1/31/2011

The deconstructed bun


Yes, the Deconstructed bun is a fashion terminus technicus now (do I sound funny to you too? :-) I didn't make it up, Garance did. I think.
Yes, it is the "just woke up and tied my hair up in a bun" turned into "looks like I just woke up and tied my hair up in a bun, but it really took me 15 minutes and a youtube tutorial" (seriously!)
I was once secretly watching a French girl do it - I was pretending to sleep on my hostel bed in Milan - while I was watching her and taking mental notes, ha! She combed her hair, tied part of it, put it up in a neat little bun, then wrapped the rest of hair around it, pulled it, tousled it, so little hairs were sticking out of it... and it looked perfecto! Yeah, only to me. Because after moments of hesitation and looking into the mirror, she repeated this process. About 15 times. I think I actually fell back to sleep.
Point is, it is one of the things I haven't quite mastered yet (hello, liquid eyeliner and screaming red lips). But I love the feeling of still having so much to learn!
The picture was taken at this deconstructed photo shoot :-)

Dekonštruovaný drdol. To je prosím nový módny odborný výraz. Nie, Google vám ho nenájde, na to je príliš nový. Asi tak 10 minút. Ale vymyslela ho Garance. Myslím.
Áno, je to ten "práve som sa zobudila a stiahala si vlasy do drdola" typ účesu, akurát v prevedení "práve som sa zobudila a stiahla si vlasy do drdola, ale potrebovala som na to 15 minút a návod na youtube" (vážne!)
Raz som tajne sledovala jednu Francúzku v procese tvorby - tvárila som sa, že ešte spím vo svojej príšerne vŕzgajúcej posteli v milánskom hosteli a pritom som ju jedným očkom sledovala a robila si zápisky! Milá Francúzka si prečesala vlasy, čast z nich zopla gumičkou, zbytok omotala okolo toho, celé to zamotala ešte viac, zatiahla, rozcuchala do neučesana.... a vyzeralo to dokonale! Ale iba v mojich očiach, keďže ona tento proces v pravidelných cykloch zopakovala asi 15-krát. Myslím, že som pri tom zasa zaspala.
Každopádne, štruktúrovaný drdol je jedna z vecí, ktoré ešte nemám ale vôbec zvládnuté (ehm, tekuté linky a krvavočervené pery, hovorím o vás!) Ale milujem pocit, že sa mám ešte toľko čo učiť!
Fotka vznikla na tomto dekonštruovanom fotení :-)

1/30/2011

Popping colours, Brno streetstyle

 


Like a shining sun surrounded by deep blue skies (no wonder, the two-tone scarf is from Morocco). Orange gloves must be for the added feeling of warmth. Wishing you a happy week! :-)

Ako slniečko svietiace uprostred sýtomodrej oblohy (nečudo, šál dvoch odtieňov vraj pochádza z Maroka). Oranžové rukavice určite pre intenzívnejší pocit tepla. Prajem vám usmiaty týždeň! :-)

1/28/2011

In her atelier: Lenka Sršňová

 

I was so happy to accept the invitation from young fashion designer Lenka Sršňová to meet up in her atelier. Just a few weeks before that I have seen her fashion show "Yetti Hunt", so I was curious to meet her in person and to take a peek at her designs up close and personal. 
I have to admit that watching her fashion show I felt like I probably couldn't wear any of the pieces shown (translation: that's right, I am probably just plain conservative, ha!). But once you come close and touch the pieces, oh it's a different feeling, I could just take half of it home :-) We were talking in what felt like a fully stocked changing room where you can try on anything. And we both did :-) 
Lenka is a really sweet, open and talented person with a funky take on fashion. She has a really well structured web site with videos from her fashion shows, so it's like you're sitting in the first row :-)
I was happy to hear that Lenka plans to focus more on guy's collections, I think it is about time somebody faced that challenge with a brave face and imaginative mind...

