aha tuto.

Vintage streetstyle, round 2: Great grandfather


Picture sent by Klára J.: "Hi, I am sending a picture that I brought from my grandma, one of the old time photographs. I chose this one as the best. On it is my great grandfather (first from the left). It was taken at the end of the 30's and I picked it simply because it was a time when a woman was a woman and a man was a man. :-)"
I don't know, but it feels sooo good to look at this picture, right? Everyone looks so sophisticated and put together...

Fotku poslala Klára J.: "Ahoj, už dříve jsem si od babičky přivezla nějaké zajímavé fotky ze starší doby a tuhle jsem z nich vybrala jako nejlepší. Na fotografii je můj pradědeček (první zleva) . Snímek pochází z konce 30-tých let 20. století. Vybrala jsem jej protože žena byla ženou a muž byl mužem, jednoduše :)"
Neviem ako vám, ale mne sa na tú fotku pozerá veľmi príjemne, všetci na nej vyzerajú byť tak krásne sofistikovaní a elegantní....

Milada, Bratislava streetstyleThis is my beautiful and very stylish friend Mili. I was planning to take her streetstyle picture for some time now, only to be refused (ha, it is true, Mili, don't deny it! :-) Last time on our way to a light summer dinner in the town, I caught her off guard and before she could think about it, click, it was done. Now see, she is also my personal hero. She makes juggling one meaningful career, one husband and two wonderful, cheeky sons look trés chic! :-) Mili's summer evening philosophy: hop into the shower, then into a summery black dress, a bit of lipstick and you're all set. Bissous!
Update: for those who were asking, the dress is from Mango, the bag is from here.

Toto je moja krásna a štýlová kamarátka Mili. Na streetstylovej fotografickej muške som ju už mala viackrát, no neúspešne (je to tak, Mili, len sa priznaj! :-) Naposledy, keď sme sa vybrali na ľahkú letnú večeru na terasu do mesta, mi zasa raz učarovala, a najmä to nečakala, a tak cvak, podarilo sa mi ju odfotiť predtým, ako si to mohla rozmyslieť. Mili je okrem toho aj mojou hrdinkou. Zvládanie jednej náročnej práce, jedného manžela a dvoch šibalských synov je v jej podaní celé trés chic  :-) Milin tip na letné večery: hop do sprchy, hop do letných malých čiernych, troška rúžu a ide sa. Bissous! 
Update: pre všetkých, čo sa pýtali, šaty sú z Manga, taška odtiaľto.

7/26/2011

Vintage streetstyle, round 2: Ľubo


Picture sent by Monika B.: "On the picture is my uncle Ľubko (my mom's brother) and I love the lightness of it. It was taken around the beginning of the 80's in Žilina, maybe exactly in 1980 - in that year my mom was 15 and left for her studies to Ružomberok, where she got a job. After graduating she stayed to work there and since she was the oldest of five siblings and the only one with a job, she was happy to buy them little gifts. This is how probably my then 17 years old uncle got his new leather jacket and instantly wanted his picture to be taken. Trust me, there wasn't a more stylish guy in Žilina... :-)"

Fotku poslala Monika B.: "Na fotke je môj ujo Ľubko (brat mojej mamy) a mám na nej rada tú ľahkosť, ktorá sa v nej skrýva. Bola fotená v Žiline niekedy začiatkom osemdesiatych rokov, možno aj presne rok 1980, kedy mamina ako 15-ročná odišla zo Žiliny študovať do Ružomberka, kde popri škole pracovala. Po maturite tu ostala pracovať v niekdajších bavlnárskych závodoch a keďže bola najstaršia z piatich detí a jediná z nich pracujúca, veľmi ochotne a s radosťou im kupovala všelijaké veci. A asi takýmto nejakým spôsobom priešiel môj (vtedy asi 17-ročný) ujo k svojej novej koženej bunde, v ktorej sa okamžite túžil vyfotiť. No darmo, štýlovejšieho chlapa by ste v tom čase v celej Žiline len ťažko našli... :)"

7/25/2011

Grey and leather, Pohoda festival style
True, I met this lovely girl right in the morning, but when I saw her, the "so fresh and so clean, clean" Outcast chorus started play in my head and not because I was at a music festival :-)
I love her simple, comfy, basic look... and hey, is this the return of the belt pouch? In leather, at Pohoda and attached to this girl, I bow down!

