2/27/2012

Vintage streetstyle, round 3: Once upon a time in America
This set of pictures (among which were quite a few with cars so I picked them deliberately. By the way, love the elegant young ladies on the second picture, very Mad Men like!) sent by Roberta D.: "Some old dusty photographs. I love everything with a history. Everything vintage, with stories behind the pictures. On these pictures are my ancestors, the ones who emigrated to the USA. I guess some cousins of my grandpa, but...  I don't know names, years, places. For me they have magic hidden inside them and stories I will never know."

Sadu fotiek (v ktorých bolo pomerne veľa automobilových a tak som zámerne vybrala tieto. pozn.: mladé dámy na druhej fotke su najviac, ako zo seriálu Mad Men! :-) poslala Roberta D.: "Staré zaprášené fotografie. Milujem všetko, čo je späté s históriu. Všetko čo je vintáž a skrýva v sebe niečo viac. Na týchto fotografiách sú moji predkovia, ktorí emigrovali do USA. Tuším nejaké dedkove sesternice, ale... Nepoznám ich mená, ani rok a štát zvečnenia. Majú v sebe ukryté čaro a príbeh, ktorý sa už nikdy nedozviem."

2/26/2012

The fashion illustrator, Tel Aviv Fashion Week


Caught just after and outside the Persy show, a young fashion illustrator sketching looks from the show. Oh, I wish I had that talent! :-)

Prichytená hneď po prehliadke značky Persy, mladá módna ilustrátorka veselo si kresliaca modely z prehliadky. Kiež by som mala ten talent! :-)

2/23/2012

White, at Tel Aviv Fashion Week


Speaking of white... there is something going on about it and it starting to appear on the streets, in the shows, white all around.... like a longing for spring, for summer, for easy breeze, clear skies, warm air... It was already present at the Fashion Week in Tel Aviv as well. So here's the best of white at some shows, enjoy! (In case you wonder what's wrong with the first picture, it comes from a film that I was so quick and smart to damage with light... but I love the result, maybe I should experiment with it some more, haha! :-)

Keď už sme pri tej bielej... niečo je vo vzduchu a biela sa objavuje čoraz častejšie, na prehliadkach aj na ulici.... ako túžba po jari, lete, teple, ľahkom vánku, jasnom nebi a voňavom vzduchu..  Jej prítomnosť bola výrazná aj na Tel Aviv Fashion Weeku. Best of biela z jeho prehliadok, nech sa ľúbi! (V prípade, ak sa vám prvá fotka zdá byť nejaká divná, je z filmu, ktorý sa mi podarilo veľmi šikovne, rýchlo a troška nečakane poškodiť osvietením... ale výsledok sa mi páči, asi s tým budem exprimentovať, haha! :-) 


Love Stuff: The colour white


As much as I love black, grey and all neutrals to wear, interior wise I feel best with a lot of white around me. I probably wasn't born with this default setting, but kind of grew to it. For example, while working at a big ad agency, the offices were all painted colourful, complemented with a bright, colourful pieces of furniture, which was meant to keep the energy and creativity level up and I guess it worked, haha :-) But I remember going home and loving the peaceful, serene white (combined with wood and neutrals). White is also slowly creeping into my closet and mindset (remember the project of white shirts? There you go!) Recently Garance wrote about her white jeans here, hm, I might just go and dig them out from my summer stuff :-) What about you, what colour do you love to live in or love to wear?
On the picture: Swan from a swan merry-go-round from Jarmila Džuppová (my first ever painting I fell in love with and bough. And it hangs on a white wall), white rain boots (borrowed from my sis before the summer festival season and never given back, pst!), white picture frame from IKEA, white ceramic vase from an Antiques market, white conductor bag from an Army Shop.