S radosťou a zvedavosťou som prijala pozvanie od mladej návrhárky Lenky Sršňovej na návštevu jej ateliéru. Len pár týždňov predtým som si bola pozrieť jej prehliadku Poľovačka na Yettiho, a musím priznať, že počas prehliadky som mala pocit, že fíha, neviem, neviem, či by som si z tohto niečo obliekla (preklad: tak tak, som zrejme úplne obyčajná konzerva, ha!). O to viac som bola zvedavá na osobné stretnutie a "ošahanie" si kolekcie. A verte mi, dostať sa ku kúskom oblečenia na dosah ruky je úplne iný pocit, pokojne by som si polovicu z nich adoptovala a poskytla im nový domov v mojom šatníku :-) Väčšinu času sme sa rozprávali v miestnosti, ktorá pôsobila ako oblečením vrchovato naplnená prezliekacia kabínka, v ktorej si môžete vyskúšať všetko. Však sme aj :-)
Lenka je veľmi milá, otvorená a talentovaná osôbka s hravým prístupom k móde. Má skvele spracovanú stránku, kde nájdete aj videá z jej prehliadok. Virtuálny prvý rad na prehliadke zaručený :-) Tiež ma potešilo, že má ambície viac sa venovať pánskym kolekciám. Načase, aby sa niekto tej výzve postavil s odvahou a fantáziou...

 

 

 

 

A few pics from her "Yetti Hunt" fashion show. It was a happy place to be. Lots of people, live music and an upbeat atmosphere - all of it reflecting Lenka's personality.
I was experimenting with a long overdue film (yeah, because I couldn't do it somewhere else, right?), hence the slightly red colouring :-) When visiting Lenka, I tried on the guy's jacket in the third picture - it was slightly big, but sooo great - great cut, wonderfully made, very fine to touch (yup, I keep dreaming about it:-). Result: her designs might be playful and crazy, but she knows the drill.

Pár fotiek z prehliadky Poľovačka na Yettiho. Bol to veselý večer, kopec ľudí, živej hudby a tvorivej energie, a všetko to krásne odzrkadlovalo Lenkinu osobnosť.
Ja som v ten večer experimentovala s filmom dávno po záruke (jasné, lebo však kde inde to skúšať, že?), preto tá červeň červená :-) V Lenkinom ateliéry som si skúšala sako, ktoré má model na tretej fotke - bolo mi trooošička veľké, ale aké skvelé! Parádny strih, precízna práca, na dotyk mňam (máta ma vo snoch, máta :-). Záver: Lenkine modely sú možno hravo bláznivé/bláznivo hravé, ale remeslo má zvládnuté na jednotku.

 

 

 

 


A weekend treat:
At the time of my visit, Lenka shared her atelier with Miška Bednárová of Puojd - another fresh, upbeat fashion brand. One of their working tables reflected this beautifully: when Yetti meets the Slovak coat of arms :-)

Víkendový bonus:
Počas mojej návštevy sa delila Lenka o ateliér spolu s Miškou Bednárovou, ktorá stojí za Puojd-om, mladou, veselou značkou oblečenia. Ich spojenie krásne odzrkadluje spoločná pracovná plocha: Yetti versus slovenský štátny znak :-)

1/27/2011

Down to earth, Brno streetstyle


So this is my very first post from the city of Brno, Czech Republic. While I was scouting for location for the photo shoot mentioned in the previous post (yay! I am still jumping up and down! :-), I suddenly met this girl. She seemed quiet, a bit shy almost. And then she gave me this look and click, that was it. I love her down to earth colours, classic pieces and laid back attitude. I think I heart Brno :-)

Prvý post z ulíc Brna. Popri tom, ako som hľadala lokácie pre fotenie spomenuté v predošlom poste (nemôžem si pomôcť, stále skáčem meterdvadsať do výšky! :-), očkom som pozerala aj po ľuďoch. A v tom mi prebehla cez cestu. Pôsobila ticho, jemne, až introvertne. A potom na mňa pozrela a cvak, bolo to ono. Veľmi sa mi páčia zemité tóny a klasické kúsky, do ktorých sa slečna z Brna zahalila, ako aj pohoda, ktorú z nej cítim. Brno mám asi rada :-)

1/26/2011

Casting call!