Je pravda, že túto nádhernú slečnu som stretla hneď ráno (viď rannú rozcvičku účastníkov v Nay tanečnom dome v pozadí) a v hlave mi začal okamžite hrať Outcast "so fresh and so clean, clean", a nie iba preto, že som bola na hudobnom festivale :-)
Jej jednoduchý a pohodlný festivalový štýl sa mi veľmi páči... a čo to, čo to, návrat ľadvinky? V koži, na Pohode a na nej, súhlasne kývam hlavou.

Vintage streetstyle, round 2: Tánička and Peter


Thanks to Andrea K. for a beautiful, precious series of pictures in time: "It is a series of pictures of my father Peter and his sister Táňa, my aunt. Grandma always made an effort to dress them nicely, especially for the Sunday strolls. Tánička always looked like a baby doll, but with father, it wasn't so easy - look at the middle picture and his broken knee. My favorite piece of fashion is the little coat of my aunt on the first picture and my father's overall style on the second. The pictures are from Bratislava, starting around the beginning of the 50's up to the early 60's."

Vďaka Andrei K. za nádhernú, vzácnu sériu fotografií v čase: "Je to séria fotografií môjho otca a jeho sestry Táni, mojej tety. Babička sa ich vždy snažila veľmi pekne obliecť, najmä na nedeľné prechádzky. Tánička vyzerá vždy ako cukrová bábika, no s otcom to bolo tažšie a najmä stredná fotografia je dôkaz - rozbité kolená a podobne. Môj favorit, čo sa týka oblečenia, je na prvej ten kabátik mojej tety, no a samozrejme otcov celkový imidž na druhej. Fotky sú z Bratislavy, postupne od začiatku 50-tych rokov, až po začiatok 60-tych."

Prêt-à-click


I love this quote, not that I have the guts to live by it completely, but sometimes I try. I was thinking about tons of stuff this weekend and just bumped into it in my computer "by accident". Yeah, right...
"Urobte každý deň niečo, z čoho máte strach" E. Roosevelt. Mám rada tento citát. Nie, že by som mala tie gule podľa neho naplno žiť, ale občas sa snažím prekonávať. Tento víkend mi behalo hlavou milión vecí a potom som naňho narazila v mojom počítači. Náhodou. Uhm, jasné...

1. This week the Viva Musica! festival is on in Bratislava. A unique fusion of classical music and many other styles, held in the city. See you around! Also, summer cinema time is on in Bratislava, find the programme here. But first, let's lurk the summer back into town too!
Tento týždeň rozoznieva Bratislavu Viva Musica! festival. Jedinečný mix klasickej hudby pomiešanej s inými štýlmi. Olá, Bratislava volá. Von. Vidíme sa! :-) Navyše, program letných kín v Bratislave nájdete tu. Predpoveď počasia bohužiaľ tiež. Poďme prilákať leto späť!

2. And now for some visual beauty, enjoy!
Potešte si oko krásnymi fotkami, té-raz!

3. Thanks to CZOF for the interview as a Lovec stylu competition judge here. And hey, YOU can still join the competition, become an official style hunter and win some not too shabby prizes! Here. And have a wonderful week!
Ďakujem CZOF za rozhovor, ktorý so mnou urobili ako porotcom súťaže Lovec stylu, aha tu. A len pripomínam, že VY sa stále môžete zapojiť do súťaže, stať sa oficiálnym lovcom štýlu a vyhrať celkom slušné ceny. Všetko tu. Krásny týždeň prajem!