Tak, ako rada nosím čiernu, šedú a neutrálne farby, v životnom priestore sa najlepšie cítim v bielej, veľa bielej okolo mňa. S touto diagnózou som sa nenarodila, zrejme sa vyvinula sa postupne :-) Napríklad počas práce vo veľkej reklamnej agentúre sme mali všetky kancelárie vymaľované na veselé, žiarivé farby, s farebnými kúskami nábytku, aby nám farbičky burcovali energiu a kreativitu, a myslím, že to celkom fungovalo, haha :-) Ale pamätám si, že som sa vždy tešila do pokojného, svetlého, ticho bieleho interiéru (v kombinácii s drevom a prírodnými tónmi). Biela sa mi veľmi opatrne vkráda aj do šatníka (viď projekt bielych košieľ, ta-dam). Nedávno Garance písala o svojich bielych džínsoch, myslím, že ich idem nájsť niekde v hĺbke šatníka medzi letnými vecami... :-) Čo vy, v ktorých farbách najradšej chodíte alebo žijete?
Na obrázku: Obraz "Labuť z labuťového kolotoča" od Jarmily Džuppovej (prvý obraz, ktorý som si kedy kúpila. Samozrejme visí na bielej stene :-), biele gumáky (požičané od sestry pred letným festivalom a odvtedy nevrátené, pst!), biele obrazové rámy z IKEA, biela váza z burzy starožitností, biela sprievodcovská taška z Army Shop-u. Krásny deň prajem!

2/22/2012

Vintage streetstyle, round 3: 80's sunglasses


A beautiful picture sent by Barbora R.: "My mum in 1982, at her most beautiful I think, even that perm suits her incredibly. I still wear those sunglasses today, so happy my mum was careful with her stuff, so I could pull most of it out of her closet." Lucky girl :-) 

Krásnu fotku poslala Barbora R.: "Moja mama v roku 1982, podľa mňa v najkrajšom období, ešte aj tá trvalá jej hrozne sekla. Okuliare doteraz nosím, som hrozne rada, že mama bola šetrná k svojim veciam, lebo väčšinu z nich som mohla ešte vytiahnuť zo skrine." Ticho závidíme :-)

Vintage streetstyle, round 3: The 3rd Bratislava Ball


A very timely photo, regarding the on going ball season, sent by Barbora R.: "This is a photo taken at the 3rd Bratislava Ball in 1962, and a special favorite of mine. On the right from my grandmother Viera is my grandfather and on the left is a friend of theirs. The way my grandma looked at that time I highly doubt he wasn't jealous of my grandfather. I thinks his look says it all... I also really appreciate grandfather's bow tie (now you couldn't force him to wear one)."

Jedna k aktuálnej plesovej sezóne, ktorú poslala Barbora R.: "Plesová fotka z tretieho Bratislavského bálu v roku 1962 je moja špeciálne obľúbená. Napravo od babky Viery stojí dedko, naľavo ich kamarát. Keď som videla, ako vtedy babka vyzerala, pochybujem, že dedkovi nezávidel. Jeho pohľad napovedá veľa... Hrozne oceňujem dedkovho motýlika (teraz by ho už nikto neprinútil dať si ho)."

2/20/2012

The gallery owner, Tel Aviv streetstyle


If you happen to wonder around the old town of Jaffa in Tel Aviv and bump into a recently opened, beautiful gallery of African art, say Hello for me to the stylish owner :-)

Ak sa náhodou budete túlať po starom meste Jaffa v Tel Avive, a natrafíte na pomerne novú, krásnu galériu afrického umenia, pozdravte odo mna jeho štýlovú pani majiteľku :-)

Advanced Style film trailer


A little something to brighten up a Monday, a trailer to a documentary about the advanced style ladies of New York. Even though one of the ladies only recently passed away, it is still a wonderful honor to her style. And guaranteed to make you smile :-)

Maličkosť s veľkou dávkou optimizmu na pondelok, trailer k dokumentárnemu filmu o štýlových starších dámach New Yorku. Aj keď jedna z účinkujúcich aktuálne už nie je medzi živými, je to krásna pocta jej štýlu. A úsmev od ucha k uchu zaručený :-)