No kidding. I will be shooting the new communication campaign of the Avion shopping parks in Slovakia and the Czech Republic (I know! My knees are shaking, but my hands need to be steady as never before! :-)
The campaign will be shot in streetstyle manner and we are looking for authentic, interesting and stylish people from Brno, Ostrava and Bratislava, who will be representing the style of their city. No models, but real people of all ages, sizes and faces. I want to see you, your best friend, your mum, dad, sister, uncle, grandma and dog! And you will see yourselves on billboards around your city. Shot by me. No kidding! :-))))
First up is Brno, so if you are living, working, shopping or descending from there, to get into the final selection of people, send now your pictures (or the pictures of your best friend, mum, dad, sister, uncle, grandma and dog - please include full name and phone number for contacting!) to the following address (Ostrava an Bratislava will be shot later, will let you know :-) soon enough. Looking forward meeting you!

brno@styl-avion.com

Vyhlasujem kasting. A myslím to vážne! Najvážnejšie. Lebo idem fotiť novú komunikačnú kampaň nákupných centier Avion na Slovensku a v Českej republike (áno, moje kolená sa ešte stále trasú, ale ruky mám pevné a okom ani nežmurknem. Sľubujem :-)
Kampaň bude fotená v šýle streetstyle a hľadáme autentických, zaujímavých a štýlových ľudí z Brna, Ostravy, Bratislavy a ich okolia, ktorí budú reprezentovať štýl svojho mesta. Tentokrát si neprosíme dokonalo krásne modelky, ale reálnych ľudí rôzneho veku, veľkostí a espritu. Rada by som stretla a fotila vás, vašich kamarátov, vašu mamu, otca, sestru, strýka, starú mamu aj psa! A vy ich stretnete na billboardoch. Vážne! :-)))
Prvé v poradí fotení je Brno. Ak teda ste z Brna a okolia, alebo tam pracujete, nakupujete, pochádzte odtiaľ, a chcete sa dostať do užšieho výberu ľudí, pošlite do konca tohto týždňa svoju fotku (svojich kamarátov, mamy, otca, sestry, strýka, starej mamy aj psa - prosím uviesť celé meno a telefónne číslo kvôli kontaktovaniu!) na nižšie uvedenú mailovú adresu (Ostrava a Bratislava budú na rade neskôr, dám však vedieť včas :-). Teším sa na všetkých, ktorých stretnem!

brno@styl-avion.com


Viac info o foteni v Brne nájde aj tu. Ja si idem leštiť objektív :-)

1/24/2011

Victoria and Julia, London streetstyle
Victoria and Julia were the very first people I took pictures of on my December trip to London (how fitting that they will be the last post from there :-). On my way from the airport, hungry for pictures, I actually got off the tube on their stop. They were going to celebrate Victoria's birthday (Happy Bday!) and they were really nice and gave me tips where to go in London. And I just loved how they're friends with so completely different styles. Oh, can't wait to go on another trip to LondON...

Victoria a Julia boli prvé, ktoré som na svojom výlete do Londýna odfotila (a pritom ich postujem ako posledné z tohto mesta, ha :-). Cestou z letiska som kvôli nim dokonca vystúpila z metra na ich zastávke, nedočkavá zachytiť čriepky atmosféry a štýlu mesta. Práve sa chystali do pubu, osláviť Victroriine narodeniny (Happy Bday!). Boli veľmi milé ako mi dávali tipy, kadiaľ mám chodiť a hladať objekty v Londýne. A ja som sa pritom celý čas tešila z toho, že som našla kamarátky s tak rozdielnym poňatím štýlu. Snívam o ďalšej ceste londýnskeho druhu...

 

Effortless, London streetstyle

 


Beige, pale pink and red effortlessly thrown onto a basic black-white-grey. Effortlesly being the key here.

Béžová, lososová a červená nedbalo pohodená na čierno-bielo-šedej palete. S dôrazom na nedbalo.

1/20/2011

Greased Lightnin', London streetstyleThis guy is probably the coolest street musician I have ever seen - love his 70's in America styling, reminds me of the guys in Grease :-) The rolled up jeans and collar, black boots, handkerchief in the pocket, greased hair, the pencil behind his ear. Not sure about the skull on his double bass, that's kiiiind of different era-ish, but hello, facial mimics! :-) Go Greased Ligtnin'!