7/22/2011

See me through, Pohoda festival style


The last in the line of see through festival outfits. For me still on the good side of see through, simple, with little details. Plus I remember how hot it was on Saturday. What about you? Hit or miss?

Posledný z rady obrázkov priehľadných festivalových modelov. Pre mňa na hrane priehľadnosti, ale stále príjemné, jednoduché, s malými detailami. A veľmi dobre si pamätám horúcu sobotu. Ako u vás? Trefa či mimo?

Vintage streetstyle, round 2: Dagmar, Anna, Marie


There is something about this picture that fascinates me, probably the combination of the three trenchcoats and hairstyles. Picture sent by Lumír Š.: "On this picture is my grandma (left) with her friends, around 1971 in the small town of Příbor. They are taking part in an event they probably had to - as teachers in kindergarten."And before we go on about the uniformity of the last regime, I just remembered these pictures from last spring in Milan :-)

Na tejto fotke je niečo fascinujúce, pravdepodobne kombinácia troch trenchov a účesov. Fotku poslal Lumír Š.: "Na této fotce je moje babička (vlevo) s kamarádkami asi v roce 1971 v Příbore. Jsou na nějakém průvodu, kterého se jakožto učitelky z mateřské školy musely zůčastnit." A predtým ako sa zamyslíme na uniformitou bývalého režimu, práve som si spomenula na tieto fotky z jari minulého roku v Miláne :-)

7/21/2011

Sheer, Pohoda festival style

 A big Thanks! goes to the boyfriend of this stunning girl, who didn't feel like to be photographed at all, but he helped me convince her. Under one condition: that I have a drink from their bottle. Oh, don't worry, it was no water :-) But this is another nice example of sheer festival style.

Veľké Ďakujem! patrí priateľovi tejto nádhernej slečny, ktorá vôbec nemala náladu na fotenie, on mi ju však pomohol presvedčiť. Pod jednou podmienkou: že sa s nimi napijem z ich fľaše. Mnooo, reklama na minerálku to nebola :-) Ale toto je ďalší pekný príklad festivalového štýlu.

7/19/2011

Paulina, Pohoda festival styleThere were many people I haven't met at Pohoda, but I was lucky to meet Paulina twice the same day :-) I think she is a good example that yes, you CAN wear your swimwear at a festival AND look chic. Yup, this is how it's done.

Kopec ľudí som na Pohode nestretla, ale Paulinu som mala to šťastie stretnúť dvakrát za deň :-) Mám pocit, že nám dáva krásny príklad toho, že áno, pokojne MÔŽETE mať na festivale plavky A zároveň vyzerať chic. Napríklad takto.

Vintage streetstyle, round 2: Alena


Photo sent by Janka K.: "On the picture is my mom while in high school, around 1975. Check out the white socks pulled up to the max and the great bag in the background - I still have that one in my closet, it is blue with red handles, so I might be just using it this year."
And let me add I love the tennis themed shirt and shorts, very Wimbledon chic! :-)

Fotku poslala Jana K.:" Na fotke moja mama, keď bola gymnazistka, asi rok 1975. Oceňujem biele ponožky vytiahnuté kam sa dá a super tašku v pozadí - dodnes ju mám v skrini, je riflová modrá s červenými rúčkami - takže tento rok ju asi vyťahujem."  
Ja ešte dodávam, že aj košeľa s tenisovými raketkami a šortky stoja tiež za to, čistý Wimbledon chic! :-)

7/18/2011

Straw hat, Pohoda festival style


A girl from Prague, visiting Pohoda for the 4th time. Where do you buy these sailor inspired cute little straw hats? Makes me feel like I need one, right now. Even though it is raining outside, right now. Oh well. Actually, the longer I look at the picture, the more I am convinced I need that little white collar too. In combination with the straw hat. Pure magic :-)

