7/30/2013

Matthias, at the CEFD in Budapest


So before Portugal and all the traveling, there were the Central European Fashion Days in Budapest from which I am still owing you some pictures and stories. Like Matthias' very cool all-striped look (by the brand Schirach Rosenthal) taken at Budapest's very popular chill out place Froccsterasz. Matthias came to the CEFD from Vienna where he studies literature and works as a writer for the Faux Fox Magazine. There you go. Complete intel :-)

Ešte pred Portugalskom a slnkom a dovolenkou, sa diali Central European Fashion Days v Budapešti, z ktorých vám ešte stále dlžím nejaké fotky a storky. Ako napríklad Matthiasov úžasný celopásikovaný outfit (od značky Schirach Rosenthal), nafotený na populárnom budapeštianskom chill out mieste s plážovým nádychom, Froccsterasz. Matthias prišiel na CEFD z Viedne, kde študuje literatúru a priespieva do magazínu Faux Fox. Tak. A viete všetko :-)


7/26/2013

At the street market, Lisbon


Digging around at the street market around Principe Real park, this was the most perfect vintage heaven. Plus once I discovered the lady selling the stuff, I fell in love with her dark locks, red lips and the gentle poruguese "saudade" in her eyes (or I least I like to thing that it was :-). Have a wonderful weekend!

Ako sme sa prehrabávali víkendovým trhom okolo parku na Principe Real, v jednom zo stánkov sme narazili na nádherný vintage raj. A ešte keď som objavila majiteľku všetkej tej krásy, úplne ma dostala: tmavé kadery, červené pery a tak typicky portugalský pocit "saudade" v očiach (aspoň si myslím, že to bolo ono :-) Krásny víkend vám/nám!7/24/2013

Daydreamer, Lisbon


Yes, I know this shot is blurred. This Finnish girl was so gentle and shy in front of the camera that finally the picture that portraits her the best is a blurred one. Because there are days you spend daydreaming, without wanting anyone to capture them.... (love her headscarf though, in a city where everyone was wearing hats...)

Áno, viem, že tá fotka je rozmazaná. Táto slečna z Fínska pôsobila pred objektívom tak nežne, nesmelo, až uzavrete, že v konečnom efekte ju najviac vystihuje rozmazaná fotka. Pretože sú momenty a dni, ktoré keď trávime zasnívané, nepotrebujeme, aby ich niekto zachytával.... (aj tak ma baví jej šatka v meste, kde všetci nosia klobúky...)

7/23/2013

Prêt-à-click


Long time no Prêt-à-click :-) Let me make it up with a few pics from Gant's AW 2013 presentation at cafe Shtoor. In the biggest heat with the very freshly preppy Gant girls (last two pics. Shoot, I wish I could master the "girls with ties" style) showed us some pieces inspired by the illustrator Norman Rockwell. So it seems like this illustration (just scroll down a bit) was the inspiration for this Gant jacket. And some other highly clickable links for you:
Dlho tu nebol žiadny Prêt-à-click, uff. Naprávam to s extra dávkou fotografií z prezentácie kolekcie Gant jeseň/zima 2013. V najväčšej horúčave so sviežo preppy oblečenými dievčatami z Gantu (na posledných dvoch fotkách. Tajne verím, že jedného dňa aj ja zvládnem ženskú verziu nosenia kravaty. tak). Najviac sa mi páčila myšlienka kúskov inšpirovaných ilustráciami Normana Rockwella. Podľa môjho súkromného pátrania by napríklad táto ilustrácia (zoscrollujte) mohla byť predlohou tejto bunde. A pripájam ďalšie prudko klikateľné linky:

1. Sneaker Barber, a fun, stylish shop with the best selection of sneakers is finally online.
Sneaker Barber, výborný sneaker shop je konečne online.

2. Love this idea: order your basket of Italian groceries from small local producers, here. With delivery. I am in! Through the same company you can go for a Tuscan holiday as well. Both are run by this stylish Slovak woman living in Tuscany (and her little helpers :-) Recommended.
Perfektný nápad: objednajte si bedničku talianskych potravín od malých lokálnych výrobcov, tu aha. Aj s dovozom. Prihlásená! A tá istá spoločnosť vám zabezpečí aj dovolenku v Toskánsku. Za obomi aktivitami stojí táto štýlová Slovenka  žijúca v Toskánsku (a jej malí pomocníci:-) Odporúčam.

3. And love these candles, now on sale. Secretly adoring those decadent Christian Lacroix pillows too.
A bavia ma aj tieto sviečky, teraz vo výpredaji. Tajne ochkám aj nad tými dekadentnými vankúšmi by Christian Lacroix.