2/19/2012

Prêt-à-click


Just started an experiment: shooting a young new Slovak, funky band called Walter Schnitzelsson. For the first documenting pictures from "the garage" and a taste of their music click here and enjoy! For some reason their sound evokes in me the feeling of being on an Australian surfer's beach, love that! :-)
Začiatok jedného experimentu: fotky pre mladú slovenskú funky kapelu Walter Schnitzelsson. Prvé skúšobné fotky zo skúšobne a ich hudbu nájdete tu. Z nejakých pre mňa pocitových dôvodov vo mne ich sound evokuje chill out pocit na austrálskej surferskej pláži... nech sa ľúbi! :-)

1. Some of you have complained about the lack of good fashion and lifestyle blogs and webs for men. Specially for you, check out this a-ma-zing one, about authentic men and their lifestyles, this more fashion oriented one or this great for inspiration one, made in the Czech republic.
Niektorí ste sa sťažovali, že je málo dobrých módnych a lifestylových blogov a webov pre mužov. Špeciálne pre vás dnes tento pre-nád-her-ný, o autentických mužoch a ich životných štýloch, tento viac fashion orientovaný a tento skvelo inšpiratívny, made in Czech republic. Tak.

2. All right, got that one sorted out, now let's not forget about kids and this lovely project.
To by sme mali, teraz nevynechať deti a tento skvelý Projekt KID.

3. Last but not least, on my recent favorite subject of interior design and architecture, Remodelista and Contemporist. Have a great week!
Na záver moja akuálne obľúbená téma interiérového dizajnu a architektúry: Remodelista a Contemporist. Krásny týždeň prajem!

2/17/2012

Love Stuff: Cashmere


So, here's my theory from last week's winter wonderland: when nature's elements hit you hard, you have to fight back with nature's elements too. I know, I know, no Nobel prize for that, but honestly, with this recent polyester revival in the shops, how much lambs wool, merino, camel hair or cashmere is in your winter wardrobe right now?
So, I have been watching out for cashmere for some time now. And since I have inherited tons of good stuff  from my two dear grandmas (like some great recipes, an old wooden cupboard, a clay vase and plate, the shape of my face, and tons of good traits of course, ha!), but no fine cashmere sweater, I decided I will have to be the one whose cashmere will be passed onto the next generations (cashmere has this quality that it last and last and last... a very fascinating feature these fast paced days. More about it here.) So I got this neutral grey pashmina, which seams perfectly useable for all seasons, is oh so soft, lightweight, warm, and has a beautiful structure, I simply love it! Hereby I am sending my comfortably warm regards to the dear cashmere goats of Nepal (and this finally first Slovak cashmere online shop) where this piece came from. The tricky part? Real cashmere honestly has to be regarded as an investment into your wardrobe (think of your grandchildren again :-), but since I also just got a fine, grey wool coat for a few bucks from a second hand shop, I think it is kind of balanced out :-) I wish you a warm and safe Friday!

Takže, vrtochy zimy za posledné týždne ma priviedli k teórii, že keď vás príroda skúša, treba sa brániť zbraňami/materiálmi prírody samotnej. Ja viem, ja viem, veľmi objavné :-) ale úprimne, pri aktuálnej polyesterovej módnej vlne v obchodoch, koľko ovčej vlny, merina, ťavej srsti alebo kašmíru obsahujú veci vo vašom aktuálnom zimnom šatníku? 
Kašmír som chcela vyskúšať už dávno, a keďže po mojich drahých starých mamách som síce zdedila krásne veci (skvelé recepty, štýlovú drevenú skrinku, hlinené taniere a džbán, črty tváre a samozrejme kopec dobrých vlastností, ha!), avšak žiadny fajný kašmírový svetrík, rozhodla som sa, že ja budem teda tá, z ktorej kašmíru sa budú tešiť ďalšie generácie :-) (Kašmír totižto má tú schopnosť dlhovekosti, a to ma v dnešnej urýchlenej dobe fascinuje. Viac o jeho vlastnostiach tu.) Po dlhom váhaní som si vybrala neutrálne šedú pašmínu, ktorá mi príde dokonale použiteľná pre všetky ročné obdobia a príležitosti. Je neuveriteľne mäkká, ľahká, hrejivá, a má krásnu štruktúru. Týmto posielam teplé pozdravy milým kašmírskym kozám do Nepálu (a tomuto konečne prvému slovenskému online shopu s kašmírom), odkiaľ tento kúsok pochádza. Háčik? Pravý kašmír treba naozaj brať ako investíciu do šatníka (a šatníka svojich vnúčat), ale keďže som si nedávno kúpila v sekáči mäkký, šedý vlnený kabát za pár šupov, myslím, že sa to celkom vyrovnáva :-) Prajem krásny piatok s nohami, rukami a krkom v teple!