Tento chlapík je pravdepodobne najštýlovejší pouličný hudobník, aké som kedy stretla - jeho americký 70's styling mi pripomína chalanov z Pomády, ha! :-) Vyhrnuté džíny, límček hore, masívne topánky, šatka trčiaca z vrecka, nagelované vlnky vo vlasoch, ceruzka za uchom. Tá smrtka na base mi príde trooošička z inej doby, ale mimika je za všetky libry! Pán z Portobello road je pán!

1/19/2011

Tea at The Vintage Emporium


Just before I met Sarah from the previous post, Lily and Tony took us to one of their favorite places in London, The Vintage Emporium shop and Tea Room. Honestly, I haven't been to oooooh so many proper vintage shops, but I have never seen anything like it. The ground level is a cosy, stylish tea room with the lovely owners usually hanging around, and the basement.... the basement is a real treasure chest. Neatly organized and displayed, all clothes, shoes, bags and accessories are aged between the Victorian era and the 1950's. Now, my guy is not one to get anywhere close to overexcited about fashion, but here he found a wonderful black hat from the 50's, that got his attention, heart and head in the end :-) Verrrry stylish...
You can find The Vintage Emporium on the web, on Facebook or live on Bacon Street 14 just of Brick Lane. Enjoy! :-)


V ten večer, ako som stretla Sarah z predošlého postu, nás Lily a Tony zobrali na jedno zo svojich obľúbených miest v Londýne, obchodíka a kaviarne The Vintage Emporium. Priznávam, nemám prechodené všetky dokonalé vintage shopy sveta, ale takýto som ešte nevidela. Z ulice vstúpite do milej, útulnej kaviarňo-čajovne, kde vás často privítajú osobne majitelia. Dole schodmi pod úrovňou zeme je obchodík.... teda, je to skôr niečo ako čarovná truhlica plná pokladov. Všetko dokonalo pretriedené a naaranžované oblečenie, tašky, topánky a doplnky pochádzajú z obdobia medzi viktoriánskou érou a 50tymi rokmi 20. storočia. Tak napríklad môj chlap nie je typ, ktorý by módu nejak extra (noooo, teda skôr vôbec) prežíval, ale tu si jeho oči, srdce aj hlava našli parádny čierny klobúk z 50tych rokov. Veeeľmi štýlový, ts ts.... :-)
Módno-gastronomicko-spoločenskú ustanovizeň The Vintage Emporium nájdete na webe, na Facebooku alebo naživo na Bacon Street 14 hneď pri Brick Lane. Krásny zážitok prajem! :-)


 

 

 

 

 

 

 

 

1/18/2011

Sarah, London streetstyle


It was already a dark Sunday evening on Brick Lane. Only the street lamps sent their flickering lights down to Sarah. A beautiful fairytale creature sitting in front of a pub, mingling with humans. Sometimes even Wonderland creatures have to get a rest.
UPDATE: Sarah has a dreamy little blog just like her. Visit her here :-)

Na Brick Lane bol už chladný, tmavý a nedeľný večer. Iba pouličné lampy žmurkali na Sarah, krásne stvorenie z druhu rozprávkových. Sedela pred pubom, sama uprostred hlučnej kôpky ľudí. Občas si asi aj stvorenia z krajiny zázrakov potrebujú len tak oddýchnuť.
POZNÁMKA: Sarah má krásne snový malý blog. Navštívte ju tu :-)

1/17/2011

Time traveller, London streetstyle


I think this is quite a nice example of a timeless outfit not influenced by current trends. Take him and move him decades to the left or right and he won't be lost or inappropriate, only his own.
He can also be found in the street style section at mdls.cz.

Myslím, že toto je pekný príklad nadčasového outfitu, bez vplyvu aktuálnych horúcich trendov. Ak zoberiete mladého muža a poposúvate ho desaťročia doprava alebo doľava, nikdy nebude úplne mimo, len sám sebou.
Svoje miesto si našiel aj v street style sekcii na mdls.cz.