Bonus: Discovery of the month: this well written, amazingly photographed (mainly) food blog. Swooon!
Bonus: Objav mesiaca: tento super písaný a neskutočne fotený (najmä) food blog. Slint!

7/22/2013

How I met Diane, Lisbon


So not everyone in Lisbon was wearing white. This lady from Vienna, revisiting the city and places she used to live at years ago, was feeling nostalgic in black, and standing out. I love her accessories and hairstyle. And the fact that she totally looks like Diane Keaton, right? (love her too)

Nie každý nosil v Lisabone bielu. Táto dáma z Viedne, na nostalgickej ceste po meste a miestach kde pred rokmi roky žila, pútala v čiernej pozornosť. Ako aj jej doplnky a vlasy a fakt, že až po piatich minútach mi došlo, že sa neskutočne podobná na Diane Keaton, nie?7/19/2013

Ines, Lisbon


Remember how all the streets of Lisbon are almost white and seem to bounce off all the sunlight? Well, actually, a lot of people do too, while wearing lots of white and light colour (and smiles like Ines here). She works at Espaco B, a very cool concept store, check them out here.
Just spent a weekend in Prague shooting another series of 1 shirt, 13 women, and I love Ines' laid back way of throwing the flowy white shirt around her.

Tak to s tým úžasným svetlom v Lisabone je tak, že ho odrážajú nielen svetlé budovy a chodníky, ale aj ľudia, ktorí chodia oblečení v bielom a svetlých farbách (plus sa usmievajú ako Ines). Tá pracuje v super concept store Espaco B, kam som ju videla zájsť, a vytiahla som ju na ulicu :-) Nájdete ich napr. aj tu.
Posledný víkend som strávila v Prahe fotením ďalšej série bielych košieľ, a aj preto sa mi tu extra páči jej spôsobo ležérneho prehodenia ľahkej, povievajúcej košele.


7/17/2013

Portugal roadtrippin', part 4Arriving to our last destination in Portugal, Lisbon, we decided to take things supereasy and just chill (plus, it was too hot and since Lisbon is built on seven hills, you can't avoid a daily cardio anyway). To make things perfect, we stayed in a lovely apartment with a roof terrace (perfect view over Lisbon, plus perfect place for a morning Salutation to the sun. Oh yes,  I traveled with a yoga mat. Proof on my Instagram account, here :-)

Keď sme dorazili na posledné miesto cesty, do Lisabonu, rozhodli sme sa to zobrať veľmi zľahka, nezáväzne a pomaly (navyše, už bolo extra teplo a Lisabon je postavený na siedmych kopcoch, takže dennej makačke sa nevyhnete tak či tak). K dokonalosti nás posunulo ubytovanie: milý byt s terasou na streche (a výhľadom na Lisabon. Perfektné miesto na ranný Pozdrav slnku. Lebo som cestovala s podložkou na cvičenie. Fakt. Dôkaz na Instagrame, tu aha :-)


 


Fun fact: Lisbon has perfect light. The sunlight is multiplied by mostly white building facades and light pavements, so you feel like you're in a photo studio all the time. Don't forget your hats though.

Zaujímavosť: Lisabon má dokonalé svetlo. Poväčšine biele fasády a svetlá dlažba odrážajú slnko tak, že máte pocit, že ste neustále v ateliéri. Ale nezabudnite si klobúky!

The most perfect traditional sweet pastry called pastéis is found in Belém, where they serve it hot from the oven. I don't really have a sweet tooth, but sprinkled with cinnamon, I ate two four in a sitting.

A najdokonalejšie tradičné koláčiky, pastéis, majú v Beléme, kde vám ich donesú rovno z pece. A aj keď ma sladké až tak neberie, posypené škoricou som ich dala dva štyri. Dovidopo.


All right, this is the end of our two weeks Portugal roadtrip. Thanks for your patience and time, we enjoyed every minute of it. And didn't miss a chance (and mirroring surface) to have a few pictures of us as well :-)

Tak, koniec nášho dvojtýždňového cestovania po Portugalsku. Ďakujem za vašu trpezlivosť a čas, nás to bavilo neskutočne. A nevynechali sme šancu (a zrkadlové plochy) mať aj spoločné fotky :-) Čau.


7/13/2013

Francesca, Lisbon


Caught in the Principe Real park, Francesca from Bologna was visiting her best friend in Lisbon. Love her white dress - straw hat - scarf as belt combo. And the little ruffles on the back of the dress. (Which reminds me painfully that I am not able to find a white dress I would just love, help!)