2/16/2012

Vintage streetstyle, round 3: Růženka on the right


If you think this is just an average picture, take a better look at the girl on the right. The picture was sent by Karolína K.: "I am sending a picture of my aunt, grandma and mom Růženka (from left) taken in 1985 during a summer holiday in Bulgaria. The most interesting is my mom's outfit. First I laughed it off, even though mom was convincing me she was totally stylish at that time. Later I realized that if the girl from the picture was to walk through Prague dressed like that right now, she would be a style icon. Short hair with a wave, rolled up, high waisted chinos (which she sew herself) and socks in sandals are having a revival. And a little detail at the end: While posing for the pic, mom was pregnant, but she didn't know that at that time. Have a great day."

Ak vám fotka na prvý pohľad príde obyčajná, lepšie sa prizrite slečne napravo. Fotku poslala Karolína K.: "Posílám fotku mé (zleva) tety, babičky a mamky Růženky z roku 1985 během dovolené v Bulharsku. Nejzajímavější je maminčin outfit. Nejdříve jsem se mu smála, máma oponovala, že na tu dobu je naprosto moderně ohozená. Pak mi došlo, že kdyby se ta holka z fotky dnes prošla po pražských Příkopech, byla by taktéž za stylovou labuť. Krátké vlasy s vlnou, kalhoty nad kotníky s vysokým pasem (které si jako krejčová ušila sama) a nepřehlédnutelné ponožky nabírají druhý dech. A něco na závěr - máma je na této fotce těhotná, ale v době focení o tom ještě neví. Přeji  hezký zbytek dne."

2/14/2012

Ora's place, Tel Aviv


One of the very peaceful and inspiring moments for me in Tel Aviv was meeting Ora, where else, on the street :-) Well, in a organic food shop, to be exact, where I stopped by one afternoon for some surely very healthy, strangely green coloured juice type of thing.
I already told you about the stylish ladies of Tel Aviv, and Ora had this serenity and feeling of peace about her. Plus I loved her greyish hair and her grey, basic pieces with little details. So I asked to photograph her, we started to talk and ended up talking for like two hours over coffee at her house nearby... I just simply couldn't resist when she invited me. I confess, I love, LOVE other people's living spaces (my guy makes fun of me, for one of my favorite things is to walk around suburbs after dark, when the lights are on in the windows, trying to catch a glimpse of how people live... I know, creepy creepy Tonbo...). Anyway, Ora, an artist and healer was great to talk to about coffee, love, art, travel and life as such... Take this as an invitation to her lovely, light living space full of flowers, art, old pieces of furniture and pottery. Enjoy!

Jeden z mojich najinšpiratívnejších a najpokojnejších momentov v Tel Avive bolo stretnutie s Orou. Kde inde, na ulici :-) Presnejšie v bio obchodíku, kde som sa jedno popoludnie zastavila na nie príliš lákavo vyzerajúci, ale určite nesmierne zdravý nápoj divoko zelenej farby. 
Už som vám spomínala staršie štýlové dámy Tel Avivu a Ora zo seba navyše vyžarovala láskavý pokoj a nadhľad. Plus ma berú prírodne šedivé vlasy, šedý základ oblečenia so zaujímavými doplnkami a tak som ju požiadala o fotku. Pri tej príležitosti sme sa zarozprávali na ulici a pokračovali nad kávou v jej dome neďaleko... Jednoducho som neodolala pozvaniu nakuknúť do jej životného priestoru, bývanie iných ma nadmieru baví (chlap si zo mňa robí srandu, lebo jednou z mojich obľúbených činností je prechádzať sa ulicami po zotmení, keď sa v oknách svieti a ja môžem pozorovať bývanie a život ľudí... tak, Tonbo je voyeur :-) Každopádne, s Orou, umelkyňou a liečiteľkou sa skvele rozprávalo o káve, láske, umení, cestovaní a živote ako takom... Vy príjmite pozvanie do jej milého, presvetleného životného priestoru plného kvetín, umenia, starých kúskov nábytkov a keramiky. Nech sa ľúbi!


