8/30/2015

Weekend at Mašekov mlyn


This was probably the most peaceful, calming weekend of the summer - a girls only (bloggers, decorators and flower masters) workshop and relax. At Mašekov mlyn family farm where Monika from LaPetit food blog was cooking, Martina from Dulce de Leche food blog was baking, Hana from Ponk Rentals brought some table ware and decorations and was setting the table, Lenka and Monika from Atelier Papaver brought and collected some local flowers and gave us a quick flower workshop, and I was taking pictures that will be published in the next issue of fantastic Pyré magazine. All this came together thanks to the lovely PR girls Andrejka and Zuzka from Stories.

Toto bol pravdepodobne najpokojnejší relaxačný víkend leta - dievčenská jazda (blogersko-aranžérsko-fotografická). Na rodinnej farme Mašekov mlyn, kde Monika z food blogu LaPetit varila, Martina z blogu Dulce de Leche piekla, Hana z Ponk Rentals doviezla prestieranie a dekorácie a aranžovala stôl, Lenka a Monika z Ateliéru Papaver doniesli aj natrhali kvety čo záhrada dala, a 
predviedli nám rýchly kvetinový workshop, a ja som to celé nafotila pre ďalšie číslo fantastického slovenského food magazínu Pyré. A všetko toto vymysleli a zorganizovali milé PR dievčatá Andrejka a Zuzka zo Stories.

Mašekov mlyn is a family farm (with a young, hard working and very welcoming family) with its history and peaceful surroundings, but you can spend a weekend there or holidays (with your own cooking or they can cook for you), it can be rented out for workshops, laid-back weddings, even festivals - check out some recent pictures on their FB page.

Mašekov mlyn je rodinná farma (s mladou, pracovitou a veľmi milou rodinou) so svojou históriou a neskutočne upokojujúcim prostredím, ale dá sa na nej stráviť víkend, prázdniny (a možete si variť vy alebo vám domáci navaria), dá sa prenajať na workshopy, priateľské, veselé svadby, dokonca aj na festivaly - pozrite si fotky z posledných aktivít na ich Facebookovej stránke.

Our main goal was to kick back, spend some girls time and prepare a Sunday lunch table - with decorations, flowers and wonderful food.

Naším hlavným cieľom bolo čiastočne vyložiť nohy, nadýchať sa prírody, stráviť čas rozprávaním sa a prípravami na nedeľný obed - s prestieraním, kvetmi a skvelým jedlom. I love flowers, duh, but I would never considered myself very crafty while doing bouquets, my creativity kind of never took that turn, but with the guidance of the Papaver girls, suddenly there were magical masterpieces popping up in front of all of us. Since then I tend to go and buy handful of different flowers at Miletičova market and then just mix them up and arrange them.
One more handy thing on the table - the Uashmama paper bags - practical for serving bread, spices or decorations.

Jasné, že kvety milujem, ale nikdy som sa nepovažovala za extra zručnú pri viazaní kytíc, proste moja tvorivosť sa nikdy na kvety nezameriavala, ale pod vedením "Papaveriek" nám zrazu všetkým pod rukami vznikali majstrovské kúsky. A aj pod vplyvom tohto víkendu som si začala kupovať plné náručia rôznych kvetov na Miletičke a potom ich kombinovať.
Ešte jedna vychytávka na doladenia stola - papierové vrecká Uashmama - praktické napríklad na chlieb, koreniny alebo aj dekorácie.Don't forget - pictures from the table (together with the recipies of course) in the next issue of Pyré mag, coming out in the middle of September. Cheers!

Nezabudnite - fotky z výsledku (aj s receptami) nájdete v ďalšom čísle Pyré magazínu, ktoré vychádza už uprostred septembra. Na zdravie!


8/25/2015

First times: little M


Coming back again to those first times already mentioned here... Like the opportunity to have custom made pieces for your wedding, like the wedding itself, like the baby bump. Well, that's nothing compared to bringing home your child for the first time. Actually, to have a child. To be a mum (still can't quite grasp it, guess it will take some time). Nothing can prepare you for that. Everything, all your thoughts are focused and kind of see giving birth like the goal, the finish line. But it's only the warm up... And then you bring your precious little one home for the first time, put the car seat down and look at each other with your man, both wondering: So now what?

It's been a month since we brought home our little girl. Welcome, Mia. Your name you got after your two great-grandmothers. Mia is derived from Mária (and a line of Mária's in my family) and Amália (and a line of Amália's in my man's family). Unfortunately, you won't be able to meet with them, but they were both strong, open-minded and open-heartet women and we hope you will carry in you part of their personalities.

And you, dear readers, might end up seeing a little bit more of child or motherhood related themes on the blog. And wasting no time, lets cut right in the middle of it. Dressing "the bump" was practically a fun challenge, but excuse me, what about dressing "the boob"? Hello, that seems a bit impossible now, to breastfeed and at the same time find and wear nice/stylish/favorite pieces for breastfeeding. Anyone with an answer deserves a Nobel prize! Anyone? 


Keď sa ešte vrátim k nedávnej téme prvých razov... Akým je príležitosť dať si urobiť kúsky na mieru napríklad na svadbu, alebo svadba samotná, a vlastne aj prvé tehotenstvo. Avšak to je všetko iba zahrievanie a strečing v porovnaní s tým prvým razom, keď donesiete domov svoje dieťa. Vlastne keď máte zrazu dieťa. Keď ste mama (stále mi to podľa mňa nedochádza úplne, asi to chce čas). Na to vás nič nepripraví. Pretože sa celý čas sústredíte na tehotenstvo a pôrod, všetko tak nejak smeruje k pôrodu ako cieľu. A potom prídete prvýkrát domov z pôrodnice s drobcom, položíte autosedačku na stôl a pozriete s chlapom na seba, v očiach rovnaká otázka: A čo teraz? 

Už je to mesiac, čo sme domov doniesli naše dievčatko. Vitaj, Mia. Meno máš po tvojich dvoch prastarých mamách, Márii (a celej línii Márií v našej rodine) a Amálii (a línii Amálií v chlapovej rodine). Mia je odvodená od oboch. A aj keďsa bohužiaľ nestretnete, boli to obe silné, láskavé ženy s otvorenými hlavami aj srdciami a my dúfame, že okrem ich mien ponesieš v sebe niečo aj z ich osobností.

A vy tým pádom možno narazíte na blogu o troška viac na témy súvisiace s deťmi a materstvom. A aby sme nestrácali čas, hneď tu mám prvú pálčivú tému, ktorá ma teraz naozaj zaujíma. Obliecť "the bump", tehotenské brucho bola výzva, ale zároveň aj zábava,  fakt som si to užila. Ale pardón, obliecť "the boob", teda kojacie prsia, tu som narazila. Že haló, zatiaľ to vyzerá na veľkú záhadu ako kojiť a zároveň chodiť v pekných/vkusných/obľúbených kúskoch. Nobelovku tomu, kto to vyrieši! Niekto?

8/13/2015

Maria, Bratislava


Beat the heat. On the street. Coming from Slovakia, but living in Prague, I caught the beautiful Maria while visiting Bratislava, right at the beginning of the heat wave. Love the whole styling, with all the little details.

Ako poraziť horúčavu na uliciach. Krásnu Máriu, pôvodom zo Slovenska a bydliskom v Prahe, som zastihla počas návštevy Bratislavy, keď začínali horúčavy. Krásny styling, vrátane všetkých detailov.