Dievča z Prahy, po štvrtý raz na Pohode. Povedzte mi, kde kupujete tieto ľahko námornícke, milézlaté slamené klobúky? Mám pocit, že práve teraz jeden POTREBUJEM. Aj keď práve teraz vonku leje. Brrr... A čím dlhšie sa pozerám na fotku, tým silnejší pocit mám, že potrebujem aj ten biely golierik. Spolu so slameným klobúkom. V tom je čaro zakliate :-)

Vintage streetstyle, round 2: Movie starsWelcome to a very special edition of Vintage streetstyle, read for yourselves :-)
Photos sent by Jakub G.: " I've found these some time ago, they are probably from the 70's. My father used to work as a driver for the Czechoslovak television. He used to drive actors all over the former Czechoslovak Socialist Republic. Those were the times when there was still money for TV productions... And since he was quite handsome, they gave him a role in a television movie, where he was playing a gigolo :-) I don't know if Zuzana (the actress on the picture) was a client of his in the movie :-) But I know they look really good in that Alfa Romeo. I have no idea what movie it was, it probably lays forgotten somewhere in the archives. Our dad did not have a long career in television. Our mom made it clear: "Either me or the actresses!" End of story."

Vitajte vo špeciálnej hviezdnej edícii Vintage streetstyle, presvedčte sa sami :-) Fotky poslal Jakub G.: "Toto sa mi podarilo vyhrabať už dávnejšie, tak ti to preposielam. Sú to pravdepodobne 70. roky. Otec vtedy pracoval v Československej televízii ako vodič. Rozvážal hercov na natáčania po celej Československej socialistickej republike. To boli časy, keď sa ešte robili nákladné produkcie... No a on ti bol celkom fešák a raz ho obsadili do takého televízneho filmu, kde hral vedľajšiu úlohu gigola :-) Ale neviem, či Zuzana bola jeho klientkou v tom filme :-) Rozhodne im to v kabriolete Alfa Romeo veľmi sekne. Vôbec netuším, ako sa film volal. Asi zapadol niekde prachom v archíve. Náš otec sa asi dlho neohrial v televízii. Naša mama zakročila: "Buď ja, alebo herečky!"

7/17/2011

Prêt-à-click


1. Proudly and humbly I present you, the video of my TEDx Bratislava speech (where the invited speakers get 15 minutes to speak about their project or idea). Yes, I was nervous as hell, obviously (hence the shaking voice and "ehmmms" and "uhmmms", oh well), being part of a very impressive line up of speakers, standing in front of a crowd and trying to get my message through. The theme was: Creating the future, now. It was crazy, but a great experience, so I just want to say a huge THANKS to the TEDx Bratislava organizers for their volunteer work and dedication, and for all the people who were there - this is an event like no other. To learn more about TED and TEDx and see more videos click here. Oh, and the Ken Robinson video I mention at the beginning is here.

S hrdosťou a malou dušičkou pripájam video z môjho "talku" na TEDx Bratislava (kde pozvaní rečníci dostanú 15 minút na prezentáciu svojho projektu alebo myšlienky). Áno, srdce som mala padnuté niekde v žalúdku (to preto ten trasúci sa hlas a "ehm", "emmmm", achjo), keď som medzi ostatnými inšpirujúcimi spíkermi stála pred publikom a snažila sa sprostredkovať myšlienku street stylu. Téma celého podujatia bola: Tvoríme budúcnosť, dnes. Skoro som v tom procese zošedivela, ale skúsenosť to bola skvelá! Týmto by som chcela povedať mega ĎAKUJEM organizátorom TEDx Bratislava, ktorí to celé robia vo svojom voľnom čase, za ich vášeň a lásku a všetkým, ktorí na TEDx boli, oni najlepšie vedia aká jedinečná udalosť to je. Viac o koncepte TED a TEDx, ako aj videá ďalších rečníkov si preklikáte aha tu. A video s Kenom Robinsonom, ktoré spomínam na začiatku, nájdete tu. Nech sa ľúbi!