2/12/2012

Prêt-à-click


So, did I already mention we are just about to renovate a new apartment we bought with my guy? I hope you like interior design, because probably I will be on repetitive mode on this subject... I am actually thinking about dedicating a series of posts and photos to this renovation...
Ehm, spomínala som tu už, že sme s chlapom mojím pred rekonštrukciou nedávno kúpeného bytu? Dúfam, že vás interiérový dizajn baví, lebo táto téma sa tu bude z času na čas opakovane objavovať... Dokonca rozmýšlam o novej sérii postov a fotiek venovanej tejto prerábke...

1. This drawing is from the lovely toito architects who are working on our renovation. Hey, who wants 3D visualization when you can have such drawings? :-) You can check out a first proposal of our future interior here. Some things have change since then, but trust me, that library stays! :-)
Táto kresba je od skvelých toito architektov, s ktorými spolupracujeme na rekonštrukcii nášho bytu. Kto by už chcel 3D vizualizácie návrhu, keď môžete mať takéto skvelé kresbičky? :-) Na prvý návrh nášho budúceho interiéru sa môžete pozrieť tu. Niektoré veci sa už v tom návrhu zmenili, ale tá knižnica je pevným bodom! Dokonca zvažujeme nápad vydávať čitateľské preukazy, haha. Možno nám to pomôže našetriť na zbytok interiéru :-)

2. Finally, fashion designer Boris Hanečka has a newly launched web site, so proud to have some Orange Fashion backstage photos included on it.
Konečne, módny návrhár Boris Hanečka spustil svoju www stránku, sa teším veľmi, že obsahuje aj pár mojich fotiek z backstage Orange Fahion.

3. Hands up if you are one of the rapidly growing community of Pinterest users. Just included a "Pin it" button under each post so you can re-pin pictures if you like :-)
Ruky hore kto patríte do prudko rozrastajúcej sa komunity používateľov Pinterestu. Aj pre vás je pod každý post odteraz pridaný Pin it! button, ak sa ľúbi, nech sa ľúbi re-pinovať.

Bonus: I don't know how they do it, but Copenhagen is cycle chic even in these frozen times!
Neviem, ako to robia, ale Kodaň je cycle chic aj v tomto zimomravom čase!

Vintage streetstyle, round 3: Ľudmila, continued


Life has its funny ways and so the previous post with Ľudmila and little Benjamín got to be continued... with these pictures of grandma Lu. There is no information about where and when these pictures were taken, and in this case it doesn't really matter. Take it as a tribute to one woman's style, thanks to Barbora O. Have a peaceful Sunday!

Život si občas robí čo chce, a tak predošlý post s Ľudmilou a Benjamínom nečakane pokračuje... týmito fotkami starej mamy Lu. V tomto prípade neviem presne kde a kedy tie fotky vznikli, a na tom ani nezáleží. Berte to ako poctu štýlu jednej ženy. Ďakujem Barbore O., a prajem pokojnú nedeľu!
2/09/2012

