12/31/2012

Living in Oliwood, TuscanyBefore we arrived at Oliwood I had a feeling (and some insider information, ha) that it will be a beautiful place, so I was happy Maruška agreed with her home being photographed. The old stone floor was nicely cooling our feet as we were walking and talking. What I especially loved Maruška's styling was the combination of solid materials with modern design, as well as mixing Slovak and Tuscan folk motives with Slovak art.
Look at the white linen skirt Maruška is wearing - it was hand embroidered by her grandmother in Polomka and worn as underskirt. She loves to combine it with pieces such as this colourful shirt found a day before at a local market selling second hand clothes.

Už predtým ako sme dorazili do Oliwoodu, som mala pocit (a tajné informácie, ha!), že to bude nádherné miesto, a tak som bola veľmi rada, že Maruška súhlasila s nafotením ich bývania. Stará kamenná, lesklá podlaha nám príjemne chladila chodidlá ako sme sa prechádzali po dome a rozprávali sa. Asi najviac na štýle celého domu ma dostali kombinácie poctivých materiálov s moderným dizjanom, mixovanie slovenských a lokálnych folklórnych motívov a slovenského umenia.
Všimnite si ľanovú sukňu na obrázkoch - bola ručne vyšívaná Maruškinou starou mamou Marušou z Polomky, ktorá ju nosila ako spodnicu. Maruška ju rada nosí s kúskami ako farebná pánska košeľa, ktorú našla na miestnom blšáku deň predtým.


 
The local beautiful figs...
Lokálne figové krásky...

....and cooking our first fig jam and chutney!
...a náš prvý figový džem a chutney! 

 Helpers, ehm ;-), in the massive oak made to meassure kitchen.
Pomocníci, ehm ;-), v kuchyni na mieru z dubového masívu.
Embroidered tea towel from a local market.
Vyšívaná utierka z miestneho trhu.

 Picture by Renáta Ormandíková.


Next summer I am decorating with water melons! Pictures by Renáta Ormandíková.
Budúci rok použijem melóny ako dekoráciu! Obrázky s vyšívaným rámom: Renáta Ormandíková.

Middle drawing: Juliana Mrvová. Bottom picture from a local market.


 Paintings by Jana Farmanová, toy rabbits by Sára Pernecká.


Painting in the bedroom by Juliana Mrvová.Put your best feet forward and step right into a wonderful 2013! Wishing you a Happy New Year from the picturesque small town of Hallstatt and the only wifi near and far! Lots of love, Marika

Šťastné vykročenie do Nového roku prajem z malebného mestečka Hallstatt a jedinej wifiny široko-ďaleko! S láskou, Marika

12/28/2012

Maruška of Olliwood, Tuscany

 

 
I think it is the perfect time and weather now to look back at summer and finally show you the pictures from our Tuscan holiday. We stayed at a place they call Oliwood, above the small town of Vicopisano. Ruling the world of Oliwood is the one and only Maruška Miklošková. Sister of fashion designer Fero Mikloško, Maruška studied textile design in Bratislava (in this gentlemen's class, lucky girl!) and in the 90's she was working as stylist/make-up artist/visual artist for the Slovak lifestyle and fashion magazine EVA (some issues you can still find scattered around her home, such a flashback!)
And at the same point in her life when she gradually grew tired of the whole fashion whoopla, together with her husband Erik they decided to permanently live in Tuscany. They purchased an old stone house and land with olive trees and became olive oil producers. Farmers, of the stylish kind. Easy as that :-)
The process of learning everything about growing olive trees wasn't so easy, but they managed while slowly renovating the house and selling the first litres of home-made olive oil. Their house is open to visitors and it is the place where Maruška pours her creative energy and imagination. To me, she is the very rare kind of creative woman with a strong sense of style and a at the same time very down to earth, open hearted with a warm personality.
So in the next post, I will be glad to show you her house full of Tuscan sun and style with Slovak art. Enjoy!

Myslím, že je ten správny čas a počasie pozrieť sa späť na leto a konečne vám ukázať fotky z našej toskánskej dovolenky. Bývali sme na mieste, ktoré prezývajú Oliwood, na kopci nad mestečkom Vicopisano. Paňou Oliwoodu je jedinečná Maruška Miklošková. Sestra módneho návrhára Fera Mikloška študovala textilný dizajn v Bratislave (u tohto pána, šťastná to deva!) a v 90-tych rokoch pracovala ako stylistka/vizážistka/holka pro všechno v časopise EVA (čísla z toho obdobia sa dajú nájsť po rôznych kútoch jej domu, človek ich prezerá až s úctivou nostalgiou :-)
Približne v tom istom čase, ako ju kolotoč módneho sveta prestával baviť, sa so svojím mužom Erikom definitívne rozhodli usadiť v Toskánsku. Kúpili si starý kamenný dom a k nemu kusisko zeme s olivovým hájom, i stali sa výrobcami olivového oleja. Farmármi tej štýlovej sorty. Jednoduché :-)  Proces, kým sa naučili všetko, čo k pestovaniu olivovníkov museli vedieť, až tak jednoduchý nebol, ale zvládli ho, a pritom pomaly zrekonštruovali dom. Ten je dnes otvorený návštevníkom a je aj miestom, v ktorom Maruška realizuje svoju tvorivú energiu a lásku ku krásnu. Z môjho pohľadu je tou celkom vzácnou kombináciou tvorivej ženy so silným zmyslom pre štýl a zároveň čistou hlavou a teplým, otvoreným srdcom. 
V ďalšom poste vás prevediem jej domom plným toskánskeho slnka a slovenského umenia. Nech sa ľúbi!Aperol and stripes