Inspiration: Malick Sidibé


This photograph by Malian photographer Malick Sidibé taken for the New York Times magazine was part of the last World Press Photo exhibition. I found it fascinating not only because of its documentary value and play with patterns and black and white structure, but also because these gentlemen from Mali, seemingly wearing some tribal-inspired clothes, are actually dressed in Viktor & Rolf and Dries Van Noten suits... It is the concept of tribal-inspired clothes by European designers, produced probably somewhere in Asia and being worn in Africa, is what I find fascinating. Chilling in a way.

Malick Sidibé was born in 1935 or 1936 in Mali. He studied Jewellery and Design, but was drawn to photography. In his photo studio in the 60's and 70's he is specializing in documentary photography, focusing mainly on capturing the youth culture in the capital of Mali, Bamako. He still lives and works in Mali. Gotta love the pics :-) Have a great week, everyone! :-)


Fotku fotografa Malicka Sidibého, nafotenú pre New York Times, som našla na poslednej výstave World Press Photo. Príde mi zaujímavá nielen kvôli svojej dokumentárnej hodnote a čiernobielej hre vzorov, ale aj preto, že títo mladí muži z Mali, zdanlivo oblečení v afrických motívoch, majú na sebe obleky od značiek Viktor & Rolf a Dries Van Noten... Koncept oblečenia afrických motívov, od európskych návrhárov, vyrobeného pravdepodobne niekde v Ázii, ktoré nachádza svojich nositeľov v Afrike, mi príde fascinujúci.
 
Malick Sidibé sa narodil sa v roku 1935 alebo 1936 v Mali, študoval šperk a dizajn, ale jeho vášňou sa stala fotografia. Vo svojom štúdiu sa venoval najmä dokumentárnej fotografii a mapovaniu mládežníckej kultúry 60-tych a 70-tych rokov v hlavnom meste Mali, Bamako. Stále žije a pracuje v Mali. Na ukážku pár fotiek. Parádne! Krásny týždeň prajem!

 

 1/09/2011

Offline in the snow


Dear all, I am going offline this week - to clear my head and sight mostly. Will be back to regular posting next Monday, the 17th of January.
Until then I am leaving you with something else to read and watch - the first issue of a new online magazine called "áno!" Put together by a group of young people and YES, they chose one of my pics for their cover! I think we all remember the cover guy :-) Awwww, my first ever cover, I am one proud tonbo... Now I know exactly how the photographers Testino or Meisel feel about their Vogue covers (oh come on, I'm only kidding! but it IS an amazing feeling though :-) Inside you'll  find more pics and an article about fashion bloggers, featuring pictures of the veeery interesting Roberta as well. So big thanks to the guys at áno! 
You can download the pdf file of the mag to watch here. Have an amazing week, read you soon! :-)

Drahí, týmto sa na týždeň dávam do offline módu - hlava aj oči dostávajú pauzu. Štandardný pravidelný príspevok tak čakajte ďalší pondelok, 17. januára.
Dovtedy vám ponúkam na čítanie a pozeranie niečo iné - prvé číslo nového online magazínu áno! Dala ho dokopy partia mladých ľudí a ÁNO, na obálke je jedna z mojich fotografií!!! Myslím, že mladého muža na nej si ešte všetci živo pamätáme :-) Ale že ta-dáááám, moja prvá obálka, som hrdé tonbo..... Och, už presne viem, ako sa cítia fotografovia Testino alebo Meisel, keď majú fotky na titulke Vogue (ale no, robím si srandu! ale pocit to je superský! :-) Vo vnútri nájdete ešte pár obrázkov, článok o fashion blogeroch a tiež fotky veľmi zaujímavej Roberty.
Pédéefko na pozeranie si môžete stiahnuť tu. Prajem krásny zimný týždeň, čoskoro dočítania! :-)

1/07/2011

In her style: Lili Weiss Hill, Winter 2010/part 3

Just before we started shooting the third outfit, Lili's husband Tony came back from the market and brought her these vintage pink roses that she loves (and that just so perfectly complement the whole picture :-) I love the fact that in all of the outfits shown, Lili managed to sneak in pieces from Slovak designers (see also previous posts). 
Distance is a funny thing, sometimes it brings you closer to people or things you left behind. I think Lili is really happy and comfortable living in London, with all the possibilities and art community, but she also told me that suddenly she misses speaking in Slovak, which made her fond of the language and her desire to write in it in a way she never before thought possible...