Vintage streetstyle, round 3: Ľudmila holding Benjamín's hand


Though this picture may not be the sharpest, it has TONS of style and  atmosphere. And a message... sent by Barbora O.: "My grandma has been wearing pearls all her life, as well as her hair in a bun and pearl shine lipstick. She loves the colour purple and I inherited from her, apart from big feet (size 7), the exact same height (176 cm) and the most beautiful, straight legs in the whole family.
My father, her youngest son, probably always wanted to be a captain. In the recent years he's been sailing the seas on his yacht, but his love for tilting top decks I certainly did not inherit. Apart from the extra fine hair I do have his duck-like upper lip, long fingernail beds and when I yawn I feel like I look the most like him.
I have no idea in which harbour or which year this picture was taken, but they were probably posing for my grandpa Zdenko - the wisest book of the family. He captured this elegant dame with creeper shoes, with her son in a cute cardigan and with way too short trousers. I do miss the good parts of both of them. Since we don't really see eye to eye these days, at least here and now I send my greetings to them :-)"

Aj keď táto fotka nie je najostrejšia, má v sebe štýlu a atmosféry za tri. A odkaz... poslaný Barbarou O.: "Moja stará mama nosí odjakživa perly, češe si drdol, rúžuje pery na perleťovo, miluje fialovú farbu a zdedila som po nej, okrem veľkej laby (číslo 41), na centimeter rovnakú výšku (176 cm) a úplne rovné - najkrajšie nohy z celej famílie.  Môj otec, Ľudmilin najmladší syn, zrejme vždy chcel byť námorným kapitánom. Posledné roky brázdi moria aspoň plachetnicou a lásku k nakláňajúcej sa palube som po ňom rozhodne nepoerbovala. Okrem extra jemných vlasov mám po ňom kačaciu vrchnú peru, dlhé lôžka nechtové a keď zívam, mám pocit, že sa naňho podobám najviac.
Netuším v akom prístave, ani v ktorom roku je táto fotka spravená, ale zrejme zapózovali môjmu starému otcovi Zdenkovi - najmúdrejšej knižnici rodiny. Zvečnil elegantnú dámu v platformách, so synom v peknom svetríku a havlovkách. To dobré, z nich oboch, mi vie chýbať. Keďže si teraz moc nerozumieme, tak ich aspoň týmto zdravím :-)"

French chic, Tel Aviv Fashion WeekA trés charmant journalist from Elle France (if I remember right). So charmant in fact that suddenly this gentleman snuck in and wanted to photograph her and be photographed with her :-)

Velice šarmatná novinárka z francúzskej Elle (ak si dobre pamätám). Jej šarmu neodolal ani tento džentlmen, ktorý sa znenazdajky objavil v obraze, chcel si ju fotiť tiež a aj s ňou byť fotený :-)

Galit Levi, Tel Aviv Fashion Week


With the vintage theme right now I remembered this breathtakingly beautiful Galit Levi show at Tel Aviv Fashion Week. Galit is considered the Israeli queen of bridal fashion, and it definitely showed when the catwalk was filled with beauties covered in gentle and provoking lace, flowing, draped materials and details like from another world.

Popri aktuálnej vintage tematike som si spomenula na túto krásnu Galit Levi prehliadku na Tel Aviv Fashion Weeku. Galit je považovaná za izraelsku kráľovnú svadobnej módy, a bolo jednoznačné, že svoje remeslo osvláda, keď mólo zaplavili víly s jemnou aj provokatívnou čipkou, nadýchanými a nazberanými látkami a detailami ako z iného sveta.


 


2/08/2012

Vintage streetstyle, round 3: Carnival inspiration


With carnival time approaching, here is some great vintage inspiration. Photo sent by Zuzana H.: "On the picture is my great grand mother Irena Žufová (her maiden name), the third from right in the clown costume. The picture was taken in 1916 in Budapest, where she studied to be a teacher. At that time it was quite rare and a big deal, there were not so many women studying or having the means to study. She was a very wise and smart woman, from a respected family. I was always told I look like a copy of her. I never believed it until I was shown this particular photograph. Since then I can't stop staring at it, the likeness in undoubtable."