2. Pffffff, and now I just want to sit around and read some book, best at one of these cozy places.
Ufffff, a teraz mám chuť sa len niekde uvelebiť s dobrou knižkou v ruke, napríklad v niektorom z týchto kútov.

3. Here's an idea - for all the money you saved shopping at the summer sales (I know you did!), you can buy some pretty amazing piece of art, ha! Till the end of July all contemporary art goes only for 102 euros - at Krokus Gallery in Bratislava. Check it out here. Best part: those pieces won't shrink, loose their shape or get out of fashion, only gain value :-) Have a great summer week!
To je nápad - za peniaze, ktoré ste ušetrili na nákupoch v letných výpredajoch (ruka hore, koho nezlákali), si môžete kúpiť kúsok súčasného umenia od mladých umelcov, ha! Do konca júla je každý kus iba za 102 eúr - v Galérii Krokus v Bratislava. Viac info tu. Výhoda: tieto kúsky sa nesperú, nevyťahajú sa, nevyjdú z módy, iba môžu nabrať na hodnote :-) Krásny týždeň!

7/15/2011

Nu Spirit Fashion presents Martin Hrča, Puojd & Novesta/Popular
This was the very first in a hopefully series of fashion events aimed at presenting Slovak fashion, organized by and at the Nu Spirit Club. Martin Hrča was a great choice to start off this idea. Still a student of fashion, he presented some of his older pieces and his new work (last two pictures), which I simply love. Shiny metallic structured skirt and dress, yes please!
The collaboration of Miška Bednárová's Puojd brand with Novesta and Popular turned out to be funky and playful. I was pleased to see some very feminine Puojd pieces, I can absolutely see myself wearing that kimono dress! Dears, it's Friday, enjoy! :-)

Na koniec týždňa pár fotiek z prvého zo série večerov, ktoré majú v Nu Spirit Clube prezentovať slovenskú módu. Organizátorom držím palce, a odkazujem, že Martin Hrča bol skvelým začiatkom. Martin ešte študuje, aktuálne má za sebou stáž v Prahe v ateliéry Liběny Rochovej, a na akcii ukázal pár starších modelov, ako aj novú prácu (dve posledné fotky), ktorá je skvelá. Lesklé, metalické štruktorované šaty a sukňa, áno, prosím!
Spolupráca Mišky Bednárovej z Puojdu so značkami Novesta a Popular bola funky. Hravá, veselá a pritom ženská, bolo super vidieť pár nežných Puojd kúskov, napríklad tie kimonové šaty si viem na sebe úplne predstaviť! Milízlatí, máme piatok, tak si ho užite! :-)7/14/2011

Dominika, Pohoda festival style

 If there is one thing you can be certain of, it is when meeting someone at Pohoda you say bye with "see you around", you'll never bump into them again. This year I met a friend randomly for 3 times, and at the last encounter she said "see you later". That was it, haven't seen her for the rest of the festival.

Same rule goes for spotting someone to photograph, but at that very moment you: a, are standing in the line for fresh falafel/pancake/coffee/shower/silent disco and can't possibly leave your place/falafel/pancake/coffee/shower/silent disco, hey, you're only human b, standing in the middle of a dancing crowd and there is no way that person is going to leave the crowd with you just to have their photograph taken, you crazy lady, c, are just plain lazy running after them across in the heat and loose them in the crowd.
C was right when from far away I spotted this beautiful dress, the yellow bag, red headpiece and soft hair flying in the air. I was sitting on the grass, trying not to move too much in the heat. And pufff, she was gone. Luckily, every rule has and exception. Later that evening the dress, bag, headpiece and hair reappeared in front of me out of nowhere and my happiness was topped when I realized it is Dominika, the young painter you have already seen on this blog here.
Anyway, see you around next year? :-)


Ak je jedna vec, ktorou si na Pohode môžete byť istí, je to pravidlo, že ak niekoho stretnete a lúčite sa slovami "však sa ešte vidíme", už sa na letiskový betón neuvidíte. Tento rok som trikrát náhodne stretla kamarátku a keď sme sa po tretíkrát s ľahkosťou lúčili, povedala to osudové "však sa ešte vidíme". Nebudem vás napínať, do konca festivalu sme sa už nestretli. Abrakadabra šuvix.