Tuscan memories of a special place, coming up...
And don't forget the Christmas giveaway below - it closes at midnight, the 28th of December.
 
Toskánske spomienky na jedno špéci miesto, v procese spracovania...
A nezabudnite na vianočný giveaway nižšie - končí dnes o polnoci, 28. decembra.

12/24/2012

Christmas giveaway: Hogo Fogo headpiece


Just finished packing all the presents for tomorrow today so now I would love to unpack one specially for you: a majestic headpiece by Hogo Fogo. She's had an extremely successful year with many colourful accessories sold, so I am happy to offer a the one and only existing black flower headpiece with violet details and little black feathers. It is nothing for the faint of heart, you have to wear this with your head held high!
Just leave your email address in a comment below (until the 28th of December midnight) and most importantly, have a wonderful, joyful Christmas!

Práve som dobalila všetky darčeky na zajtra dnes a týmto by som rada odbalila jeden špeciálne pre vás: majestátnu čelenku od Hogo Fogo. Tá mala tento rok extrémne úspešný, s mnohými predanými farebnými doplnkami. O to viac ma teší, že vám môžem predstaviť jediný existujúci čierny kus s fialovými detailami a jemnými čiernymi pierkami. Je to naozaj výrazný kus, v ktorom sa dá chodiť iba s hlavou hore!
Stačí nechať svoju mailovú adresu v komentároch nižšie (giveaway končí 28. decembra o polnoci) a najmä: prajem vám krásne, zasnívané vianočné sviatky!


 

GIVEAWAY CLOSED.
Ďakujem vám za všetky krásne (a vtipné!) komenty, veľmi potešili, blahoželám komentu číslo 85, Ivane Bakovej. Krásne sviatky ešte! Marika

12/23/2012

Prêt-à-click


A sneak-peak into a special Christmas giveaway, will tell you more about it tomorrow :-)
Don't know how about your Christmas preparation, I am running late as usual, at least with online gifts, just now (after all possible delivery deadlines) have I discovered some links of great online shops and gifts, that I have so, so well saved an put aside... Anyway, it's still not to late to share them with you:

Malý kuk do špéci vianočného giveaway, viac o tom už zajtra, tu :-) 
A teda neviem ako vy, ale ja som už tradične pozadu s vianočnou atmosférou a darčekmi, dokonca som až teraz (po všetkých možných časoch dodania) našla linky na super online shopy a darčeky, ktoré som si kedysi tak, ale TAK dobre uložila... Neva, stále nie je neskoro sa s nimi podeliť, aha:

1. Love these folk inspired smartphone covers from Slovakia gift, such a cool idea!
Tieto folklórom inšpirované obaly na smartphones zo Slovakia gift ma dostali, superské sú!

2. Finally a stylish camera bag, yum!
Konečne štýlová taška na foťák, mňam je!

3. I could put my wooden toy camera in there...
A do nej napríklad aj takýto hračkársky drevený foťák...

4. One of the best interior blogs around has an online shop with funky retro posters, I think I just want them all.
Jeden z najlepších interiérových blogov má online shop s funky retro postermi, asi ich chcem všetky

Oh yes, and one other forgotten thing: from next year on I am writing postcards again. For sure! Enjoy your pre-Christmas time!
A ešte jedna zabudnutá vec: od budúceho roka posielam klasické pohľadnice. Celkom určite. Tak! Pekné predvianočné prípavy vám!

12/21/2012

Orange fashion 2012: Lea Fekete


Lea Fekete was easily the surprise of the night. Fashion design is only one of her activities, so no-one really knew what to expect from a new collection. Based on the idea of duality, on light and darkness, the collection was predominantly black and white, with lightweight materials sculpted around the models. I specially liked the minimalistic, dreamy pieces of the collection.

Lea Fekete bola veľmi pravdepodobne prekvapením večera. Keďže móda je len jednou z jej aktivít,  nikto vlastne nemal jasnú prestavu, čo od novej kolekcie očakávať. Tá bola postavená na myšlienke duality, na svetle a tme, väčšina modelov bola biela a čierna. Nadýchané látky boli až sochársky tvarované na modelkách, mne sa páčili najmä tie minimalistickejšie, snové prevedenia.