Skvelá vintage inšpirácia na blížiace sa fašiangy, maškarné a karnevaly. Fotku poslala Zuzana H.: "Na fotke je moja prababka Irena Žufová (ešte za slobodna), v strednom rade tretia z prava, v kostýme klauna. Fotka bola robená v roku 1916 v Budapešti, kde študovala pedagogickú školu. Na tú dobu to bola dosť rarita a bolo okolo toho veľké Haló, vtedy bolo len málo žien, ktoré študovali a ktoré si to hlavne mohli finančne dovoliť. Bola to veľmi rozhľadená a inteligentná žena, pochádzajúca z váženej rodiny, o ktorej mi vždy hovorili, že som jej vernou kópiou. Nikdy som tomu moc neverila, ale keď mi bola ukázaná práve táto fotka, nevedela som sa na ňu vynadívať, tá podoba je proste neodškriepiteľná."

Vintage streetstyle, round 3: Man and his dog


I just love pictures with stories! This one sent by Zuzana H.: "On the picture is my great grandfather, posing with his dog in an amazing suit with a bow tie (don't forget the stylish dotted handkerchief peaking out of his pocket :-) The picture was taken around 1923 in Rimavská Sobota, where he worked as a dental technician. His name was Schedelbauer, but no one from the family remembers his first name. The reason for that is simple, he divorced my great grandmother when my grandmother was still an infant. So there was no happy ending. There is even a story going around in the family that after he re-married, he mysteriously disappeared, for which his second wife is to be blamed, who is said to have poisoned him, because of his wealth which was pretty substantial for that time."

Fotky s príbehmi sú najviac! Túto poslal Zuzana H.: "Na fotke je môj pradedko, ktorý pózuje so svojim verným psíkom v neskutočne skvelom saku s motýlikom (a netreba zabudnúť aj na tu štýlovú bodkovanú vreckovku, ktorá mu trčí z náprsného vrecka :-) Fotka je približne z roku 1923 a bola fotená v Rimavskej Sobote, kde pracoval ako zubný technik. Volal sa Schedelbauer, ale krstné meno si žiaľ už nikto z rodiny nepamätá. Dôvod je jednoduchý, rozviedol sa totiž z mojou prababkou ešte keď bola moja stará mama malá. Takže žiadny happy end sa nekonal. V rodine sa dokonca traduje historka, že potom, ako sa druhý raz oženil, záhadne zmizol. Pripisuje sa to jeho druhej žene, ktorá ho ževraj otrávila, samozrejme kvôli majetku, ktorý bol na tú dobu značne veľký."

2/07/2012

Love Stuff: The orange bag


So you know this blog is mostly about people. Good. It still is. But there is this orange leather bag that is about to change it. Oh yes, because once you have a bag that men compliment you on (true story!), you know it is something special :-) So here we are, introducing a new feature called Love Stuff. Simply about stuff I love and can't live without (okay, if I really wanted to, I technically could, you understand, but I don't really want to right now, and it makes me happy :-)
So this year I had been a wonderfully good girl for sure and so my guy Santa brought me this a-ma-zing big, leather, bright orange bag from Deux filles en fil. Actually, I was meeting my guy Santa in a shop for some shoe hunting. For him. Because he values my opinion. On shoes. And other stuff. I mean, in the end he goes and buys whatever he wants. But values my opinion. There you go, haha. Anyway, I arrived first into the shop and while I was waiting I tried all the bags of course. As I was holding this orange beauty for the second time, turning in front of the mirror and observing it myself from every angle, he walked into the shop. He got the clue. And I got a major surprise under the Christmas tree!

What I love about this big beauty is that it fits my camera, films, my laptop, my Moleskine (oh, I should do a post about my Moleskines), my keys, my phone, my chewing gums, my lips gloss (another post, check), tissues, wallet, tons of papers, post-it notes, some groceries.... then it all gets mixed in and I can't find anything anymore, haha. I also love that it is made of one piece of left-over leather, so you can just spread it, roll it up, or build it up with studs on the side of it. And the strap can be used as belt. And I also love the fact that it is probably the very first orange piece I have ever owned. Somehow, I am no fan of the orange colour in my wardrobe, but this cheers me up every time. Do you have Love Stuff that cheers you up? Even if it's zillion degrees bellow zero? (The next post will have to do something about it!) Have a lovely Tuesday!