Francesca z Bologne na letnej návšteve najlepšej kamarátky v Lisabone. Zachytená v parku Principe Real. Veľmi sa mi páči jej kombo biele šaty - slamák - šatka ako opasok. A jemné volániky na holom chrbte. (Čo mi zasa raz bolestivo pripomína, že nie som schopná nájsť biele šaty, ktoré by sa mi fakt páčili, pomoc!)At the Dom Luís Bridge, Porto


So, what do you do in the biggest heat when you're a teenager in Porto? Jump of the main bridge of course. With all your bffs/frenemies/tourists watching and teasing you and cheering you on. Looked refreshing though. Had to pull my guy away after a while of watching, because I am sure he would have done it :-)

Čo v horúcom lete, keď vyrastáte v Porte? Populárnou disciplínou sú skoky z mosta do rieky Douro. Najmä, keď vás pri tom sledujú všetci kamoši, súperi/ky, turisti a každý skok sprevádza hecovanie/potlesk. Po chvíli som chlapa radšej odtiahla, ináč by bol určite skočil tiež :-)

 
7/12/2013

Portugal roadtrippin', part 3


So yes, still traveling :-) With all the careful planning We had no clue that we happened to arrive in Porto on the eve of the city's biggest fiesta, Sao Joao. It was a long trip from the south up, but we couldn't miss this night.

Ešte stále cestujeme :-) Vďaka dokonalému plánovaniu úplnej náhode sme ani netušili, že do Porta prichádzame v podvečer jeho najväčšej oslavy, Sao Joao. Cesta z juhu na sever bola dlhá, ale túto noc sme si nemohli nechať ujsť.

The main idea of the celebration: people roam the streets towards the river, with light plastic squeaky hammers in hands. With these hammers you are allowed, no, actually you are encouraged to hit anyone and everyone, preferably on the head. Grannies, kids, grumpy old men, cool hipsters, you hit them all. And you GET hit. It is very catchy, kind of brings people closer together. My guy loved it, I took it lightly, but I did hit a cop. Yeah, only on the shoulder, I am not that punk, ha :-)
Best part? No one, really no one knows why this is the tradition and what it means. It was an awesome night, fireworks and all...

Hneď sme boli poučení, že hlavnou ideou fiesty je: kopec ľudí na uliciach, smerujúcich z celého mesta dole k rieke, v rukách ľahké, pískajúce plastové kladivá rôznych veľkostí. A máte možnosť (vlastne takmer povinnosť) udrieť tým kladivom koho chcete, najlepšie po hlave. Tak, babky, decká, ufrflaných pánov, cool hipsterov, udierate bez rozdielu. A údery schytávate. Celkovo je to dosť chytľavé, chlap si na tom fičal, ja som bola opatrnejšia, ale keď išiel okolo policajt, schytal to :-) Síce len na rameno, lebo až taký punk nie som :-)
Najlepšie na celom je, že nikto, NIKTO vám nevie vysvetliť prečo sa to robí a čo to znamená. Dokonalé.
Daily Porto is majestic. Lots of guides call it the most romantic city. It is definitely the kingdom of buildings covered with azulejos.

Porto v dennom svetle je majestátne. Veľa sprievodcov ho nazýva najromantickejším mestom. Celkom určite však je kráľovstvom okachličkovaným budov.


 A strange little shop crammed to the ceiling with odd antiques... and a lady who didn't really act like she wanted to sell anything... Fact is Porto has a strange side as well (some Portuguese we talked to called it "dark", as opposed to Lisbon). Could be the fact that many of the historical, beautiful buildings are abandoned - right in the centre of the town streets are full with crumbling buildings that do feel dark and dump.

Malý čudesný obchodík či skôr sklad po strop plný haraburdami... a dámou, ktorá vyzerá, že vlastne nič z toho predať nechce... Faktom je, že Porto má aj takú potemnelú stránku (nezávisle od seba ho pár Portugalcov nazvalom "tmavým, temným"). Určite k tomu prispieva aj to, že polovica historického centra sú opustené, chátrajúce budovy, z ktorých ide studený, vhlký závan vzduchu a nekľudný pocit.


But hey, they have port wine! Just across the river from the old town is a hill full with cellars and tastings and tours of the best port wine producers. Cheers!

Ale hej, majú portské! Hneď na druhej strane rieky sú kopce plné pivníc, ochutnávok a prehliadok najlepších výrobcov portského. Na zdravie!
 To be continued to the final destination, Lisboa...