Rovnaké pravidlo platí, keď zbadáte super fotografický objekt, ale práve: a, stojíte v rade a už-už máte svoj čerstvý falafel/palacinku/kávu/sprchu/silent disco na dosah a v tej chvíli neexistuje, aby ste opustili svoje miesto/falafel/palacinku/kávu/sprchu/silent disco, ste predsa tiež iba človek b, stojíte uprostred tancujúcej masy pod stageom a je vylúčené, aby vyhliadnutá osoba s vami opustila svoje miesto, len aby ste si ju mohli odfotiť, však nie sú všetci rovnako šibnutí c, čistá lenivosť vám nedovolí rozbehnúť sa cez letisko v horúčave a objekt stratíte v nedohľadne. 
C bolo správne, keď som v diaľke zahliadla kvetované šaty, žltú kabelku a červený kvet v jemne vejúcich, mäkkých vlasoch. Práve som sedela na tráve, bez pohybu, aby som negenerovala väčšie telesné teplo. A tak pufffff, zmizla z dohladu. Našťastie, každé slušné pravidlo má svoju výnimku. Neskôr večer sa zrazu predo mňou znenazdajky vynorili šaty, kabelka, kvet aj vlasy a navyše som s radosťou zistila, že to je Dominika, študentka maľby, ktorú ste už na tomto blogu mohli stretnúť tu, aha.  
Takže, vidíme sa budúci rok, nie? :-)

7/13/2011

I smell caramel, Pohoda festival style


Well, well, looking at the previous post from Pohoda, I seem to be falling into a colour pattern here. Maybe I just need another cup of coffee. A cappuccino with cinnamon on top. And some brown sugar. So raw and sweet and sublime...

No pekne, zdá sa mi, že s ohliadnutím sa na posledný post z Pohody je moje farebné vnímanie sveta jednoznačne jednosmerné. Asi potrebujem ďalší hrnček kávy. Kapučíno so škoricou. Sladené hnedým cukrom. Drsným na dotyk, sladkým na jazyku...

Vintage streetstyle, round 2: Marta and Marika


Photo sent by Veronika D.: "I found the picture of my grandma Marta, the one with the sunglasses. It was taken about 50 years ago close to the Danube river and with her friend Marika from Hungary. My grandma loved to dress nicely, I heard she only wore high heels."
By the way, such a beautiful picture, very Jackie O., don't you think?

Fotku poslala Veronika D.: "Našla som fotku mojej babky Marty, to je tá kočka v okuliaroch. Fotené to je asi pred 50 rokmi pri Dunaji a so svojou kamarátkou Marikou z Maďarska. Babka bola za mladi veľká parádnica, vraj nosila iba topánky na vysokom opätku."
A okrem toho, krásna fotka, taká veľmi Jackie O., nemyslíte?

7/11/2011

Her evening elegance, Pohoda festival styleWhat I find beautiful about this picture is that the simple festival get up of this girl is so beautifully in tone with her skin tone, hair colour and yes, even the setting sun. To me, even without bright colours, crazy prints or accessories, she stands out in the crowd. Or in this case rather "sits out".

Čo sa mi na týchto fotkách veľmi páči, je farebné ladenie mladej dámy - ako jej jednoduché oblečenie ladí s farbou jej pokožky, vlasov, dokonca aj s tónmi zapadajúceho slnka.... U mňa tak aj bez výrazných farieb, vzorov alebo pútavých doplnkov vyniká v dave. A aj (alebo práve) po sediačky.