Samozrejme viete, že tento blog je v prvom rade o ľuďoch. Dobre. A teraz aj o tejto oranžovej taške, ktorá sa chystá toto nastavenie ľahko narušiť. Tak, tak, pretože ak raz máte tašku, ktorú si všimnú a pochvália aj muži (pravdivá story!), niečo sa deje :-) A tak predstavujem novú rubriku na blogu zvanú Love Stuff, ľúbené a ľúbezné to veci, bez ktorých nemôžem žiť (tak kebyže naozaj chcem, tak bez nich samozrejme dokážem žiť, ale práve sa mi nechce, a robia mi radosť, ha.)
A keďže som celý rok poslúchala a bola dobrá, tak mi môj chlap Ježiško priniesol túto ú-žas-nú, veľkú, žiarivo oranžovú tašku od francúzskych Deux filles en fil. Ono to bolo tak... dali sme si s mojím chlapom Ježiškom rande v obchode s topánkami. Preňho. Lebo si váži môj názor. Na topánky, a mnoho ďalších vecí. Síce si nakoniec kúpi aj tak to, čo chce on. Ale váži si môj názor :-) Každopádne, ja som do obchodu dorazila prvá a kým som naňho čakala, všetko som obchytala, špeciálne kabelky a tašky a keď som sa s touto už druhýkrát krútila pred zrkadlom a obdivovala ju seba s oranžovou taškou z každého uhla, vošiel on, rýchlo pochopil, a ja som potom pod vianočným stromčekom nechápala. 

Čo na tejto veľkej oranžovej taške ľúbim, je, že sa mi do nej vmestí foťák, filmy, notebook, Moleskine (och, o Moleskinoch musím urobiť jeden post), kľúče, telefón, žuvačky, výživný lesk na pery (ha, ďalší post), peňaženka, kopec papierov, post-it papierikov so zoznamom toho, čo nesmiem zabudnúť, nejaký nákup... a potom sa to tam všetko pomixuje a už tam nič neviem nájsť, haha. Tiež ľúbim, že je robená z jedného kusa kože, ktorá ostala z niečoho iného, a dá sa celá rozobrať, stočiť a preniesť a potom zasa vyskladať pomocou cvokov, ktoré má na bokoch. A ramienka sa dajú nosiť ako opasok. A zvláštnym spôsobom je to môj pravdepodobne prvý a jediný oranžový kus v šatníku. S oranžovou sa celoživotne obchádzame, ale táto ma zakaždým rozveselí. Máte aj vy ľúbezné veci, ktoré vás rozveslia? Aj keď je mínus milión stupňov? (Myslím, že ďalšia časť s tým bude musieť nejak súvisieť!) Prajem krásny utorok! 

2/03/2012

Vintage streetstyle, round 3: Alena


I specially love series of photographs that nicely show a person's style through a period of time. These three pictures are such, sent by Tereza K.: "On the pictures is my grandma Alena. She was really beautiful and loved to dress up. She just had to be elegant and chic, a true dame :-) For a while she used to work as a model and was told all the time she looked like Sophia Loren. All the pictures are from the 60's. The picture with the car is from England (the lady with the beer), the second one was taken at the airport in Prague, where grandma used to work (the lady with the basket) and the first one is from her modeling times."

Medzi všetkými vintage fotkami sa mi zdajú extra zaujímavé série, ktoré ukazujú štýl človeka v rôznych situáciách alebo časovom rozmedzí. Také sú aj tieto, ktoré poslal Tereza K.: "Na fotkách je má babička Alena. Byla moc krásná a ráda a pěkně oblékala. Vždy musela být elegantní a šik , prostě dáma :-). Dokonce chvíli pracovala jako modelka a každý o ní říká, že vypadala jako Sophia Loren. Fotky jsou z 60.let. Fotka u auta je z Anglie (dáma s půllitrem), druhá je focená na letišti v Praze, kde babička pracovala (s košíkem) a ta první je modelkovská."


In the detail: felted Fedora