Style essentials: dress: 1930's, petticoat: 1920's, coat: Boris Hanečka, earrings: DIY, shoes: 1960's Gamba, roses: from husband with love :-) Speaking of whom, let me introduce him to you: Tony Hill.


Akurát sme sa vybrali fotiť tretí outfit, keď sa Lilin manžel Tony vrátil z trhu aj s kyticou týchto staroružovo tónovaných ruží, ktoré ona tak miluje (a ktoré zhodou okolností tak krásne dopĺňajú obraz :-) Páči sa mi, že do všetkých, aj predošlých, outfitov sa Lili podarilo prepašovať kúsky od slovenských dizajnérov.
Vzdialenosť je zvláštna vec, občas vás dostane bližšie k ľuďom a veciam, ktoré ste zanechali v diaľke. Mám pocit, že Lili je šťastná a spokojná v Londýne so všetkými jeho možnosťami a umeleckou scénou. Tiež však hovorila o tom, že zrazu a nečakane jej chýba slovenčina, čo v nej vzbudilo lásku k jazyku a túžbu písať v ňom - niečo, čo nepredpokladala, že sa stane práve v Londýne... 

Style essentials: šaty: 30-te roky, spodnička: 20-te roky, kabát: Boris Hanečka, náušnice: DIY, topánky: Gamba zo 60-tych rokov, ruže: od pána manžela s láskou :-) 
A keď ho už spomíname, tak ho aj predstavíme: zoznámte sa, Tony Hill.

Lili and Tony are both amazingly creative people. Tony is an artist and photographer who studied at St. Martin's and works at his studio Kinglux (which you can find here), with already some beautiful photography books published.

After Lili moved to London, at some point they felt they want to put out their creative energy and guess what - they put together their own magazine - yes, simple as that and genius at the same time :-) Do you want to do what you love and show it to the world? Do it on your own terms. You can flip through the pages of the first Kinglux magazine here or buy one of the printed examples here
I am so curious what these two will be up to next, promise to share it with you though :-) Thank you, dear Hills, for being so wonderful and inspirational! And now everybody have a lovely weekend! :-)

Tony's style essentials: denim jeans: All Saints, jumpers: All Saints and Makin Jan Ma, T-shirt: AAA, jacket: Alexander McQueen, shoes: Zara, necklace: donkey tooth from Hawaii, hat: Zara, brooch: vintage birds from New York.


Obaja Lili aj Tony sú úžasne tvoriví ľudia. Tony je umelec a fotograf, ktorý študoval na St. Martin's a pracuje vo svojom štúdiu Kinglux (nájdete ho tu), a na konte už má krásnu sériu fotografických kníh.

Po tom, ako sa Lili prisťahovala do Londýna, v určitom momente obaja pocítili potrebu dať voľný priebeh a priestor svojej tvorivosti a nápadom, takže urobili čo? Vydali si vlastný časopis. Tak. Jednoduché a pritom geniálne :-) Chcete robiť to, čo vás baví, a ukázať to aj svetu? Robte si to po svojom, nič nie je nemožné. Prvé a zatiaľ jediné číslo časopisu Kinglux si tak môžete "prelistovať" tu alebo si jeden z vytlačených exemplárov zakúpiť tu.
Ja som zvedavá, do čoho sa títo dvaja pustia v najbližšom čase, a sľubujem, že ich tu ešte budete vidieť :-) Ďakujem, milí Hills za váš čas a inšpiráciu! A hromadne prajem snový víkend! :-)

Tonyho style essentials: džínsy: All Saints, pulovre: All Saints a Makin Jan Ma, tričko: AAA, sako: Alexander McQueen, topánky: Zara, náhrdelník: zub somára z Havaja, klobúk: Zara, brošňa: vintage vtáčiky z New Yorku.